نمونه دادخواست تخلیه به علت نوسازی


آن چه در این مقاله پیش روی شماست ، نمونه دادخواست تخلیه به علت نوسازی است. پس چنانچه مالک یک ملک هستید و نمی دانید که چگونه دادخواست تخلیه به علت نوسازی را تنظیم کنید با ما تا انتهای این مقاله همراه باشید.

شاید برای شما که مالک یک ملک هستید این موضوع پیش آمده باشد که مستاجر ملک شما را تخلیه نمی کند. برای این کار ابتدا شما بایستی یک وکیل داشته باشید تا بتواند بهترین دلایل و بهترین شرح دادخواست موجود را برای ارائه به دادگاه ارائه نماید.

اما اگر هزینه پرداخت دستمزد به وکیل برای شما بالاست و یا بنا به هر دلیلی دسترسی به وکیل خود ندارید ما به شما کمک می کنیم تا خودتان به تنهایی دادخواست تخلیه به علت نوسازی را تنظیم نمایید.

هدف ما در این سایت علاوه بر ارائه تمامی نمونه دادخواست های موجود و مورد نیاز شما، تنظیم دادخواست به صورت آنلاین است.

در صورتی که به وکیل دسترسی نداشته باشید بایستی بدانید که در بخش های مختلف دادخواست اعم از دلایل و منضمات و شرح دادخواست چه مطالبی را برای ارائه به دادگاه یادداشت کنید.

برای مشاهده نمونه دادخواست تخلیه به علت نوسازی تا انتهای این نوشتار با ما همراه باشید.


مراحل تنظیم دادخواست تخلیه به علت نوسازی


شما می توانید در این سایت به تمامی موضوعات مختلف دادخواست و انواع نمونه دادخوست مانند نمونه دادخواست تخلیه به علت نوسازی دسترسی داشته باشید.

روش کار به این صورت است که در بخش جستجوی نمونه دادخواست ، موضوع مورد نظر خود را انتخاب نموده و با جستجوی کلمات کلیدی مورد نظر می توانید نمونه دادخواست مورد نظر خود را مشاهده نمایید.

سپس می توانید در بخش تنظیم دادخواست اینترنتی ، پس از تکمیل فرم ارائه شده در سایت و قرار دادن شرح دادخواستی که می توانید از نمونه دادخواست یافت شده در مرحله قبل بهره گرفته و دادخواست خود را پرینت و به دفتر خدمات قضایی ارائه دهید.


نکات لازم در خصوص ارائه نمونه دادخواست تخلیه به علت نوسازی


این دعوی در مورد قراردادهای اجاره املاک تجاری مطرح می شود که قبل از سال ۷۶ بسته شده و مشمول قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ باشد.

در این قراردادها پایان مدت اجاره موجب قطع رابطه استیجاری یعنی رابطه بین مؤجر و مستأجر نمی شود. حال اگر مؤجر تصمیم به تجدید بنای ملک مورد اجاره داشته باشد، باید دادخواست تخلیه به علت نوسازی مطرح کند.


پیش نیاز تقدیم دادخواست تخلیه به علت نوسازی


پیش نیاز دادخواست تخلیه به علت نوسازی آن است که مالک، ابتدا از شهرداری پروانه تخریب و نوسازی اخذ کند.

سهل ترین راه تخلیه

درخواست تخلیه به منظور تجدید بنا سهل ترین راه تخلیه در مورد املاک تجاری دارای حق کسب و پیشه است و از آن جا که کل حق کسب و پیشه به مستأجر پرداخت می شود،در این مورد قضات سختگیری زیادی برای تخلیه ندارند.

صدور رأی تخلیه

دادگاه پس از بررسی مستندات مالک، پرونده را جهت ارزیابی میزان حق کسب و پیشه به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع می دهد و پس از قطعیت نظر کارشناس، اقدام به صدور رأی مبنی بر تخلیه ملک می کند.

در رأی دادگاه به مؤجر سه ماه مهلت داده می شود تا نسبت به واریز حق کسب و پیشه اقدام کند. در صورتی که مؤجر در مهلت فوق اقدام نکند، رأی دادگاه بلا اثر می شود.

مهلت تخلیه

دادگاه برای مستأجر مهلتی که از ۱۰ روز کمتر و از ۲ ماه بیشتر نباشد در نظر می گیرد تا نسبت به تخلیه ملک اقدام کند. شروع مهلت مستأجر تاریخ پرداخت حق کسب و پیشه به مستأجر و یا واریز وجه به حساب دادگاه است.

طرفین دعوی

مؤجر یا همان صاحب ملک که درصدد تخلیه است،به عنوان خواهان باید به طرفیت مستأجر به عنوان خوانده، اقامه دعوی کند. اگر مستأجر با اجازه مالک اقدام به انتقال منافع ملک به شخص جدید کرده باشد، دادخواست باید به طرفیت مستأجر جدید اقامه شود.

مرجع صالح برای رسیدگی

هرچند دعاوی مربوط به تخلیه، طبق قانون شورای حل اختلاف در صلاحیت این مرجع می باشد؛ اما به علت این که این نوع تخلیه مرتبط با ملک دارای سرقفلی و حق کسب و پیشه است، بنابراین مرجع رسیدگی آن دادگاه محل وقوع ملک مورد نظر است.

نحوه اجرای رأی

پس از قطعیت رأی و صدور اجراییه، چنانچه مؤجر در مهلت تعیین شده در رأی اقدام به پرداخت حق کسب و پیشه کند، پس از اتمام مهلت تعیین شده برای مستأجر، اجرای احکام اقدام به تخلیه ملک می کند.

نکات کلیدی مرتبط با دعوی

۱) اگر ملک نیاز به تعمیرات داشته باشد، این تعمیرات ولو آن که تعمیرات اساسی باشد، تجدید بنا محسوب نمی شود و منظور از تجدید بنا،تخریب کل ملک و ساختن بنای جدید است.

۲) اگر مالک بعد از مدت شش ماه از تاریخ تخلیه ملک،توسط دادگاه شروع به ساخت و ساز نکند، به درخواست مستأجر به پرداخت معادل یک سال اجاره بها یا اجرت المثل ملک در حق مستأجر محکوم می شود.

۳) در این نوع تخلیه مؤجر باید کل مبلغ حق کسب و پیشه تعیین شده از سوی کارشناس را پرداخت کند.

۴) برای صدور حکم تخلیه به دلیل تخریب و نوسازی، الزامی به مخروبه بودن ملک و نیاز آن به نوسازی نیست و صرف اخذ گواهی تخریب و نوسازی از شهرداری، کفایت می کند.

۵) مجوز بازسازی ملک که توسط شهرداری صادر می شود، برای صدور حکم تخلیه کفایت نمی کند و صرفاً پروانه تخریب و نوسازی در این خصوص معتبر است.

۶) اگر پروانه تخریب و نوسازی برای بخشی از ملک گرفته شود، اکثر محاکم این مورد را از موارد مجاز بودن صدور حکم تخلیه نمی دانند.

۷) برای درخواست تخلیه، مالک الزامی ندارد که پروانه تخریب و نوسازی را بر اساس حداکثر تراکم مجاز اخذ کند.

 

نمونه دادخواست تخلیه به علت نوسازی ( نمونه ۱ )


برگ دادخواست به دادگاه عمومی

 

مشخصات طرفيننامنام خانوادگىنام پدرشغلمحل اقامت

شهر – خيابان -كوچه – شماره –پلاك

خواهان

خوانده

وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته وبهای آنتخلیه به علت لزوم نوسازی ملک مورد اجاره به انضمام کلیه خسارات قانونی
دلايل و منضمات دادخواستکپی مصدق: ۱. سند مالکیت ۲. قرارداد اجاره ۳. پروانه ساختمان،
۴. کارشناسی، ۵. ……….
ریاست محترم مجتمع قضائی……….با سلام، احتراماً به استحضار می‌رساند:

بر اساس قرارداد اجاره شماره………. خوانده/ خواندگان دعوی در………. دانگ………. باب مغازه ملکی اینجانب جزء پلاک ثبتی………../ ………. بخش………. به نشانی………. ید استیجاری دارند. نظر به اینکه به‌موجب مستندات ضمیمه دادخواست تخریب و نوسازی پلاک مذکور به‌قصد نوسازی و تجدید بنای عین مستأجره ضروری است و بر همین اساس پروانه ساختمانی شماره ………. را نیز از شهرداری منطقه………. شهرستان………. دریافت کرده‌ام؛

فلذا با تقدیم این دادخواست ضمن جلب‌نظر کارشناس رسمی دادگستری برای تعیین حق کسب و پیشه خوانده/ خواندگان مستنداً به بند یک از ماده ۱۵ قانون روابط موجر و مستأجر سال ۵۶ صدور حکم محکومیت خوانده/ خواندگان به تخلیه برای تخریب و بازسازی، در قبال دریافت حق کسب و پیشه متعلقه به انضمام جمیع خسارات و هزینه دادرسی در حق اینجانب مورد استدعاست.

امضا – مهر – اثر انگشت