5/5 - (1 امتیاز)

نمونه دادخواست مطالبه مهریه


نمونه دادخواست مطالبه مهریه همواره یکی از پر متقاضی ترین نمونه دادخواست هایی است که افراد برای تنظیم آن نیاز به شماوره و راهنمایی وکیل دارند.

هدف ما در این سایت آن است تا بتوانید بدون نیاز به وکیل و با مشاوره رایگان توسط وکلای مجرب موسسه حقوقی بازرگان نمونه دادخواست مطالبه مهریه و صدها نمونه دادخواست مورد دیگر را به تنهایی تنظیم نمایید.

اما پیش از اینکه به ارائه نمونه دادخواست مطالبه مهریه بپردازیم، بهتر است تا کمی درباره قوانین و امور حقوقی مطالبه مهریه که برای تنظیم دادخواست مورد نظر لازم است صحبت کنیم.


مطالبه مهریه


مهریه یکی از مهمترین آثار مالی عقد ازدواج است. در صورت مطالبه زن، مرد مکلف است مهریه ­اش را بپردازد و این حق ارتباطی به طلاق و نفقه ندارد.

سکوت زوجین نسبت به مهر یا حتی توافقشان بر نکاح بدون مهریه، تعهد مرد را به تملیک مهر به نفع همسرش از بین نمی برد.

زوجه می تواند به منظور مطالبه مهریه از دو طریق اقدام نماید:

1-چنانچه عقدنامه رسمی باشد مهریه از طریق دایره ی اجرای ثبت اسناد نیز قابل وصول است.

2- چنانچه سند رسمی نباشد زن باید از طریق دادگاه خانواده اقدام نماید .


مدارک مورد نیاز برای تنظیم نمونه دادخواست مطالبه مهریه


۱- تصویر مصدق سند ازدواج (اجباری)

۲- به همراه داشتن كارت ملي جهت احراز هويت و كارت عابر بانك جهت پرداخت هزينه دادرسی الزامي است.


نحوه مطالبه مهریه


پیش از ارائه نمونه دادخواست مطالبه مهریه بهتر است تا به امور حقوقی آگاهی پیدا کنید.

با توجه به اینکه سند ازدواج از جمله اسناد لازم الاجرا می باشد؛ بنابراین زوجه می تواند حسب مورد از طریق اجرای ثبت یا دادگاه خانواده برای مطالبه مهریه اقدام نماید.


مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت


مطابق ماده ۲ آیین نامه اجرایی استاد لازم الاجرا مصوب ۱۳۸۷، درخواست اجرای مفاد اسناد رسمی، در مورد مهریه و تعهداتی که ضمن ثبت ازدواج و طلاق و رجوع شده

نسبت به اموال منقول و سایر تعهدات (به استثنای غیرمنقول) از دفتری که سند را تنظیم کرده است و نسبت به اموال غیرمنقول که در دفتر املاک به ثبت رسیده است

از دفتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند درخواست می شود.

در این حالت زن قباله ازدواج خود را به دفترخانه محل ثبت عقد ارائه و تقاضای صدور اجرائیه نماید.

سپس با اجراییه به اداره ثبت مراجعه و اجراییه به شوهر ابلاغ و بعد از مضی مهلت قانونی برای پرداخت دین، زوجه می تواند توقیف اموال شوهر را تقاضا نماید

یا در صورت عدم دسترسی، ممنوع الخروج شدن وی را از کشور درخواست کند.


مطالبه مهریه از طریق دادگاه خانواده


زوجه می تواند با ارائه نمونه دادخواست مطالبه مهریه به دادگاه ویژه خانواده، مهریه خود را مطالبه نماید و هم زمان تقاضای توقیف اموال همسرش را نیز بنماید.

در صورت ناتوانی زوجه از پرداخت هزینه دادرسی وی می تواند دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی را به پیوست دادخواست مهریه ارائه دهد

که دادگاه بدون به این خواسته رسیدگی و سپس به خواسته اصلی می پردازد.


تقسیط مهریه


بدیهی است زوجه، در صورت اثبات اعسار از پرداخت هزینه دادرسی معاف خواهد بود.

دادگاه به نمونه دادخواست مطالبه مهریه توسط زوجه رسیدگی می کند؛

در صورتی که زوجه مستحق دریافت مهریه باشد دادگاه حکم به پرداخت مهریه می دهد؛ در این صورت مرد موظف می شود از زمان تعیین شده توسط دادگاه، مهریه همسرش را بپردازد.

اگر مرد مالی داشته باشد و زن فکر کند که در طول مدتی که دادگاه تشکیل می شود مرد آن مال را می فروشد یا جابه جا می کند

از دادگاه میخواهد قرار تامین خواسته صادر کند که در این صورت مال تا صدور حکم دادگاه، توقیف می شود؛ از این مال تأمین شده می توان مهریه را برداشت.

در غیر این صورت عدم پرداخت مهریه، ضمانت اجرایی دارد .

مهلت تجدیدنظر خواهی بیست روز است. زوجین ظرف این مدت می توانند به رأی دادگاه اعتراض کنند. بعد از اینکه رأی دادگاه قطعی شد زوجه ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی را اعمال می کند؛

یعنی، اگر مرد معسر نباشد و بدهی خود را پرداخت نکند به زندان می رود؛ اما اگر توسط دادگاه معسر شناخته شود دادگاه رأی به تقسیط مهریه میدهد؛

اما بنا بر قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ ناتوانی در پرداخت مهریه های بالای ۱۱۰سکه مشمول زندان رفتن مرد نمی شود و زندانی شدن مرد با توافق طرفین و قسط بندی مهریه حذف می شود.

همچنین در سال ۱۳۹۰ دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه شماره ۷۲۲ پذیرش دادخواست اعسار به شکل دعوای تقابل را هم پذیرفت که

به موجب آن فرآیند رسیدگی به اعسار به شدت تسریع یافته و امکان صدور دستور بازداشت بسیار کاهش پیدا کرد.

پیش از ارائه نمونه دادخواست مطالبه مهریه باید نکته ای را بیان کنیم که حکم به تقسیط مهریه تنها در فرض اثبات اعسار زوج است.

در صورتی که اعسار اثبات نگردیده باشد دادگاه تنها با موافقت زوجه می تواند حکم به تقسیط دهد در غیر این صورت مرتکب تخلف انتظامی گردیده است.

علاوه بر این باید بیان داشت که در صورتی که پس از صدور حکم مبنی بر تقسیط مهریه، زوج مجددأ تقاضای تقسیط مهریه را نماید،

به شرطی تقاضای او مورد پذیرش قرار می گیرد که بتواند اثبات کند که در وضعیت مالی او تغییراتی ایجاد شده به نحوی که توانایی پرداخت اقساط تعیین شده را ندارد.


مطالبه مهریه پس از فوت زوج و زوجه به چه صورت است ؟


باید توجه داشت که فوت زوج در مهریه تأثیرگذار نیست و مهریه از ماترک شوهر و آنچه به جا گذاشته برداشته می شود لذا زوجه می تواند از وراث در صورت قبول ارث مهری را مطالبه نماید.

چنانچه زن هم فوت کند مهریه ساقط نمی شود. مهریه ارث است و به وراث وی خواهد رسید.


صلاحیت مراجع قضایی دررسیدگی به دعوای مطالبه مهریه


صلاحیت ذاتی محاکم در رسیدگی دعوای مطالبه مهریه


پیش از ارائه نمونه دادخواست مطالبه مهریه خواهان باید بداند کدام مرجع قضائی صلاحیت رسیدگی به دعوای مطالبه مهریه را دارد تا دعوای خود را به آن مرجع تقدیم نماید .

برای شناسایی مرجع قضائی صالح ابتدا به موضوع صلاحیت می پردازیم:

الف) صلاحیت ذاتی محاکم:

مدرک شناسایی این نوع صلاحيتها صنف «اداری یا قضائی» و نوع «عمومی یا اختصاصی» و درجه «بدوی یا تجدیدنظر» می باشد که در خصوص دعوای مطالبه با توجه به مبلغ و نوع خواسته دعوا باید قائل به تفکیک شد

۱- صلاحیت دادگاه خانواده در رسیدگی به دعوای مطالبه مهریه:

در دو مورد ذیل رسیدگی به دعوای مطالبه مهریه در صلاحیت دادگاه خانواده است.

– چنانچه دعوای مطالبه مهریه به تبع دعوای طلاق مطرح شود، مطابق ماده ۲۹ قانون حمایت از خانواده در صلاحیت دادگاه خانواده می باشد و قاضی ضمن رسیدگی به دعوای طلاق به خواسته مطالبه مهریه نیز رسیدگی خواهد کرد.

متن ماده بدین شرح است:

«دادگاه ضمن رای خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج تکلیف جهیزیه، مهریه و نفقه زوجه، اطفال و حمل را معین و همچنین اجرت المثل ایام زوجیت

طرفین مطابق تبصره ماده (۳۳۶) قانون مدنی تعیین و در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه های حضانت و نگهداری تصمیم مقتضی اتخاذ می کند.

همچنین دادگاه باید با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل، ترتیب، زمان و مکان ملاقات وی با پدر و مادر و سایر بستگان را تعیین کند.»

ثبت طلاق موکول به تأدیه حقوق مالی زوجه است.

طلاق در صورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکوم به نیز ثبت می شود.

در هر حال، هرگاه زن بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضایت دهد می تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات مربوط اقدام کند.»

– چنانچه دعوای مطالبه مهریه به طور مستقل مطرح شود و خواسته بیش از ۲۰۰ میلیون (۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال) می باشد:

به صراحت ماده چهار قانون خانواده جدید، رسیدگی به امور دعاوی زیر در صلاحیت دادگاه خانواده می باشد:

١. نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن

۲. نکاح دائم، موقت و اذن در نکاح

٣. شروط ضمن عقد نکاح

۴. ازدواج مجدد

۵. جهیزیه

۶. مهریه

۷. نفقه زوجه و اجرت المثل ایام زوجیت

۸. تمکین و نشوز

۹. طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن

۱۰. حضانت و ملاقات طفل

۱۱. نسب

۱۲. رشد، حجر و رفع آن

۱۳. ولایت قهری، قیمومت، امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و وصایت در امور مربوط به آنان

۱۴. نفقه اقارب

۱۵. امور راجع به غایب مفقودالاثر

۱۶. سرپرستی کودکان بی سرپرست

۱۷. اهدای جنین

۱۸. تغییر جنسیت

۲- صلاحیت شورای حل اختلاف در رسیدگی به دعوای مطالبه مهریه :

چنانچه دعوای مطالبه مهریه به طور مستقل مطرح شود و خواسته تا دویست میلیون ( ۲۰۰ , ۰۰۰ , ۰۰۰ ) ریال می باشد.

مطابق ماده و قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴/ ۸ / ۱۰ و با توجه به بند «الف» و «ج» ماده مذکور رسیدگی به این دعوا در صلاحیت شورا می باشد.

نمونه دادخواست مطالبه مهریه ( نمونه ۱)


برگ دادخواست به دادگاه عمومی

 

مشخصات طرفيننامنام خانوادگىنام پدرشغلمحل اقامت

شهر – خيابان -كوچه – شماره –پلاك

خواهان

خوانده

وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته وبهای آنمطالبه مهریه و تقاضای محکومیت خوانده به پرداخت ۱۳۵۷ سکه تمام بهار آزادی مقوم به ۵۰۰۰۱۰۰ هزار تومان به انضمام کلیه خسارات قانونی، هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل
دلايل و منضمات دادخواست۱- رونوشت سند ازدواج، ۲- رونوشت شناسنامه، ۳- وكالتنامه

ریاست محترم محاکم عمومی و انقلاب دادگستری

با سلام و احترام به استحضار می رساند: موكله اینجانب به حکایت عقدنامه شماره …….. مورخه ……. تنظیمی در دفترخانه ۹۱ ازدواج …….. به عقد و نکاح خوانده درآمده است و وفق مفاد مندرج در عقدنامه تعداد ۱۳۵۷ سکه تمام بهار آزادی به عنوان مهریه در حق موکل اینجانب تعیین و بر ذمه خوانده مقرر گردیده است.

لذا نظر به موارد فوق تقاضای محکومیت خوانده به پرداخت ۱۳۵۷ سکه تمام بهار آزادی به عنوان مهریه مافی ذمه خوانده و احتساب خسارات قانونی و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل مورد استدعاست.

 

امضا – مهر – اثر انگشت

شماره و تاريخ ثبت دادخواست

شماره

تاريخ

شعبه دادگاه عمومي رسيدگي فرمائيد

نام ونام خانوادگي مقام ارجاع كننده:

تاريخ / / امضاء

چاپ روزنامه رسمي كشور فرم شماره 1296/2201/54 دفتر طرح و برنامه ريزي

نمونه دادخواست مطالبه مهریه ( نمونه ۲)


برگ دادخواست به دادگاه عمومی

 

مشخصات طرفيننامنام خانوادگىنام پدرشغلمحل اقامت

شهر – خيابان -كوچه – شماره –پلاك

خواهان

خوانده

وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته وبهای آنمطالبه مهریه موضوع عقدنامه انقطاعی مورخه ۸۴/ ۵ مقوم بر سی میلیون ریال وجه نقد و ۵ عدد سکه تمام بهار آزادی با احتساب کلیه خسارات دادرسی و محاسبه مهریه مطابق شاخص بانک مرکزی به نرخ روز
دلايل و منضمات دادخواست۱- کپی مصدق سند عقدنامه، ۲- کپی مصدق توافقنامه های مورخه……

ریاست محترم محاکم عمومی و انقلاب دادگستری

با سلام و احترام به استحضار می رساند، به وکالت از خواهان معروض میدارد، موكله مطابق سند عقد ازدواج انقطاعی در مورخه …… به زوجیت موقت خوانده درآمده است مبلغ مهریه خواهان سه میلیون تومان وجه نقد و ۵ عدد سکه تمام بهار آزادی میباشد که مستند به صورت جلسه توافق نامه های مورخه ……. در قبال حضانت فرزند مشترک به نام ……. آن را به زوج بذل نموده است، لیکن آقای ……… انجام تعهد و تحویل فرزند استنکاف می ورزد، لذا تقاضای صدور حکم به شرح مذکور در بخش خواسته دادخواست تقدیمی را از محضر آن مقام محترم قضایی له موکل خواهانم.

 

امضا – مهر – اثر انگشت

شماره و تاريخ ثبت دادخواست

شماره

تاريخ

شعبه دادگاه عمومي رسيدگي فرمائيد

نام ونام خانوادگي مقام ارجاع كننده:

تاريخ / / امضاء

چاپ روزنامه رسمي كشور فرم شماره 1296/2201/54 دفتر طرح و برنامه ريزي