به این نوشته چند امتیاز میدهید؟

نمونه دادخواست سلب حضانت فرزند


نمونه دادخواست سلب حضانت فرزند زمانی مورد نیاز است که یکی از والدین بنا به دلایلی بخواهد حضانت را از طرف مقابل گرفته و خود آن را به عهده بگیرد. حق حضانت فرزند بعد از طلاق والدین موضوعی است که قانونگذار برای والدین پس از طلاق در نظر گرفته است. چنانچه هریک از والدین بخواهد حضانت فرزند خود را به عهده بگیرد بایستی دادخواست حضانت فرزند را تنظیم نموده و به دادگاه خانواده ارائه دهد.


حق حضانت فرزند بعد از طلاق


در موردی که زن و شوهر از هم طلاق گرفته اند، دیگر همکاری آنان برای حضانت فرزند ، به گونه ای که در زمان زوجیت وجود داشت، امکان ندارد . پس ، ناچار بایستی کودک را به یکی از آن دو سپرد.

ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی در این باره مقرر می دارد : برای حضانت فرزند بعد از طلاق ، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است.

بعد از هفت سالگی در صورت حدوث اختلاف ، حق حضانت فرزند بعد از طلاق با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه می باشد. و حق تقدم پدر و مادر در حضانت از فرزند پس از انحلال نکاح نيز باقی است و نمی توان ادعا کرد که پس از جدایی زن و شوهر دادگاه اختیار کامل دارد تا طفل را به هر کدام که می خواهد یا به دیگری بسپارد.

تمایل حقوقدانان کنونی بر این است که مصلحت طفل مهمترین عامل تصمیم گیری درباره وضع او است ، بدون اینکه حق تقدم پدر و مادر بر دیگران نیز از یاد برده شود. یعنی ، محروم ساختن آنان از حق حضانت فرزند بعد از طلاق به دلیل رفع ضرر تحمل ناپذیر ممکن است نه برای جلب منفعت بیشتر .

و در صورت فوت پدر و مادر ، حضانت از طفل با ولی قهری او یعنی جد پدری است و بعد از فوت او نیز وی منصوب از طرف جد این وظیفه را به عهده دارد.

چنانچه به اطلاعات بیشتری در خصوص موانع موجود برای حضانت فرزند نیاز دارید می توانید به مقاله « حق حضانت فرزند بعد از طلاق » رجوع کنید.

چه مواردی سبب سلب حضانت فرزند می شود ؟


برخی موانع برای گرفتن حضانت فرزند وجود دارد که اگر این موانع وجود داشته باشند شما می توانید با کمک نمونه دادخواست سلب حضانت فرزند که در انتهای این مطلب قرار داده ایم شرح دادخواست مناسب خود را بنویسید. به این ترتیب می توانید دادخواست سلب حضانت فرزند را تنظیم نموده و تقدیم دادگاه کنید.

الف – موانعی که در قانون درخصوص سلب حضانت فرزند بعد از طلاق آمده است :

۱- جنون :

بدیهی است که کودک را به دیوانه نباید سپرد ، هر چند پدر و مادر او باشد. به همین جهت ، حکم ماده ۱۱۷۰ را که اعلام می کند: اگر مادر در مدتی که حضانت طفل با اوست مبتلا به جنون شود حق حضانت فرزند بعد از طلاق با پدر خواهد بود.

باید در همه مواردی که عارضه جنون گریبانگیر پدر یا مادر یا جد پدری می شود اجرا کرد ، خواه جنون دائمی یا ادواری باشد، مگر اینکه عارضه جنون چندان نادر یا کوتاه مدت باشد که در عرف نتوان او را دیوانه نامید .

در این فرض ، بیماری روانی نیز مانند سایر بیماری ها مانع از اجرای حق حضانت فرزند بعد از طلاق نیست .

  • جنون پدر نیز در حکم جنون مادر است و سبب سقوط حق حضانت می شود.
  • جنون در ماده ۱۱۷۰ قانون مدنی اعم از جنون دایمی و ادواری است ، مگر اینکه جنون استمرار نداشته باشد با چندان زودگذر و نادر که در عرف نتوان شخص را دیوانه نامید.
  • شوهر کردن مادر به دیگری حق تقدم او را نسبت به پدر از بین می برد و پس از فوت پدر ، حضانت فرزند بعد از طلاق در هر حال با مادر است و شوهر کردن در آن اثر ندارد.
  • کفر مانع حضانت فرزند بعد از طلاق است، هر چند بر آن تصریح نشده است . پس ، اگر مرد مسلمانی با زن مسیحی ازدواج کند و پس از بچه دار شدن زن و شوهر از هم جدا شوند ، حضانت با پدر است .
  • به ناتوانی در نگاهداری کودک ، ابتلا به بیماری های ساری ، انحطاط اخلاقی و خشونت خارج از حد متعارف ، پس از تشخیص دادگاه و به حکم آن مرجع ، می تواند مانع حضانت فرزند بعد از طلاق شد.

در صورتی که هر یک از موارد مذکور وجود داشته باشد می توانید نمونه دادخواست سلب حضانت فرزند را تقدیم دادگاه محترم نموده و حضانت فرزند را از طرف مقابل بگیرید.


۲- شوهر کردن مادر به شخصی غیر از پدر


حق حضانت کودکی که پدر خویش را از دست داده در هر حال با مادر او است. شوهر کردن مادر به خودی خود مانعی در این راه ایجاد نمی کند و دادگاه در صورتی حضانت را به جد یا قیم می سپارد که ضرورتی آن را اقتضا کند.

۳- کفر :

در این که آیا کفر از موانع حضانت است یا اثری در آن ندارد ، وضع قانون مدنی مبهم است.

به موجب اصل ۱۶۷ قانون اساسی، در موارد سکوت قانون ، دادگاه باید ، با استناد به منابع معتبر اسلامی و فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید. در فقه و از آنجا که حضانت نیز مصداق و چهره ای از ولایت است ، منع ولایت کافر بر مسلم بیگمان عامل میان نیز می شود و فقیهان درباره اینکه مادر کافر حق حضانت فرزند مسلمان خود را ندارد اتفاق نظر دارند.


ب – موانعی که برای تنظیم نمونه دادخواست سلب حضانت فرزند نیاز به ارزیابی دادگاه دارد :

ممکن است برخی از موانع به گونه ای باشند که فرد نتواند نمونه دادخواست سلب حضانت فرزند را تنظیم نماید. بنابراین این موارد نیاز به ارزیابی دادگاه دارد.

خطر آسیب دید سلامت و تربیت کودک :

در ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی ، در معرض خطر قرار گرفتن صحت جسمانی و تربیتی اخلاقی طفل دو عامل مهمی است که دادگاه را وادار به تصمیم گرفتن و تجدید نظر در وضع حضانت فرزند بعد از طلاق می کند.

این ضابطه جنبه اجتماعی دارد و دادرس باید حدود و نوع خطری که مانع از حضانت فرزند به وسیله پدر و مادر می شود را معین کند.

بر پایه تاریخ حقوق و رسوم اجتماعی ، می توان چند مصداق بارز از موانع حضانت را یاد آور شد.

  • ناتوانی در نگهداری کودک ، خواه در اثر غيبت و زندان باشد با بیماری و زمین گیری و گرفتاری های ناشی از امرار معاش.
  • ابتلا به بیماری های ساری ، به شرط اینکه پدر یا مادر نتواند دادگاه را مطمئن سازد که بیماری او سلامت طفل را به خطر نمی اندازد.
    انحطاط اخلاقی ، اعتیادهای زیانبار ، پیشه کردن اعمال منافی عفت ، عادت به رشوه خواری و خیانت و کلاهبرداری از مصداقهای بارز انحطاط اخلاقی است و همین اوصاف است که پاره ای از فقها به فسق تعبیر کرده اند.
  • خشونت خارج از حد متعارف ، در این صورت، دادگاه می تواند حق حضانت فرزند بعد از طلاق را معلق دارد و کودک را به هزینه پدر به دیگری بسپارد ، بر خلاف ناتوانی و بیماری و انحطاط اخلاقی که باعث سقوط حق حضانت به طور کلی می شود، مانع خشونت احتمال دارد نسبی و تنها ناظر به یکی از فرزندان باشد. پس دادگاه می تواند بخشی از اختیار حضانت درباره همان فرزند را معلق دارد و سایر فرزندان را در اختیار آنان باقی گذارد . به بیان دیگر ، سقوط حق حضانت فرزند بعد از طلاق ممکن است نسبی باشد .

مقدمه ای بر نمونه دادخواست سلب حضانت فرزند


همان طور که می دانید برای انجام هر امر حقوقی ابتدا بایستی یک وکیل داشته باشید تا بتواند بهترین دلایل و بهترین شرح دادخواست موجود را برای ارائه به دادگاه ارائه نماید.

اما اگر هزینه پرداخت دستمزد به وکیل برای شما بالاست و یا بنا به هر دلیلی دسترسی به وکیل خود ندارید ما به شما کمک می کنیم تا خودتان به تنهایی دادخواست سلب حضانت فرزند را تنظیم نمایید.

هدف ما در این سایت علاوه بر ارائه تمامی نمونه دادخواست های موجود و مورد نیاز شما، تنظیم دادخواست به صورت آنلاین است.

در صورتی که به وکیل دسترسی نداشته باشید بایستی بدانید که در بخش های مختلف دادخواست اعم از دلایل و منضمات و شرح دادخواست چه مطالبی را برای ارائه به دادگاه یادداشت کنید.


مراحل تنظیم دادخواست سلب حضانت فرزند


شما می توانید در این سایت به تمامی موضوعات مختلف دادخواست و انواع نمونه دادخوست مانند نمونه دادخواست سلب حضانت فرزند دسترسی داشته باشید.

روش کار به این صورت است که در بخش جستجوی نمونه دادخواست ، موضوع مورد نظر خود را انتخاب نموده و با جستجوی کلمات کلیدی مورد نظر می توانید نمونه دادخواست مورد نظر خود را مشاهده نمایید.

سپس می توانید در بخش تنظیم دادخواست اینترنتی ، پس از تکمیل فرم ارائه شده در سایت و قرار دادن شرح دادخواستی که می توانید از نمونه دادخواست یافت شده در مرحله قبل بهره گرفته و دادخواست خود را پرینت و به دفتر خدمات قضایی ارائه دهید.


نمونه دادخواست سلب حضانت فرزند ( نمونه ۱)


برگ دادخواست به دادگاه عمومی

 

مشخصات طرفيننامنام خانوادگىنام پدرشغلمحل اقامت

شهر – خيابان -كوچه – شماره –پلاك

خواهان

خوانده

وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته وبهای آنصدور حکم مبنی بر سلب حضانت و سرپرستی پسر پنج ساله به سبب اعتیاد پدر
دلايل و منضمات دادخواست1- فتوکپی دادنامه شماره … دادگاه … شهرستان، ۲- در صورت لزوم

دادخواست استعلام در خصوص اعتیاد پدر طفل

ریاست محترم مجتمع قضایی خانواده

با سلام و احترام به استحضار می رساند. اینجانبه در سال ……… به عقد ازدواج خوانده در آمدم که به سبب وجود اختلافات فیمابین، نهایتا در تاریخ، طبق کپی پیوست دادخواست، از یکدیگر جدا گردیدیم و به موجب حکم دادگاه سرپرستی و حضانت تنها طفل مشترکمان بنام ………. به زوج واگذار گردید.

از آنجایی که مدتی است ولی طفل (شوهر سابق اینجانب) مبتلا به اعتیاد به مواد مخدر گردیده، لذا با تقدیم این دادخواست به محضر محترم دادگاه، خواهشمندم به سبب عدم صلاحیت لازم خوانده و در معرض خطر بودن خسارت معنوی و اخلاقی طفل، با استناد به موازین قانونی نسبت به سلب حضانت و سرپرستی طفل از ناحیه پدر و واگذاری حضانت طفل به مادر (اینجانبه) حکم مقتضی را صادر فرمائید.

 

امضا – مهر – اثر انگشت

شماره و تاريخ ثبت دادخواست

شماره

تاريخ

شعبه دادگاه عمومي رسيدگي فرمائيد

نام ونام خانوادگي مقام ارجاع كننده:

تاريخ / / امضاء

چاپ روزنامه رسمي كشور فرم شماره 1296/2201/54 دفتر طرح و برنامه ريزي

نمونه دادخواست سلب حضانت فرزند ( نمونه ۲)


برگ دادخواست به دادگاه عمومی

 

مشخصات طرفيننامنام خانوادگىنام پدرشغلمحل اقامت

شهر – خيابان -كوچه – شماره –پلاك

خواهان

خوانده

وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته وبهای آنصدور حکم مبنی بر سلب حضانت خوانده و صدور حکم بر حضانت
دلايل و منضمات دادخواست۱- سند ازدواج ، ۲- طلاق نامه
ریاست محترم مجتمع قضایی خانواده

با سلام و احترام به استحضار می رساند: به موجب سند ازدواج شماره ……. مورخ ……. ، خوانده به عقد زوجیت دائم اینجانب درآمد و در تاریخ …….. به موجب سند طلاق شماره ……… از یکدیگر جدا شده ایم. حاصل زندگی مشترکمان یک فرزند …… ساله است که به موجب حکم رأی دادگاه و به علت صغر سن حضانت وی به خوانده سپرده شده است.

اکنون مدتی است خوانده مبتلا به جنون شده و بدین سبب توان و صلاحیت نگهداری از فرزندم را از دست داده است. بر این اساس مستند به ماده ۱۱۷۰ قانون مدنی، صدور حکم مبنی بر سلب حضانت از خوانده و اصدار دادنامه به حضانت اینجانب مورد استدعاست.

 

امضا – مهر – اثر انگشت

شماره و تاريخ ثبت دادخواست

شماره

تاريخ

شعبه دادگاه عمومي رسيدگي فرمائيد

نام ونام خانوادگي مقام ارجاع كننده:

تاريخ / / امضاء

چاپ روزنامه رسمي كشور فرم شماره 1296/2201/54 دفتر طرح و برنامه ريزي

نمونه دادخواست سلب حضانت فرزند ( نمونه ۳)


برگ دادخواست به دادگاه عمومی

 

مشخصات طرفيننامنام خانوادگىنام پدرشغلمحل اقامت

شهر – خيابان -كوچه – شماره –پلاك

خواهان

خوانده

وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته وبهای آنتقاضای رسیدگی و صدور رأی مبنی بر سلب حضانت از مادر طفل تحت قیومیت خوانده مستند به مواد ۱۱۷۳ و ۱۱۷۵ ق.م
دلايل و منضمات دادخواست۱- کپی دادنامه …………. ، ۲- کپی دادنامه ……………… ، ۳- کپی دادنامه ……………..
ریاست محترم مجتمع قضایی خانواده

با سلام و احترام به استحضار می رساند: کودک ……… فرزند مرحوم علی اصغر میباشد و مادر ایشان خانم ………… است و پس از فوت مرحوم ……….. در شهرستان دورود ازدواج مجدد مینماید و موکلین که از اقوام کودک بوده و صاحب فرزند نمیشدند تاکنون (حدود ۴ سال) از کودک نگهداری می نمایند، چون خانم ……………….. دارای حالات روانی خاص بوده و پزشک قانونی آن را تأئید و حسب دادنامه شماره ………. حكم حجر وی صادر شده دایره سرپرستی دادگستری ………. طی پرونده ………… تقاضای سلب حضانت وی را نمودند که پس از اعتراض خانم ………. دادگاه تجدیدنظر طی دادنامه شماره ……………. به دلیل عدم رعایت سمت در دادخواست دادنامه را نقض و قرار رد دعوی صادر می نماید.

علی ایحال به علت عدم دسترسی به خانم ………… و اینکه حسب تحقیقات دایره سرپرستي على الرغم داشتن همسر قانونی در یکی از روستاهای اراک با فرد دیگری ازدواج نموده و در حال زندگی است و به جهت تعیین تکلیف کودک ……….. آقای ………. را به عنوان قیم خانم ………. به دایره سرپرستی معرفی نموده که پس از طی مراحل قانونی حکم قیومیت به نام آقای …. صادر گردیده است.

فلذا با عنایت به مدارک پیوست و اینکه خواهانها از اقوام کودک هستند و اکنون نیز با دستور قضائی از سوی بهزیستی نزد موکلین به صورت میهمان زندگی می نمایند. مستند به ماده ۱۱۷۳ و ۱۱۷۵ قانون مدنی تقاضای سلب حضانت خانم ……… از محضر دادگاه مورد استدعاست.

 

امضا – مهر – اثر انگشت

شماره و تاريخ ثبت دادخواست

شماره

تاريخ

شعبه دادگاه عمومي رسيدگي فرمائيد

نام ونام خانوادگي مقام ارجاع كننده:

تاريخ / / امضاء

چاپ روزنامه رسمي كشور فرم شماره 1296/2201/54 دفتر طرح و برنامه ريزي

نمونه دادخواست سلب حضانت فرزند ( نمونه ۴)


برگ دادخواست به دادگاه عمومی

 

مشخصات طرفيننامنام خانوادگىنام پدرشغلمحل اقامت

شهر – خيابان -كوچه – شماره –پلاك

خواهان

خوانده

وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته وبهای آن صدور حکم بر سلب حضانت فرزند مشترک به نام ……….. ساله و اعطای حضانت و سرپرستی ایشان به اینجانب خواهان بدوا تقاضای دستور موقت مبنی بر ملاقات فرزند مشترک
دلايل و منضمات دادخواست1- کپی مصدق سند ازدواج، ۲- کپی شناسنامه، ۳- کپی دادنامه
ریاست محترم مجتمع قضایی خانواده

با سلام و احترام به استحضار می رساند: به موجب سند ازدواج رسمی خانم …………….. زوجه دائمی برای اینجانب خواهان بوده و حاصل این ازدواج مشترک یک فرزند به نام ………….. میباشد متأسفانه خوانده دعوی مرتکب ………. شده و به موجب دادنامه پیوستی حکم بر محکومیت ایشان صادر شده است دو مدت ………… سال است که جدا از هم زندگی می کنیم .

فلذا با طرح دعوی و با استناد به مواد ۱۱۶۹ و ۱۱۷۳ و ۱۱۷۵ قانون مدنی تقاضای سلب حضانت خوانده از فرزند مشترک و اعطاء حضانت به اینجانب خواهان را صادر و اعلام بفرمائید بدوا تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر ملاقات فرزند مشترک مورد استدعاست.

 

امضا – مهر – اثر انگشت

شماره و تاريخ ثبت دادخواست

شماره

تاريخ

شعبه دادگاه عمومي رسيدگي فرمائيد

نام ونام خانوادگي مقام ارجاع كننده:

تاريخ / / امضاء

چاپ روزنامه رسمي كشور فرم شماره 1296/2201/54 دفتر طرح و برنامه ريزي