به این نوشته چند امتیاز میدهید؟

نمونه دادخواست عزل مدیر شرکت سهامی


آن چه در این مقاله پیش روی شماست ، نمونه دادخواست عزل مدیر شرکت سهامی در موضوعات مختلف است. پس چنانچه مالک یا سهامدار یک شرکت هستید و نمی دانید که چگونه دادخواست عزل مدیر شرکت سهامی را تنظیم کنید با ما تا انتهای این مقاله همراه باشید.

شاید برای شما که مالک یک شرکت هستید این موضوع پیش آمده باشد که بخواهید بنا به هر دلیلی خواستار عزل مدیر شرکت سهامی را داشته باشید. برای این کار ابتدا شما بایستی یک وکیل داشته باشید تا بتواند بهترین دلایل و بهترین شرح دادخواست موجود را برای ارائه به دادگاه ارائه نماید.

اما اگر هزینه پرداخت دستمزد به وکیل برای شما بالاست و یا بنا به هر دلیلی دسترسی به وکیل خود ندارید ما به شما کمک می کنیم تا خودتان به تنهایی دادخواست عزل مدیر شرکت سهامی را تنظیم نمایید.

هدف ما در این سایت علاوه بر ارائه تمامی نمونه دادخواست های موجود و مورد نیاز شما، تنظیم دادخواست به صورت آنلاین است. در صورتی که به وکیل دسترسی نداشته باشید بایستی بدانید که در بخش های مختلف دادخواست اعم از دلایل و منضمات و شرح دادخواست چه مطالبی را برای ارائه به دادگاه یادداشت کنید.


مراحل تنظیم دادخواست عزل مدیر شرکت


شما می توانید در این سایت به تمامی موضوعات مختلف دادخواست و انواع نمونه دادخوست مانند نمونه دادخواست عزل مدیر شرکت سهامی دسترسی داشته باشید.

روش کار به این صورت است که در بخش جستجوی نمونه دادخواست ، موضوع مورد نظر خود را انتخاب نموده و با جستجوی کلمات کلیدی مورد نظر می توانید نمونه دادخواست مورد نظر خود را مشاهده نمایید.

سپس می توانید در بخش تنظیم دادخواست اینترنتی ، پس از تکمیل فرم ارائه شده در سایت و قرار دادن شرح دادخواستی که می توانید از نمونه دادخواست یافت شده در مرحله قبل بهره گرفته و دادخواست خود را پرینت و به دفتر خدمات قضایی ارائه دهید.

نمونه دادخواست عزل مدیر شرکت ( نمونه ۱)


برگ دادخواست به دادگاه عمومی

 

مشخصات طرفيننامنام خانوادگىنام پدرشغلمحل اقامت

شهر – خيابان -كوچه – شماره –پلاك

خواهان

سهامدار شرکت

خوانده

۱- شرکت سهامی

۲-اعضای هیات مدیره

۳-مدیرعامل

وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته وبهای آندادخواست عزل مدیر شرکت سهامی …………..
دلايل و منضمات دادخواست۱- اساسنامه شرکت ۲- روزنامه رسمی ۳- اظهارنامه ۴- هر تصمیمی که دادگاه لازم بداند

ریاست محترم محاکم عمومی و انقلاب دادگستری

با سلام احتراما به استحضار میرساند به تاريخ ………………….. حدود یک سوم از اعضا و سهامداران به همراه هیات مدیره شرکت سهامی ……………..  در دفتر شرکت اقدام به تشکیل جلسه مجمع عمومی موسس (عادی) در رابطه با تعیین مدیر عامل جدید می نمایند و در این جلسه جناب آقای  …………….. خانم ……………….  به عنوان مدیر عامل جدید شرکت سهامی ……………. انتخاب می شود.

حال جديدا مشخص گردیده که حسب دادنامه قطعی به شماره مورخه ……………. صادره از شعبه …………….. دادگاه تجدیدنظر استان ……………… حكم ۱-محجوریت ۲- ورشکستگی ۳- یا سرقت و … صادر گردیده که مخالف نص صریح ماده ۱۱۱ لایحه اصلاحی می باشد .

حال با تقدیم این دادخواست تقاضای عزل مدیر عامل …………… از شرکت سهامی …………. مورد مطابق مواد ۱۱۱ و  ۱۲۶ و ۱۲۷ لایحه اصلاحی استدعاست.

 

امضا – مهر – اثر انگشت

شماره و تاريخ ثبت دادخواست

شماره

تاريخ

شعبه دادگاه عمومي رسيدگي فرمائيد

نام ونام خانوادگي مقام ارجاع كننده:

تاريخ / / امضاء

چاپ روزنامه رسمي كشور فرم شماره 1296/2201/54 دفتر طرح و برنامه ريزي

نمونه دادخواست عزل مدیر شرکت ( نمونه ۲)


برگ دادخواست به دادگاه عمومی

 

مشخصات طرفيننامنام خانوادگىنام پدرشغلمحل اقامت

شهر – خيابان -كوچه – شماره –پلاك

خواهان

سهامدار شرکت

خوانده

۱- شرکت سهامی

۲-اعضای هیات مدیره

۳-مدیرعامل

وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته وبهای آندادخواست عزل مدیر شرکت سهامی  …………..
دلايل و منضمات دادخواست۱- اساسنامه شرکت ۲- روزنامه رسمی ۳- اظهارنامه ۴- هر تصمیمی که دادگاه لازم بداند

ریاست محترم محاکم عمومی و انقلاب دادگستری

با سلام احتراما به استحضار میرساند به تاريخ …………….. حدود یک سوم از اعضا و سهامداران به همراه هیات مدیره شرکت سهامی ……………… در دفتر شرکت اقدام به تشکیل جلسه مجمع عمومی موسس (عادی) در رابطه با تعیین مدیرعامل جدید، می نمایند.

و در این جلسه جناب آقای ………… خانم …………… به عنوان مدیر عامل جدید شرکت سهامی انتخاب می شود . حال مشخص شده که ایشان ۱- از کارمندان دولت بوده ۲-از وزرای دولت ۳- معاونین دولت و ….. که مخالف نص صریح ماده ۱۱ لایحه اصلاحی واصل ۱۴۱ قانون اساسی می باشد.

حال با تقدیم این دادخواست تقاضای عزل مدیر عامل …………. از شرکت سهامی …………… مورد مطابق مواد ۱۱۱ و ۱۲۶ و ۱۲۷ لایحه اصلاحی و اصل ۱۴۱ قانون اساسی استدعاست .

 

امضا – مهر – اثر انگشت

شماره و تاريخ ثبت دادخواست

شماره

تاريخ

شعبه دادگاه عمومي رسيدگي فرمائيد

نام ونام خانوادگي مقام ارجاع كننده:

تاريخ / / امضاء

چاپ روزنامه رسمي كشور فرم شماره 1296/2201/54 دفتر طرح و برنامه ريزي

نمونه دادخواست عزل مدیر شرکت ( نمونه ۳)


برگ دادخواست به دادگاه عمومی

 

مشخصات طرفيننامنام خانوادگىنام پدرشغلمحل اقامت

شهر – خيابان -كوچه – شماره –پلاك

خواهان

سهامدار شرکت

خوانده

۱- شرکت سهامی

۲-اعضای هیات مدیره

۳-مدیرعامل

وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته وبهای آندادخواست عزل مدیر شرکت سهامی …………..
دلايل و منضمات دادخواست۱- اساسنامه شرکت ۲- روزنامه رسمی ۳- اظهارنامه ۴- هر تصمیمی که دادگاه لازم بداند

ریاست محترم محاکم عمومی و انقلاب دادگستری

با سلام احتراما به استحضار می رساند به تاريخ ……………….. حدود یک سوم از اعضا و سهامداران به همراه هیات مدیره شرکت سهامی در دفتر شرکت اقدام به تشکیل جلسه مجمع عمومی موسس (عادی ) در رابطه با تعیین مدیر عامل جدید می نمایند.

و در این جلسه جناب آقای ………… خانم …………. به عنوان مدیرعامل جدید شرکت سهامی …………….. انتخاب می شود.

حال جديدا با ایشان حسب ماده ۵۲ قانون تجارت مدیر باید یک عده سهامی را که به موجب اساسنامه مقرر شده آن هم با اسم و غیر قابل نقل و انتقال را در هنگام انتخابش به عنوان مدیرعاملی مالک نبوده، لیکن چون این امر مخالف نص اصلاحی و ماده ۵۲ قانون تجارت می باشد.

حال با تقدیم این دادخواست تقاضای عزل مدير عامل مطابق مواد ۱۱۵ لایحه اصلاحی و ۵۲ قانون تجارت مورد استدعاست.

 

امضا – مهر – اثر انگشت

شماره و تاريخ ثبت دادخواست

شماره

تاريخ

شعبه دادگاه عمومي رسيدگي فرمائيد

نام ونام خانوادگي مقام ارجاع كننده:

تاريخ / / امضاء

چاپ روزنامه رسمي كشور فرم شماره 1296/2201/54 دفتر طرح و برنامه ريزي

نمونه دادخواست عزل مدیر شرکت ( نمونه ۴)


برگ دادخواست به دادگاه عمومی

 

مشخصات طرفيننامنام خانوادگىنام پدرشغلمحل اقامت

شهر – خيابان -كوچه – شماره –پلاك

خواهان

سهامدار شرکت

خوانده

۱- شرکت سهامی

۲-اعضای هیات مدیره

۳-مدیرعامل

وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته وبهای آندادخواست عزل مدیر شرکت سهامی …………..
دلايل و منضمات دادخواست۱- اساسنامه شرکت ۲- روزنامه رسمی ۳- اظهارنامه ۴- هر تصمیمی که دادگاه لازم بداند

ریاست محترم محاکم عمومی و انقلاب دادگستری

با سلام احتراما به استحضار میرساند به تاريخ ………….. حدود یک سوم از اعضا و سهامداران به همراه هیات مدیره شرکت سهامی …………….. در دفتر شرکت اقدام به تشکیل جلسه مجمع عمومی موسس (عادی) در رابطه با تعیین مدیرعامل جدید، می نمایند.

جناب آقای ……………. خانم ……………. به عنوان مدیرعامل جدید شرکت سهامی انتخاب می شود .

حال جدیدا مشخص شده که ایشان حسب ماده ۵۲ قانون تجارت مدیر باید یک عده سهامی را که به موجب اساسنامه مقرر شده آن هم با اسم و غیرقابل نقل و انتقال را در هنگام انتخابش به عنوان مدیر عاملی مالک بوده.

لیکن با توجه به انتقال قهری سهام مورد وثیقه و نیز افزایش یافتن تعداد سهام به عنوان وثیقه مدیر که می بایست ظرف مدت یک ماه تعداد سهام لازم به عنوان وثیقه تهیه و به صندوق شرکت بسپارد که تاکنون علی رغم گذشت مدت زمان لازم حتی با ارسال اظهارنامه نیز به وظیفه قانونی خود عمل نمی نماید و چون این امر مخالف نص صریح ماده ۱۵ لایحه اصلاحی و ماده ۵۲ قانون تجارت می باشد.

حال با تقدیم این دادخواست تقاضای عزل مدیر عامل ……………… از شرکت سهامی …………….. مورد مطابق مواد ۱۱۵ لایحه اصلاحی و ۵۲ قانون تجارت مورد استدعاست.

 

امضا – مهر – اثر انگشت

شماره و تاريخ ثبت دادخواست

شماره

تاريخ

شعبه دادگاه عمومي رسيدگي فرمائيد

نام ونام خانوادگي مقام ارجاع كننده:

تاريخ / / امضاء

چاپ روزنامه رسمي كشور فرم شماره 1296/2201/54 دفتر طرح و برنامه ريزي

نمونه دادخواست عزل مدیر شرکت ( نمونه ۵)


برگ دادخواست به دادگاه عمومی

 

مشخصات طرفيننامنام خانوادگىنام پدرشغلمحل اقامت

شهر – خيابان -كوچه – شماره –پلاك

خواهان

سهامدار شرکت

خوانده

۱- شرکت سهامی

۲-اعضای هیات مدیره

۳-مدیرعامل

وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته وبهای آندادخواست عزل مدیر شرکت سهامی …………..
دلايل و منضمات دادخواست۱- اساسنامه شرکت ۲- روزنامه رسمی ۳- اظهارنامه ۴- هر تصمیمی که دادگاه لازم بداند

ریاست محترم محاکم عمومی و انقلاب دادگستری

با سلام احتراما به استحضار میرساند به تاريخ  …………… حدود یک سوم از اعضا و سهامداران به همراه هیات مدیره شرکت سهامی ………….. در دفتر شرکت اقدام به تشکیل جلسه مجمع عمومی موسس (عادی) در رابطه با تعیین مدیرعامل جدید، می نمایند و در این جلسه جناب آقای …………. خانم …………… به عنوان مدیرعامل جدید شرکت سهامی ……………. انتخاب می شود.

حال چون نامبرده رییس هیات مدیره شرکت نیز بوده و چون مطابق ماده ۱۲۴ لایحه اصلاحی مدیرعامل شرکت نمی تواند در عین حال رئیس هیات مدیره همان شرکت باشد مگر با تصویب سه چهارم آرای حاضر در مجمع عمومی، که این امر در انتخاب ایشان به مدیرعاملی رعایت نگردیده.

 حال با تقدیم این دادخواست تقاضای عزل مدير عامل ……………. از شرکت سهامی ……………. به علت عدم رعایت نص صریح ماده ۱۲۴ لایحه اصلاحی مورد استدعاست.

 

امضا – مهر – اثر انگشت

شماره و تاريخ ثبت دادخواست

شماره

تاريخ

شعبه دادگاه عمومي رسيدگي فرمائيد

نام ونام خانوادگي مقام ارجاع كننده:

تاريخ / / امضاء

چاپ روزنامه رسمي كشور فرم شماره 1296/2201/54 دفتر طرح و برنامه ريزي

نمونه دادخواست عزل مدیر شرکت ( نمونه ۶)


برگ دادخواست به دادگاه عمومی

 

مشخصات طرفيننامنام خانوادگىنام پدرشغلمحل اقامت

شهر – خيابان -كوچه – شماره –پلاك

خواهان

سهامدار شرکت

خوانده

۱- شرکت سهامی

۲-اعضای هیات مدیره

۳-مدیرعامل

وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته وبهای آندادخواست عزل مدیر شرکت سهامی …………..
دلايل و منضمات دادخواست۱- اساسنامه شرکت ۲- روزنامه رسمی ۳- اظهارنامه ۴- هر تصمیمی که دادگاه لازم بداند

ریاست محترم محاکم عمومی و انقلاب دادگستری

با سلام احتراما به استحضار میرساند به تاریخ ………….. اینجانب خواهان …………… به عنوان پیمانکار یا ………….. اقدام به انعقاد قرارداد با آقای ……………. به عنوان مدیر عامل شرکت ……………… می نمایم. الان اطلاع پیدا کرده ام که سهامداران شرکت با توجه به عدم رعایت تشریفات قانونی طی دادنامه قطعی شماره …………. مورخه شعبه ………… دادگاه تجدیدنظر استان ………… بطلان عملیات انتخاب مدیران حکم عزل مدیرعاملی ایشان از مدیر عاملی شرکت سهامی صادر و اجرا شده.

حال با مراجعات مکرر و ارسال اظهارنامه های زیاد به اعضای هیات مدیره و مدیرعامل جدید ………………… نامبردگان از ایفای تعهد و انجام قرارداد خودداری به علت نداشتن سمت آنها از سوی شرکت می نمایند که همین امر موجب عسر و حرج اینجانب خواهان می گردد.

حال با تقدیم این دادخواست تقاضای اعلم فسخ قرارداد و فاقد اعتبار دانستن آن حسب مواد ۱۳۵ و۱۲۶ لایحه اصلاحی مورد استدعاست.

امضا – مهر – اثر انگشت

شماره و تاريخ ثبت دادخواست

شماره

تاريخ

شعبه دادگاه عمومي رسيدگي فرمائيد

نام ونام خانوادگي مقام ارجاع كننده:

تاريخ / / امضاء

چاپ روزنامه رسمي كشور فرم شماره 1296/2201/54 دفتر طرح و برنامه ريزي