4.3/5 - (3 امتیاز)

نمونه دادخواست تغییر نام


نمونه دادخواست تغییر نام یکی از پر متقاضی ترین نمونه دادخواست های است که توسط افراد جامعه جستجو می شود. نام هر فردی جزء مواردی است که فرد هیچ اختیاری در آن نداشته و والدین وی بر حسب سلیقه خود آن اسم را برای فرزند خود انتخاب نموده اند.

اما خوشبختانه قانون این اجازه را به افراد ناراضی می دهد که نام خود را بر حسب سلیقه خود تغییر دهند. برای انجام این کار بایستی دادخواست تغییر نام تنظیم و به دادگاه تقدیم نمایید.

لذا در این مقاله بر آن شدیم تا نمونه دادخواست تغییر نام را برای شما عزیزان قرار دهیم. زیرا برای تنظیم دادخواست باید شرح دادخواست را به درستی بنویسید. بنابراین اگر به وکیل دسترسی نداشته باشید نوشتن متن دادخواست برای کسانی که به امور حقوقی و قانون واقف نیستند کار آسان و ساده ای نخواهد بود.


تغییر نام در قانون


اما پیش از آنکه نمونه دادخواست تغییر نام را برای شما قرار دهیم لازم دانستیم تا درباره قوانین مربوط به تغییر نام و نام خانوادگی اطلاعات کاملی خدمت شما ارائه دهیم.

طبق قانون ثبت احوال ، اسم یا نام به معنی عام از دو جزء تشکیل می شود . نام خانوادگی و نام شخصی با نام کوچک که گاهی به اختصار آن را نام گویند.

گاه بر اجزای اصلی و متداول نام، کلمات دیگری مانند اسم مستعار ، تخلص و لقب نیز افزوده می گردند که در مقام مقایسه با آنها جنبه فرعی دارند ، یعنی جزء نام به معنی خاص که در شناسنامه هر کس و دفاتر ثبت احوال قید شده ، نمی باشد و تابع مقررات مربوط به نام نیست.

به موجب ماده ۲۰ قانون ثبت احوال ، انتخاب نام با اعلام کننده ولادت است. همانطور که در عمل رایج است معمولا نام نوزاد توسط پدر و مادر انتخاب می شود و در صورت بروز اختلاف میان آنها نظر پدر ارجح خواهد بود . طبق همین ماده هر کس باید یک نام کوچک و یک نام خانوادگی داشته باشد . برای نامگذاری به نام ساده یا مرکبی که عرفا یک نام محسوب می شود.


اسامی ممنوع در ثبت احوال


به منظور تنظیم نمونه دادخواست تغییر نام لازم است بدانید که چه اسامی ای ممنوع هستند.

تبصره ۱ ماده ۲۰ قانون ثبت احوال ، نام های کوچک ممنوع را در چهار مورد بر شمرده است:

  • نام هایی که موجب هتک حیثیت مقدسات اسلامی گردد.
  • عناوین و القاب
  • نام های زننده و مستهجن
  • نام نامتناسب با جنس تبصره ۲ ماده ۲۰ تشخیص نام های ممنوع را به عهده شورای عالی ثبت احوال گذارده است و این شورا در تاریخ ۱۳۶۴/ ۱۲ /۱۶ دستور العملی را به کلیه اداره های ثبت احوال ابلاغ کرده است .

در چه مواردی می توان درخواست تغییر نام کوچک را داشت ؟


پیش از تنظیم نمونه دادخواست تغییر نام باید بدانید گه در چه مواردی می توان نام کوچک را تغییر داد .

موارد تغییر نام کوچک را می توان با توجه به قانون ثبت احوال در موارد زیر مطرح کرد:

– اگر نام کوچک شخص یکی از نام های ممنوع باشد.

– اگر در نام کوچک زائد یا غیر ضروری یا ناشی از اشتباه ( به عنوان پیشوند با پسوند یا غیر آن ) وجود داشته باشد .

– تغيير نام کسانی که تغییر جنسیت داده و دادگاه صالحه به تغيير نوع جنس در اسناد سجلی و شناسنامه آنان صادر نموده است.

– در صورت تشرف پیروان ادیان دیگر به دین مبین اسلام و عدم تناسب نام آنان با فرهنگ اسلامی مرجع صالح برای تغییر نام های کوچک ممنوع ، برابر بند ۴ ماده ۳ قانون ثبت احوال ، هیأت حل اختلاف است که در هر اداره ثبت احوال تشکیل شده است . البته ، با توجه به رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور مورخ ۶۲/ ۱ / ۲۲ حتی هنگامی که نام کوچک از نام های ممنوع نباشد ، ولی دارنده آن نفعی عقلایی و مشروع در تغییر آن داشته باشد نیز تغییر نام ممکن است ، ولی رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره آن در صلاحیت دادگاه و محاکم دادگستری » می باشد.


قوانین مربوط به تغییر نام خانوادگی


پیش از اینکه به تنظیم نمونه دادخواست تغییر نام بپردازیم بایستی یادآور شویم که هر شخصی تحت شرایط خاصی م یتواند برای تغییر نام خانوادگی خود اقدام کند.

ماده ۹۹۷ قانون مدنی صراحتا مقرر می دارد هر کس باید دارای نام خانوادگی باشد . در اجرای حکم مندرج در بند ۲ ماده ۴ دستور العمل شماره ۲ سازمان ثبت احوال که از تاریخ ۶۲/ ۴ / ۱ اجرا می گردد، انتخاب برخی واژه ها به عنوان نام خانوادگی ممنوع اعلام شده است.

ماده ۱۳ دستور العمل شماره ۲ سازمان ثبت احوال مورخ ۶۴/ ۴ / ۱ موارد تغییر نام خانوادگی را به شرح زیر مشخص کرد:

  • نام خانوادگی بیش از دو کلمه و یا بیش از یک کلمه و یک حرف یا عدد با پیشوند و یا پسوند و یا به طور مطلق یا مضاف نام محل باشد،

مانند : علی نژاد مطلق ، تپه نهراتی ، آحسینی پور

  • نام خانوادگی از واژه های مستهجن و ناپسند ترکیب شده باشد ، مانند گداپور ، پدرسوخته ، لش
  • نام خانوادگی از واژه های خارجی باشد، مانند امریکائی ، یا علی اف برای ایرانیان غير مهاجر یا آراکلیان برای مسلمانان
  • نام خانوادگی هایی که مذموم و مغایر ارزشهای فرهنگ اسلامی باشد ، مانند شه پرست ، ارباب
  • نام خانوادگی هایی که در محل صدور سند از لحاظ نام و نام خانوادگی تکرار شده باشد و هرگاه محکومیت جزایی ، به استثنای خلاف ، برای یکی از افراد خانواده پیش آید و داشتن آن نام خانوادگی موجب ننگ و سرافکندگی دارنده آن باشد (ارائه رونوشت مصدق دادنامه الزامی است)
  • هرگاه منظور وحدت نام خانوادگی باشد، با توجه به مفاد ماده ۴۱ قانون، در مواردی که نام خانوادگی متقاضی منطبق با یکی از موارد مذکور بوده و قابل تغییر تشخیص داده شود ، وی می تواند ، با اخذ اجازه نامه از دارنده حق تقدم به نام خانوادگی خود را به نامی که قبلا برای شخص دیگری به ثبت رسیده است تغییر دهد.

گفتنی است که دستورالعمل باد شده که مشابه ماده ۹۷ آئین نامه قانون ثبت احوال ۱۳۱۹ می باشد به تصویب شورای عالی ثبت احوال رسیده و در حالی که موارد تغییر نام خانوادگی ، برابر تبصره ماده ۴۰، باید در آئین نامه اجرایی قانون پیش بینی شود و این آئین نامه باید مصوب هیات وزیران باشد.

بنابراین می توان گفت تعیین موارد تغییر نام خانوادگی از سوی شورای عالی ثبت احوال خارج از صلاحیت آن شورا بوده است .

امروزه تغیر نام خانوادگی با تصویب ریاست سازمان ثبت احوال کشور انجام می گیرد و طبق دستورالعمل سازمان ، هر کسی می تواند پس از رسیدن به سن قانونی (۱۸ سال تمام ) در موارد خاص یاد شده فقط یک بار هم نام خانوادگی را تغییر دهد (ماده ۶ دستورالعمل شماره ۲ مورخ ۶۴/۴/۱)


تغییر نام خانوادگی با رعایت حق تقدم


هنگام تنظیم نمونه دادخواست تغییر نام باید توجه داشته باشید که در تغییر نام خانوادگی نیز ، همانند انتخاب نام خانوادگی برای نخستین بار ، باید حق تقدم دارنده آن حق رعایت گردد .

مأموران ثبت احوال باید از ثبت نام خانوادگی که حق تقدم آن با دیگری است خودداری کنند . در غیر این صورت،  هر کس که اسم خانوادگی او را دیگری بدون حق ، اتخاذ کرده باشد، می تواند اقامه دعوی کرده و در حدود قوانین مربوطه ، تغییر نام خانوادگی غاصب را بخواهد (ماده ۹۹۸ ق.م. و ماده ۱۰ دستورالعمل ).

تشخیص این اولویت و حق تقدم ، با مراجعه به دفاتر ثبت احوال امکان پذیر است (قسمت اخیر ماده ۹۹۸ ق.م و ماده ۴۱ ق . ث . ۱).

رسیدگی به این امر نیز در صلاحیت دادگاه می باشد (مستفاد از ماده ۹۹۸ ق. م. و ماده ۱۰ دستورالعمل).


 تغییر نام خانوادگی بدون رعایت حق تقدم


از آنجا که بر طبق تبصره ماده ۴۱ ق.ث.ا. مصوب ۱۳۵۵ و نام خانوادگی فرزند همان نام خانوادگی پدر خواهد بود. ماده ۷ دستورالعمل ۱۳۸۰ برای تنظیم نمونه دادخواست تغییر نام  چنین مقرر داشته است:

– در صورتی که نام خانوادگی پدر تغییر یابد تغییر نام خانوادگی فرزندان کمتر از ۱۸ سال با درخواست کتبی پدر خواهد بود .

– فرزندان کبیر می توانند با اخذ اجازه نامه از پدر ، از نام خانوادگی جدید وی استفاده کنند.

– هرگاه نام خانوادگی پدری تغییر کرده و در سند سجلی وی اجرا شده باشد در صورت فوت پدر، هریک از فرزندان می توانند بدون کسب اجازه از نام خانوادگی جدید پدر استفاده نمایند.

– هرگاه نام خانوادگی پدر و جد پدری متفاوت باشد فرزندان کبیر می توانند بدون در نظر گرفتن حق تقدم و محل صدور شناسنامه و با اخذ اجازه نامه از جد پدری از نام خانوادگی وی استفاده نمایند.

بر طبق ماده ۸ دستورالعمل ، قیم یا وصی می تواند برای تغییر نام خانوادگی اطفال تحت سرپرست خود ، تغییر نام خانوادگی آنان را در خواست نماید.


تغییر نام خانوادگی با حکم دادگاه


پس از اینکه فرد متقاضی تغییر نام نمونه دادخواست تغییر نام خود را به مراجع قضایی تحویل داد ، اداره ثبت احوال مکلف است مفاد حکم صادره از محکمه صالحه را رعایت نموده و در موارد ذیل نسب به تغییر نام خانوادگی با درج توضیحات لازم در حاشیه سند اقدام نماید:

در صورت انجام دادن تشریفات لعان ( موضوع ماده ۱۰۵۲ ق.م.) هرگاه شناسنامه ای برای طفل صادر شده باشد، نام خانوادگی شوهر زن ، از شناسنامه طفل حذف و نام خانوادگی جدید به او داده خواهد شد .

در مورد اقرار به نسب ( موضوع ماده ۱۲۷۳ ق.م.) نیز هر گاه حکم لازم را صادر کرده ، نسبت طفل را مشخص نماید ، نام خانوادگی فرضی او ، تغییر می یابد.

در موارد صدور حکم سرپرستی برای اطفال بی سرپرست نیز ، پس از ابلاغ حکم به اداره ثبت احوال ، اداره مزبور موظف است با مشخصات جدید زوجین ، برای طفل شناسنامه صادر نماید .


قاعده محدودیت در تغییر نام خانوادگی و موارد استثناء


ماده ۶ دستورالعمل امور مربوط به نام خانوادگی، قاعده ای وضع کرده است که به موجب آن هرکس می تواند پس از رسیدن به سن قانونی یعنی ۱۸ سال تمام با رعایت مفاد این دستورالعمل ، نام خانوادگی خود را فقط برای یک بار تغییر دهد. به این قاعده دو استثناء وارد است:

– افرادی که در سنین صغار نام خانوادگی آنان تغییر یافته است پس از رسیدن به سن قانونی حق تغيير نام خانوادگی خود را دارند .

– در صورتی که پدر و فرزندی نام خانوادگی خود را به نام خانوادگی متفاوت تغییر داده باشند، استفاده فرزند از نام خانوادگی جدید پدر یا دریافت اجازه نامه از پدر بلامانع است.


آثار حقوقی نام خانوادگی


بکار بردن نام خانوادگی هم حق و هم تکلیف است.

بکار بردن نام خانوادگی حق شخص است و نمی توان کی را از استفاده از نام قانونی خود منع کرد. مخصوصا شخص می تواند برای انجام اعمال حقوقی نام خود را بکار برد . اما، هرکس کتابت نام او یا نشانه ای از آن است.

هنگامی که شخص سندی را امضا می کند در حقیقت علامتی از شخصیت و اراده خود بر نوشته ای نهاده ، آن را به صورت سند حقوقی در می آورد.

نمونه دادخواست تغییر نام ( نمونه ۱)


برگ دادخواست به دادگاه عمومی

 

مشخصات طرفيننامنام خانوادگىنام پدرشغلمحل اقامت

شهر – خيابان -كوچه – شماره –پلاك

خواهان

خوانده

وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته وبهای آنتقاضای صدور حکم به اصلاح شناسنامه شماره ……. بر تغییر نام کوچک از اباذر به مهر آرتا
دلايل و منضمات دادخواست۱- کپی شناسنامه ۲- استشهادیه

ریاست محترم محاکم عمومی و انقلاب دادگستری

با سلام و احترام به استحضار می رساند اینجانب خواهان فوق الذکر به استناد مدارک پیوست دارنده شماره شناسنامه ……… با نام کوچک اباذر میباشم ولی از بدو تولد بنده را با نام کوچک مهرآرتا صدا می کنند و این دو اسم بودن بنده را دچار دوگانگی نموده است.

لذا با تقدیم این دادخواست و طبق استشهادیه پیوست که در صورت نیاز شاهدان را به دادگاه محترم آورده، تقاضای صدور حکم به اصلاح شناسنامه شماره …… بر تغییر نام کوچک از اباذر به مهر آرتا را خواستارم.

 

امضا – مهر – اثر انگشت

شماره و تاريخ ثبت دادخواست

شماره

تاريخ

شعبه دادگاه عمومي رسيدگي فرمائيد

نام ونام خانوادگي مقام ارجاع كننده:

تاريخ / / امضاء

چاپ روزنامه رسمي كشور فرم شماره 1296/2201/54 دفتر طرح و برنامه ريزي

نمونه دادخواست تغییر نام ( نمونه ۲)


برگ دادخواست به دادگاه عمومی

 

مشخصات طرفيننامنام خانوادگىنام پدرشغلمحل اقامت

شهر – خيابان -كوچه – شماره –پلاك

خواهان

خوانده

وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته وبهای آنتقاضای صدور حکم به اصلاح شناسنامه به شماره … مبنی بر تغییر نام
کوچک از ایران به ایرن
دلايل و منضمات دادخواست۱- کپی شناسنامه ۲- استشهادیه

ریاست محترم محاکم عمومی و انقلاب دادگستری

با سلام و احترام به استحضار می رساند اینجانب خواهان فوق الذکر دارنده شناسنامه به شماره …… با نام ایران می باشم، با عنایت به اینکه از بدو تولد اینجانب را با نام ایرن صدا زده شده ام و با این نام انس فراوان گرفته ام که استشهادیه پیوستی در تأیید این موضوع می باشد و حاضر به گواهی و شهادت در جلسه دادگاه می باشند.

از طرفی طی سفرهایم به خارج از کشور وقتی نام اینجانب را می پرسند و در پاسخ به آنها نام خویش را بازگو می کنم با تفکر اینکه نام کشورم را گفته ام مجددا نام اینجانب را می پرسند.

لذا با توجه به مشکلات ۲ اسمی در محیط اجتماع و تشابه نام با نام کشورم؛ تقاضای اصلاح شناسنامه از حیث تغيير نام از ایران به ایرن را خواستارم.

 

امضا – مهر – اثر انگشت

شماره و تاريخ ثبت دادخواست

شماره

تاريخ

شعبه دادگاه عمومي رسيدگي فرمائيد

نام ونام خانوادگي مقام ارجاع كننده:

تاريخ / / امضاء

چاپ روزنامه رسمي كشور فرم شماره 1296/2201/54 دفتر طرح و برنامه ريزي

نمونه دادخواست تغییر نام ( نمونه ۳)


برگ دادخواست به دادگاه عمومی

 

مشخصات طرفيننامنام خانوادگىنام پدرشغلمحل اقامت

شهر – خيابان -كوچه – شماره –پلاك

خواهان

خوانده

وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته وبهای آنتقاضای صدور حکم به اصلاح شناسنامه به شماره … مبنی بر تغییر نام کوچک از ایران به ایرن
دلايل و منضمات دادخواست۱- کپی شناسنامه ۲- استشهادیه

ریاست محترم محاکم عمومی و انقلاب دادگستری

با سلام و احترام اینجانب ذبیح الله …….. ولی قهری خانم صدیقه …….. به استحضار می رساند فرزندم صديقه ……. از ابتدای ولادت به نام «سپیده» معرفی و صدا زده می شد به طوری که کلیه اقوام آشنایان و دوستان ایشان را صرفا به نام «سپیده» می شناسند.

با توجه به این که این دو اسم از نظر تلفظ و شنیداری بسیار شبیه هم صدیقه، سپیده و دخترم نزدیک به سن قانونی می باشد این نگرانی ها وجود دارد.

اولا: نظر به ملکه ذهنی که برای او نسبت به اسم سپیده ایجاد شده است در مراکز رسمی نیز ناخودآگاه خود را سپیده معرفی نموده و اسباب زحمت یا مشکلاتی فراهم آورد.

ثانيا: با توجه به شباهت زیاد در نام، سوء استفاده ای از طرف اشخاص غير به وجود آید، ضمنا استشهادیه جهت اثبات موارد مطروحه پیوست و عنداللزوم شهود جهت ادای شهادت حاضر خواهند شد و در صورت صلاحدید تحقیقات محلی نیز صورت گیرد.

لذا با توجه به جميع موارد و روحیه حساس یک خانم که باید از آسیب نسبت به آن پیشگیری نمود و نگرانی هایی که این موضوع برای خانواده و به خصوص دخترم نسبت به این موضوع ایجاد شده است درخواست صدور رأی مبنی بر تغییر نام کوچک فرزندم از «صديقه» به «سپیده» و اصلاح شناسنامه فرزند و والدین را خواستار می باشد.

 

امضا – مهر – اثر انگشت

شماره و تاريخ ثبت دادخواست

شماره

تاريخ

شعبه دادگاه عمومي رسيدگي فرمائيد

نام ونام خانوادگي مقام ارجاع كننده:

تاريخ / / امضاء

چاپ روزنامه رسمي كشور فرم شماره 1296/2201/54 دفتر طرح و برنامه ريزي

نمونه دادخواست تغییر نام ( نمونه ۴)


برگ دادخواست به دادگاه عمومی

 

مشخصات طرفيننامنام خانوادگىنام پدرشغلمحل اقامت

شهر – خيابان -كوچه – شماره –پلاك

خواهان

خوانده

وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته وبهای آنتقاضای رسیدگی و صدور حکم به تغییر نام از صديقه به مریم
دلايل و منضمات دادخواست۱فتوکپی مصدق شناسنامه خواهان ۲- عنداللزوم گواهی

۳وکالتنامه

ریاست محترم محاکم عمومی و انقلاب دادگستری

با سلام و احترام به استحضار می رساند پس از ولادت موكله ام، والدینش وی را مریم نامیدند که در زمان تقاضای سند سجلی به دلایل نامعلومی شناسنامه را بنام صدیقه برایش گرفتند.

فلذا از همان بدو تولد به لحاظ اعتقادات خاص و فرهنگ غلط حاکم بر خانواده ها که معمولا دو اسم برای فرزندان انتخاب می کردند در محیط خانواده و سپس نزد اقوام و آشنایان موكله را مریم شناختند و صدا کردند و تاکنون نیز به این اسم مشهور شده اند که عملا نام وی مریم و صدیقه برایش نامأنوس و غیر معمول به نظر می رسد .

به نحوی که از این حیث نزد خانواده و فرزندان و همچنین در مراجعه به ادارات و اشخاص دچار دوگانگی و مشکل گردیده است.

علیهذا با عنایت و احترام به سوره مریم در قرآن مجید و نظر به مراتب فوق ضمن استدعای استماع شهادت شهود در خصوص احراز ادعای موكله، تقاضای رسیدگی و صدور حکم به تغییر نام کوچک از صدیقه به مریم و تبعة الزام اداره ثبت احوال به صدور شناسنامه جدید با نام مقدس مریم مورد استدعای عالی است.

 

امضا – مهر – اثر انگشت

شماره و تاريخ ثبت دادخواست

شماره

تاريخ

شعبه دادگاه عمومي رسيدگي فرمائيد

نام ونام خانوادگي مقام ارجاع كننده:

تاريخ / / امضاء

چاپ روزنامه رسمي كشور فرم شماره 1296/2201/54 دفتر طرح و برنامه ريزي