مقدمه ای بر نمونه دادخواست منع اشتغال زوجه


در این مقاله قصد داریم تا نمونه دادخواست منع اشتغال زوجه را برای شما عزیزان ارائه دهیم. اما پیش از آن لازم است تا کمی درخصوص قوانین مربوط به منع اشتغال زوجه توسط همسر وی بپردازیم. اینکه در چه مواقعی زوج می تواند با تنظیم نمونه دادخواست منع اشتغال زوجه او را از ادامه فعالیت در شغل خود منع کند.

به موجب ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی : « شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند.

به موجب ماده ۱۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۴۶ « شوهر می تواند ، با تایید دادگاه زن خود را از اشتغال به هر شغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع نماید . »

مفاد این حکم در ماده ۱۸ قانون حمایت خانواده مورخ ۱۵ بهمن ۱۳۵۳ نیز تکرار شد و به زن نیز اختیار مشابهی درباره شغل مخالف مصالح خانواده شوهر داده شد . در قوانین پس از آن نیز ناسخی برای این حکم وجود ندارد .

پس ، در حقوق کنونی ، شوهر باید به عنوان مدعی در دادگاه اقامه دعوی کند و بعد از اثبات منافی بودن شغل زن با مصالح خانوادگی و حیثیت خود با زن منع او را از دادگاه بخواهد .

از این قاعده کلی ، باید ، پذیرفتن سمت قیمومت را استثناء کرد. در این مورد ، اجازه شوهر لازم است و ضرورت ندارد که تعارض آن با مصالح خانوادگی در دادگاه اثبات شود.

چنانکه ماده ۱۲۳۳ قانون مدنی در این باره می گوید:

زن نمی تواند بدون رضایت شوهر خود سمت قیمومت را قبول کند.

از لحاظ نظری ، می توان گفت پذیرفتن قیمومت شغل نیست و ماده ۱۲۳۳ حکم ماده ۱۸ قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳ را در باب لزوم تایید دادگاه تخصیص نداده است ، ولی باید دانست که پذیرفت این سمت گاه مستلزم اداره دارایی محجور و انجام داد و ستدها و اموری است که از هر حيث شغلی کامل و پر در آمد به حساب می آید.

پس ، لزوم اجازه شوهر در این مورد، در واقع محدودیت شغلی برای زن و از نتایج ریاست شوهر بر خانواده است.

باید افزود که اختیار شوهر تنها ناظر به مشاغلی نیست که زن پس از ازدواج انتخاب می کند و شامل تمام شغلهایی که پیش از آن نیز آغاز شده است می شود . در اثر صدور حکم ، تمام تعهداتی که مربوط به شخص زن است و به مناسبت حرفه خود به عهده گرفته ابطال می شود .

برعکس ، قراردادهایی که زن درباره اموال خود بسته است ، حتی اگر پس از مخالفت شوهر خود امضاء کرده باشد ، باطل نیست. زیرا ، به موجب ماده ۱۱۱۸ قانون مدنی، زن استقلال مالی دارد و درخواست مرد ، هرچند که زنی برخلاف میل شوهر خود به تجارت بپردازد و با تایید دادگاه از آن منع شود ، قراردادهایی که می بندد نافذ است.

چنین زنی در رابطه با شوهر خود ناشزه است ولی در برابر اشخاص ثالث ملزم به وفای به عهد می شود ، و حتی اگر نتواند دیون تجارتی خود را بپردازد ، صدور حکم به ورشکستگی او مانعی ندارد .

برای بازداشتن چنین زنی از تجارت ، دادگاه می تواند بوسیله قراردادن جریمه مستمر ( روزانه با ماهانه ) او را اجبار کند. همچنین ، شوهر حق دارد زیانهای ناشی از این خودسری را بر مبنای « مسؤولیت مدنی ناشی از تقصیر» از دادگاه بخواهد.

طلاق زن نیز وسیله دیگری است که شوهر می تواند برای حفظ خانواده به آن متوسل شود.


چند نکته در خصوص نمونه دادخواست منع اشتغال زوجه


– اختیار شوهر مقید و محدود به مصالح خانوادگی و حیثیت خود یا زن است و دادگاه می تواند ، در صورت اختلاف ، بر مبنای عادت و رسوم اجتماعی و اخلاقی ، درباره درستی تصمیم شوهر تصمیم بگیرد.

– منع زن باید از دادگاه خواسته شود . در مورد پذیرفتن سمت قیمومت که اجازه شوهر لازم است ، ضرورت ندارد که تعارض آن با مصالح خانوادگی در دادگاه اثبات شود.

– اختیار شوهر محدود به مشاغلی نیست که زن پس از ازدواج انتخاب می کند و شامل مشاغل انتخاب شده پیش از ازدواج نیز می شود . رضایت شوهر به آن شغل نیز از اختیار قانونی او نمی کاهد.

– با صدور حکم به منع زن ، تمام تعهداتی که مربوط به شخص زن به مناسب حرفه او در برابر دیگران است ابطال می شود ، ولی خساراتی که از این بابت به اشخاص ثالث وارد می شود قابل مطالبه است .

– قراردادهایی که زن درباره اموال خود بسته است ، حتی اگر پس از مخالفت شوهر خود امضاء کرده باشد ، با حکم دادگاه ابطال نمی شود .

– برای بازداشتن زن از تجارت ، دادگاه می تواند از طریق صدور حکم به جریمه مستمر او را اجبار کند و شوهر می تواند از او خسارت بگیرد.

– به موجب ماده ۱۸ قانون حمایت خانواده ، زن نیز می تواند شوهر را از مشاغلی که منافی مصالح خانوادگی و حیثیت او با شوهر است منع کند. منتها ، دادگاه در صورتی که اختلالی در امر معیشت خانواده ایجاد نشود ، شوهر را از ادامه آن حرفه منع می کند.

نمونه دادخواست منع اشتغال زوجه


در این مقاله قصد داریم تا با ارائه چند نمونه دادخواست منع اشتغال زوجه به افرادی که قصد درخواست منع اشتغال زوجه خود را دارند کمک کنیم. زیرا تنظیم دادخواست منع اشتغال زوجه نیاز به وکیل یا دانش حقوقی داشته تا بتوانید بهترین شرح دادخواست را برای دادگاه محترم تنظیم کنید.

 


مراحل تنظیم نمونه دادخواست منع اشتغال زوجه


شما می توانید در این سایت به تمامی موضوعات مختلف دادخواست و انواع نمونه دادخوست مانند نمونه دادخواست منع اشتغال زوجه دسترسی داشته باشید.

روش کار به این صورت است که در بخش جستجوی نمونه دادخواست ، موضوع مورد نظر خود را انتخاب نموده و با جستجوی کلمات کلیدی مورد نظر می توانید نمونه دادخواست مورد نظر خود را مشاهده نمایید.

سپس می توانید در بخش تنظیم دادخواست اینترنتی ، پس از تکمیل فرم ارائه شده در سایت و قرار دادن شرح دادخواستی که می توانید از نمونه دادخواست یافت شده در مرحله قبل بهره گرفته و دادخواست خود را پرینت و به دفتر خدمات قضایی ارائه دهید.

نمونه دادخواست منع اشتغال زوجه ( نمونه ۱)


برگ دادخواست به دادگاه عمومی

 

مشخصات طرفيننامنام خانوادگىنام پدرشغلمحل اقامت

شهر – خيابان -كوچه – شماره –پلاك

خواهان

خوانده

وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته وبهای آنصدور گواهی عدم امکان سازش برای اجرای صیغه طلاق به لحاظ عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال به کار یا حرفه
دلايل و منضمات دادخواست۱- فتوکپی مصدق عقدنامه و کپی شناسنامه های طرفین، ۲- فتوکپی دادخواست دستور دادگاه، ۳- گواهی اشتغال، ۴- شهادت شهود
ریاست محترم مجتمع قضایی خانواده

با سلام و احترام به استحضار می رساند که به موجب سند رسمی ازدواج شماره ……. همسر دائمی آقای اینجانب است. طبق دستور شماره ……. مورخ …… شعبه ……. دادگاه عمومی از اشتغال به کار (یا حرفه) ……. که منافی با مصالح خانوادگی (حیثیت شوهر) میباشد ممنوع گردیده، معهذا مجددأ با توجه به گواهی اشتغال ضمیمه و شهادت شهود به همان شغل اشتغال ورزیده است، با عنایت به موارد فوق و تقدیم این دادخواست به دادگاه محترم صدور حکم نسبت به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش برای اجرای صیغه طلاق به لحاظ عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال به کار منافی با مصالح خانوادگی را دارد.

 

امضا – مهر – اثر انگشت

شماره و تاريخ ثبت دادخواست

شماره

تاريخ

شعبه دادگاه عمومي رسيدگي فرمائيد

نام ونام خانوادگي مقام ارجاع كننده:

تاريخ / / امضاء

چاپ روزنامه رسمي كشور فرم شماره 1296/2201/54 دفتر طرح و برنامه ريزي