به این نوشته چند امتیاز میدهید؟

نمونه دادخواست انحلال شرکت تعاونی


آن چه در این مقاله پیش روی شماست ، نمونه دادخواست انحلال شرکت تعاونی در موضوعات مختلف است. پس چنانچه یک تاجر هستید و نمی دانید که چگونه دادخواست انحلال شرکت تعاونی را تنظیم کنید با ما تا انتهای این مقاله همراه باشید.

شاید برای شما که مالک یک شرکت هستید این موضوع پیش آمده باشد که بنا به هر دلیلی خواستار انحلال شرکت تعاونی باشید. برای این کار ابتدا شما بایستی یک وکیل داشته باشید تا بتواند بهترین دلایل و بهترین شرح دادخواست موجود را برای ارائه به دادگاه ارائه نماید.

اما اگر هزینه پرداخت دستمزد به وکیل برای شما بالاست و یا بنا به هر دلیلی دسترسی به وکیل خود ندارید ما به شما کمک می کنیم تا خودتان به تنهایی دادخواست انحلال شرکت تعاونی را تنظیم نمایید.

هدف ما در این سایت علاوه بر ارائه تمامی نمونه دادخواست های موجود و مورد نیاز شما، تنظیم دادخواست به صورت آنلاین است.

در صورتی که به وکیل دسترسی نداشته باشید بایستی بدانید که در بخش های مختلف دادخواست اعم از دلایل و منضمات و شرح دادخواست چه مطالبی را برای ارائه به دادگاه یادداشت کنید.


مراحل تنظیم دادخواست انحلال شرکت تعاونی


شما می توانید در این سایت به تمامی موضوعات مختلف دادخواست و انواع نمونه دادخوست مانند نمونه دادخواست انحلال شرکت تعاونی دسترسی داشته باشید.

روش کار به این صورت است که در بخش جستجوی نمونه دادخواست ، موضوع مورد نظر خود را انتخاب نموده و با جستجوی کلمات کلیدی مورد نظر می توانید نمونه دادخواست مورد نظر خود را مشاهده نمایید.

سپس می توانید در بخش تنظیم دادخواست اینترنتی ، پس از تکمیل فرم ارائه شده در سایت و قرار دادن شرح دادخواستی که می توانید از نمونه دادخواست یافت شده در مرحله قبل بهره گرفته و دادخواست خود را پرینت و به دفتر خدمات قضایی ارائه دهید.

نمونه دادخواست انحلال شرکت تعاونی ( نمونه ۱ )


برگ دادخواست به دادگاه عمومی

 

مشخصات طرفيننامنام خانوادگىنام پدرشغلمحل اقامت

شهر – خيابان -كوچه – شماره –پلاك

خواهان

۱-سهامدار

۲-مدیر شرکت

خوانده

عضو شرکت تعاونی
وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته وبهای آندادخواست انحلال شرکت تعاونی ………….
دلايل و منضمات دادخواست۱- اساسنامه شرکت ۲- روزنامه رسمی ۳- اظهارنامه  ۴- هر تحقیقی که دادگاه لازم بداند

ریاست محترم محاکم عمومی و انقلاب دادگستری

با سلام احتراما به استحضار می رساند اینجانب خواهان …………….. به اتفاق خواندگان محترم ………………… اقدام به ثبت شرکت تعاونی …………… جهت انجام فعالیت اقتصادی مثل (صیادان، فرش دستباف، صنایع دستی مصرف محلی آزاد و مسافری و حمل و نقل صنفی، صنعتی، مشاغل آزاد و … ) نمودیم.

در ابتدا اعضا و سهامداران و شرکت فعالیت خوبی داشتند اما متاسفانه مدیر عامل و اعضای هیات مدیره اصلا به قانون مخصوصا قانون تعاونی پایبند نبوده و اکثر کارهایشان دیمی و بدون ضوابط قانونی انجام میگرفت که همین امر باعث بدهکار شدن شرکت و نهایتا ورشکستگی آن مطابق دادنامه شماره ………… قطعی شده در شعبه ……. دادگاه تجدیدنظر استان ……. صادر می گردد .

لذا با تقدیم این دادخواست حسب ماده ۵۴ ق. ت بند ۶  صدور حکم مبنی بر انحلال شرکت تعاونی …………… مورد استدعاست.

امضا – مهر – اثر انگشت

شماره و تاريخ ثبت دادخواست

شماره

تاريخ

شعبه دادگاه عمومي رسيدگي فرمائيد

نام ونام خانوادگي مقام ارجاع كننده:

تاريخ / / امضاء

چاپ روزنامه رسمي كشور فرم شماره 1296/2201/54 دفتر طرح و برنامه ريزي

نمونه دادخواست انحلال شرکت تعاونی ( نمونه ۲ )


برگ دادخواست به دادگاه عمومی

 

مشخصات طرفيننامنام خانوادگىنام پدرشغلمحل اقامت

شهر – خيابان -كوچه – شماره –پلاك

خواهان

۱-سهامدار

۲-مدیر شرکت

خوانده

عضو شرکت تعاونی
وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته وبهای آندادخواست انحلال شرکت تعاونی ………….
دلايل و منضمات دادخواست۱- اساسنامه شرکت ۲- روزنامه رسمی ۳- اظهارنامه  ۴- هر تحقیقی که دادگاه لازم بداند

ریاست محترم محاکم عمومی و انقلاب دادگستری

اینجانب خواهان …………… به اتفاق ………………… خواندگان محترم اقدام به تاسیس شرکت تعاونی جهت انجام فعالیت اقتصادی مثل (صیادان، فرش دستباف، صنایع دستی، مصرف محلی ازاد و مسافری و حمل و نقل، صنفی، صنعتی ، مشاغل آزاد و….) نمودیم.

در ابتدا اعضا و سهامداران و شرکت فعالیت خوبی داشتند اما متاسفانه مدیر عامل و اعضای هیات مدیره اصلا به قانون مخصوصا قانون تعاونی پایبند نبوده و اکثر کارهایشان دیمی و بدون ضوابط قانونی انجام می گیرد حتی چندین فقره اظهارنامه ۵ نوبت نیز به اعضا و سهامداران و مدیرعامل ارسال که تاکنون مسکوت مانده .

حال چون ادامه وضعیت فعلی به ضرر شرکت و سهامداران می باشد لذا با تقدیم این دادخواست حسب ماده ۵۴ ق. ت بند ۵ تضاضای صدور حکم مبنی بر انحلال شرکت تعاونی مورد استدعاست.

امضا – مهر – اثر انگشت

شماره و تاريخ ثبت دادخواست

شماره

تاريخ

شعبه دادگاه عمومي رسيدگي فرمائيد

نام ونام خانوادگي مقام ارجاع كننده:

تاريخ / / امضاء

چاپ روزنامه رسمي كشور فرم شماره 1296/2201/54 دفتر طرح و برنامه ريزي

نمونه دادخواست انحلال شرکت تعاونی ( نمونه ۳ )


برگ دادخواست به دادگاه عمومی

 

مشخصات طرفيننامنام خانوادگىنام پدرشغلمحل اقامت

شهر – خيابان -كوچه – شماره –پلاك

خواهان

۱-سهامدار

۲-مدیر شرکت

خوانده

عضو شرکت تعاونی
وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته وبهای آندادخواست انحلال شرکت تعاونی ………….
دلايل و منضمات دادخواست۱- اساسنامه شرکت ۲- روزنامه رسمی ۳- اظهارنامه  ۴- هر تحقیقی که دادگاه لازم بداند

ریاست محترم محاکم عمومی و انقلاب دادگستری

اینجانب خواهان …………… به اتفاق ………………… خواندگان محترم اقدام به تاسیس شرکت تعاونی جهت انجام فعالیت اقتصادی مثل (صیادان، فرش دستباف، صنایع دستی، مصرف محلی ازاد و مسافری و حمل و نقل، صنفی، صنعتی ، مشاغل آزاد و….) نمودیم.

در ابتدا اعضا و سهامداران و شرکت فعالیت خوبی داشتند اما متاسفانه الان قریب به بیش از یک سال می باشد که فعالیت شرکت بدون دلیل متوقف شده و کاملا راکد می باشد.

حتی چندین فقره اظهارنامه نیز به اعضا و سهامداران و مدیر عامل ارسال شده که تاکنون مسکوت مانده است.

حال چون ادامه وضعیت فعلی به ضرر شرکت و سهامداران  می باشد ، لذا با تقدیم این دادخواست حسب ماده ۵۴ ق. ت بند ۴۰ تقاضای صدور حکم مبنی بر انحلال شرکت تعاونی مورد استدعاست.

امضا – مهر – اثر انگشت

شماره و تاريخ ثبت دادخواست

شماره

تاريخ

شعبه دادگاه عمومي رسيدگي فرمائيد

نام ونام خانوادگي مقام ارجاع كننده:

تاريخ / / امضاء

چاپ روزنامه رسمي كشور فرم شماره 1296/2201/54 دفتر طرح و برنامه ريزي

نمونه دادخواست انحلال شرکت تعاونی ( نمونه ۴ )


برگ دادخواست به دادگاه عمومی

 

مشخصات طرفيننامنام خانوادگىنام پدرشغلمحل اقامت

شهر – خيابان -كوچه – شماره –پلاك

خواهان

۱-سهامدار

۲-مدیر شرکت

خوانده

عضو شرکت تعاونی
وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته وبهای آندادخواست انحلال شرکت تعاونی ………….
دلايل و منضمات دادخواست۱- اساسنامه شرکت ۲- روزنامه رسمی ۳- اظهارنامه  ۴- هر تحقیقی که دادگاه لازم بداند

ریاست محترم محاکم عمومی و انقلاب دادگستری

با سلام احتراما به استحضار می رساند اینجانب خواهان …………….. به اتفاق خواندگان محترم …………….  اقدام به تاسیس شرکت تعاونی……….. برای انجام فعالیت اقتصادی مثل (صیادان، فرش دستباف، صنایع دستی، مصرف محلی ازاد و مسافری و حمل و نقل صنعتی مشاغل آزاد و … ) نمودیم و در اساسنامه مدت شرکت ۴ سال یعنی از تاریخ……..لغایت تعیین می گردد و ادامه فعالیت شرکت منوط به تمدید آن از سوی مجمع عمومی قید می شود.

و چون هم اکنون مدت شرکت منقضی گردیده و مجمع عمومی نیز هیچ اقدام عملی و موثری برای تمدید انجام نمی دهند.

لذا با تقدیم این دادخواست حسب ماده ۵۴ ق.ت با تقاضای صدور حکم انحلال شرکت تعاونی مورد استدعاست.

امضا – مهر – اثر انگشت

شماره و تاريخ ثبت دادخواست

شماره

تاريخ

شعبه دادگاه عمومي رسيدگي فرمائيد

نام ونام خانوادگي مقام ارجاع كننده:

تاريخ / / امضاء

چاپ روزنامه رسمي كشور فرم شماره 1296/2201/54 دفتر طرح و برنامه ريزي

نمونه دادخواست انحلال شرکت تعاونی ( نمونه ۵ )


برگ دادخواست به دادگاه عمومی

 

مشخصات طرفيننامنام خانوادگىنام پدرشغلمحل اقامت

شهر – خيابان -كوچه – شماره –پلاك

خواهان

۱-سهامدار

۲-مدیر شرکت

خوانده

عضو شرکت تعاونی
وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته وبهای آندادخواست انحلال شرکت تعاونی ………….
دلايل و منضمات دادخواست۱- اساسنامه شرکت ۲- روزنامه رسمی ۳- اظهارنامه  ۴- هر تحقیقی که دادگاه لازم بداند

ریاست محترم محاکم عمومی و انقلاب دادگستری

با سلام احتراما به استحضار می رساند اینجانب خواهان ………….. به اتفاق خواندگان محترم  ………………..  اقدام به تاسیس شرکت تعاونی جهت انجام فعالیت اقتصادی مثل (صیادان، فرش دستباف، صنایع دستی، مصرف محلی ازاد و مسافری و حمل و نقل، صنفی . صنعتی مشاغل آزاد و…) نمودیم .

و چون مطابق ماده ۶ قانون تعاونی تعداد حداکثر و حداقل عضو در تعاونی ها حسب نوع شرکت کاملا مشخص می باشد که این امر متاسفانه تاکنون در این شرکت تعاونی رعایت نگردیده حتی با ارسال اظهارنامه به مدیر عامل ، اعضای هیات مدیره و سایر سهامداران هیچ اقدام عملی و موثر انجام نگرفته است.

لذا با تقدیم این دادخواست حسب ماده ۵۴ ق.ت.بند ۲ تقاضای صدور حکم مبنی بر انحلال شرکت تعاونی ………………. مورد استدعاست.

امضا – مهر – اثر انگشت

شماره و تاريخ ثبت دادخواست

شماره

تاريخ

شعبه دادگاه عمومي رسيدگي فرمائيد

نام ونام خانوادگي مقام ارجاع كننده:

تاريخ / / امضاء

چاپ روزنامه رسمي كشور فرم شماره 1296/2201/54 دفتر طرح و برنامه ريزي

نمونه دادخواست انحلال شرکت تعاونی ( نمونه ۵ )


برگ دادخواست به دادگاه عمومی

 

مشخصات طرفيننامنام خانوادگىنام پدرشغلمحل اقامت

شهر – خيابان -كوچه – شماره –پلاك

خواهان

۱-سهامدار

۲-مدیر شرکت

خوانده

عضو شرکت تعاونی
وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته وبهای آندادخواست انحلال شرکت تعاونی ………….
دلايل و منضمات دادخواست۱- اساسنامه شرکت ۲- روزنامه رسمی ۳- اظهارنامه  ۴- هر تحقیقی که دادگاه لازم بداند

ریاست محترم محاکم عمومی و انقلاب دادگستری

با سلام احتراما به استحضار می رساند اینجانب خواهان …………….. به اتفاق خواندگان محترم ………….. اقدام به ثبت شرکت تعاونی …………….. جهت انجام فعالیت اقتصادی مثل (صیادان، فرش دستباف، صنایع دستی، مصرف محلی ازاد و مسافری و حمل و نقل، صنفی صنعتی مشاغل آزاد و … ) نمودیم.

با توجه به ماده ۵۴ قانون تعاونی اعضا و سهامداران شرکت بنا به دلایل با تشکیل مجمع عمومی فوق العاده تصمیم به انحلال شرکت تعاونی می نمایند که متاسفانه تاکنون از سوی هیات مدیره اجرا نمی شود.

حال با تقدیم این دادخواست حسب ماده ۵۴ بند اول تقاضای تایید و تنفيذ تصمیم هیات مدیره مبنی بر انحلال شرکت تعاونی مورد استدعاست.

امضا – مهر – اثر انگشت

شماره و تاريخ ثبت دادخواست

شماره

تاريخ

شعبه دادگاه عمومي رسيدگي فرمائيد

نام ونام خانوادگي مقام ارجاع كننده:

تاريخ / / امضاء

چاپ روزنامه رسمي كشور فرم شماره 1296/2201/54 دفتر طرح و برنامه ريزي

نمونه دادخواست انحلال شرکت تعاونی ( نمونه ۶ )


برگ دادخواست به دادگاه عمومی

 

مشخصات طرفيننامنام خانوادگىنام پدرشغلمحل اقامت

شهر – خيابان -كوچه – شماره –پلاك

خواهان

۱-سهامدار

۲-مدیر شرکت

خوانده

عضو شرکت تعاونی
وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته وبهای آندادخواست انحلال شرکت تعاونی ………….
دلايل و منضمات دادخواست۱- اساسنامه شرکت ۲- روزنامه رسمی ۳- اظهارنامه  ۴- هر تحقیقی که دادگاه لازم بداند

ریاست محترم محاکم عمومی و انقلاب دادگستری

با سلام احتراما به استحضار می رساند اینجانب خواهان …………….. به اتفاق خواندگان محترم ………….. اقدام به ثبت شرکت تعاونی …………….. جهت انجام فعالیت اقتصادی مثل (صیادان، فرش دستباف، صنایع دستی، مصرف محلی ازاد و مسافری و حمل و نقل، صنفی صنعتی مشاغل آزاد و … ) نمودیم.

با توجه به مواد ۲ و ۲۰ و ۶ قانون تعاونی و ماده ۱۹۱ قانون تجارت که مقرر میدارد حداقل و حداکثر تعداد عضو در تعاونی ها به نسبت سرمایه و … به وسیله آیین نامه مورخه ۱۳۷۱ / ۱۱ / ۲۶ ماده ۷ آیین نامه مشخص گردیده و نیز حسب ماده ۹ قانون تعاونی شرایط (۱ الی ۱۰ ) از شرایط امری و اساسی بوده که غیرقابل تغییر و تراضی هستند و چون مطابق دادنامه قطعی به شماره …………. شعبه ………… دادگاه تجدید نظر استان ………… حكم اخراج شریک و سهامدار به علت (ماده ۹ ق.تعاونی) صادر گردیده و با وجود حداقل مذکور در تشکیل شرکت هم شرط تشکیل و هم لازمه بقای شرکت می باشد که در تشکیل شرکت موضوع دادخواست رعایت نگردیده است.

حال با تقدیم این دادخواست به توجه به مواد ذکر شده تقاضای انحلال شرکت تعاونی مورد استدعاست.

 

امضا – مهر – اثر انگشت

شماره و تاريخ ثبت دادخواست

شماره

تاريخ

شعبه دادگاه عمومي رسيدگي فرمائيد

نام ونام خانوادگي مقام ارجاع كننده:

تاريخ / / امضاء

چاپ روزنامه رسمي كشور فرم شماره 1296/2201/54 دفتر طرح و برنامه ريزي

نمونه دادخواست انحلال شرکت تعاونی ( نمونه ۶ )


برگ دادخواست به دادگاه عمومی

 

مشخصات طرفيننامنام خانوادگىنام پدرشغلمحل اقامت

شهر – خيابان -كوچه – شماره –پلاك

خواهان

۱-سهامدار

۲-مدیر شرکت

خوانده

عضو شرکت تعاونی
وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته وبهای آندادخواست انحلال شرکت تعاونی ………….
دلايل و منضمات دادخواست۱- اساسنامه شرکت ۲- روزنامه رسمی ۳- اظهارنامه  ۴- هر تحقیقی که دادگاه لازم بداند

ریاست محترم محاکم عمومی و انقلاب دادگستری

با سلام احتراما به استحضار می رساند اینجانب خواهان …………….. به اتفاق خواندگان محترم ………….. اقدام به ثبت شرکت تعاونی …………….. جهت انجام فعالیت اقتصادی مثل (صیادان، فرش دستباف، صنایع دستی، مصرف محلی ازاد و مسافری و حمل و نقل، صنفی صنعتی مشاغل آزاد و … ) نمودیم.

با توجه به مواد ۲ و ۲۰ و ۶ قانون تعاونی مصوب ۱۳۷۰ و ماده ۱۹۱ قانون تجارت که مقرر می دارد حداقل و حداکثر تعداد عضو در تعاونی ها به نسبت سرمایه و … به وسیله آیین نامه مورخه ۱۳۷۱/ ۱۱ / ۲۶ ماده ۷ به و با توجه به اینکه وجود حداقل مذکور در تشکیل شرکت هم شرط تشکیل و هم لازمه بقای شرکت می باشد، متاسفانه این موضوع در تشکیل شرکت موضوع دادخواست رعایت نگردیده و حال با تقدیم این دادخواست به توجه به موارد ذکر شده تقاضای انحلال شرکت تعاونی مورد استدعاست.

 

امضا – مهر – اثر انگشت

شماره و تاريخ ثبت دادخواست

شماره

تاريخ

شعبه دادگاه عمومي رسيدگي فرمائيد

نام ونام خانوادگي مقام ارجاع كننده:

تاريخ / / امضاء

چاپ روزنامه رسمي كشور فرم شماره 1296/2201/54 دفتر طرح و برنامه ريزي

نمونه دادخواست ابطال دفاتر تجاری ( نمونه ۲ )


برگ دادخواست به دادگاه عمومی

 

مشخصات طرفيننامنام خانوادگىنام پدرشغلمحل اقامت

شهر – خيابان -كوچه – شماره –پلاك

خواهان

شخص تاجر

خوانده

شخص تاجر
وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته وبهای آندادخواست ابطال دفاتر تجاری ( صفحات ۱۱،۲۴ و ۳۳) به دلیل اضافه نمودن اوراق جدید و تراشیدگی بعضی مطالب به شرح متن
دلايل و منضمات دادخواست۱- کپی مصدق رسدهای مربوطه ۲- کپی مصدق کارت بازرگانی ۳- دفاتر بازرگانی مربوطه  ۴- هر تحقیقی که دادگاه لازم بداند

ریاست محترم محاکم عمومی و انقلاب دادگستری

اینجانب ……………..  به عنوان تاجر طی تاریخ های مشخص و حسب مدارک مربوطه اقدام به معامله با ……………..  آقای خوانده دعوی نموده ام که ضمن بررسی دفاتر مبنی بر تصفیه حساب های همدیگر مشخص شده که نامبرده در صفحات ۱۱ دفتر روزنامه و ۲۴ دفتر كل و ۳۳ دفتر دارایی با تراشیدگی و لاک گرفتن بعضی مطالب اقدام به اضافه نمودن مطالب و اوراق جدید به نفع خویش و ضرر بنده می نماید.

حال با توجه به اینکه دفاتر تجارتی مطابق مواد ۱۲۹۷ قانون مدنی و ۱۴ قانون تجارت بین تجار در امور تجارتی سندیت و ارزش اثباتی دارد با تقدیم این دادخواست تقاضای ابطال دفاتر ذکر شده را مطابق بند ۲ ماده ۱۲۹۹ قانون مدنی و با رعایت ۱۴ قانون تجارت و نیز مواد ۱۹۹و ۲۱۰ و ۲۱۵ از قانون ا.د.م با لحاظ تمامی هزینه ها و خسارات قانونی و دادرسی مورد استدعاست.

امضا – مهر – اثر انگشت

شماره و تاريخ ثبت دادخواست

شماره

تاريخ

شعبه دادگاه عمومي رسيدگي فرمائيد

نام ونام خانوادگي مقام ارجاع كننده:

تاريخ / / امضاء

چاپ روزنامه رسمي كشور فرم شماره 1296/2201/54 دفتر طرح و برنامه ريزي