2.2/5 - (4 امتیاز)

نمونه دادخواست عزل قیم


نمونه دادخواست عزل قیم موضوعی است که در این مقاله می توانید مشاهده نمایید. چنانچه قصد عزل قیم و تعیین قیم جدید را از دادگاه محترم خواستارید و نمی دانید که چگونه دادخواست عزل قیم را تنظیم نمایید با ما تا انتهای این مطلب همراه باشید.

در مقاله « موارد عزل قیم » به تفصیل به ذکر مواردی پرداختیم که سبب عزل قیم می شود. همان طور که م یدانید برای انجام هر امر حقوقی ابتدا بایستی یک وکیل داشته باشید تا بتواند بهترین دلایل و بهترین شرح دادخواست موجود را برای ارائه به دادگاه ارائه نماید.

اما اگر هزینه پرداخت دستمزد به وکیل برای شما بالاست و یا بنا به هر دلیلی دسترسی به وکیل خود ندارید ما به شما کمک می کنیم تا خودتان به تنهایی دادخواست عزل قیم را تنظیم نمایید.

هدف ما در این سایت علاوه بر ارائه تمامی نمونه دادخواست های موجود و مورد نیاز شما، تنظیم دادخواست به صورت آنلاین است.

در صورتی که به وکیل دسترسی نداشته باشید بایستی بدانید که در بخش های مختلف دادخواست اعم از دلایل و منضمات و شرح دادخواست چه مطالبی را برای ارائه به دادگاه یادداشت کنید.


مراحل تنظیم دادخواست عزل قیم


شما می توانید در این سایت به تمامی موضوعات مختلف دادخواست و انواع نمونه دادخوست مانند نمونه دادخواست عزل قیم دسترسی داشته باشید.

روش کار به این صورت است که در بخش جستجوی نمونه دادخواست ، موضوع مورد نظر خود را انتخاب نموده و با جستجوی کلمات کلیدی مورد نظر می توانید نمونه دادخواست مورد نظر خود را مشاهده نمایید.

سپس می توانید در بخش تنظیم دادخواست اینترنتی ، پس از تکمیل فرم ارائه شده در سایت و قرار دادن شرح دادخواستی که می توانید از نمونه دادخواست یافت شده در مرحله قبل بهره گرفته و دادخواست خود را پرینت و به دفتر خدمات قضایی ارائه دهید.


نمونه دادخواست عزل قیم ( نمونه ۱)


برگ دادخواست به دادگاه عمومی

 

مشخصات طرفيننامنام خانوادگىنام پدرشغلمحل اقامت

شهر – خيابان -كوچه – شماره –پلاك

خواهان

خوانده

وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته وبهای آناثبات حجر آقای … و تقاضای تعیین قیم به لحاظ اختلال شدید
دلايل و منضمات دادخواست۱-
۲-

ریاست محترم محاکم عمومی و انقلاب دادگستری

با سلام و احترام به استحضار می رساند: آقای ………… متولد ……….. در حال حاضر دارای اختلال شدید حواس می باشد به نحوی که قادر به تشخیص غبطه و مصلحت خود نمی باشد.

لذا با عنایت به اینکه نامبرده، امکان اداره اموال و دارایی های خود را ندارد و نیازمند تعیین قیم می باشد، تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح فوق را دارم.

 

 

امضا – مهر – اثر انگشت

شماره و تاريخ ثبت دادخواست

شماره

تاريخ

شعبه دادگاه عمومي رسيدگي فرمائيد

نام ونام خانوادگي مقام ارجاع كننده:

تاريخ / / امضاء

چاپ روزنامه رسمي كشور فرم شماره 1296/2201/54 دفتر طرح و برنامه ريزي

نمونه دادخواست عزل قیم ( نمونه ۱)


برگ دادخواست به دادگاه عمومی

 

مشخصات طرفيننامنام خانوادگىنام پدرشغلمحل اقامت

شهر – خيابان -كوچه – شماره –پلاك

خواهان

خوانده

وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته وبهای آنعزل ولی قهری و نصب قیم به تقاضای مادر صغیر
دلايل و منضمات دادخواست۱-
۲-

ریاست محترم محاکم عمومی و انقلاب دادگستری

احتراماً به استحضار می رساند، آقای …… فرزند ….… به شماره شناسنامه …….. شماره ملی ……. در تاریخ ……. در اقامتگاه دائمی خود در شهرستان ……. مرحوم شد. از وی فرزند پسر/ دختری به نام ….… متولد …..… دارای شماره شناسنامه ….…. مقیم ……… در قید حیات است که حضانت آن با اینجانبه همسر آن مرحوم و مادر صغیر می باشد.

از آنجایی که جدی پدری محجور به نام آقای …..…. فرزند ……… دارای شماره شناسنامه ……… شماره ملی ….…. متولد ….…. مقیم ……… در قید حیات است، اداره اموال و حقوقی مالی مولی علیه بر عهده ایشان می‌باشد لکن این شخص به علت بي‏‌توجهي، سهل‏‌انگاري و بي‌‏اطلاعي نسبت به امور مولی علیه و … قادر به انجام وظایف خود نبوده و موجبات تضرر صغیر را فراهم نموده است.

بنابراین، مراتب را در اجرای قسمت نخست ماده ۱۱۸۴ قانون مدنی [اگر ولی قهری مرتکب تعدي و تفريط نسبت به اموال مولي‏‌عليه شده باشد باید به ماده ۱۱۸۶ قانون فوق نیز استناد شود]،  به منظور انجام اقدامات قانونی لازم جهت عزل ولی قهری و نصب قیم با حق اولویت مادر به شرح ماده ۶۱ قانون امور حسبی به آن مقام اعلام می دارم.

محل اقامت صغر: ……………………

اقامتگاه ولی قهری: ………………

اقامتگاه متقاضی: ……………………

 

امضا – مهر – اثر انگشت

شماره و تاريخ ثبت دادخواست

شماره

تاريخ

شعبه دادگاه عمومي رسيدگي فرمائيد

نام ونام خانوادگي مقام ارجاع كننده:

تاريخ / / امضاء

چاپ روزنامه رسمي كشور فرم شماره 1296/2201/54 دفتر طرح و برنامه ريزي