5/5 - (1 امتیاز)

نمونه دادخواست طلاق به درخواست زوجه


در این مقاله قصد داریم تا با ارائه چند نمونه دادخواست طلاق به درخواست زوجه به بانوانی که قصد درخواست طلاق را دارند کمک کنیم. زیرا تنظیم دادخواست طلاق به درخواست زوجه نیاز به وکیل یا دانش حقوقی داشته تا بتوانید بهترین شرح دادخواست را برای دادگاه محترم تنظیم کنید.

در مقاله « درخواست طلاق از طرف زن » به تفصیل به ذکر دلایلی پرداختیم که زن می تواند درخواست طلاق دهد. پیشنهاد می کنیم پیش از مطالعه نمونه دادخواست طلاق به درخواست زوجه اطلاعات خود را در این زمینه ارتقا دهید.


مراحل تنظیم نمونه دادخواست طلاق به درخواست زوجه


شما می توانید در این سایت به تمامی موضوعات مختلف دادخواست و انواع نمونه دادخوست مانند نمونه دادخواست طلاق به درخواست زوجه دسترسی داشته باشید.

روش کار به این صورت است که در بخش جستجوی نمونه دادخواست ، موضوع مورد نظر خود را انتخاب نموده و با جستجوی کلمات کلیدی مورد نظر می توانید نمونه دادخواست مورد نظر خود را مشاهده نمایید.

سپس می توانید در بخش تنظیم دادخواست اینترنتی ، پس از تکمیل فرم ارائه شده در سایت و قرار دادن شرح دادخواستی که می توانید از نمونه دادخواست یافت شده در مرحله قبل بهره گرفته و دادخواست خود را پرینت و به دفتر خدمات قضایی ارائه دهید.


بنا به چه دلایلی می توان دادخواست طلاق از طرف زوجه را صادر کرد؟


ابتدا لازم است تا به طور خلاصه به این موضوع بپردازیم که دلایل طلاق به درخواست زن را به دو گروه می توان تقسیم کرد :

– مواردی که در قانون به صراحت و به گونه ای مشخص و خاص آمده است : مانند خودداری و ناتوانی شوهر از دادن نفقه و غیبت بی خبر او . در واقع، فرض این است که ماهیت این حادثه ها چندان ناگوار و مشقت بار است که به داوری قاضی نیاز ندارد و زندگی زناشویی را تحمل ناپذیر می کند.

– مواردی که تحت عنوان عسر و حرج ، از موجبات طلاق قرار می گیرد و رویه قضایی و شخصیت دادرس در تعیین آنها نقش اساسی دارد .

باید افزود که درخواست طلاق جنبه شخصی دارد و تنها از جانب همسر پذیرفته است؛ نه به میراث می رسد و نه طلبکاران می توانند به قائم مقامی بدهکار اقامه دعوی کنند یا در آن دعوی به عنوان ذی نفع وارد شوند .

پس اگر همسر در خواست کننده در هر مرحله از دادرسی بمیرد ، دادگاه باید موضوع را منتفی بداند. همچنین ، باید دانست که سازش درباره هر موجب طلاق با صدور حکم درباره آن مانع از طرح مجدد دعوى طلاق بر مبنای همان سبب موضوع سازش با حکم است.

ولی ، تجدید دعوى طلاق به استناد موجب دیگر یا تکرار همان موجب مانعی ندارد ، حتی اگر حادثه مورد استناد پیش از صلح با صدور حکم رخ داده باشد و درخواست کننده از وجود آن آگاه نباشد.

نمونه دادخواست طلاق به درخواست زوجه ( نمونه ۱)


برگ دادخواست به دادگاه عمومی

 

مشخصات طرفيننامنام خانوادگىنام پدرشغلمحل اقامت

شهر – خيابان -كوچه – شماره –پلاك

خواهان

خوانده

وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته وبهای آن طلاق به علت عدم تفاهم اخلاقی و اختلاف شدید زندگی
دلايل و منضمات دادخواست۱- سند ازدواج، ۲- شناسنامه و کارت ملی زوجین، ۳- وكالتنامه

ریاست محترم مجتمع قضایی خانواده ……

با سلام و احترام به استحضار می رساند: موکل به موجب عقدنامه رسمی به شماره …….. دفتر ازدواج شماره …….. که کپی مصدق آن به پیوست تقدیم گردیده در مورخه ……. به عقد دائم خواهان در آمده است و در حال حاضر به علت عدم تفاهم اخلاقی و وجود اختلافات شدید حاضر به ادامه زندگی مشترک با یکدیگر نیستند.

لازم به ذکر است که طرفین فقط عقد کرده و زندگی مشترک خود را آغاز ننموده اند. و به شرح توافق ذیل تقاضای صدور طلاق توافقی را دارند متن توافقی به شرح ذیل می باشد:

۱- زوجه که مهریه ایشان ۲۱۴ عدد سکه طلا تمام بهار آزادی طرح جدید می باشد در قبال طلاق از طرف زوجه به زوج بذل می کند.

۲- زوجه در قبال طلاق کلیه حق و حقوق شرعی و قانونی خود اعم از نفقه و غیره را به زوج بذل می کند.

۳- طرف هیچ گونه ادعایی در قبال استرداد هدایای دوره نامزدی اعم از طلا، البسه، پول نقد و غیره نسبت به هم ندارند.

۴- طرفین حق اعتراض به رأی، تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی را از خود ساقط نموده و تقاضای صدور رأی قطعی را دارند.

 

امضا – مهر – اثر انگشت

شماره و تاريخ ثبت دادخواست

شماره

تاريخ

شعبه دادگاه عمومي رسيدگي فرمائيد

نام ونام خانوادگي مقام ارجاع كننده:

تاريخ / / امضاء

چاپ روزنامه رسمي كشور فرم شماره 1296/2201/54 دفتر طرح و برنامه ريزي

نمونه دادخواست طلاق به درخواست زوجه ( نمونه ۲)


برگ دادخواست به دادگاه عمومی

 

مشخصات طرفيننامنام خانوادگىنام پدرشغلمحل اقامت

شهر – خيابان -كوچه – شماره –پلاك

خواهان

خوانده

وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته وبهای آنصدور حکم طلاق به خاطر استنکاف شوهر از پرداخت نفقه
دلايل و منضمات دادخواست۱- فتوکپی مصدق عقدنامه، ۲- فتوکپی دادنامه مورخه …… شعبه دادگاه

ریاست محترم مجتمع قضایی خانواده ……

با سلام و احترام به استحضار می رساند: اینجانبه طی عقدنامه شماره …… با زوج با مشخصات فوق مبادرت به عقد ازدواج دائم نموده ام. با توجه به اینکه نامبرده مدتی است که از پرداخت نفقه به اینجانب خودداری نموده که ناچار به دادگاه شکایت و طی دادنامه شماره …….. مورخه ………. از شعبه ……. دادگاه عمومی شهرستان ……… خوانده ملزم به پرداخت نفقه قانونی اینجانب گردیده است، معهذا باز هم خوانده از اجراء حکم دادگاه و پرداخت نفقه به اینجانب استنکاف می نماید، لذا وفق ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی بدینوسیله تقاضای صدور حکم طلاق از دادگاه محترم را دارم.

 

امضا – مهر – اثر انگشت

شماره و تاريخ ثبت دادخواست

شماره

تاريخ

شعبه دادگاه عمومي رسيدگي فرمائيد

نام ونام خانوادگي مقام ارجاع كننده:

تاريخ / / امضاء

چاپ روزنامه رسمي كشور فرم شماره 1296/2201/54 دفتر طرح و برنامه ريزي

نمونه دادخواست طلاق به درخواست زوجه ( نمونه ۳)


برگ دادخواست به دادگاه عمومی

 

مشخصات طرفيننامنام خانوادگىنام پدرشغلمحل اقامت

شهر – خيابان -كوچه – شماره –پلاك

خواهان

خوانده

وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته وبهای آنتقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش با استفاده از شرایط و ضوابط عقدنامه نقض بندهای اول و دوم و هفتم و هشتم و یازدهم
دلايل و منضمات دادخواست۱- فتوکپی مصدق ۲- عقدنامه دادنامه شماره ……. مورخ ……….

ریاست محترم مجتمع قضایی خانواده ……

با سلام و احترام به استحضار می رساند: موكله مورخ ……………. دفتر ازدواج …….. به سند شماره …….. به عقد دائم خوانده درآمده اند که خوانده با نقض صریح بعضی از شروط ۱۴ گانه بدین شرح به علت استنکاف از پرداخت نفقه بیش از شش ماه (بند اول) و عدم امکان اجبار به پرداخت نفقه و اخذ دادنامه با سوء رفتار و سوء معاشرت (بند ۲) به استناد دادنامه ……. پرونده کلاسه ……. به عنوان ایراد صدمه بدنی و ترک انفاق و بند ۷ یعنی ابتلاء زوج به هرگونه اعتیاد مضر و بند ۸ که زوج بدون عذر موجه زندگی را ترک نموده باشد. با وکالت توکیل موجود و نقض مبرهن شروط عقدنامه توسط خوانده تقاضای صدور گواهی عدم سازش و طلاق خلع با بذل مقدار هزار تومان از مهریه را دارد.

 

امضا – مهر – اثر انگشت

شماره و تاريخ ثبت دادخواست

شماره

تاريخ

شعبه دادگاه عمومي رسيدگي فرمائيد

نام ونام خانوادگي مقام ارجاع كننده:

تاريخ / / امضاء

چاپ روزنامه رسمي كشور فرم شماره 1296/2201/54 دفتر طرح و برنامه ريزي

نمونه دادخواست طلاق به درخواست زوجه ( نمونه ۴)


برگ دادخواست به دادگاه عمومی

 

مشخصات طرفيننامنام خانوادگىنام پدرشغلمحل اقامت

شهر – خيابان -كوچه – شماره –پلاك

خواهان

خوانده

وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته وبهای آنصدور حکم طلاق به استناد تحقق شروط عقدنامه و مواد ۱۱۲۹ و ۱۱۳۰ قانون مدنی (سوء معاشرت و اعتیاد به مواد مخدر) و تعیین تکلیف فرزندان
دلايل و منضمات دادخواست۱- فتوکپی مصدق ۲- عقدنامه دادنامه شماره ……. مورخ ……….

ریاست محترم مجتمع قضایی خانواده ……

با سلام و احترام به استحضار می رساند: با توجه به عقدنامه پیوست، موکل خانم …….. (خواهان) همسر دائمی آقای …… (خوانده) می باشد. با توجه به اینکه خوانده از بندهای دوم و هفتم عقدنامه تخلف نموده به این توضیح که خوانده علیرغم سوء معاشرت همچنین دارای اعتیاد به مواد مخدر می باشد.

بنابراین نظر به اینکه زوج ضمن عقد نکاح به موکل وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر داده است که در صورت تحقق هر یک از موارد دوازده گانه مندرج در سند ازدواج و تخلف از هر یک از آنها خود را به یکی از انواع طلاق اعم از رجعی یا بائن به انتخاب موکل مطلقه نماید.

اکنون با توجه به موارد فوق الذکر و همچنین مستند به مواد ۱۱۲۹ و ۱۱۳۰ قانون مدنی و تبصره الحاقی به ماده قانونی اخیرالذکر؛ و عنداللزوم استعلام از دادگاه انقلاب اسلامی تهران در خصوص محکومیت مشارالیه، تقاضای رسیدگی و صدور حکم طلاق به صورت خلعی با تعیین تکلیف فرزندان و حقوق قانونی آنها مورد استدعا می باشد.

 

امضا – مهر – اثر انگشت

شماره و تاريخ ثبت دادخواست

شماره

تاريخ

شعبه دادگاه عمومي رسيدگي فرمائيد

نام ونام خانوادگي مقام ارجاع كننده:

تاريخ / / امضاء

چاپ روزنامه رسمي كشور فرم شماره 1296/2201/54 دفتر طرح و برنامه ريزي

نمونه دادخواست طلاق به درخواست زوجه ( نمونه ۵)


برگ دادخواست به دادگاه عمومی

 

مشخصات طرفيننامنام خانوادگىنام پدرشغلمحل اقامت

شهر – خيابان -كوچه – شماره –پلاك

خواهان

خوانده

وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته وبهای آنتقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش بدلیل ترک خانواده (طلاق)
دلايل و منضمات دادخواست۱- فتوکپی مصدق شناسنامه، ۲- فتوکپی مصدق سند ازدواج، ۳- کپی برابر اصل وکالت نامه سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در هامبورگ

ریاست محترم مجتمع قضایی خانواده ……

با سلام و احترام به استحضار می رساند: که موكله خانم . طبق سند ازدواج – دفترخانه ازدواج شماره ……. مورخه …….. به عقد ازدواج خوانده دعوی درآمده است. مشارالیه خانواده خود را ترک و همچنین با عدم پرداخت نفقه و عدم سرپرستی و ادای وظایف قانونی و شرعی موکله را در کشور آلمان رها کرده است. موکله هیچ گونه آدرس و نشانی از نامبرده نداشته لذا برای تعیین تکلیف و مراجعت به وطن خود پدرش آقای ………… فرزند ……….. وکیل در توکیل به شماره ……….. مورخ ……… در کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در هامبورگ قرار داده و وکالت نامه مزبور در مورخه …………. در سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در هامبورگ مورد تأیید و تنفيذ قرار گرفته است.

في الحال وكالت با توکیل به غیر و واگذاری آن توسط پدرش به اینجانب است جهت پیگیری و اقامه دعوی مستند با استفاده از شرایط ضمن عقد خارج لازم و وکالت بلاعزل مندرج در سند نکاحيه و به استناد مواد ۱۱۲۹ و ۱۱۳۰ قانون مدنی و نیز بند ۴ از قانون حمایت خانواده تقاضای صدور حکم گواهی عدم سازش و طلاق مشارالیه را دارد.

امضا – مهر – اثر انگشت

شماره و تاريخ ثبت دادخواست

شماره

تاريخ

شعبه دادگاه عمومي رسيدگي فرمائيد

نام ونام خانوادگي مقام ارجاع كننده:

تاريخ / / امضاء

چاپ روزنامه رسمي كشور فرم شماره 1296/2201/54 دفتر طرح و برنامه ريزي

نمونه دادخواست طلاق به درخواست زوجه ( نمونه ۶)


برگ دادخواست به دادگاه عمومی

 

مشخصات طرفيننامنام خانوادگىنام پدرشغلمحل اقامت

شهر – خيابان -كوچه – شماره –پلاك

خواهان

خوانده

وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته وبهای آنتقاضای صدور حکم طلاق صدور گواهی عدم امکان سازش مستند به بند تعیین خواسته او ۷ و ۸ عقدنامه ومواد ۱۱۲۹ و ۱۱۳۰ ق.م و تبصره الحاقی …………. مجمع تشخیص مصلحت نظام (ترک نفقه، ترک زندگی، اعتیاد)
دلايل و منضمات دادخواست۱- فتوکپی مصدق شناسنامه، ۲- فتوکپی مصدق سند ازدواج، ۳- فتوکپی مصدق دادخواست دادنامه شماره ……….

ریاست محترم مجتمع قضایی خانواده ……

با سلام و احترام به استحضار می رساند اینجانب ……….. مطابق عقدنامه پیوست به تاریخ …………….. به عقد دائمی آقای ……….. در آمده ام، خوانده (زوج) على رغم داشتن اعتیاد از پرداخت نفقه زن و فرزند استنکاف می نماید و علیرغم رأی دادگاه به شماره دادنامه …………. مبنی بر پرداخت نفقه وظایفش را به جا نمی آورد، زندگی مشترک را بدون عذر موجه حدود یک سال است ترک کرده و حال مجهول المكان می باشد. لذا مستندا به بند ۱ و ۷ و ۸ عقدنامه مذکور مواد ۱۱۰۲ و ۱۱۲۹ و ۱۱۳۰ ق.م و تبصره الحاقی ………… مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام تقاضای صدور گواهی عدم سازش طلاق را دارم.

امضا – مهر – اثر انگشت

شماره و تاريخ ثبت دادخواست

شماره

تاريخ

شعبه دادگاه عمومي رسيدگي فرمائيد

نام ونام خانوادگي مقام ارجاع كننده:

تاريخ / / امضاء

چاپ روزنامه رسمي كشور فرم شماره 1296/2201/54 دفتر طرح و برنامه ريزي