به این نوشته چند امتیاز میدهید؟

نمونه دادخواست تقسیم نامه زمین


در این مقاله قصد داریم تا نحوه تنظیم نمونه دادخواست تقسیم نامه زمین را خدمت شما عزیزان ارائه دهیم. پس چنانچه می خواهید دادخواست تقسیم نامه زمین را به تنهایی تنظیم کنید تا انتهای این مطلب با ما همراه باشید.

اما اگر هزینه پرداخت دستمزد به وکیل برای شما بالاست و یا بنا به هر دلیلی دسترسی به وکیل خود ندارید ما به شما کمک می کنیم تا خودتان به تنهایی دادخواست تقسیم نامه زمین را تنظیم نمایید.

هدف ما در این سایت علاوه بر ارائه تمامی نمونه دادخواست های موجود و مورد نیاز شما، تنظیم دادخواست به صورت آنلاین است.

در صورتی که به وکیل دسترسی نداشته باشید بایستی بدانید که در بخش های مختلف دادخواست اعم از دلایل و منضمات و شرح دادخواست چه مطالبی را برای ارائه به دادگاه یادداشت کنید.

برای مشاهده نمونه دادخواست تقسیم نامه زمین تا انتهای این نوشتار با ما همراه باشید.

پیش از اینکه بخواهیم نمونه دادخواست تقسیم نامه زمین را خدمت شما ارائه دهیم، بهتر است درباره تقسیم زمین و لزوم آن اطلاعات کافی داشته باشید.


تقسیم نامه چیست؟


همانطور که در مقاله تقسیم اموال مشاع گفتیم، املاک را می توان به دو دسته ملک مشاع و مفروز تقسیم بندی کرد . اما این تقسیم بندی درباره زمین با اهمیت تر و حساس تر است.

 گاهی اوقات دیده می شود که مالکیت زمین از نوع مشاع است، یعنی چند نفر در آن واحد در یک زمین دارای حق مالکیت بوده و به نوعی شریک هستند.

اما نکته ای که در مشاع بودن زمین مهم است این است که هر یک از شرکا در تمام زمین دارای حق مالکیت هستند و نمی توان به طور دقیق مشخص کرد که سهم هر یک از آنها چقدر است.

به همین دلیل هر شریک برای تصرفات مادی خود در آن زمین، نیاز به کسب اجازه دیگران دارد؛ در غیر این صورت، تقسیم زمین نیازمند تنفیذ سایرین است.

به این ترتیب مالکان زمین های مشاع، برای انجام تصرفات مادی در زمین مشترک، مانند کشت و زرع و یا حتی ساختن بنا نیازمند کسب اذن از سایر مالکان و یا تنظیم تقسیم نامه زمین هستند.

تقسیم نامه زمین به سندی گفته می شود که به موجب آن، شرکای یک زمین مشاع اقدام به تقسیم آن میان خود کرده و سهم هر یک از شرکای زمین مشاع مشخص و معلوم می گردد.


شرایط تقسیم زمین


پیش از اینکه نمونه دادخواست تقسیم نامه زمین را ارائه دهیم، لازم است تا با شرایط تقسیم زمین آشنا شوید.

تقسیم زمین مشاع به موجب تنظیم نمونه دادخواست تقسیم نامه زمین، علاوه بر شرایط صحت معامله، شرایط اختصاصی دیگری دارد که به شرح ذیل است:

 • درخواست تنظیم تقسیم نامه می تواند از سوی هر یک از شرکا انجام شود. زیرا طبق ماده 589 قانون مدنی، هر یک از شرکا می توانند تقاضای تقسیم را داشته باشند؛ مگر اینکه تقسیم زمین قانوناٌ ممنوع شده باشد و یا اینکه شرکا ملتزم به عدم تقسیم آن شده باشند. لازم به ذکر است که چنانچه میان شرکا شخص محجور یا غایب وجود داشته باشد، تقسیم زمین بایستی توسط دادگاه انجام شود.
 • طبق ماده 591 قانون مدنی، در صورتی که شرکا در خصوص تقسیم زمین به توافق رسیده باشند، این تقسیم با توجه به خواسته آنها صورت خواهد گرفت. اما در صورتی که میان آنها توافقی وجود نداشته باشد، قاضی اجبارا حکم به تقسیم زمین را صادر می کند؛ البته به شرط اینکه تقسیم کردن ضرری برای شرکا ایجاد نکند. ( در حال حاضر، افراز زمین های مشاع که جریان ثبتی آنها خاتمه یافته از طریق اداره ثبت انجام می شود ) .
 • همان طور که گفتیم، تقسیم زمین باید با تراضی و رضایت همه شرکا باشد. منظور از ضرر و زیان ناشی از تقسیم زمین، طبق ماده 593 آن است که قیمت زمین به صورت قابل توجهی کاهش پیدا کرده به نحوی که قابل اغماض نباشد. همچنین در شرایطی که تقسیم زمین، منجر به از مالیت افتادن سهم هر یک از شرکا شود، طبق ماده 595 تقسیم زمین ممنوع است؛ هر چند شرکا راضی باشند.
 • علاوه بر این، بر اساس ماده 597 قانون مدنی، در صورتی که زمینی به نفع چند نفر وقف شده باشد، تقسیم کردن آن میان موقوف علیهم جایز نخواهد بود. طبق ماده 601 در صورتی که بعد از تقسیم زمین غلط بودن آن مشخص شده و یا روشن شود که مقداری از آن متعلق به دیگری بوده است، تقسیم زمین باطل خواهد بود.

نحوه تنظیم دادخواست تقسیم نامه زمین


ابتدا شرکا بایستی با توافق یکدیگر متن تقسیم نامه عادی زمین را تنظیم نموده، سپس به یکی از دفاتر اسناد رسمی مراجعه و درخواست صدور سند رسمی برای تقسیم زمین را داشته باشند؛ چرا که طبق قانون، تقسیم نامه عادی زمین در محاکم و ادارات پذیرفتنی نیست.

دفاتر اسناد رسمی، با توجه به اسناد و مدارک لازم و دریافت هزینه اقدام به صدور یک تقسیم نامه رسمی می نمایند که به موجب آن، سهم هر یک از شرکا مشخص می شود. اما هنگام تنظیم تقسیم نامه زمین به صورت مشخص در متن تقسیم نامه ذکر می گردد:

 • مشخصات هویتی کلیه شرکا و محل اقامت آنها، باید به طور دقیق در متن تقسیم نامه زمین قید شود.
 • مشخصات زمین مشاع از جمله مساحت، آدرس و شماره پلاک آن در متن تقسیم نامه زمین ذکر شود.
 • قدر السهم هر کدام از شرکای زمین، در متن تقسیم نامه به صورت کامل و دقیق تعیین و مشخص شود.
 • توجه داشته باشید که پس از تنظیم متن تقسیم نامه رسمی در محضر، هیچ یک از شرکا نمی توانند بدون رضایت دیگران آن را بر هم بزنند، مگر اینکه در حصه هر کدام از شرکا عیبی ظاهر شود و یا اینکه تقسیم زمین بنا به دلیل قانونی باطل باشد.

مدارک لازم برای تنظیم نمونه دادخواست تقسیم نامه زمین


 • مدارک هویتی هر کدام از شرکا از قبیل شناسنامه و کارت ملی
 • اسناد و مدارک مربوط به سند ملکی زمین مشاع
 • اسناد و مدارک مربوط به وجود حق مالکیت مشاع در زمین مورد نظر که برای هر کدام از شرکا به صورت جداگانه می بایست ارائه گردد
 • متن تقسیم نامه عادی زمین که شرکا با توافق یکدیگر تنظیم شده و یا حکم دادگاه مبنی بر تقسیم زمین

پس از ارائه مدارک مزبور، دفاتر اسناد رسمی با دریافت هزینه های لازم اقدام به تنظیم سند تقسیم نامه زمین نموده و به هر کدام از شرکای زمین مشاع نسخه ای از آن را ارائه خواهند داد.


نمونه دادخواست تقسیم نامه زمین


تقسیم کنندگان:

بر اساس گواهی حصر وراثت، ورثه مرحوم …… متوفی به تاریخ …… به شرح زیر است

همسر

خانم …… نام پدر …… نام مادر …… متولد …… شماره شناسنامه….. صادره از ……

فرزند اول

آقا یا خانم …… نام پدر …… نام مادر …… متولد …… به شماره شناسنامه …… صادره از ……

فرزند دوم

آقا یا خانم …… نام پدر …… نام مادر …… متولد …… به شماره شناسنامه …… صادره از ……

فرزند سوم

آقای یا خانم …… نام پدر …… نام مادر …… متولد …… به شماره شناسنامه …… صادره از ……

فرزند چهارم

آقا یا خانم …… نام پدر …… نام مادر …… متولد …… شماره شناسنامه …… صادره از ……

همه نامبردگان فوق ساکنین شهر …… و نشانی ……

با التفات به گواهی حصر وراثت شماره …… مورخ …… صادره از دادگاه حقوقی شعبه …… و برابر گواهینامه واریز مالیات بر ارث شماره …… مورخ …… صادره از سر ممیزی شماره …… اداره انثار و وراثت

مورد تقسیم:

ماترک غیرمنقول مرحوم …… به شرح ذیل:

 1. تمامت شش دانگ از یک باب خانه مسکونی به مساحت …… متر مربع دارای پلاک …… فرعی از اصلی مفروز و انتزاعی از پلاک …… فرعی از اصلی نامبرده واقع در اراضی …… پخش …… ثبتی تهران محدوده و مورد ثبت سند مالکیت شماره …… مورخ …… صفحه …… جلد …… به شماره چاپی …… صادره به نام نورث مرقوم بنزما م برق شماره …… و آب شماره اشتراک …… و گاز شهری شماره شناسایی …… نصب شده در ملک.
 2. تمامت شش دانگ یک باغ به مساحت …… متر مربع دارای پلاک …… فرعی از …… اصلی مفروز واقع در اراضی …… بخش …… ثبتی تهران محدوده و مورد ثبت سند مالکیت شماره …… مورخ …… صفحه …… جلد …… به شماره چاپی …… صادره به نام خانم/آقای. …… انتقالی معلمی واسطه به موروث مزبور طبق سند شماره پرونده …… و با یک حلقه چاه عمیق آب حرف شده در آن.
 3. تمامیت شش دانگ یک دستگاه آپارتمان در طبقه …… به مساحت …… متر مربع دارای پلاک …… فرعی از …… اصلی مفروز در اراضی …… بخش …… ثبتی تهران محدوده و مورد ثبت سند مالکیت شماره …… مورخ …… جلد …… صفحه …… شماره چاپی …… صادره به نام مورث فوق با قدر السهم از عرصه و سایر قسمتهای مشاعی طبق قانون تملک آپارتمانها و آیین نامه اجرایی آن با برق اختصاصی شماره پرونده …… و به قدر سهم از برق مشترک شماره پرونده …… و از آب مشترک شماره اشتراک …… و از گاز شهری شماره شناسایی …… با شوفاژ روشن.

قدرالسهم ناشی از تقسیم

 1. تمامیت شش دانگ یک قطعه باغ ردیف ۲ مورد تقسیم صراحتاً و اعیانا با چاه عمیق آب حفر شده و برق منصوبه در آن با جمیع توابع، الواحق شرعی و عرفی آن در سهم اختصاصی، مشاعی و باالمناصفه خانم …… همسر مرحوم …… به ازاء قدرالسهم ارث قرار می گیرد.
 2. تمامیت شش دانگ یک باب خانه مسکونی ردیف ۱ در مورد تقسیم عرصتا و اعیانا با برق، آب، گاز و جمیع توابع و لواحق شرعی و عرفی هان در سهم اختصاصی دختران موصوفه مورث مرقوم به نسبت مساوی قرار می‌گیرد.
 3. تمامی از شش دانگ یک دستگاه آپارتمان ردیف ۳ در مورد تقسیم با برق اختصاصی و به‌قدر رستم از برق، آب و گاز مشترک با شوفاژ روشن باغ در سرم از عرصه و سایر قسمتهای مشاعی و مشترک طبق قانون تملک آپارتمانها و آیین نامه اجرایی آن …… متساویا در اختیار پسران مورث مرقوم به شکل یکسان قرار می‌گیرد.