3/5 - (1 امتیاز)

نمونه دادخواست تنفیذ وصیت نامه


نمونه دادخواست تنفیذ وصیت نامه موضوعی است که در این مقاله می توانید مشاهده نمایید. چنانچه قصد تنفیذ وصیت نامه را از دادگاه محترم خواستارید و نمی دانید که چگونه دادخواست تنفیذ دادخواست را تنظیم نمایید با ما تا انتهای این مطلب همراه باشید.

در مقاله « شرایط نوشتن وصیت نامه » به تفصیل به ذکر شرایطی پرداختیم که هر فرد برای تتنظیم وصیت نامه خود باید رعایت کند. اماممکن است افراد بدون دانش و آگاهی وصیت نامه هایی تنظیم کنند که بعد از فوت نیاز به بررسی بیشنر توسط دادگاه داشته باشد.

همان طور که می دانید برای انجام هر امر حقوقی ابتدا بایستی یک وکیل داشته باشید تا بتواند بهترین دلایل و بهترین شرح دادخواست موجود را برای ارائه به دادگاه ارائه نماید.

اما اگر هزینه پرداخت دستمزد به وکیل برای شما بالاست و یا بنا به هر دلیلی دسترسی به وکیل خود ندارید ما به شما کمک می کنیم تا خودتان به تنهایی دادخواست تنفیذ وصیت نامه را تنظیم نمایید.

هدف ما در این سایت علاوه بر ارائه تمامی نمونه دادخواست های موجود و مورد نیاز شما، تنظیم دادخواست به صورت آنلاین است.

در صورتی که به وکیل دسترسی نداشته باشید بایستی بدانید که در بخش های مختلف دادخواست اعم از دلایل و منضمات و شرح دادخواست چه مطالبی را برای ارائه به دادگاه یادداشت کنید.


مراحل تنظیم دادخواست تنفیذ وصیت نامه


شما می توانید در این سایت به تمامی موضوعات مختلف دادخواست و انواع نمونه دادخوست مانند نمونه دادخواست تنفیذ وصیت نامه دسترسی داشته باشید.

روش کار به این صورت است که در بخش جستجوی نمونه دادخواست ، موضوع مورد نظر خود را انتخاب نموده و با جستجوی کلمات کلیدی مورد نظر می توانید نمونه دادخواست مورد نظر خود را مشاهده نمایید.

سپس می توانید در بخش تنظیم دادخواست اینترنتی ، پس از تکمیل فرم ارائه شده در سایت و قرار دادن شرح دادخواستی که می توانید از نمونه دادخواست یافت شده در مرحله قبل بهره گرفته و دادخواست خود را پرینت و به دفتر خدمات قضایی ارائه دهید.


نمونه دادخواست تنفیذ وصیت نامه ( نمونه ۱)


برگ دادخواست به دادگاه عمومی

 

مشخصات طرفيننامنام خانوادگىنام پدرشغلمحل اقامت

شهر – خيابان -كوچه – شماره –پلاك

خواهان

خوانده

وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته وبهای آنصدور حکم به تنفيذ وصیت نامه عادی مورخ … با احتساب کلیه خسارات قانونی
دلايل و منضمات دادخواست۱- فتوکپی مصدق وصیت نامه ۲- ارجاع امر به کارشناس ۳- فتوکپی مصدق استشهادیه ۴- استماع شهادت شهود

ریاست محترم محاکم عمومی و انقلاب دادگستری

با سلام و احترام به استحضار می رساند مورث خواندگان به موجب وصیت نامه عادی مورخه ………… یک قطعه زمین ………….. متری دارای پلاک ثبتی ………… واقع در بخش ………… شهرستان ……….. را در حضور چند نفر شاهد به اینجانب تملیک نموده است که خواندگان از پذیرفتن وصیت نامه مزبور و اجرای مفاد آن استنکاف می ورزند.

لذا با تقدیم این دادخواست مستند به مواد ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷ و ۱۳۰۱ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی صدور حکم بر تنفيذ وصیت نامه عادی مورخ ……… با احتساب کلیه خسارات قانونی مورد تقاضاست.

 

 

امضا – مهر – اثر انگشت

شماره و تاريخ ثبت دادخواست

شماره

تاريخ

شعبه دادگاه عمومي رسيدگي فرمائيد

نام ونام خانوادگي مقام ارجاع كننده:

تاريخ / / امضاء

چاپ روزنامه رسمي كشور فرم شماره 1296/2201/54 دفتر طرح و برنامه ريزي

نمونه دادخواست تنفیذ وصیت نامه ( نمونه ۲)


برگ دادخواست به دادگاه عمومی

 

مشخصات طرفيننامنام خانوادگىنام پدرشغلمحل اقامت

شهر – خيابان -كوچه – شماره –پلاك

خواهان

خوانده

وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته وبهای آنتقاضای رسیدگی و صدور حكم مبنی بر تنفيذ و تأييد وصیت نامه و بهای آن
دلايل و منضمات دادخواست۱- فتوکپی مصدق وصیت نامه

ریاست محترم محاکم عمومی و انقلاب دادگستری

با سلام و احترام اینجانب  ……….. فرزند مرحوم …. و مرحومه  ……… به استحضار می رساند مرحومه…….. «مادر اینجانب و خواندگان» در سال ۷۴ قسمتی از تنها دارایی خود که یک واحد مسکونی واقع در خ ……….. پلاک ……… بود را به پسران خود واگذار نموده است و در متن وصیت نامه صراحتا قید نمودند «به منظور اینکه تفاوتی بین هیچ یک از فرزندان اعم از اناث و ذكور قائل نشده باشم دو دانگ بقیه را به تساوی به دو دختر خود به نام های …….. یک دانگ و ……….. یک دانگ جمعا دو دانگ در زمان بعد از فوت به آنان واگذار می کنم» و این وصیت نامه در حضور شهود و به خط آنها امضا و تحریر گردیده، اگر چه مرحوم مادرم در وصیت نامه آورده است از فرزندان ذکور نامبرده فوق تقاضا می کنم که به این وصیت نامه مادر خود احترام بگذارند و بدون هیچ مزاحمتی برای انتقال سهام خواهران خود طبق وصیت نامه مذکور عمل نمایند» متأسفانه برادران نسبت به اجرای وصیت نامه تاکنون هیچ اقدامی ننمودند. فلذا با تقدیم این دادخواست تقاضای صدور حکم بر تنفيذ و تأیید وصیت نامه مورخ ۷۴/ ۸ / ۷ مرحومه ………. ما اصحاب دعوی و کلیه خسارات دادرسی را از محضر دادگاه استدعا دارم.

 

 

امضا – مهر – اثر انگشت

شماره و تاريخ ثبت دادخواست

شماره

تاريخ

شعبه دادگاه عمومي رسيدگي فرمائيد

نام ونام خانوادگي مقام ارجاع كننده:

تاريخ / / امضاء

چاپ روزنامه رسمي كشور فرم شماره 1296/2201/54 دفتر طرح و برنامه ريزي