به این نوشته چند امتیاز میدهید؟

نمونه دادخواست انحلال شرکت مختلط


آن چه در این مقاله پیش روی شماست ، نمونه دادخواست انحلال شرکت مختلط در موضوعات مختلف است. پس چنانچه مالک یا سهامدار یک شرکت هستید و نمی دانید که چگونه دادخواست انحلال شرکت مختلط را تنظیم کنید با ما تا انتهای این مقاله همراه باشید.

شاید برای شما که مالک یک شرکت هستید این موضوع پیش آمده باشد که بنا به هر دلیلی خواستار انحلال شرکت مختلط باشید. برای این کار ابتدا شما بایستی یک وکیل داشته باشید تا بتواند بهترین دلایل و بهترین شرح دادخواست موجود را برای ارائه به دادگاه ارائه نماید.

اما اگر هزینه پرداخت دستمزد به وکیل برای شما بالاست و یا بنا به هر دلیلی دسترسی به وکیل خود ندارید ما به شما کمک می کنیم تا خودتان به تنهایی دادخواست انحلال شرکت مختلط را تنظیم نمایید.

هدف ما در این سایت علاوه بر ارائه تمامی نمونه دادخواست های موجود و مورد نیاز شما، تنظیم دادخواست به صورت آنلاین است.

در صورتی که به وکیل دسترسی نداشته باشید بایستی بدانید که در بخش های مختلف دادخواست اعم از دلایل و منضمات و شرح دادخواست چه مطالبی را برای ارائه به دادگاه یادداشت کنید.


مراحل تنظیم دادخواست انحلال شرکت مختلط


شما می توانید در این سایت به تمامی موضوعات مختلف دادخواست و انواع نمونه دادخوست مانند نمونه دادخواست انحلال شرکت مختلط دسترسی داشته باشید.

روش کار به این صورت است که در بخش جستجوی نمونه دادخواست ، موضوع مورد نظر خود را انتخاب نموده و با جستجوی کلمات کلیدی مورد نظر می توانید نمونه دادخواست مورد نظر خود را مشاهده نمایید.

سپس می توانید در بخش تنظیم دادخواست اینترنتی ، پس از تکمیل فرم ارائه شده در سایت و قرار دادن شرح دادخواستی که می توانید از نمونه دادخواست یافت شده در مرحله قبل بهره گرفته و دادخواست خود را پرینت و به دفتر خدمات قضایی ارائه دهید.

نمونه دادخواست انحلال شرکت مختلط ( نمونه ۱ )


برگ دادخواست به دادگاه عمومی

 

مشخصات طرفيننامنام خانوادگىنام پدرشغلمحل اقامت

شهر – خيابان -كوچه – شماره –پلاك

خواهان

سهامدار شرکت

خوانده

۱- شرکت مختلط سهامی ۲- اعضای هیات مدیره
وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته وبهای آندادخواست انحلال شرکت مختلط سهامی ………….. بند اول ماده ۱۸۱ ق . ت
دلايل و منضمات دادخواست۱- اساسنامه شرکت ۲- روزنامه رسمی ۳- هر تصمیمی که دادگاه لازم بداند

ریاست محترم محاکم عمومی و انقلاب دادگستری

با سلام احتراما به استحضار می رساند اینجانب خواهان ……………. در تاریخ  ……………. به همراه خواندگان محترم اقدام به تاسیس شرکت مختلط  به نام ………………… برای مدت …………. سال از تاریخ ثبت، جهت امور …………  یا ( ساخت و ساز اموال غیرمنقول اعم از سد، آپارتمان، جاده و … ) نمودیم که با توجه به اعلام ساخت مسکن مهر از سوی دولت شرکت ما نیز ورود و در چندین پروژه ساخت و سازهای لازم را انجام داده است.

حال با توجه به اتمام پروژه مسکن مهر و اینکه دولت علاوه بر اینکه هیچ برنامه ای برای ارائه و ساخت مسکن جدید نداشته و تنها منبع درآمد شرکت نیز به همین علت بسته شده و بدهکاران شرکت نیز با توجه به دادنامه قطعی به شماره …………….. موضوع پرونده …………… کلاسه شعبه ………. دادگاه تجدیدنظر حکم ورشکستگی شرکت رانیز گرفته اند.

بنابراین دلیلی بر ادامه فعالیت شرکت ………….  وجود نداشته و با تقدیم این دادخواست حسب بند اول قسمت سوم ماده ۱۸۱ قانون تجارت تقاضای انحلال شرکت تجارتی مختلط سهامی را خواستار می باشم.

امضا – مهر – اثر انگشت

شماره و تاريخ ثبت دادخواست

شماره

تاريخ

شعبه دادگاه عمومي رسيدگي فرمائيد

نام ونام خانوادگي مقام ارجاع كننده:

تاريخ / / امضاء

چاپ روزنامه رسمي كشور فرم شماره 1296/2201/54 دفتر طرح و برنامه ريزي

نمونه دادخواست انحلال شرکت مختلط ( نمونه ۲ )


برگ دادخواست به دادگاه عمومی

 

مشخصات طرفيننامنام خانوادگىنام پدرشغلمحل اقامت

شهر – خيابان -كوچه – شماره –پلاك

خواهان

سهامدار شرکت

خوانده

۱- شرکت مختلط سهامی ۲- اعضای هیات مدیره
وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته وبهای آندادخواست انحلال شرکت مختلط سهامی ………….. بند ب ماده ۱۸۱ ق . ت
دلايل و منضمات دادخواست۱- اساسنامه شرکت ۲- روزنامه رسمی ۳- هر تصمیمی که دادگاه لازم بداند

ریاست محترم محاکم عمومی و انقلاب دادگستری

با سلام احتراما به استحضار می رساند اینجانب خواهان ……………. در تاریخ  ……………. به همراه خواندگان محترم اقدام به تاسیس شرکت مختلط  به نام ………………… برای مدت …………. سال از تاریخ ثبت، جهت امور …………  یا ( ساخت و ساز اموال غیرمنقول اعم از سد، آپارتمان، جاده و … ) نمودیم که با توجه به اعلام ساخت مسکن مهر از سوی دولت شرکت ما نیز ورود و در چندین پروژه ساخت و سازهای لازم را انجام داده است.

حال با توجه به اتمام پروژه مسکن مهر و ماده ۱۸۱ ق.ت مجمع عمومی شرکت با رضایت تمامی شرکا و سهامداران تصمیم به انحلال شرکت ……………. نموده اند. لذا دلیلی بر ادامه فعالیت شرکت تجارتی وجود نداشته و با تقدیم این دادخواست حسب بند ب ماده ۱۸۱ قانون در شرکت تجارتی مختلط سهامی ………. را خواستار می باشم.

امضا – مهر – اثر انگشت

شماره و تاريخ ثبت دادخواست

شماره

تاريخ

شعبه دادگاه عمومي رسيدگي فرمائيد

نام ونام خانوادگي مقام ارجاع كننده:

تاريخ / / امضاء

چاپ روزنامه رسمي كشور فرم شماره 1296/2201/54 دفتر طرح و برنامه ريزي

نمونه دادخواست انحلال شرکت مختلط ( نمونه ۳ )


برگ دادخواست به دادگاه عمومی

 

مشخصات طرفيننامنام خانوادگىنام پدرشغلمحل اقامت

شهر – خيابان -كوچه – شماره –پلاك

خواهان

سهامدار شرکت

خوانده

۱- شرکت مختلط سهامی ۲- اعضای هیات مدیره
وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته وبهای آندادخواست انحلال شرکت مختلط سهامی ………….. بند ب ماده ۱۸۱ ق . ت
دلايل و منضمات دادخواست۱- اساسنامه شرکت ۲- روزنامه رسمی ۳- هر تصمیمی که دادگاه لازم بداند

ریاست محترم محاکم عمومی و انقلاب دادگستری

با سلام احتراما به استحضار می رساند اینجانب خواهان ……………. در تاریخ  ……………. به همراه خواندگان محترم اقدام به تاسیس شرکت مختلط  به نام ………………… برای مدت …………. سال از تاریخ ثبت، جهت امور …………  یا ( ساخت و ساز اموال غیرمنقول اعم از سد، آپارتمان، جاده و … ) نمودیم که با توجه به اعلام ساخت مسکن مهر از سوی دولت شرکت ما نیز ورود و در چندین پروژه ساخت و سازهای لازم را انجام داده است.

حال با توجه به اتمام پروژه مسکن مهر و اینکه دولت هیچ برنامه ای برای ارائه و ساخت مسکن جدید ندارد و طبق ماده ۴ اساسنامه یعنی …… سال به اتمام رسیده بنابراین دلیلی بر ادامه فعالیت شرکت وجود ندارد.

تقدیم این دادخواست حسب بند اول ماده ۱۸۱ قانون تجارت تقاضای انحلال شرکت مختلط سهامی را خواستار می باشم.

امضا – مهر – اثر انگشت

شماره و تاريخ ثبت دادخواست

شماره

تاريخ

شعبه دادگاه عمومي رسيدگي فرمائيد

نام ونام خانوادگي مقام ارجاع كننده:

تاريخ / / امضاء

چاپ روزنامه رسمي كشور فرم شماره 1296/2201/54 دفتر طرح و برنامه ريزي

نمونه دادخواست انحلال شرکت مختلط ( نمونه ۴ )


برگ دادخواست به دادگاه عمومی

 

مشخصات طرفيننامنام خانوادگىنام پدرشغلمحل اقامت

شهر – خيابان -كوچه – شماره –پلاك

خواهان

سهامدار شرکت

خوانده

۱- شرکت مختلط سهامی ۲- اعضای هیات مدیره
وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته وبهای آندادخواست انحلال شرکت مختلط سهامی ………….. بند ب ماده ۱۸۱ ق . ت
دلايل و منضمات دادخواست۱- اساسنامه شرکت ۲- روزنامه رسمی ۳- هر تصمیمی که دادگاه لازم بداند

ریاست محترم محاکم عمومی و انقلاب دادگستری

با سلام احتراما به استحضار می رساند اینجانب خواهان ……………. در تاریخ  ……………. به همراه خواندگان محترم اقدام به تاسیس شرکت مختلط  به نام ………………… برای امور …………. ( واردات و صادرات حبوبات و امور مربوطه ) با قرار اورده مشخص برای هر شخص …………. ریال نمودیم.

مطابق گواهی فوت و یا گواهی و حکم حجر پیوستی آقای …………….. به عنوان یکی از شرکاء به رحمت خدا میرود و یا محجور شده و چون شرکت مختلط سهامی …………….. و نیز مطابق ماده ۴ اساسنامه در صورت فوت یکی از شرکا بقا موقوف به رضایت سایر شرکا می باشد که این امر هم محقق نشد.

لذا با تقدیم این دادخواست و با توجه به مقررات قانون تجارت درباره انحلال شرکت که آمره نیز می باشد وحسب مواد بند د ماده ۱۸۱ قانون تجارت توجه به (فوت یا محجوریت) شریک تقاضای صدور حکم مبنی بر انحلال شرکت مختلط سهامی مورد استدعاست.

امضا – مهر – اثر انگشت

شماره و تاريخ ثبت دادخواست

شماره

تاريخ

شعبه دادگاه عمومي رسيدگي فرمائيد

نام ونام خانوادگي مقام ارجاع كننده:

تاريخ / / امضاء

چاپ روزنامه رسمي كشور فرم شماره 1296/2201/54 دفتر طرح و برنامه ريزي