5/5 - (1 امتیاز)

نمونه دادخواست تقسیط مهریه


نمونه دادخواست تقسیط مهریه موضوعی است که در این مقاله می توانید مشاهده نمایید. چنانچه قصد تقسیط مهریه را از دادگاه محترم خواستارید و نمی دانید که چگونه دادخواست تقسیط مهریه را تنظیم نمایید با ما تا انتهای این مطلب همراه باشید.

در مقاله « مطالبه مهریه » به طور کامل و جامع در خصوص مهریه و شرایط مطالبه آن صحبت نمودیم. همچنین چند نمونه دادخواست مطالبه مهریه برای راهنمایی شما عزیزان قرار دادیم.

همچنین در مقاله « اعسار » گفتیم که ممکن است زوج توانایی پرداخت مهریه را نداشته باشد. در آن صورت باید دادخواست اعسار مهریه و یا دادخواست تقسیط مهریه تنظیم نموده و به دادگاه مجتمع قضایی مورد نظر ارائه دهید.

همان طور که می دانید برای انجام هر امر حقوقی ابتدا بایستی یک وکیل داشته باشید تا بتواند بهترین دلایل و بهترین شرح دادخواست موجود را برای ارائه به دادگاه ارائه نماید.

اما اگر هزینه پرداخت دستمزد به وکیل برای شما بالاست و یا بنا به هر دلیلی دسترسی به وکیل خود ندارید ما به شما کمک می کنیم تا خودتان به تنهایی دادخواست تقسیط مهریه را تنظیم نمایید.

هدف ما در این سایت علاوه بر ارائه تمامی نمونه دادخواست های موجود و مورد نیاز شما، تنظیم دادخواست به صورت آنلاین است.

در صورتی که به وکیل دسترسی نداشته باشید بایستی بدانید که در بخش های مختلف دادخواست اعم از دلایل و منضمات و شرح دادخواست چه مطالبی را برای ارائه به دادگاه یادداشت کنید.


مراحل تنظیم دادخواست تقسیط مهریه


شما می توانید در این سایت به تمامی موضوعات مختلف دادخواست و انواع نمونه دادخوست مانند نمونه دادخواست تقسیط مهریه دسترسی داشته باشید.

روش کار به این صورت است که در بخش جستجوی نمونه دادخواست ، موضوع مورد نظر خود را انتخاب نموده و با جستجوی کلمات کلیدی مورد نظر می توانید نمونه دادخواست مورد نظر خود را مشاهده نمایید.

سپس می توانید در بخش تنظیم دادخواست اینترنتی ، پس از تکمیل فرم ارائه شده در سایت و قرار دادن شرح دادخواستی که می توانید از نمونه دادخواست یافت شده در مرحله قبل بهره گرفته و دادخواست خود را پرینت و به دفتر خدمات قضایی ارائه دهید.


نمونه دادخواست تقسیط مهریه ( نمونه ۱)


برگ دادخواست به دادگاه عمومی

 

مشخصات طرفيننامنام خانوادگىنام پدرشغلمحل اقامت

شهر – خيابان -كوچه – شماره –پلاك

خواهان

خوانده

وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته وبهای آندعوی تقابل اعسار از پرداخت مهریه یا تقسیط آن
دلايل و منضمات دادخواست۱- شهادت شهود، ۲- فتوکپی مصدق رونوشت سند ازدواج
ریاست محترم مجتمع قضایی خانواده

با سلام و احترام به استحضار می رساند: اینجانب خواهان دعوی مطابق عقدنامه مورخ که فتوکپی مصدق رونوشت آن پیوست می باشد با خوانده اقدام به رابطه زوجیت نموده و حال خوانده ضمن ترک منزل اقدام به مطالبه مهریه نموده است و اینجانب با توجه به اینکه کارگری ساده بیش نیستم و ماهیانه مبلغ ……….. ریال دریافت می نمایم قادر به پرداخت یکجای مهریه نیستم و شهادت شهود گواهی صحت گفته های اینجانب می باشد.

لذا تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر اعسار بابت تقسیط مهریه به استناد قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ را دارم.

 

امضا – مهر – اثر انگشت

شماره و تاريخ ثبت دادخواست

شماره

تاريخ

شعبه دادگاه عمومي رسيدگي فرمائيد

نام ونام خانوادگي مقام ارجاع كننده:

تاريخ / / امضاء

چاپ روزنامه رسمي كشور فرم شماره 1296/2201/54 دفتر طرح و برنامه ريزي

نمونه دادخواست تقسیط مهریه ( نمونه ۲)


برگ دادخواست به دادگاه عمومی

 

مشخصات طرفيننامنام خانوادگىنام پدرشغلمحل اقامت

شهر – خيابان -كوچه – شماره –پلاك

خواهان

خوانده

وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته وبهای آنتقاضای تعدیل تقسیط  مهریه و افزایش زمان پرداخت مهریه برابر دادنامه شماره و بهای آن ….. صادره از شعبه دهم دادگاه عمومی حقوقی … برابر تمکن مالی موکل.
دلايل و منضمات دادخواست١فتوکپی مصدق عقدنامه، ۲- فتوکپی مصدق دادنامه، ۳- فتوکپی مصدق شناسنامه و کارت ملی، ۴- دليل سمت، ۵- عنداللزوم شهادت دادخواست
ریاست محترم مجتمع قضایی خانواده

با سلام و احترام به استحضار می رساند: برابر متون و دلايل دادخواست تقدیمی به وکالت از خواهان به استحضار عالی می رساند خوانده برابر سند نکاحیه همسر شرعی و دائمی موکل می باشد که صداق مندرج در سند نکاحيه ۳۵۰ عدد سکه تمام بهار آزادی به انضمام هزینه سفر حج عمره است.

از آنجا که موکل برابر دادنامه های صادره از شعبه دهم دادگاه عمومی حقوقی ………. محکوم به پرداخت مهریه در حق زوجه شده و برابر اقساط صادره تاکنون با استقراض از دیگران اقساط مقرره را پرداخت نموده است و در حال حاضر به دلیل افزایش قیمت سکه و بیکاری توان پرداخت اقساط مقرره را ندارد که اعسار و تنگدستی وی طی پرونده کلاسه …….. به تأیید شهود رسیده است.

حال با عنایت به پیدایش وضع جدید مبنی بر بیکاری موكل تقاضای صدور حکم بر تعدیل تقسیط موضوع دادنامه شماره ….. مورد استدعا می باشد.

 

امضا – مهر – اثر انگشت

شماره و تاريخ ثبت دادخواست

شماره

تاريخ

شعبه دادگاه عمومي رسيدگي فرمائيد

نام ونام خانوادگي مقام ارجاع كننده:

تاريخ / / امضاء

چاپ روزنامه رسمي كشور فرم شماره 1296/2201/54 دفتر طرح و برنامه ريزي

نمونه دادخواست تقسیط مهریه ( نمونه ۳)


برگ دادخواست به دادگاه عمومی

 

مشخصات طرفيننامنام خانوادگىنام پدرشغلمحل اقامت

شهر – خيابان -كوچه – شماره –پلاك

خواهان

خوانده

وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته وبهای آنرسیدگی تقابل در خصوص پرونده کلاسه ….. مطروحه در شعبه ….. مجتمع قضایی خانواده یک مبنی بر تقسيط تعداد ۳۵۰ عدد سکه بهار آزادی بابت مهریه با احتساب کلیه خسارات وارده قانونی به شرح مندرج در متن دادخواست
دلايل و منضمات دادخواست۱- محتویات پرونده کلاسه … شعبه … مجتمع خانواده یک  ۲- استشهادیه، ۳- تصویر مصدق فیش حقوقی
ریاست محترم مجتمع قضایی خانواده

با سلام و احترام به استحضار می رساند: خوانده دعوی مبادرت به مطالبه تعداد ۳۵۰ عدد سکه بهار آزادی نموده که وقت رسیدگی به آن برای یوم جاری تعیین و ابلاغ گردیده که مطالب ذیل را در جهت دفاع از حقوق قانونی خویش به عرض دادگاه محترم می رساند:

ایرادات شکلی :

1- خوانده دعوی در ستون خواسته، میزان بهای تعداد ۳۵۰ عدد سکه بهار آزادی را به ۵۱ , ۰۰۰ , ۰۰۰ ریال مقوم نموده این در حالی است که در مواردی خواسته مقوم میشود که تعیین بهای آن مقدور نباشد و در این مورد خاص امکان تعیین بهای خواسته به نرخ روز وجود دارد لذا درخواست تقدیمی از ناحیه خوانده به علت اینکه در ستون خواسته، منجز نیست از این جهت مخدوش و دارای ایراد می باشد.

۲- دادخواست تقدیمی از ناحیه خوانده دعوی، دارای خط خوردگی و لاک گرفتگی و مخدوش میباشد و به این جهت قابل پذیرش نمی باشد.

٣- خوانده دعوی در متن دادخواست، صدور حکم اعسار از هزینه دادرسی را علاوه بر خواسته های دیگر مطالبه نموده ولیکن در ستون خواسته اشاره ای به این موضوع ننموده که به لحاظ عدم تطبيق بين صدر و ذیل دادخواست، قابلیت پذیرش وجود ندارد.

 

امضا – مهر – اثر انگشت

شماره و تاريخ ثبت دادخواست

شماره

تاريخ

شعبه دادگاه عمومي رسيدگي فرمائيد

نام ونام خانوادگي مقام ارجاع كننده:

تاريخ / / امضاء

چاپ روزنامه رسمي كشور فرم شماره 1296/2201/54 دفتر طرح و برنامه ريزي

نمونه دادخواست تقسیط مهریه ( نمونه ۴)


برگ دادخواست به دادگاه عمومی

 

مشخصات طرفيننامنام خانوادگىنام پدرشغلمحل اقامت

شهر – خيابان -كوچه – شماره –پلاك

خواهان

خوانده

وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته وبهای آنرسیدگی و صدور حکم مبنی بر معافیت از پرداخت (یا اقساط) مهریه، به خاطر اعسار زوج
دلايل و منضمات دادخواست۱- فتوکپی مصدق عقدنامه، ۲- استماع شهادت شهود مبنی بر اعسار زوج
ریاست محترم مجتمع قضایی خانواده

با سلام و احترام به استحضار می رساند: نظر به اینکه اینجانب بر طبق فتوکپی عقدنامه پیوست دادخواست، در تاریخ ……… با خوانده ازدواج نموده لكن مدتی است که به علت اختلافات فیمابین که به هیچ نحو برطرف نگردیده است ناگزیر از تقدیم دادخواست طلاق به مراجع قضایی ذیصلاح گردیده ام، و با توجه به وضعیت بسیار بد مادی که در آن به سر می برم و اعسار خود، از تأدیه مهریه همسرم که مبلغ ……… ریال می باشد ناتوان هستم.

لذا با تقدیم این دادخواست و با استناد به قانون اعسار، خواهشمند است ضمن صدور قرار استماع شهادت شهود به اسامی ۱-……. ۲-…… ۳-……. ۴-……. که اظهارات آنها مؤید ادعای اعسار اینجانب می باشد و در صورت لزوم قرار تحقیقات محلی، نسبت به صدور حکم، مبنی بر معافیت اینجانب از تأدیه مهریه زوجه اقدام فرمائید.

 

امضا – مهر – اثر انگشت

شماره و تاريخ ثبت دادخواست

شماره

تاريخ

شعبه دادگاه عمومي رسيدگي فرمائيد

نام ونام خانوادگي مقام ارجاع كننده:

تاريخ / / امضاء

چاپ روزنامه رسمي كشور فرم شماره 1296/2201/54 دفتر طرح و برنامه ريزي