دعوای خلع ید زمین کشاورزی و غیر کشاورزی


آن چه در این مقاله پیش روی شماست ، نمونه دادخواست خلع ید زمین کشاورزی است.

پس چنانچه مالک یک زمین کشاورزی هستید و نمی دانید که چگونه دادخواست خلع ید زمین کشاورزی را تنظیم کنید با ما تا انتهای این مقاله همراه باشید.

شاید برای شما که مالک یک زمین کشاورزی هستید این موضوع پیش آمده باشد که بنا به هر دلیلی خواستار خلع ید زمین کشاورزی خود باشید.

برای این کار ابتدا شما بایستی یک وکیل داشته باشید تا بتواند بهترین دلایل و بهترین شرح دادخواست موجود را برای ارائه به دادگاه ارائه نماید.

اما اگر هزینه پرداخت دستمزد به وکیل برای شما بالاست و یا بنا به هر دلیلی دسترسی به وکیل خود ندارید ما به شما کمک می کنیم تا خودتان به تنهایی دادخواست خلع ید زمین کشاورزی را تنظیم نمایید.

هدف ما در این سایت علاوه بر ارائه تمامی نمونه دادخواست های موجود و مورد نیاز شما، تنظیم دادخواست به صورت آنلاین است.

در صورتی که به وکیل دسترسی نداشته باشید بایستی بدانید که در بخش های مختلف دادخواست اعم از دلایل و منضمات و شرح دادخواست چه مطالبی را برای ارائه به دادگاه یادداشت کنید.


مراحل تنظیم دادخواست خلع ید زمین کشاورزی


شما می توانید در این سایت به تمامی موضوعات مختلف دادخواست و انواع نمونه دادخوست مانند نمونه دادخواست خلع ید زمین کشاورزی دسترسی داشته باشید.

روش کار به این صورت است که در بخش جستجوی نمونه دادخواست ، موضوع مورد نظر خود را انتخاب نموده و با جستجوی کلمات کلیدی مورد نظر می توانید نمونه دادخواست مورد نظر خود را مشاهده نمایید.

سپس می توانید در بخش تنظیم دادخواست اینترنتی ، پس از تکمیل فرم ارائه شده در سایت و قرار دادن شرح دادخواستی که می توانید

از نمونه دادخواست یافت شده در مرحله قبل بهره گرفته و دادخواست خود را پرینت و به دفتر خدمات قضایی ارائه دهید.


دعوای خلع ید زمین کشاورزی خلع ید به بیان ساده


حالتی است که شخصی که مالک یک ملک یا زمینی می باشد، به موجب تصرف غیر مجاز و غیر قانونی شخصی، از تصرف و بهره مندی

از مال خود محروم می شود که اقدام و طرح دعوایی که به جهت رفع تصرف می بایست مطرح سازد، دعوای خلع ید می باشد.

اما در موارد بسیاری شاهد این موضوع هستیم که دعوای خلع ید با دعوای تصرف عدوانی اشتباه گرفته می شود یا به جای یکدیگر به کار برده می شود.


تفاوت دعوای خلع ید و دعوای تصرف عدوانی


پیش از اینکه به ارائه نمونه دادخواست خلع ید زمین کشاورزی بپردازیم، بد نیست تا با تفاوت دعوای خلع ید و تصرف عدوانی آشنا شویم.

در دعوای خلع ید، برای اینکه ادعای خود را مبنی بر اینکه شخصی (مزاحم)، ملک را به طور غیرقانونی تصرف کرده است میسر و اثبات نمی شود مگر با وجود سند مالکیت.

اما این در حالی است که در دعوای تصرف عدوانی لازم نیست که حتما سند مالکیت وجود داشته باشد تا بتوانیم ادعای خود را ثابت نماییم.

بلکه کافی است اثبات شود که ملک در تصرف ما بوده، از آن استفاده نموده و بدون مجوز قانونی، مزاحم ملک را تصرف نموده است.


آیا در دعوای خلع ید نوع مال ملاک است؟


دعوای خلع ید مطابق نظر حقوقدانان و البته رویه موجود در محاکم دادگستری، فقط و فقط مختص به اموال غیر منقول می باشد.

و در صورتی که برای مثال ماشین شخصی مورد تصرف غیر قانونی شخصی قرار بگیرد نمی تواند از این طریق اقدام نماید.

اما سوالی که در این باره در خصوص اموال غیرمنقول مطرح می شود که:

آیا نوع کاربری مال در امکان اقدام از طریق خلع ید موثر می باشد یا خیر؟

که در این باره باید بیان کرد که، تمامی اموال غیر منقول با هر نوع کاربری اعم از مسکونی، تجاری، کشاورزی در صورتی وجود شرایط بیان شده، می توان اقدام به طرح دعوای خلع ید نمود.

آیا در صورت عدم تخلیه ملک از سوی مستاجر، امکان طرح دعوای خلع ید وجود دارد؟

در دعوای خلع ید، رابطه قراردادی بین طرفین وجود ندارد، (برای مثل شخصی که مزاحم و مانع استفاده مالک زمین کشاورزی شده و آن را تصاحب نموده است)

در حالی که در اجاره، مالک به موجب قرارداد در قبال مبلغ و تاریخ مشخص ملک خود را برای استفاده موقتی واگذار می نماید.

در نتیجه عمل مستاجری که با اتمام قرارداد اجاره همچنان بدون اجازه مالک از ملک استفاده نماید، مشمول تصرف عدوانی نمی باشد ولی مالک ملک می تواند علیه او دعوای دیگری به نام تخلیه ید مطرح نماید.


ملک مشاع و دعوای خلع ید


پیش از اینکه به ارائه نمونه دادخواست خلع ید زمین کشاورزی بپردازیم، بد نیست تا با شرایط خلع ید برای مال مشاع آشنا شویم.

یکی از دعاوی رایج در محاکم دادگستری، مربوط به اموال مشاعی می باشد. قانون مدنی مشاع را این گونه تعریف کرده است.

«شرکت عبارت است از؛ اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیئی واحد به نحو اشاعه» و همچنین بیان داشته است که هریک از شرکا در جز جز مال مشاع شریک می باشند.

با مقدمات گفته شده این نتیجه مطرح می شود که، در صورت تصرف ملک مشاعی توسط یکی از شرکا بدون رضایت سایر شرکا دیگر،

این امکان برای هریک از شرکا به وجود می آید که علیه متصرف اقدام قانونی به عمل آورد.

حال با توجه به اینکه اولا، شریک و متصرف غیرقانونی ملک مشاع بدون وجود قرارداد و اخذ رضایت اقدام به تصرف ملک مشاع نموده و

ثانیا سایر شرکا برای اثبات مالکیت خود در ملک مشاع و اقدام علیه شریک متصرف نیازمند سند مالکیت مشاعی خود می باشند،

موضوع مطرح شده از طریق طرح دعوای خلع ید قابل پیگیری خواهد بود.


مراحل تنظیم دادخواست خلع ید از زمین کشاورزی


مالک برای اقدام حقوقی علیه متصرف، می بایست با توجه به اینکه موضوع دعوای خلع ید در ارتباط با اموال غیر منقول است،

به همراه کلیه مدارک و اسناد موجود، به دادگاه محلی که مال غیر منقول در آنجا وجود دارد مراجعه و پس از پرداخت هزینه دادرسی،

اقدام به ثبت دادخواست خلع ید زمین کشاورزی علیه متصرف ملک خود بنماید.

در خصوص هزینه دادرسی به طور کلی باید بیان داشت که بر اساس نوع دعوا، هزینه دادرسی تعیین خواهد شد.

برای مثال اگر دعوای مدنظر ما غیر مالی باشد (طلاق) هزینه دادرسی آن بسته به نوع دعوی طبق بخشنامه رئیس قوه قضاییه از ۴۰۰.۰۰۰ هزار ریال تا ۱.۸۰۰.۰۰۰ میلیون ریال.خواهد بود.

اگر دعوا مالی و مربوط به اموال منقول باشد (مثلا مطالبه وجه یا ماشین) اگر خواسته تا تا مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال باشد هزینه دادرسی معادل دو نیم درصد خواسته و اگر بیش تر از دویست میلیون ریال باشد معادل سه نیم درصد خواسته می باشد.

اما موضوع نسبت به دعاوی مالی اموال غیرمنقول کاملا متفاوت می باشد، چرا هزینه دادرسی اموال غیر منقول بر اساس قیمت منطقه ای ملک

وفق کتابچه ارزش منطقه‌ای که هر سال توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی برای ادارات تابعه امور اقتصادی و دارایی ارسال می‌شود و ملاک قرار گیرد.

اما سوالی در این باره مطرح می شود که، هزینه دادرسی دعوای خلع ید در کدام دسته قرار دارد؟

در این باره اختلاف نظر های زیادی وجود دارد و قانون گذار نیز سابقا عقیده بر این نظر بود که دعوای خلع ید یک دعوای غیر مالی است و طبعا هزینه دادرسی آن هم بر اساس دعاوی غیرمالی محسوب می شود.

اما امروزه مطابق رویه ی موجود در محاکم دادگستری و نظر اغلب حقوقدانان، دعوای خلع ید یک دعوای مالی محسوب می شود.

که البته هزینه دادرسی آن نیز بر اساس قیمت منطقه ای ملک محاسبه می شود.


نتیجه گیری


مالکیت مالک همواره از سوی قانونگذار مورد حمایت واقع شده و در صورتی که شخصی به صورت غاصبانه، بدون مجوز قانونی اقدام به تصاحب مال او بنماید، امکان طرح دعوای خلع ید علیه متصرف وجود خواهد داشت.

دعوای خلع ید در دادگاه محل وقوع ملک، و بر اساس هزینه دادرسی دعاوی مالی و قیمت منطقه ای ملک خواهد بود.

حال اگر مال تصاحب شده زمین کشاورزی باشد باید برای گرفتن حق خود دادخواست خلع ید زمین کشاورزی تنظیم نمایید.

در ادامه چند نمونه دادخواست خلع ید زمین کشاورزی قرار داده شده تا بتوانید بهترین شرح دادخواست برای دعوی خود تنظیم کنید.

نمونه دادخواست خلع ید زمین کشاورزی ( نمونه ۱ )

برگ دادخواست به دادگاه عمومی

 

مشخصات طرفيننامنام خانوادگىنام پدرشغلمحل اقامت

شهر – خيابان -كوچه – شماره –پلاك

خواهان

خوانده

وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته وبهای آنتقاضای صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده بر خلع ید از یک قطعه زمین دارای پلاک ثبتی … واقع در … با احتساب کلیه خسارات قانونی مقوم بر … ریال
دلايل و منضمات دادخواست
  1. فتوکپی مصدق سند مالکیت
  2. استعلام ثبتی
  3. جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری
  4. معاینه و تحقیقات محلی

بسمه تعالی

ریاست محترم دادگاه حقوقی …
با سلام و عرض ادب

احتراما باستحضار می رساند: اینجانب مالک یک قطعه زمین به مساحت ………. واقع در ……….. به پلاک ثبتی ………. می باشم که متاسفانه خوانده محترم آن را عدوانا تصرف نموده و با مراجعات مکرر بنده، ایشان حاضر به خلع ید و رفع تصرف از ملک اینجانب نمی باشد.

لذا با تقدیم این دادخواست، مستندا به مواد ٣٠، ٣١ و ٣٠٨ قانون مدنی و مواد ١٩٨ و ۵١٩ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی تقاضای صدور حکم مطابق با خواسته تقدیمی مورد استدعاست.

امضا و تاریخ

نمونه دادخواست خلع ید زمین کشاورزی ( نمونه ۲ )

برگ دادخواست به دادگاه عمومی

 

مشخصات طرفيننامنام خانوادگىنام پدرشغلمحل اقامت

شهر – خيابان -كوچه – شماره –پلاك

خواهان

خوانده

وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته وبهای آنتقاضای صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده بر خلع ید از یک قطعه زمین دارای پلاک ثبتی … واقع در … با احتساب کلیه خسارات قانونی مقوم بر … ریال
دلايل و منضمات دادخواست
  1. فتوکپی مصدق سند مالکیت
  2. استعلام ثبتی
  3. جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری
  4. معاینه و تحقیقات محلی

بسمه تعالی

 

ریاست محترم مجتمع قضایی…. دادگاه عمومی شهرستان…..(محل ملک)

با سلام

احتراما پیرو خواسته خلع ید از یک زمین کشاورزی به موجب سند رسمی ….. و شماره پلاک ثبتی …….. واقع در ……… مقوم به …………(قیمت ملک) که در تاریخ ……… از سوی آقا / خانم……….. (خوانده دعوا و مشخصات متصرف) قهرا و عدوانا بدون مجوز قانونی و مشروع نسبت به ملک اینجانب صورت گرفته است به موجب مواد ۳۰ و ۳۱ از قانون مدنی و غاصبانه بودن اقدامات خوانده، خواستار اخراج وی از ملک به انضمام پرداخت اجرت المثل ایام تصرف، و هزینه دادرسی مورد استدعا می باشد.

امضا و تاریخ