به این نوشته چند امتیاز میدهید؟

نمونه دادخواست بطلان شرکت سهامی


آن چه در این مقاله پیش روی شماست ، نمونه دادخواست بطلان شرکت سهامی در موضوعات مختلف است. پس چنانچه مالک یا سهامدار یک شرکت هستید و نمی دانید که چگونه دادخواست بطلان شرکت سهامی را تنظیم کنید با ما تا انتهای این مقاله همراه باشید.

شاید برای شما که مالک یک شرکت هستید این موضوع پیش آمده باشد که بخواهید بنا به هر دلیلی اقدام به بطلان شرکت سهامی خواد نمایید. برای این کار ابتدا شما بایستی یک وکیل داشته باشید تا بتواند بهترین دلایل و بهترین شرح دادخواست موجود را برای ارائه به دادگاه ارائه نماید.

اما اگر هزینه پرداخت دستمزد به وکیل برای شما بالاست و یا بنا به هر دلیلی دسترسی به وکیل خود ندارید ما به شما کمک می کنیم تا خودتان به تنهایی دادخواست بطلان شرکت سهامی را تنظیم نمایید.

هدف ما در این سایت علاوه بر ارائه تمامی نمونه دادخواست های موجود و مورد نیاز شما، تنظیم دادخواست به صورت آنلاین است. در صورتی که به وکیل دسترسی نداشته باشید بایستی بدانید که در بخش های مختلف دادخواست اعم از دلایل و منضمات و شرح دادخواست چه مطالبی را برای ارائه به دادگاه یادداشت کنید.


مراحل تنظیم دادخواست بطلان شرکت سهامی


شما می توانید در این سایت به تمامی موضوعات مختلف دادخواست و انواع نمونه دادخوست مانند نمونه دادخواست بطلان شرکت سهامی دسترسی داشته باشید.

روش کار به این صورت است که در بخش جستجوی نمونه دادخواست ، موضوع مورد نظر خود را انتخاب نموده و با جستجوی کلمات کلیدی مورد نظر می توانید نمونه دادخواست مورد نظر خود را مشاهده نمایید.

سپس می توانید در بخش تنظیم دادخواست اینترنتی ، پس از تکمیل فرم ارائه شده در سایت و قرار دادن شرح دادخواستی که می توانید از نمونه دادخواست یافت شده در مرحله قبل بهره گرفته و دادخواست خود را پرینت و به دفتر خدمات قضایی ارائه دهید.

نمونه دادخواست بطلان شرکت سهامی ( نمونه ۱)


برگ دادخواست به دادگاه عمومی

 

مشخصات طرفيننامنام خانوادگىنام پدرشغلمحل اقامت

شهر – خيابان -كوچه – شماره –پلاك

خواهان

سهامدار شرکت

خوانده

۱- شرکت سهامی

۲- اعضای هیات موسس

وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته وبهای آن۱- دادخواست اعلام بطلان شرکت سهامی …….. و ۲- مطالبه مبلغ …….. ریال به نفع اینجانب و ۳- استرداد مبلغ ……… به حساب شرکت بعلاوه تمامی هزینه های دادرسی و قانونی و تاخیر تادیه
دلايل و منضمات دادخواست۱- اساسنامه شرکت ۲- تصمیم مجمع عمومی ۳- اظهارنامه ۴- هر تصمیمی که دادگاه لازم بداند

ریاست محترم محاکم عمومی و انقلاب دادگستری

با سلام احتراما به استحضار میرساند خواندگان ۱ الی ۴ به عنوان عضو موسس شرکت سهامی ………..  اقدام به ثبت و تشکیل شرکت مذکور می نمایند که در این بین جدایی از اهلیت آقایان …………… به عنوان خواندگان ۲و۳ و عدم معین بودن موضوع، بدون رعایت مقررات قانون تجارت :

الف- تعداد شرکا مواد ۳ و ۱۰۷ لایحه

ب- حداقل میزان سرمایه ماده ۵ لایحه

ج- حداقل میزان تعهد موسسان ماده ۶ لایحه

د- شرایط اعلام پذیره نویسی ، اساسنامه، اظهارنامه ثبت شرکت مواد ۶ به بعد لایحه و شرایط پذیره نویسی مواد ۱۲ به بعد لايحه

ز- شرایط تشکیل مجمع عمومی موسس و انجام وظایف آن ماده ۱۷ لايحه

ل: مقررات ماده ۲۰ درباره تشکیل شرکت سهامی و….

رعایت نگردیده اقدام به ثبت و تشکیل شرکت علاوه بر اینکه مبلغ ………. به بنده خسارت وارد گردیده مبلغ …………. ریال نیز به شرکت خسارت تحمیل شده.

حال با تقدیم این دادخواست تقاضای صدور حکم مبنی بر ۱: اعلام بطلان شرکت سهامی ………. بر اساس مواد ۲۳ و ۲۷۰ لایحه اصلاحی حسب موارد ذکر شده و سپس ۲: مطالبه مبلغ به نفع اینجانب و نیز استرداد مبلغ …………. به حساب شرکت بعلاوه تمامی هزینه های دادرسی و تاخیر تادیه مورد استدعاست.

 

 

امضا – مهر – اثر انگشت

شماره و تاريخ ثبت دادخواست

شماره

تاريخ

شعبه دادگاه عمومي رسيدگي فرمائيد

نام ونام خانوادگي مقام ارجاع كننده:

تاريخ / / امضاء

چاپ روزنامه رسمي كشور فرم شماره 1296/2201/54 دفتر طرح و برنامه ريزي

نمونه دادخواست بطلان شرکت سهامی ( نمونه ۲)


برگ دادخواست به دادگاه عمومی

 

مشخصات طرفيننامنام خانوادگىنام پدرشغلمحل اقامت

شهر – خيابان -كوچه – شماره –پلاك

خواهان

سهامدار شرکت

خوانده

۱- شرکت سهامی

۲- اعضای هیات موسس

وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته وبهای آن۱- دادخواست اعلام بطلان شرکت سهامی ……..
دلايل و منضمات دادخواست۱- اساسنامه شرکت ۲- تصمیم مجمع عمومی ۳- اظهارنامه ۴- هر تصمیمی که دادگاه لازم بداند

ریاست محترم محاکم عمومی و انقلاب دادگستری

با سلام احتراما به استحضار میرساند خواندگان ۱ الی ۴ به عنوان عضو موسس شرکت سهامی ………..  اقدام به ثبت و تشکیل شرکت مذکور می نمایند که در این بین جدایی از اهلیت آقایان …………… به عنوان خواندگان ۲و۳ و عدم معین بودن موضوع، بدون رعایت مقررات قانون تجارت :

الف- تعداد شرکا مواد ۳ و ۱۰۷ لایحه

ب- حداقل میزان سرمایه ماده ۵ لایحه

ج- حداقل میزان تعهد موسسان ماده ۶ لایحه

د- شرایط اعلام پذیره نویسی ، اساسنامه، اظهارنامه ثبت شرکت مواد ۶ به بعد لایحه و شرایط پذیره نویسی مواد ۱۲ به بعد لايحه

ز- شرایط تشکیل مجمع عمومی موسس و انجام وظایف آن ماده ۱۷ لايحه

ل: مقررات ماده ۲۰ درباره تشکیل شرکت سهامی و….

رعایت نگردیده اقدام به ثبت و تشکیل شرکت علاوه بر اینکه مبلغ ………. به بنده خسارت وارد گردیده مبلغ …………. ریال نیز به شرکت خسارت تحمیل شده.

حال با تقدیم این دادخواست تقاضای صدور حکم مبنی بر اعلام بطلان شرکت سهامی ………. بر اساس مواد ۲۳ و ۲۷۰ لایحه اصلاحی حسب موارد ذکر شده مورد استدعاست.

 

 

امضا – مهر – اثر انگشت

شماره و تاريخ ثبت دادخواست

شماره

تاريخ

شعبه دادگاه عمومي رسيدگي فرمائيد

نام ونام خانوادگي مقام ارجاع كننده:

تاريخ / / امضاء

چاپ روزنامه رسمي كشور فرم شماره 1296/2201/54 دفتر طرح و برنامه ريزي