به این نوشته چند امتیاز میدهید؟

نمونه دادخواست عزل بازرس شرکت


آن چه در این مقاله پیش روی شماست ، نمونه دادخواست عزل بازرس شرکت در موضوعات مختلف است. پس چنانچه مالک یا سهامدار یک شرکت هستید و نمی دانید که چگونه دادخواست عزل بازرس شرکت را تنظیم کنید با ما تا انتهای این مقاله همراه باشید.

شاید برای شما که مالک یک شرکت هستید این موضوع پیش آمده باشد که بخواهید بنا به هر دلیلی خواستار عزل بازرس شرکت را داشته باشید. برای این کار ابتدا شما بایستی یک وکیل داشته باشید تا بتواند بهترین دلایل و بهترین شرح دادخواست موجود را برای ارائه به دادگاه ارائه نماید.

اما اگر هزینه پرداخت دستمزد به وکیل برای شما بالاست و یا بنا به هر دلیلی دسترسی به وکیل خود ندارید ما به شما کمک می کنیم تا خودتان به تنهایی دادخواست عزل بازرس شرکت را تنظیم نمایید.

هدف ما در این سایت علاوه بر ارائه تمامی نمونه دادخواست های موجود و مورد نیاز شما، تنظیم دادخواست به صورت آنلاین است. در صورتی که به وکیل دسترسی نداشته باشید بایستی بدانید که در بخش های مختلف دادخواست اعم از دلایل و منضمات و شرح دادخواست چه مطالبی را برای ارائه به دادگاه یادداشت کنید.


مراحل تنظیم دادخواست عزل بازرس شرکت


شما می توانید در این سایت به تمامی موضوعات مختلف دادخواست و انواع نمونه دادخوست مانند نمونه دادخواست عزل بازرس شرکت دسترسی داشته باشید.

روش کار به این صورت است که در بخش جستجوی نمونه دادخواست ، موضوع مورد نظر خود را انتخاب نموده و با جستجوی کلمات کلیدی مورد نظر می توانید نمونه دادخواست مورد نظر خود را مشاهده نمایید.

سپس می توانید در بخش تنظیم دادخواست اینترنتی ، پس از تکمیل فرم ارائه شده در سایت و قرار دادن شرح دادخواستی که می توانید از نمونه دادخواست یافت شده در مرحله قبل بهره گرفته و دادخواست خود را پرینت و به دفتر خدمات قضایی ارائه دهید.

نمونه دادخواست عزل بازرس شرکت ( نمونه ۱)


برگ دادخواست به دادگاه عمومی

 

مشخصات طرفيننامنام خانوادگىنام پدرشغلمحل اقامت

شهر – خيابان -كوچه – شماره –پلاك

خواهان

سهامدار شرکت

خوانده

۲- شرکت سهامی
وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته وبهای آندادخواست عزل بازرس شرکت سهامی عام …………..
دلايل و منضمات دادخواست۱- اساسنامه شرکت ۲- تصمیم مجمع عمومی ۳- اظهارنامه ۴- هر تصمیمی که دادگاه لازم بداند

ریاست محترم محاکم عمومی و انقلاب دادگستری

با سلام احتراما به استحضار می رساند به تاريخ …………… حدود یک سوم از اعضا و سهامداران به همراه هیات مدیره شرکت سهامی در دفتر شرکت اقدام به تشکیل جلسه مجمع عمومی موسس (عادی) در رابطه با تعیین بازرس جدید می نمایند و در این جلسه جناب آقای …………..  خانم …………… به عنوان بازرسان جدید شرکت سهامی …………… انتخاب می شود.

حال جدیدا مشخص شده که نامبردگان به دلیل نداشتن حسن شهرت به دلیل سوء پیشنه کیفری (سرقت ، خیانت در امانت ، کلاهبرداری ، اختلاس و …) با توجه به دادنامه قطعی شماره ………….. صادره از شعبه ………….. دادگاه تجدیدنظر استان ………………. امر مخالف نص صریح قانون و از موارد نهی شده در قانون می باشد.

حال با تقدیم این دادخواست تقاضای عزل بازرسان …………… شرکت سهامی مورد مطابق بند ۱ ماده ۱ ایین نامه اجرایی تبصره ماده ۱۴۴ لایحه اصلاحی مورد استدعاست.

 

امضا – مهر – اثر انگشت

شماره و تاريخ ثبت دادخواست

شماره

تاريخ

شعبه دادگاه عمومي رسيدگي فرمائيد

نام ونام خانوادگي مقام ارجاع كننده:

تاريخ / / امضاء

چاپ روزنامه رسمي كشور فرم شماره 1296/2201/54 دفتر طرح و برنامه ريزي

نمونه دادخواست عزل بازرس شرکت ( نمونه ۲)


برگ دادخواست به دادگاه عمومی

 

مشخصات طرفيننامنام خانوادگىنام پدرشغلمحل اقامت

شهر – خيابان -كوچه – شماره –پلاك

خواهان

سهامدار شرکت

خوانده

۱- شرکت سهامی ۲- اعضای هیات مدیره ۳- مدیرعامل
وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته وبهای آندادخواست عزل بازرس شرکت سهامی عام …………..
دلايل و منضمات دادخواست۱- اساسنامه شرکت ۲- تصمیم مجمع عمومی ۳- اظهارنامه ۴- هر تصمیمی که دادگاه لازم بداند

ریاست محترم محاکم عمومی و انقلاب دادگستری

با سلام احتراما به استحضار میرساند به تاريخ …………… حدود یک سوم از اعضا و سهامداران شرکت سهامی عام …………….. به همراه هیات مدیره شرکت سهامی در دفتر شرکت اقدام به تشکیل جلسه مجمع عمومی موسس (عادی) در رابطه با تعیین بازرس جدید، می نمایند و در این جلسه جناب اقای …………… خانم ……………. به عنوان بازرسان جدید شرکت سهامی انتخاب می شود .

حال جدیدا مشخص شده که نامبردگان دارای مدرک کارشناسی یا بالاتر در رشته متناسب با موضوع فعالیت شرکت یا که به تایید کمیسیون مذکور در ماده ۲ آیین نامه باشد را دارا نمی باشد که این امر مخالف نص صریح قانون و از موارد نهی شده در قانون می باشد.

حال با تقدیم این دادخواست تقاضای عزل بازرسان …………… از شرکت سهامی ……………. مورد مطابق بند آماده ایین نامه اجرایی تبصره ماده ۴۴ الايحه اصلاحی مورد استدعاست.

 

امضا – مهر – اثر انگشت

شماره و تاريخ ثبت دادخواست

شماره

تاريخ

شعبه دادگاه عمومي رسيدگي فرمائيد

نام ونام خانوادگي مقام ارجاع كننده:

تاريخ / / امضاء

چاپ روزنامه رسمي كشور فرم شماره 1296/2201/54 دفتر طرح و برنامه ريزي

نمونه دادخواست عزل بازرس شرکت ( نمونه ۳)


برگ دادخواست به دادگاه عمومی

 

مشخصات طرفيننامنام خانوادگىنام پدرشغلمحل اقامت

شهر – خيابان -كوچه – شماره –پلاك

خواهان

سهامدار شرکت

خوانده

۱- شرکت سهامی ۲- اعضای هیات مدیره ۳- مدیرعامل
وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته وبهای آندادخواست عزل بازرس شرکت سهامی عام …………..
دلايل و منضمات دادخواست۱- اساسنامه شرکت ۲- تصمیم مجمع عمومی ۳- اظهارنامه ۴- هر تصمیمی که دادگاه لازم بداند

ریاست محترم محاکم عمومی و انقلاب دادگستری

با سلام احتراما به استحضار می رساند به تاريخ …………… حدود یک سوم از اعضا و سهامداران به همراه هیات مدیره در دفتر شرکت اقدام به تشکیل جلسه مجمع عمومی موسس (عادی) در رابطه با تعیین بازرس جدید می نمایند و در این جلسه جناب آقای ………. خانم …………… به عنوان بازرسان جدید شرکت سهامی ……….. انتخاب می شود.

حال جدیدا مشخص شده که ایشان حسب دادنامه قطعی به شماره ………… مورخ …………. صادره از شعبه …….. دادگاه تجدیدنظر استان ………… حکم ۱- محجوریت ۲ یا ورشکستگی ۳- یا سرقت ماده ۱۱۱ لایحه و… صادر گردیده که مخالف نص صریح لایحه اصلاحی می باشد .

حال با تقدیم این دادخواست تقاضای عزل بازرسان …………..  از شرکت سهامی مورد مطابق ماده ۱۴۷ لایحه اصلاحی مورد استدعاست.

 

 

امضا – مهر – اثر انگشت

شماره و تاريخ ثبت دادخواست

شماره

تاريخ

شعبه دادگاه عمومي رسيدگي فرمائيد

نام ونام خانوادگي مقام ارجاع كننده:

تاريخ / / امضاء

چاپ روزنامه رسمي كشور فرم شماره 1296/2201/54 دفتر طرح و برنامه ريزي

نمونه دادخواست عزل بازرس شرکت ( نمونه ۴)


برگ دادخواست به دادگاه عمومی

 

مشخصات طرفيننامنام خانوادگىنام پدرشغلمحل اقامت

شهر – خيابان -كوچه – شماره –پلاك

خواهان

سهامدار شرکت

خوانده

۱- شرکت سهامی ۲- اعضای هیات مدیره ۳- مدیرعامل
وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته وبهای آندادخواست عزل بازرس شرکت سهامی عام …………..
دلايل و منضمات دادخواست۱- اساسنامه شرکت ۲- تصمیم مجمع عمومی ۳- اظهارنامه ۴- هر تصمیمی که دادگاه لازم بداند

ریاست محترم محاکم عمومی و انقلاب دادگستری

با سلام

احتراما به استحضار می رساند به تاريخ …………… حدود یک سوم از اعضا و سهامداران به همراه هیات مدیره شرکت سهامی ………… در شرکت اقدام به تشکیل جلسه مجمع عمومی موسس (عادی ) در رابطه با تعیین بازرس جدید، می نمایند و در این جلسه جناب اقای ………….. خانم ……………. به عنوان بازرسان جدید شرکت سهامی ……………. انتخاب می شود .

حال جدیدا مشخص شده که نامبردگان به عنوان مدیر عامل شرکت سهامی …….. هم اکنون نیز مشغول فعالیت می باشد که مخالف نص صریح قانون می باشد.

حال با تقدیم این دادخواست تقاضای عزل بازرسان ……… از شرکت سهامی مورد مطابق بند آماده ۱۴۷ لایحه اصلاحی مورد استدعاست.

 

 

امضا – مهر – اثر انگشت

شماره و تاريخ ثبت دادخواست

شماره

تاريخ

شعبه دادگاه عمومي رسيدگي فرمائيد

نام ونام خانوادگي مقام ارجاع كننده:

تاريخ / / امضاء

چاپ روزنامه رسمي كشور فرم شماره 1296/2201/54 دفتر طرح و برنامه ريزي

نمونه دادخواست عزل بازرس شرکت ( نمونه ۵)


برگ دادخواست به دادگاه عمومی

 

مشخصات طرفيننامنام خانوادگىنام پدرشغلمحل اقامت

شهر – خيابان -كوچه – شماره –پلاك

خواهان

سهامدار شرکت

خوانده

۱- شرکت سهامی ۲- اعضای هیات مدیره ۳- مدیرعامل
وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته وبهای آندادخواست عزل بازرس شرکت سهامی عام …………..
دلايل و منضمات دادخواست۱- اساسنامه شرکت ۲- تصمیم مجمع عمومی ۳- اظهارنامه ۴- هر تصمیمی که دادگاه لازم بداند

ریاست محترم محاکم عمومی و انقلاب دادگستری

با سلام احتراما به استحضار می رساند به تاريخ …………… حدود یک سوم از اعضا و سهامداران به همراه هیات مدیره شرکت سهامی ………… در شرکت اقدام به تشکیل جلسه مجمع عمومی موسس (عادی ) در رابطه با تعیین بازرس جدید، می نمایند و در این جلسه جناب اقای ………….. خانم ……………. به عنوان بازرسان جدید شرکت سهامی ……………. انتخاب می شود .

حال جدیدا مشخص شده که که نامبردگان …………. در مجلس شورای اسلامی به عنوان نماینده شهر مشغول کار می باشند .

حال با تقدیم این دادخواست تقاضای عزل بازرسان ……… از شرکت سهامی مورد مطابق بند آماده ۱۴۷ لایحه اصلاحی مورد استدعاست.

 

 

امضا – مهر – اثر انگشت

شماره و تاريخ ثبت دادخواست

شماره

تاريخ

شعبه دادگاه عمومي رسيدگي فرمائيد

نام ونام خانوادگي مقام ارجاع كننده:

تاريخ / / امضاء

چاپ روزنامه رسمي كشور فرم شماره 1296/2201/54 دفتر طرح و برنامه ريزي

نمونه دادخواست عزل بازرس شرکت ( نمونه ۶)


برگ دادخواست به دادگاه عمومی

 

مشخصات طرفيننامنام خانوادگىنام پدرشغلمحل اقامت

شهر – خيابان -كوچه – شماره –پلاك

خواهان

سهامدار شرکت

خوانده

۱- شرکت سهامی ۲- اعضای هیات مدیره ۳- مدیرعامل
وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته وبهای آندادخواست عزل بازرس شرکت سهامی عام …………..
دلايل و منضمات دادخواست۱- اساسنامه شرکت ۲- تصمیم مجمع عمومی ۳- اظهارنامه ۴- هر تصمیمی که دادگاه لازم بداند

ریاست محترم محاکم عمومی و انقلاب دادگستری

با سلام احتراما به استحضار می رساند به تاريخ …………… حدود یک سوم از اعضا و سهامداران به همراه هیات مدیره شرکت سهامی ………… در شرکت اقدام به تشکیل جلسه مجمع عمومی موسس (عادی ) در رابطه با تعیین بازرس جدید، می نمایند و در این جلسه جناب اقای ………….. خانم ……………. به عنوان بازرسان جدید شرکت سهامی ……………. انتخاب می شود .

حال جدیدا مشخص شده که که نامبردگان …………. به عنوان اقربای سببی و یا نسبی مدیران و مدیرعامل تا درجه سوم از طبقه اول و دوم می باشد که این امر مخالف نص صریح قانون و از موارد نهی شده در قانون می باشد .

حال با تقدیم این دادخواست تقاضای عزل بازرسان ……… از شرکت سهامی مورد مطابق بند آماده ۱۴۷ لایحه اصلاحی مورد استدعاست.

 

 

امضا – مهر – اثر انگشت

شماره و تاريخ ثبت دادخواست

شماره

تاريخ

شعبه دادگاه عمومي رسيدگي فرمائيد

نام ونام خانوادگي مقام ارجاع كننده:

تاريخ / / امضاء

چاپ روزنامه رسمي كشور فرم شماره 1296/2201/54 دفتر طرح و برنامه ريزي

نمونه دادخواست عزل بازرس شرکت ( نمونه ۴)


برگ دادخواست به دادگاه عمومی

 

مشخصات طرفيننامنام خانوادگىنام پدرشغلمحل اقامت

شهر – خيابان -كوچه – شماره –پلاك

خواهان

سهامدار شرکت

خوانده

۱- شرکت سهامی ۲- اعضای هیات مدیره ۳-مدیرعامل
وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته وبهای آندادخواست عزل بازرس شرکت سهامی عام …………..
دلايل و منضمات دادخواست۱- اساسنامه شرکت ۲- تصمیم مجمع عمومی ۳- اظهارنامه ۴- هر تصمیمی که دادگاه لازم بداند

ریاست محترم محاکم عمومی و انقلاب دادگستری

با سلام احتراما به استحضار میرساند به تاريخ ……………. حدود یک سوم از اعضا و سهامداران شرکت سهامی عام …………….. به همراه هیات مدیره شرکت سهامی در دفتر شرکت اقدام به تشکیل جلسه مجمع عمومی موسس (عادی) در رابطه با تعیین بازرس جدید، مینمایند و در این جلسه جناب اقای …………….. خانم ……………. به عنوان بازرسان جدید شرکت سهامی انتخاب می شود.

حال جديدا مشخص شده که نامبردگان در مجلس شورای اسلامی به عنوان نماینده شهر مشغول کار می باشند که این امر مخالف نص صریح قانون و از موارد نهی شده در قانون می باشد.

حال با تقدیم این دادخواست تقاضای عزل بازرسان …………… از شرکت سهامی ……………. مورد مطابق بند ۴ ماده ۱ ایین نامه اجرایی تبصره ماده ۱۴۴ لایحه اصلاحی مورد استدعاست.

 

 

امضا – مهر – اثر انگشت

شماره و تاريخ ثبت دادخواست

شماره

تاريخ

شعبه دادگاه عمومي رسيدگي فرمائيد

نام ونام خانوادگي مقام ارجاع كننده:

تاريخ / / امضاء

چاپ روزنامه رسمي كشور فرم شماره 1296/2201/54 دفتر طرح و برنامه ريزي

نمونه دادخواست عزل بازرس شرکت ( نمونه ۵)


برگ دادخواست به دادگاه عمومی

 

مشخصات طرفيننامنام خانوادگىنام پدرشغلمحل اقامت

شهر – خيابان -كوچه – شماره –پلاك

خواهان

سهامدار شرکت

خوانده

۱- شرکت سهامی ۲- اعضای هیات مدیره ۳-مدیرعامل
وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته وبهای آندادخواست عزل بازرس شرکت سهامی عام …………..
دلايل و منضمات دادخواست۱- اساسنامه شرکت ۲- تصمیم مجمع عمومی ۳- اظهارنامه ۴- هر تصمیمی که دادگاه لازم بداند

ریاست محترم محاکم عمومی و انقلاب دادگستری

با سلام احتراما به استحضار می رساند به تاريخ ………………. حدود یک سوم از اعضا و سهامداران به همراه هیات مدیره شرکت سهامی ……………. در دفتر شرکت اقدام به تشکیل جلسه مجمع عمومی موسس (عادی) در رابطه با تعیین بازرس جدید می نمایند.

در این جلسه جناب آقای …………… خانم ……………. به عنوان بازرسان جدید شرکت سهامی …………… انتخاب می شود.

حال جدیدا مشخص گردیده که نامبردگان به عنوان اقربای سببی و یا نسبی مدیران و مدیرعامل تا درجه سوم از طبقه اول و دوم می باشد که این امر مخالف نص صریح قانون و از موارد نهی شده در قانون می باشد.

حال با تقدیم این دادخواست عزل بازرسان ……………. از شرکت سهامی ………… مورد مطابق بند ۴ ماده ۱۴۷ لایحه اصلاحی مورد استدعاست.

 

 

امضا – مهر – اثر انگشت

شماره و تاريخ ثبت دادخواست

شماره

تاريخ

شعبه دادگاه عمومي رسيدگي فرمائيد

نام ونام خانوادگي مقام ارجاع كننده:

تاريخ / / امضاء

چاپ روزنامه رسمي كشور فرم شماره 1296/2201/54 دفتر طرح و برنامه ريزي

نمونه دادخواست عزل بازرس شرکت ( نمونه ۶)


برگ دادخواست به دادگاه عمومی

 

مشخصات طرفيننامنام خانوادگىنام پدرشغلمحل اقامت

شهر – خيابان -كوچه – شماره –پلاك

خواهان

سهامدار شرکت

خوانده

۱- شرکت سهامی ۲- اعضای هیات مدیره ۳-مدیرعامل
وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته وبهای آندادخواست عزل بازرس شرکت سهامی عام …………..
دلايل و منضمات دادخواست۱- اساسنامه شرکت ۲- تصمیم مجمع عمومی ۳- اظهارنامه ۴- هر تصمیمی که دادگاه لازم بداند

ریاست محترم محاکم عمومی و انقلاب دادگستری

با سلام احتراما به استحضار می رساند به تاريخ …………… حدود یک سوم از اعضا و سهامداران شرکت سهامی عام  ………….. به همراه هیات مدیره شرکت سهامی ……………… در دفتر شرکت اقدام به تشکیل جلسه مجمع عمومی موسس (عادی) در رابطه با تعیین بازرس جدید، می نمایند.

در این جلسه جناب آقای …………. خانم ……………. به عنوان بازرسان جدید شرکت سهامی ………….. انتخاب می شود .

حال جديدا مشخص شده که نامبردگان در دادگستری استانداری ………………. به عنوان کارمند رسمی مشغول کار می باشند که این امر مخالف نص صریح قانون و از موارد نهی شده در قانون می باشد.

حال با تقدیم این دادخواست تقاضای عزل بازرسان …………….. از شرکت سهامی مورد مطابق بند۵ ماده ۱ ایین نامه اجرایی تبصره ماده ۴۴ لایحه اصلاحی مورد استدعاست.

 

 

امضا – مهر – اثر انگشت

شماره و تاريخ ثبت دادخواست

شماره

تاريخ

شعبه دادگاه عمومي رسيدگي فرمائيد

نام ونام خانوادگي مقام ارجاع كننده:

تاريخ / / امضاء

چاپ روزنامه رسمي كشور فرم شماره 1296/2201/54 دفتر طرح و برنامه ريزي