نمونه دادخواست تهیه مسکن


در این مقاله قصد داریم تا با ارائه چند نمونه دادخواست تهیه مسکن به افرادی که قصد درخواست تهیه مسکن خود را دارند کمک کنیم. زیرا تنظیم دادخواست تهیه مسکن نیاز به وکیل یا دانش حقوقی داشته تا بتوانید بهترین شرح دادخواست را برای دادگاه محترم تنظیم کنید.


مراحل تنظیم نمونه دادخواست تهیه مسکن


شما می توانید در این سایت به تمامی موضوعات مختلف دادخواست و انواع نمونه دادخوست مانند نمونه دادخواست تهیه مسکن دسترسی داشته باشید.

روش کار به این صورت است که در بخش جستجوی نمونه دادخواست ، موضوع مورد نظر خود را انتخاب نموده و با جستجوی کلمات کلیدی مورد نظر می توانید نمونه دادخواست مورد نظر خود را مشاهده نمایید.

سپس می توانید در بخش تنظیم دادخواست اینترنتی ، پس از تکمیل فرم ارائه شده در سایت و قرار دادن شرح دادخواستی که می توانید از نمونه دادخواست یافت شده در مرحله قبل بهره گرفته و دادخواست خود را پرینت و به دفتر خدمات قضایی ارائه دهید.


تعیین محل سکونت به موجب ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی


ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی مقرر می کند : «زن باید در منزلی که شوهر تعیین می کند سکنی نماید ، مگر آنکه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد ».

  • اختيار شوهر در تعیین محل سکونت مشترک از قواعد مربوط به نظم عمومی نیست و دو طرف می توانند ضمن عقد یا بعد از آن اختیار تعیین منزل او را به زن واگذارند.
  • از اختیار تعیین محل سکونت مشترک نباید سوء استفاده شود . محل زندگی مشترک باید متناسب با زندگی و نیازهای خانواده باشد و به قصد اضرار و ایذاء صورت نگیرد، و گرنه دادگاه تصمیم لازم را در حل اختلاف می گیرد .
  • امکان تعیین محل سکونت با الزام به سکونت مشترک قابل جمع است . همسری که حق تعیین مسکن را دارد ، نمی تواند از پذیرفتن دیگری خودداری کند. همچنین ، همسری که حق تعیین این محل را ندارد ، باید به خانه ای که دیگری تعیین کرده است برود.
  • شوهر حق ندارد زن را وادار کند که با خویشاوندان او در یک محل زندگی کنند، مگر اینکه چاره ای نباشد و ضرورت مالی یا اخلاقی آن را ایجاب کند.

در چه مواردی دادگاه زن را به بازگشت به منزل مجبور نمی کند؟


به موجب ماده ۱۱۱۵ : « اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد، زن می تواند مسکن على حده اختیار کند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه بر عهده شوهر خواهد بود ».

–  زنی که به دلیل خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی مجاز به انتخاب مسكن جداگانه شده است ، در این انتخاب آزاد نیست و مسكن او باید به تراضی با حکم دادگاه معین شود .

– شوهر نیز در شرایط برابر حق دارد مسکن جداگانه اختیار کند و از دادگاه بخواهد که دستور موقت درباره جدا کردن محل سكنای زن صادر کند .

– ضرورتی ندارد که زن یا شوهر در صورت اجبار به ترک خانه مشترک منتظر تصمیم دادگاه بماند.

– بیم ضرر مالی و بدنی و شرافتی تنها عذر موجهی نیست که زن را از سکونت با شوهر معاف می کند . اگر محلی که شوهر برگزیده با شئون زن و زندگی خانوادگی مناسب نباشد و عرف آن را مناسب نداند ( مانند سکونت مشترک با زن دیگر شوهر)، زن می تواند از رفتن به آن خانه امتناع کند.

نمونه دادخواست تهیه مسکن ( نمونه ۱)


برگ دادخواست به دادگاه عمومی

 

مشخصات طرفيننامنام خانوادگىنام پدرشغلمحل اقامت

شهر – خيابان -كوچه – شماره –پلاك

خواهان

خوانده

وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته وبهای آنتقاضای الزام خوانده به تهیه مسکن مستقل
دلايل و منضمات دادخواستکپی شناسنامه و عقدنامه

ریاست محترم مجتمع قضایی خانواده ……

با سلام و احترام به استحضار می رساند: اینجانب خواهان فوق الذکر به استناد سند نکاحیه تنظیمی به شماره ………. مورخ ………….. به عقد دائمی خوانده فوق درآمده ام.

با عنایت به اینکه از تاریخ ……….. اینجانب را بلاتکلیف رها کرده است. اقدام به تهیه مسکن مستقل نکرده است، و اینجانب ناگزیر در منزل پدری ام زندگی می کنم. . و از طرفی با عنایت به عدم امنیت جانی در منزل مشترکی که توسط زوج بخواهد تهیه شود که از مدارک اثبات این قضیه کارت قرمز مربوط به کارت معافیت خدمت سربازی وی می باشد.

هم اکنون با تقدیم این دادخواست تقاضای صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به تهیه مسکن مستقل را خواستارم.

 

امضا – مهر – اثر انگشت

شماره و تاريخ ثبت دادخواست

شماره

تاريخ

شعبه دادگاه عمومي رسيدگي فرمائيد

نام ونام خانوادگي مقام ارجاع كننده:

تاريخ / / امضاء

چاپ روزنامه رسمي كشور فرم شماره 1296/2201/54 دفتر طرح و برنامه ريزي

نمونه دادخواست تهیه مسکن ( نمونه ۲)


برگ دادخواست به دادگاه عمومی

 

مشخصات طرفيننامنام خانوادگىنام پدرشغلمحل اقامت

شهر – خيابان -كوچه – شماره –پلاك

خواهان

خوانده

وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته وبهای آندادخواست تهیه مسکن مستقل و پرداخت نفقه
دلايل و منضمات دادخواست۱- فتوکپی مصدق عقدنامه، ۲- فتوکپی مصدق شناسنامه های طرفین

ریاست محترم مجتمع قضایی خانواده ……

با سلام و احترام به استحضار می رساند با توجه به عقدنامه شماره ……. به تاریخ ……. اینجانبه به عقد دائم آقای …….. (خوانده) در آمده ام ولی به علت تأمین جانی و بدخلقی و کتک کاری نامبرده و عدم امکان تهیه مسکن جداگانه توسط شخص اینجانبه و عدم توان مالی و همچنین به استناد گواهی پزشکی قانونی مبنی بر آثار ضرب و شتم خوانده در آوارگی به سر می برم و نمی توانم به منزل پدرم بروم، لذا تقاضا دارم تا خوانده را ملزم به تهیه مسکن جداگانه همراه با پرداخت نفقه و مخارج زندگی اینجانبه محکوم فرمائید.

 

امضا – مهر – اثر انگشت

شماره و تاريخ ثبت دادخواست

شماره

تاريخ

شعبه دادگاه عمومي رسيدگي فرمائيد

نام ونام خانوادگي مقام ارجاع كننده:

تاريخ / / امضاء

چاپ روزنامه رسمي كشور فرم شماره 1296/2201/54 دفتر طرح و برنامه ريزي