5/5 - (1 امتیاز)

نمونه دادخواست تعیین مدیر تصفیه شرکت


آن چه در این مقاله پیش روی شماست ، نمونه دادخواست تعیین مدیر تصفیه شرکت در موضوعات مختلف است. پس چنانچه مالک یا سهامدار یک شرکت هستید و نمی دانید که چگونه دادخواست تعیین مدیر تصفیه شرکت را تنظیم کنید با ما تا انتهای این مقاله همراه باشید.

شاید برای شما که مالک یک شرکت هستید این موضوع پیش آمده باشد که بخواهید بنا به هر دلیلی خواستار تعیین مدیر تصفیه جدید را داشته باشید. برای این کار ابتدا شما بایستی یک وکیل داشته باشید تا بتواند بهترین دلایل و بهترین شرح دادخواست موجود را برای ارائه به دادگاه ارائه نماید.

اما اگر هزینه پرداخت دستمزد به وکیل برای شما بالاست و یا بنا به هر دلیلی دسترسی به وکیل خود ندارید ما به شما کمک می کنیم تا خودتان به تنهایی دادخواست عزل بازرس شرکت را تنظیم نمایید.

هدف ما در این سایت علاوه بر ارائه تمامی نمونه دادخواست های موجود و مورد نیاز شما، تنظیم دادخواست به صورت آنلاین است. در صورتی که به وکیل دسترسی نداشته باشید بایستی بدانید که در بخش های مختلف دادخواست اعم از دلایل و منضمات و شرح دادخواست چه مطالبی را برای ارائه به دادگاه یادداشت کنید.


مراحل تنظیم دادخواست تعیین مدیر تصفیه شرکت


شما می توانید در این سایت به تمامی موضوعات مختلف دادخواست و انواع نمونه دادخوست مانند نمونه دادخواست تعیین مدیر تصفیه شرکت دسترسی داشته باشید.

روش کار به این صورت است که در بخش جستجوی نمونه دادخواست ، موضوع مورد نظر خود را انتخاب نموده و با جستجوی کلمات کلیدی مورد نظر می توانید نمونه دادخواست مورد نظر خود را مشاهده نمایید.

سپس می توانید در بخش تنظیم دادخواست اینترنتی ، پس از تکمیل فرم ارائه شده در سایت و قرار دادن شرح دادخواستی که می توانید از نمونه دادخواست یافت شده در مرحله قبل بهره گرفته و دادخواست خود را پرینت و به دفتر خدمات قضایی ارائه دهید.

نمونه دادخواست تعیین مدیر تصفیه شرکت ( نمونه ۱)


برگ دادخواست به دادگاه عمومی

 

مشخصات طرفيننامنام خانوادگىنام پدرشغلمحل اقامت

شهر – خيابان -كوچه – شماره –پلاك

خواهان

۱- سهامدار شرکت ۲-مدیر تصفیه قبلی

خوانده

۲- شرکت سهامی
وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته وبهای آندادخواست تعیین مدیر تصفیه جدید از دادگاه ……….
دلايل و منضمات دادخواست۱- اساسنامه شرکت ۲- تصمیم مجمع عمومی ۳- اظهارنامه ۴- هر تصمیمی که دادگاه لازم بداند

ریاست محترم محاکم عمومی و انقلاب دادگستری

با سلام احتراما به استحضار می رساند اینجانب ……….. به عنوان مدیر تصفیه شرکت………….. با توجه به مشکلات پیش آمده و اینکه دیگر قادر به ادامه فعالیت به عنوان مدیر تصفیه نیستم با تقدیم این دادخواست ضمن اعلام قصد استعفای خود به علت……………………. به عنوان مدیر تصفیه به شما مقام محترم قضایی تعیین مدير تصفیه جدید حسب ماده ۲۳۰ لایحه اصلاحی مورد استدعاست.

 

امضا – مهر – اثر انگشت

شماره و تاريخ ثبت دادخواست

شماره

تاريخ

شعبه دادگاه عمومي رسيدگي فرمائيد

نام ونام خانوادگي مقام ارجاع كننده:

تاريخ / / امضاء

چاپ روزنامه رسمي كشور فرم شماره 1296/2201/54 دفتر طرح و برنامه ريزي

نمونه دادخواست تعیین مدیر تصفیه شرکت ( نمونه ۲)


برگ دادخواست به دادگاه عمومی

 

مشخصات طرفيننامنام خانوادگىنام پدرشغلمحل اقامت

شهر – خيابان -كوچه – شماره –پلاك

خواهان

۱- سهامدار شرکت ۲-مدیر تصفیه قبلی

خوانده

۲- شرکت سهامی
وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته وبهای آندادخواست تعیین مدیر تصفیه جدید از دادگاه ……….
دلايل و منضمات دادخواست۱- اساسنامه شرکت ۲- تصمیم مجمع عمومی ۳- اظهارنامه ۴- هر تصمیمی که دادگاه لازم بداند

ریاست محترم محاکم عمومی و انقلاب دادگستری

با سلام احتراما به استحضار می رساند اینجانب ……….. به عنوان مدیر تصفیه شرکت………….. با توجه به اینکه آقای …………… به عنوان یکی از مدیران تصفیه (فوت محجور یا ورشکسته شده) و چون نامبرده توسط مجمع عمومی شرکت انتخاب شده بود با ارسال چندین فقره اظهارنامه به اعضای هیات مدیره سهامداران ، مدیرعامل ،خواستار تشکیل مجمع عمومی جهت انتخاب جانشین مدیر تصفیه ……………… شده ام.

که مجمع حتی با توجه به رای دادگاه مبنی بر الزام به تشکیل اقدام به برگزاری جلسه مجمع عمومی نموده اما در آن جلسه اعضا نتوانستند جانشین مدیر تصفیه ……… را تعیین نمایند.

حال با تقدیم این دادخواست به عنوان مدیر تصفیه سهامدار ذینفع به شما مقام محترم قضایی تعیین مدیر تصفیه جدید حسب ماده ۲۳۱ لایحه اصلاحی مورد استدعاست.

 

امضا – مهر – اثر انگشت

شماره و تاريخ ثبت دادخواست

شماره

تاريخ

شعبه دادگاه عمومي رسيدگي فرمائيد

نام ونام خانوادگي مقام ارجاع كننده:

تاريخ / / امضاء

چاپ روزنامه رسمي كشور فرم شماره 1296/2201/54 دفتر طرح و برنامه ريزي

نمونه دادخواست تعیین مدیر تصفیه شرکت ( نمونه ۳)


برگ دادخواست به دادگاه عمومی

 

مشخصات طرفيننامنام خانوادگىنام پدرشغلمحل اقامت

شهر – خيابان -كوچه – شماره –پلاك

خواهان

۱- سهامدار شرکت ۲-مدیر تصفیه قبلی

خوانده

۲- شرکت سهامی
وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته وبهای آندادخواست تعیین مدیر تصفیه جدید از دادگاه ……….
دلايل و منضمات دادخواست۱- اساسنامه شرکت ۲- تصمیم مجمع عمومی ۳- اظهارنامه ۴- هر تصمیمی که دادگاه لازم بداند

ریاست محترم محاکم عمومی و انقلاب دادگستری

با سلام احتراما به استحضار میرساند اینجانب ………… به عنوان مدیر تصفیه شرکت ………….  با توجه به اینکه آقای ………… به عنوان یکی از مدیران تصفیه فوت، محجور یا ورشکسته شده و چون نامبرده توسط دادگاه انتخاب شده بود و باید جانشینش نیز توسط محکمه انتخاب گردد .

حال با تقدیم این دادخواست به عنوان مدیر تصفیه سهامدار ذینفع به شما مقام محترم قضایی تعیین مدیر تصفیه جدید ماده ۲۳۱ لایحه اصلاحی مورد استدعاست.

 

امضا – مهر – اثر انگشت

شماره و تاريخ ثبت دادخواست

شماره

تاريخ

شعبه دادگاه عمومي رسيدگي فرمائيد

نام ونام خانوادگي مقام ارجاع كننده:

تاريخ / / امضاء

چاپ روزنامه رسمي كشور فرم شماره 1296/2201/54 دفتر طرح و برنامه ريزي

نمونه دادخواست تعیین مدیر تصفیه شرکت ( نمونه ۴)


برگ دادخواست به دادگاه عمومی

 

مشخصات طرفيننامنام خانوادگىنام پدرشغلمحل اقامت

شهر – خيابان -كوچه – شماره –پلاك

خواهان

۱- سهامدار شرکت ۲-مدیر تصفیه قبلی

خوانده

۲- شرکت سهامی
وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته وبهای آندادخواست تعیین مدیر تصفیه جدید از دادگاه ……….
دلايل و منضمات دادخواست۱- اساسنامه شرکت ۲- تصمیم مجمع عمومی ۳- اظهارنامه ۴- هر تصمیمی که دادگاه لازم بداند

ریاست محترم محاکم عمومی و انقلاب دادگستری

با سلام احتراما به استحضار می رساند اینجانب ……………. به عنوان مدیر تصفیه شرکت ………………. با توجه به اینکه آقای ……………… مدیران تصفیه فوت محجور یا ورشکسته شده و چون نامبرده توسط مجمع عمومی شرکت انتخاب شده بود با ارسال فقره اظهارنامه به اعضای هیات مدیره سهامداران مدیرعامل و خواستار تشکیل مجمع عمومی مدير تصفیه شده ام که اعضای مجمع و هیات مدیره با توجه به تمامی موارد فوق از تشکیل جلسه جهت تعیین مدیر تصفیه جديد امتناع و خودداری می نماید .

حال با تقدیم این دادخواست به عنوان مدیر تصفیه به شما مقام محترم قضایی الزام هیات مدیره به تشکیل مجمع عمومی عادی صاحبان سهام جهت تعیین مدیر تصفیه جدید حسب ماده ۲۳۱ لایحه اصلاحی مورد استدعاست.

حال با تقدیم این دادخواست به عنوان مدیر تصفیه سهامدار ذینفع به شما مقام محترم قضایی تعیین مدیر تصفیه جدید ماده ۲۳۱ لایحه اصلاحی مورد استدعاست.

 

امضا – مهر – اثر انگشت

شماره و تاريخ ثبت دادخواست

شماره

تاريخ

شعبه دادگاه عمومي رسيدگي فرمائيد

نام ونام خانوادگي مقام ارجاع كننده:

تاريخ / / امضاء

چاپ روزنامه رسمي كشور فرم شماره 1296/2201/54 دفتر طرح و برنامه ريزي

نمونه دادخواست تعیین مدیر تصفیه جدید شرکت ( نمونه ۵)


برگ دادخواست به دادگاه عمومی

 

مشخصات طرفيننامنام خانوادگىنام پدرشغلمحل اقامت

شهر – خيابان -كوچه – شماره –پلاك

خواهان

۱- سهامدار شرکت ۲-مدیر تصفیه قبلی

خوانده

۲- شرکت سهامی
وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته وبهای آندادخواست تعیین مدیر تصفیه جدید از دادگاه ……….
دلايل و منضمات دادخواست۱- اساسنامه شرکت ۲- تصمیم مجمع عمومی ۳- اظهارنامه ۴- هر تصمیمی که دادگاه لازم بداند

ریاست محترم محاکم عمومی و انقلاب دادگستری

اینجانب خواهان …………. به عنوان یکی از سهامداران شرکت تجارتی ………….  اقدام به ثبت شرکت تضامنی یا نسبی یا … در رابطه با امور ……………. نمودیم که تا همین اواخر نیز کسب وکارمان در حد مطلوبی بود ولی به علت …………. اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی متاسفانه از تمدید مجوز فعالیت شرکت امتناع نموده و پروانه را لغو مینماید.

و چون مطابق ماده ۶ ایین نامه اجرایی قانون اجازه ثبت شعب یا نمایندگی شرکتهای خارجی و تبصره آن شرکتهایی که مجوز فعالیتشان تمدید نشود ۶ماه مهلت دارند که نسبت به انحلال شعبه یا نمایندگی یا شرکت ثبت شده و انجام امور تصفیه اقدام نمایند.

که متاسفانه سهامداران و شرکای آن با توجه به اختلافات بین خودشان تاکنون موفق به انتخاب مدیر تصفیه بین خودشان نشده اند.

حال با توجه به وجود اختلاف بین شرکا با تقدیم این دادخواست حسب مواد ۲۰۳ و ۲۰۴ قانون تجارت تقاضای تعیین مدیر تصفیه به لحاظ اختلاف شرکا مورد استدعاست.

 

امضا – مهر – اثر انگشت

شماره و تاريخ ثبت دادخواست

شماره

تاريخ

شعبه دادگاه عمومي رسيدگي فرمائيد

نام ونام خانوادگي مقام ارجاع كننده:

تاريخ / / امضاء

چاپ روزنامه رسمي كشور فرم شماره 1296/2201/54 دفتر طرح و برنامه ريزي

نمونه دادخواست تعیین مدیر تصفیه جدید شرکت ( نمونه ۶)


برگ دادخواست به دادگاه عمومی

 

مشخصات طرفيننامنام خانوادگىنام پدرشغلمحل اقامت

شهر – خيابان -كوچه – شماره –پلاك

خواهان

۱- سهامدار شرکت ۲-مدیر تصفیه قبلی

خوانده

۲- شرکت سهامی
وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته وبهای آندادخواست تعیین مدیر تصفیه جدید از دادگاه ……….
دلايل و منضمات دادخواست۱- اساسنامه شرکت ۲- تصمیم مجمع عمومی ۳- اظهارنامه ۴- هر تصمیمی که دادگاه لازم بداند

ریاست محترم محاکم عمومی و انقلاب دادگستری

با سلام احتراما به استحضار میرساند اینجانب ……………….. خواهان به عنوان یکی از سهامداران شرکت تجارتی ……………… اقدام به تاسیس شرکت تضامنی یا نسبی یا … در رابطه با امور ……………. نمودیم که تا همین اواخر نیز کسب و کارمان در حد مطلوبی بود.

ولی به علت ….. اعضای مجمع عمومی فوق العاده اقدام به انحلال شرکت نموده و آقایان به عنوان متصدیان تصفیه انتخاب ولی این انتخاب مورد قبول بقیه اعضا واقع نمی شود و تا الان متاسفانه سهامداران و شرکای آن با توجه به اختلافات بین خودشان تاکنون موفق به انتخاب مدیر تصفیه مورد قبول تمامی اعضا بين خودشان نشده اند.

حال با توجه به وجود اختلاف بین شرکا با تقدیم این دادخواست حسب مواد ۲۰۳ و ۲۰۴ قانون تجارت تقاضای تعیین مدیر تصفیه به لحاظ اختلاف شرکا مورد استدعاست.

امضا – مهر – اثر انگشت

شماره و تاريخ ثبت دادخواست

شماره

تاريخ

شعبه دادگاه عمومي رسيدگي فرمائيد

نام ونام خانوادگي مقام ارجاع كننده:

تاريخ / / امضاء

چاپ روزنامه رسمي كشور فرم شماره 1296/2201/54 دفتر طرح و برنامه ريزي