لزوم ارائه نمونه دادخواست طلاق غیابی از طرف زوجه


در این مقاله قصد داریم چند نمونه دادخواست طلاق غیابی از طرف زوجه را برای شما عزیزان ارائه دهیم. اما پیش از آن لازم است تا کمی درباره درخواست طلاق از طرف زن و قوانین موجود در این زمینه صحبت کنیم.

همان طور که می دانید بر اساس قانون ، مرد هر زمان می تواند با مراجعه به دادگاه دادخواست طلاق زن را ارئه دهد و بدون اینکه زن رضایت داشته باشد ، وی را طلاق بدهد . اما این مطلب در خصوص زن ها اندکی متفاوت است ؛ به این معنا که طبق قانون ، طلاق از سوی زن تنها در صورت وجود دلیل موجه ، شرعی و قانونی امکانپذیر است که در این صورت ، حتی اگر مرد در دادگاه حاضر نشود ، باز هم دادگاه می تواند حکم طلاق زن را صادر کند و به چنین طلاقی اصطلاحا ” طلاق غیابی از طرف زوجه ” گفته می شود .

در همین راستا ، در ادامه این مقاله قصد داریم برای آشنایی بیشتر مخاطبان محترم با این نوع از طلاق ، نمونه دادخواست طلاق غیابی از طرف زوجه و نمونه آن را ارئه نماییم . لذا ابتدا به توضیح مختصر پیرامون طلاق غیابی از طرف زوجه پرداخته و در ادامه نمونه دادخواست طلاق غیابی از طرف زوجه را ارائه می نماییم .


طلاق غیابی از طرف زن


بر اساس قانون مدنی ، برای اینکه زن بتواند از همسر خود جدا شود و به اصطلاح طلاق بگیرد، باید دلیل موجه و قانونی به دادگاه ارائه نماید تا حکم طلاق صادر بشود ؛ چرا که اختیار طلاق اصولا با مردان است .


مواردی که زن می تواند برای طلاق غیابی اقدام نماید


اگر دادخواست طلاق از طرف زن باشد و دلیل موجه طلاق را هم دارا باشد و زوج با وجود ابلاغ، در دادگاه حضور نیابد و لایحه نیز نفرستد و یا ابلاغیه به خود شخص زوج داده نشود، رای دادگاه غیابی محسوب می‌شود.

چند حالت را می‌توان برای درخواست طلاق از سوی زوجه متصور شد:


۱. خودداری یا عدم توانایی شوهر در دادن نفقه


طبق ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی، اگر شوهر از دادن نفقه خودداری کند و یا توانایی مالی پرداخت نفقه را نداشته باشد و دادگاه نتواند او را ملزم به اجرای حکم و دادن نفقه کند، زن می‌تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند. در این‌صورت، دادگاه شوهر را مجبور به طلاق می‌کند و اگر شوهر از آن خودداری کند و زن را طلاق ندهد، نماینده دادگاه به‌جای شوهر اقدام به طلاق و امضای سند آن خواهدکرد. در حالت دوم یعنی طلاق زن توسط قاضی، درصورتی‌که شوهر در داگاه حضور نیابد و لایحه ندهد یا ابلاغ به او واقعی نباشد، رای غیابی خواهد بود.


۲. عسر و حرج


طبق ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی، اگر ادامه زندگی مشترک موجب عسر و حرج زن باشد، می‌تواند با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق نماید. چنانچه عسر و حرج در دادگاه اثبات شود، دادگاه می‌تواند شوهر را مجبور به طلاق کند و درصورتی‌که اجبار میسر نباشد، زن با اجازه دادگاه طلاق می‌گیرد. منظور از عسر و حرج در این ماده آن است که وضعیتی به وجود آید که زندگی را برای زن با سختی و مشقت همراه کند و تحمل آن برایش مشکل باشد؛ همچون اعتیاد شوهر به مواد مخدر، محکومیت به حبس به مدت ۵ سال یا بیشتر، آزار و اذیت و بدخلقی مستمر شوهر نسبت به زن به‌گونه‌ای که نتواند تحمل کند و … . در این مورد هم اگر دادگاه در غیبت شوهر یا عدم ابلاغ واقعی وقت رسیدگی به او حکم طلاق را صادر کند، رای غیابی خواهد بود.


۳. غایب مفقودالاثر بودن شوهر


مطابق ماده ۱۰۲۹ قانون مدنی، هرگاه کسی چهار سال تمام غایب مفقودالاثر باشد، زن او می‌تواند با حکم دادگاه، طلاق بگیرد. دادگاه زمانی حکم طلاق را صادر می‌کند که پس از دریافت درخواست طلاق از سوی زن، در یکی از روزنامه‌های محل و یکی از روزنامه‌های کثیر‌الانتشار تهران، سه دفعه متوالی و هر کدام به فاصله‌ یک ماه آگهی شود و نیز اشخاصی را که ممکن است از غائب خبری داشته باشند، دعوت نماید که اخبار خود را به اطلاع دادگاه برسانند.

پس از گذشت یکسال از تاریخ انتشار اولین آگهی، اگر زنده بودن فرد غائب ثابت نشود، دادگاه حکم طلاق را صادر می‌کند. بنابراین مجموعا باید حداقل پنج سال از تاریخ آخرین خبر از شخص غائب بگذرد وگرنه دادگاه به علت غیبت شوهر، حکم را صادر نمی‌کند.

بعد از طلاق، زن باید عده وفات نگه دارد؛ یعنی به مدت چهار ماه و ده روز از شوهر کردن خودداری نماید. اگر در این مدت شخص غائب بازگردد، می‌تواند درصورت تمایل، اثر طلاق را از بین ببرد و به ازدواج خود ادامه دهد اما اگر بعد از سپری شدن مدت عده برگردد، دیگر حقی نسبت به زن سابق خود ندارد.

در طلاق از غایب مفقود‌الاثر از لحاظ تشریفات رسیدگی، زن بایستی به عنوان خواهان به دلیل عدم اطلاع او از نشانی همسرش، در دادخواست طلاق همسرش را مجهول‌المکان معرفی کند، ولیکن الزاماًً به استناد تبصره ماده ۸ قانون حمایت خانواده بایستی آخرین اقامتگاه او را به دادگاه اعلام کند.


۴. وکالت زن در طلاق


همان طور که پیش‌تر بیان شد، ممکن است شوهر ضمن عقد نکاح به زن حق طلاق داده باشد که در صورت تحقق بعضی امور و یا حتی مطلق و در هر شرایطی، بتواند از طرف شوهر، خود را طلاق بدهد. در این حالت هم اگر شوهر در دادگاه حضور نیابد یا لایحه نفرستد و یا ابلاغیه را شخصا دریافت نکرده باشد، حکم طلاق غیابی خواهدبود.

در پایان این بحث ذکر این موضوع ضروری است که رای دادگاه در‌خصوص درخواست طلاق از ناحیه زوج، گواهی عدم امکان سازش نام دارد و مهلت اعتبار آن سه ماه است؛‌ لیکن رای دادگاه در خصوص پذیرش دادخواست طلاق غیابی از طرف زوجه حکم طلاق نام دارد و مدت اعتبارش شش ماه است.


چند نکته در خصوص نمونه دادخواست طلاق غیابی از طرف زوجه


اولا اینکه نمونه دادخواست طلاق غیابی از طرف زوجه مانند سایر دادخواست ها تنظیم می شود و تمامی قسمت های مربوط به فرم دادخواست باید به طور کامل پر شود .

ثانیا اینکه در نمونه دادخواست طلاق غیابی از طرف زوجه می توانیم به هر یک از مواردی که برای طلاق غیابی از سوی زن مطرح شدند ، استناد کنیم و با اثبات این موارد به دادگاه ، برای طلاق غیابی علیرغم حضور مرد در دادگاه حکم بگیریم .

ثالثا اینکه مرجع صالح برای رسیدگی به دادخواست طلاق غیابی از طرف زوجه ، دادگاه خانواده است که صلاحیت رسیدگی به دعاوی خانوادگی را دارد .

نمونه دادخواست طلاق غیابی از طرف زوجه ( نمونه ۱)


برگ دادخواست به دادگاه عمومی

 

مشخصات طرفيننامنام خانوادگىنام پدرشغلمحل اقامت

شهر – خيابان -كوچه – شماره –پلاك

خواهان

خوانده

وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته وبهای آنتقاضای صدور حکم طلاق غیابی
دلايل و منضمات دادخواست ۱- کپی مصدق عقدنامه، ۳- کپی مصدق شناسنامه

ریاست محترم دادگاه خانواده ؛

 با سلام،

احتراما به استحضار می رساند اینجانب ……….. به موجب سند ازدواج شماره ……………. که تصویر آن پیوست دادخواست تقدیم شده است ، در تاریخ……………. با خوانده ازدواج دائم نموده ام که متاسفانه بعد از گذشت مدت کوتاهی از زندگی مشترک ، خوانده مرا ترک و به محل نامعلومی عزیمت نموده و علی رغم سپری شدن مدت ……… سال ، اینجانب و سایر بستگان هیچ گونه اطلاعی از حیات و ممات و همچنین محل زندگی ایشان به دست نیاورده ایم . لذا با تقدیم این دادخواست ، تقاضای صدور حکم طلاق غیابی از محضر دادگاه محترم مورد استدعاست .

 

امضا – مهر – اثر انگشت

شماره و تاريخ ثبت دادخواست

شماره

تاريخ

شعبه دادگاه عمومي رسيدگي فرمائيد

نام ونام خانوادگي مقام ارجاع كننده:

تاريخ / / امضاء

چاپ روزنامه رسمي كشور فرم شماره 1296/2201/54 دفتر طرح و برنامه ريزي

نمونه دادخواست طلاق غیابی از طرف زوجه ( نمونه ۲)


برگ دادخواست به دادگاه عمومی

 

مشخصات طرفيننامنام خانوادگىنام پدرشغلمحل اقامت

شهر – خيابان -كوچه – شماره –پلاك

خواهان

خوانده

وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته وبهای آنتقاضای صدور حکم طلاق غیابی
دلايل و منضمات دادخواست ۱- کپی مصدق عقدنامه، ۳- کپی مصدق شناسنامه

ریاست محترم دادگاه خانواده ؛

 با سلام،

احتراماً به استحضار می‌رساند ، اینجانب ……… طی عقدنامه پیوست به تاریخ ……… به عقد دائم آقای ……… درآمده‌ام ، حال با توجه به اینکه زوج از پرداخت نفقه خودداری می‌نماید و عسر و حرج در زندگی بوجود آمده و از طرفی سوء رفتار شدید دارد و زندگی مشترک غیر قابل تحمل است و پرونده‌ای تحت کلاسه ……… ، نیز در ارتباط با ایراد ضرب و شتم و فحاشی مشارالیه مؤید آن است لذا تقاضای صدور حکم طلاق غیابی با بخشش تمام مهریه / با بخشش مبلغ ……… از مهریه / بدون بخشش مهریه) را به استناد مواد 1129 و 1130 قانون مدنی با احتساب خسارات قانونی مورد استدعاست .

 

امضا – مهر – اثر انگشت

شماره و تاريخ ثبت دادخواست

شماره

تاريخ

شعبه دادگاه عمومي رسيدگي فرمائيد

نام ونام خانوادگي مقام ارجاع كننده:

تاريخ / / امضاء

چاپ روزنامه رسمي كشور فرم شماره 1296/2201/54 دفتر طرح و برنامه ريزي