نمونه دادخواست صدور حکم موت فرضی


در این مقاله قصد داریم تا نمونه دادخواست صدور حکم موت فرضی را برای شما عزیزان ارائه دهیم. در مقاله « صدور حکم موت فرضی » به تفصیل به شرایط و مراحل درخواست صدور حکم موت فرضی پرداخته شد.

در مقاله های قبلی گفتیم، در صورتی که مدت مشخصی از غایب مفقودالاثر خبری نباشد آن شخص به عنوان موت فرضی در نظر گرفته شده و ورثه می توانند دادخواست صدور حکم موت فرضی را تنظیم کنند.


چه کسانی می توانند دادخواست صدور حکم موت فرضی را به دادگاه ارائه دهند؟


مطابق ماده ۱۵۳ قانون امور حسبی ، اشخاصی که می توانند خواستار صدور حکم موت فرضی غایب شوند عبارتند از :

ورثه غايب ، وصی و موصی له .

مطابق ماده ۱۰۱۹ ق.م حكم موت فرضی غایب در موردی صادر می شود که از تاریخ آخرین خبری که از حیات غایب رسیده، مدتی گذشته باشد که عادت شخص با گذشت این مدت زنده نمی ماند .

قانونگذار به بیان این قاعده کلی اکتفا نکرده، بلکه طبق مواد ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲ قانون مدنی در موارد مختلف مدتی را که غایب بعد از انقضاء آن عادتا زنده فرض نمی شود معین کرده و به اصطلاح حقوقی پاره ای امارات قانونی برای زنده نبودن شخص غایب بر حسب عادت به دست داده است .

مثلا اگر ده سال از تاریخ آخرین خبر غایب گذشته و در پایان مدت سن غایب از هفتاد و پنج سال متجاوز باشد ، شخص غایب زنده فرض نمی شود و ممکن است منجر به صدور حکم موت فرضی شود. (بند ۱ ماده ۱۰۲۰ ق. م.).

همان طور که می دانید برای انجام هر امر حقوقی ابتدا بایستی یک وکیل داشته باشید تا بتواند بهترین دلایل و بهترین شرح دادخواست موجود را برای ارائه به دادگاه ارائه نماید.

اما اگر هزینه پرداخت دستمزد به وکیل برای شما بالاست و یا بنا به هر دلیلی دسترسی به وکیل خود ندارید ما به شما کمک می کنیم تا خودتان به تنهایی دادخواست صدور حکم موت فرضی را تنظیم نمایید.

هدف ما در این سایت علاوه بر ارائه تمامی نمونه دادخواست های موجود و مورد نیاز شما، تنظیم دادخواست به صورت آنلاین است.

در صورتی که به وکیل دسترسی نداشته باشید بایستی بدانید که در بخش های مختلف دادخواست اعم از دلایل و منضمات و شرح دادخواست چه مطالبی را برای ارائه به دادگاه یادداشت کنید.


مراحل تنظیم دادخواست صدور حکم موت فرضی


شما می توانید در این سایت به تمامی موضوعات مختلف دادخواست و انواع نمونه دادخوست مانند نمونه دادخواست صدور حکم موت فرضی دسترسی داشته باشید.

روش کار به این صورت است که در بخش جستجوی نمونه دادخواست ، موضوع مورد نظر خود را انتخاب نموده و با جستجوی کلمات کلیدی مورد نظر می توانید نمونه دادخواست مورد نظر خود را مشاهده نمایید.

سپس می توانید در بخش تنظیم دادخواست اینترنتی ، پس از تکمیل فرم ارائه شده در سایت و قرار دادن شرح دادخواستی که می توانید از نمونه دادخواست یافت شده در مرحله قبل بهره گرفته و دادخواست خود را پرینت و به دفتر خدمات قضایی ارائه دهید.

نمونه دادخواست صدور حکم موت فرضی ( نمونه ۱)


برگ دادخواست به دادگاه عمومی

 

مشخصات طرفيننامنام خانوادگىنام پدرشغلمحل اقامت

شهر – خيابان -كوچه – شماره –پلاك

خواهان

خوانده

وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته وبهای آنصدور حکم موت فرضی
دلايل و منضمات دادخواست1- تصویر مصدق شناسنامه غایب و متقاضی (اجباری) 2- کارت ملی برای احراز هویت

ریاست محترم محاکم عمومی و انقلاب دادگستری

با سلام احتراما به استحضار می رساند با توجه به اینکه مدت ……… از غیبت آقا / خانم …………….. گذشته است و تاکنون هیچ گونه خبری در خصوص حیات یا فوت ایشان به دست نیامده و سن مشارالیه در حال حاضر ……… سال می باشد ، لذا صدور حکم موت فرضی وی مورد استدعاست .

 

امضا – مهر – اثر انگشت

شماره و تاريخ ثبت دادخواست

شماره

تاريخ

شعبه دادگاه عمومي رسيدگي فرمائيد

نام ونام خانوادگي مقام ارجاع كننده:

تاريخ / / امضاء

چاپ روزنامه رسمي كشور فرم شماره 1296/2201/54 دفتر طرح و برنامه ريزي