به این نوشته چند امتیاز میدهید؟

نمونه دادخواست تقسیم ارث


نمونه دادخواست تقسیم ارث موضوعی است که در این مقاله می توانید مشاهده نمایید. چنانچه قصد تقسیم ارث را از دادگاه محترم خواستارید و نمی دانید که چگونه دادخواست تقسیم ارث را تنظیم نمایید با ما تا انتهای این مطلب همراه باشید.

در مقاله « دادخواست تقسیم ترکه » به تفصیل به ذکر شرایطی پرداختیم که هر یک از وراث متوفی لازم است بدانند. اطلاعاتی مانند تعریف ترکه و تقسیم ارث در صورت بدهکار بودن متوفی و قوانین لازم برای ارائه دادخواست تقسیم ارث از نمونه موضوعاتی است که در مقاله مذکور ارائه شده است.

همان طور که می دانید برای انجام هر امر حقوقی ابتدا بایستی یک وکیل داشته باشید تا بتواند بهترین دلایل و بهترین شرح دادخواست موجود را برای ارائه به دادگاه ارائه نماید.

اما اگر هزینه پرداخت دستمزد به وکیل برای شما بالاست و یا بنا به هر دلیلی دسترسی به وکیل خود ندارید ما به شما کمک می کنیم تا خودتان به تنهایی دادخواست تقسیم ارث را تنظیم نمایید.

هدف ما در این سایت علاوه بر ارائه تمامی نمونه دادخواست های موجود و مورد نیاز شما، تنظیم دادخواست به صورت آنلاین است.

در صورتی که به وکیل دسترسی نداشته باشید بایستی بدانید که در بخش های مختلف دادخواست اعم از دلایل و منضمات و شرح دادخواست چه مطالبی را برای ارائه به دادگاه یادداشت کنید.


مراحل تنظیم دادخواست تقسیم ارث


شما می توانید در این سایت به تمامی موضوعات مختلف دادخواست و انواع نمونه دادخوست مانند نمونه دادخواست تقسیم ارث دسترسی داشته باشید.

روش کار به این صورت است که در بخش جستجوی نمونه دادخواست ، موضوع مورد نظر خود را انتخاب نموده و با جستجوی کلمات کلیدی مورد نظر می توانید نمونه دادخواست مورد نظر خود را مشاهده نمایید.

سپس می توانید در بخش تنظیم دادخواست اینترنتی ، پس از تکمیل فرم ارائه شده در سایت و قرار دادن شرح دادخواستی که می توانید از نمونه دادخواست یافت شده در مرحله قبل بهره گرفته و دادخواست خود را پرینت و به دفتر خدمات قضایی ارائه دهید.


نمونه دادخواست تقسیم ارث ( نمونه ۱)برگ دادخواست به دادگاه عمومی

 

مشخصات طرفيننامنام خانوادگىنام پدرشغلمحل اقامت

شهر – خيابان -كوچه – شماره –پلاك

خواهان

خوانده

وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته وبهای آنتقاضای رسیدگی و صدور حکم تقسیم ترکه متوفی و مطالبه کلیه خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل مستند به ماده ۳۰۰ قانون امور حسبی و ۵۱۹ قانون مدنی
دلايل و منضمات دادخواست 1- فرم وکالتنامه ۲- کپی مصدق گواهی انحصار وراثت ٣- عنداللزوم تحقیق و معاینه محلی

ریاست محترم محاکم عمومی و انقلاب دادگستری

با سلام و احترام اینجانب ………. به وکالت از طرف موكله خانم ……… فرزند مرحوم ……. به استحضار عالی می رساند مرحوم ……… پدر موكله و خواندگان در تاریخ ۸۱/ ۲۱/۴ به رحمت ایزدی پیوسته و آن مرحوم دارای ۳ فرزند پسر ۲ دختر و همسر از خود به جای گذاشته متأسفانه برادران موکل مقدار زیادی از اموال غیر منقول و املاک استیجاری را در اختیار دارند و استفاده می نمایند و تاکنون حاضر به تحرير ماترک و دادن حق سایر وراث نیستند.

لذا با تقدیم این دادخواست تقاضای رسیدگی و تحرير ماترک متوفی بین وراث از جمله موكله و مطالبه کلیه خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل را مستند به مواد ۳۰۰ قانون امور حسبی و ۵۱۹ قانون مدنی را از محضر دادگاه استدعا دارم.

 

امضا – مهر – اثر انگشت

شماره و تاريخ ثبت دادخواست

شماره

تاريخ

شعبه دادگاه عمومي رسيدگي فرمائيد

نام ونام خانوادگي مقام ارجاع كننده:

تاريخ / / امضاء

چاپ روزنامه رسمي كشور فرم شماره 1296/2201/54 دفتر طرح و برنامه ريزي

نمونه دادخواست تقسیم ارث ( نمونه ۲)


برگ دادخواست به دادگاه عمومی

 

مشخصات طرفيننامنام خانوادگىنام پدرشغلمحل اقامت

شهر – خيابان -كوچه – شماره –پلاك

خواهان

خوانده

وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته و بهای آنتقاضای رسیدگی و صدور حكم مبنی بر تقسیم ترکه مرحوم ……..
دلايل و منضمات دادخواست۱- وکالتنامه ۲- گواهی حصر وراثت مرحوم ……… ۳- کپی مصدق سند مالكيت منزل مسکونی ۴- کپی مصدق سند مالکیت زمین کشاورزی ها جلب نظر کارشناس

ریاست محترم محاکم عمومی و انقلاب دادگستری

با سلام و احترام اینجانب …………. به وکالت از خواهانها (تعدادی از فرزندان مرحوم حاج حسن …) به استحضار عالی می رساند: مورث، مرحوم ………. در تاریخ ۱۳۸۱/ ۱ / ۲۵ فوت نموده و ورثه حين الفوت ایشان طبق گواهی حصر وراثت: …..، …..، ……، و … همگی فرزندان آقای …….. و خانم ……… (همسر مرحوم ……) بوده اند. پس از آن خانم ……… در تاریخ ۱۳۸۸/ ۹ / ۵ فوت نموده که مطابق گواهی حصر وراثت ورثه حين الفوت ایشان: آقایان ……. و ……. و خانم ………. همگی ……. می باشند. ترکه آن مرحوم یک باب منزل مسکونی، یک قطعه زمین کشاورزی به شماره پلاک ……. قریه ………… در دهستان …….. بخش دو …….، یک قطعه زمین جای خرمن، یک قطعه باغ و اثاث البيت به جای مانده است.

لذا با تقدیم این دادخواست تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر تقسیم ترکه مرحوم …….. را با جلب نظر کارشناس و پرداخت کلیه خسارات دادرسی مورد استدعاست.

 

امضا – مهر – اثر انگشت

شماره و تاريخ ثبت دادخواست

شماره

تاريخ

شعبه دادگاه عمومي رسيدگي فرمائيد

نام ونام خانوادگي مقام ارجاع كننده:

تاريخ / / امضاء

چاپ روزنامه رسمي كشور فرم شماره 1296/2201/54 دفتر طرح و برنامه ريزي

نمونه دادخواست تقسیم ارث ( نمونه ۳)


برگ دادخواست به دادگاه عمومی

 

مشخصات طرفيننامنام خانوادگىنام پدرشغلمحل اقامت

شهر – خيابان -كوچه – شماره –پلاك

خواهان

خوانده

وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته و بهای آن تقاضای صدور حکم بر تقسیم ارث به شرح متن دادخواست و افراز و مزایده سهام موکل و مطالبه سهم الارث موکل
دلايل و منضمات دادخواست1- وكالتنامه ۲- صورت اموال مرحوم ۳- استشهادیه معرفی وراث ۴- استعلام املاک مرحوم از اداره ثبت مربوطه ۵- انتخاب کارشناسان جهت تقسیم و تقویم اموال ۶- گواهی فوت مرحوم  ……… ۷- استعلام از بانک هایی که مورث در آنها سپرده دارند ۸- اظهارنامه موجود در اداره دارایی ………. ۹- اخذ گواهی جهت تهیه رونوشت از اظهارنامه ها

ریاست محترم محاکم عمومی و انقلاب دادگستری

با سلام و احترام به استحضار می رساند که مورث موکلین در مورخه ۹۱/ ۱۲ / ۳۰ در اقامتگاه دائمی خود واقع در تهران به رحمت ایزدی رفته است.

آن مرحوم اموالی از خود به جای گذارده که متأسفانه اصول آنها نزد موکلین نمی باشد، لذا در خصوص اموال غیرمنقول که مستند و ضميمه دادخواست می باشد مدیر دفتر محترم از ثبت مربوطه استعلام به عمل خواهند آورد و همچنین در مورد سایر اموال و نقود مرحوم ………… در بانک های مختلف استعلام لازم دارد، استدعا دارد، در چارچوب موازين قضایی دادنامه شایسته صادر شود.

امضا – مهر – اثر انگشت

شماره و تاريخ ثبت دادخواست

شماره

تاريخ

شعبه دادگاه عمومي رسيدگي فرمائيد

نام ونام خانوادگي مقام ارجاع كننده:

تاريخ / / امضاء

چاپ روزنامه رسمي كشور فرم شماره 1296/2201/54 دفتر طرح و برنامه ريزي

نمونه دادخواست تقسیم ارث ( نمونه ۴)


برگ دادخواست به دادگاه عمومی

 

مشخصات طرفيننامنام خانوادگىنام پدرشغلمحل اقامت

شهر – خيابان -كوچه – شماره –پلاك

خواهان

خوانده

وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته و بهای آنتقاضای صدور حكم مبنی بر تقسیم ترکه پدری به نام …….. واقع در روستای …….. بخش ……… في مابین کلیه وراث قانونی و در صورت عدم تقسیم و تعذر در آن، حکم بر فروش اموال مذکور موروثی به شرح ستون خواسته و با ارجاع امر به کارشناس محترم دادگستری
دلايل و منضمات دادخواست ١- کپی مصدق گواهی حصر وراثت ۲- کپی لیست اموال منقول و غير منقول ۳- تحقیقات و معاینه محلی و عنداللزوم ارجاع امر به کارشناس محترم دادگستری ۴- وكالتنامه وکیل ها استماع شهادت شهود ۶- تصویر مصدق استشهادیه محضری حمید خان … (همسر دائمی مورث موکلین) 7- عنداللزوم استعلام از ادارات ثبت اسناد و املاک و

ریاست محترم محاکم عمومی و انقلاب دادگستری

با سلام و احترام در راستای دفاع از حقوق قانونی و مسلم موکلین یعنی خواهان های دعوی به استحضار عالی می رساند با عنایت بر اینکه مطابق گواهی حصر وراثت مرحوم …………. در اقامتگاه دائمی خویش به تاریخ ۱۳۹۱ / ۲/۸ به رحمت ایزدی پیوسته و وراث حين الفوت آن مرحوم موكلان و خواندگان دعوی می باشند و از آن مرحوم اموالی اعم از منقول و غیر منقول واقع در روستای ……. بخش ……. که به پیوست تقدیم می گردد، باقی مانده و در تصرف خواندگان دعوی بوده در حالیکه بعد از فوت مورث کلیه ماترک آن مرحوم قهرا به وراث قانونی انتقال می یابد که در مانحن فيه خواندگان دعوی از تقسیم عادلانه ماترک آن مرحوم خودداری و استنکاف می نمایند و با مراجعات مکرر موکلین مؤثر واقع نشده است.

لذا بالاجبار موکلین جهت تقسیم ماترک مورث خودشان از طریق آن مرجع محترم قضایی متمسک شده اند و توجها بر اینکه نسق زراعی مطابق اظهارات موکلین به نام پدر مورث موکلین ……….. می باشد، که به صورت مفروز مابین کلیه وراث آن مرحوم به صورت شفاهی تقسیم گردیده و ماترک مورث موکلین نیز به صورت مفروزالرعیه در ید و تصرف خواندگان دعوی می باشد که عنداللزوم استعلام از ادارات ثبت اسناد و املاک و جهاد کشاورزی (امور اراضی) شهرستانهای ……… و بخش …… را خواستارم.

در ضمن از محضر عالی تقاضای رسیدگی و صدور حكم مبنی بر تقسیم ماترک مرحوم ……….. اعم از منقول و غیرمنقول به شرح ليست تقدیمی در صفحه دوم با ارجاع امر به کارشناس محترم دادگستری به نسبت عادلانه في مابین کلیه وراث قانونی آن مرحوم مورد تمناست.

ضمنا در صورت عدم تقسیم و تعذر در آن، حکم بر فروش ماترک آن مرحوم و ثمن حاصله في مابین کلیه وراث قانونی آن مرحوم با استناد به مواد ۳۰۰ و ۳۱۷ از قانون امور حسبی و الزام خواندگان به پرداخت کلیه خسارت وارده و حق الوکاله وکیل در حق موکلین را استدعا دارم.

امضا – مهر – اثر انگشت

شماره و تاريخ ثبت دادخواست

شماره

تاريخ

شعبه دادگاه عمومي رسيدگي فرمائيد

نام ونام خانوادگي مقام ارجاع كننده:

تاريخ / / امضاء

چاپ روزنامه رسمي كشور فرم شماره 1296/2201/54 دفتر طرح و برنامه ريزي