5/5 - (1 امتیاز)

نمونه دادخواست انحلال شرکت تضامنی


آن چه در این مقاله پیش روی شماست ، نمونه دادخواست انحلال شرکت تضامنی در موضوعات مختلف است. پس چنانچه مالک یا سهامدار یک شرکت هستید و نمی دانید که چگونه دادخواست انحلال شرکت تضامنی را تنظیم کنید با ما تا انتهای این مقاله همراه باشید.

شاید برای شما که مالک یک شرکت هستید این موضوع پیش آمده باشد که بنا به هر دلیلی خواستار انحلال شرکت تضامنی باشید. برای این کار ابتدا شما بایستی یک وکیل داشته باشید تا بتواند بهترین دلایل و بهترین شرح دادخواست موجود را برای ارائه به دادگاه ارائه نماید.

اما اگر هزینه پرداخت دستمزد به وکیل برای شما بالاست و یا بنا به هر دلیلی دسترسی به وکیل خود ندارید ما به شما کمک می کنیم تا خودتان به تنهایی دادخواست انحلال شرکت تضامنی را تنظیم نمایید.

هدف ما در این سایت علاوه بر ارائه تمامی نمونه دادخواست های موجود و مورد نیاز شما، تنظیم دادخواست به صورت آنلاین است. در صورتی که به وکیل دسترسی نداشته باشید بایستی بدانید که در بخش های مختلف دادخواست اعم از دلایل و منضمات و شرح دادخواست چه مطالبی را برای ارائه به دادگاه یادداشت کنید.


مراحل تنظیم دادخواست انحلال شرکت تضامنی


شما می توانید در این سایت به تمامی موضوعات مختلف دادخواست و انواع نمونه دادخوست مانند نمونه دادخواست انحلال شرکت تضامنی دسترسی داشته باشید.

روش کار به این صورت است که در بخش جستجوی نمونه دادخواست ، موضوع مورد نظر خود را انتخاب نموده و با جستجوی کلمات کلیدی مورد نظر می توانید نمونه دادخواست مورد نظر خود را مشاهده نمایید.

سپس می توانید در بخش تنظیم دادخواست اینترنتی ، پس از تکمیل فرم ارائه شده در سایت و قرار دادن شرح دادخواستی که می توانید از نمونه دادخواست یافت شده در مرحله قبل بهره گرفته و دادخواست خود را پرینت و به دفتر خدمات قضایی ارائه دهید.

نمونه دادخواست انحلال شرکت تضامنی ( نمونه ۱ )


برگ دادخواست به دادگاه عمومی

 

مشخصات طرفيننامنام خانوادگىنام پدرشغلمحل اقامت

شهر – خيابان -كوچه – شماره –پلاك

خواهان

سهامدار شرکت

خوانده

۱- شرکت تضامنی ۲- اعضای خوانده
وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته وبهای آندادخواست انحلال شرکت تضامنی …………..
دلايل و منضمات دادخواست۱- اساسنامه شرکت ۲- تصمیم مجمع عمومی ۳- اظهارنامه ۴- هر تصمیمی که دادگاه لازم بداند

ریاست محترم محاکم عمومی و انقلاب دادگستری

با سلام احتراما به استحضار میرساند اینجانب …………… به همراه خوانده ……………… به تاريخ ………………… اقدام به ثبت شرکت تضامنی در رابطه با صرافی و امور مربوطه نمودیم و تمامی سرمایه نقدی یک صد میلیون ریال و غیرنقدی خویش را هم تادیه و تسلیم نموده ایم.

که الان مشخص شده شریک بنده برخلاف واقع نسبت به تاديه و تسلیم سهم الشرکه نقدی و غیرنقدی اظهاراتی را جهت ثبت شرکت به اداره ثبت شرکتها ارائه و بر همین اساس نیز شرکت ثبت گردیده است.

در همین رابطه نیز حسب شکایت کیفری (ماده ۱۱۵ ق.ت.) محکوم به کلاهبرداری نیز شده است.

حال با تقدیم این دادخواست با توجه به اینکه شرکت باطل و از درجه اعتبار ساقط می باشد، حسب ماده ۱۱۶ق. ت. قانون تجارت صدور حکم انحلال شرکت تضامنی…………..  موجب مزید امتنان خواهد بود.

 

امضا – مهر – اثر انگشت

شماره و تاريخ ثبت دادخواست

شماره

تاريخ

شعبه دادگاه عمومي رسيدگي فرمائيد

نام ونام خانوادگي مقام ارجاع كننده:

تاريخ / / امضاء

چاپ روزنامه رسمي كشور فرم شماره 1296/2201/54 دفتر طرح و برنامه ريزي

نمونه دادخواست انحلال شرکت تضامنی ( نمونه ۲ )


برگ دادخواست به دادگاه عمومی

 

مشخصات طرفيننامنام خانوادگىنام پدرشغلمحل اقامت

شهر – خيابان -كوچه – شماره –پلاك

خواهان

سهامدار شرکت

خوانده

۱- شرکت تضامنی ۲- اعضای خوانده
وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته وبهای آندادخواست انحلال شرکت تضامنی …………..
دلايل و منضمات دادخواست۱- اساسنامه شرکت ۲- تصمیم مجمع عمومی ۳- اظهارنامه ۴- هر تصمیمی که دادگاه لازم بداند

ریاست محترم محاکم عمومی و انقلاب دادگستری

با سلام احتراما به استحضار میرساند اینجانب …………… به همراه خوانده ……………… به تاريخ ………………… اقدام به ثبت شرکت تضامنی در رابطه با صرافی و امور مربوطه نمودیم و تمامی سرمایه نقدی یک صد میلیون ریال و غیرنقدی خویش را هم تادیه و تسلیم نموده ایم.

که الان مشخص شده شریک بنده برخلاف واقع نسبت به تاديه و تسلیم سهم الشرکه نقدی و غیرنقدی اظهاراتی را جهت ثبت شرکت به اداره ثبت شرکتها ارائه و بر همین اساس نیز شرکت ثبت گردیده است.

حال چون مطابق ماده ۱۱۸ ق. ت قانون تجارت شرکت تضامنی وقتی تشکیل می گردد که سرمایه نقدی تادیه و سهم الشرکه غیرنقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد و چون این امر محقق نشده است.

لذا با تقدیم این دادخواست صدور حکم انحلال شرکت تضامنی ………. حسب ماده ۱۱۸ و ۲۲۰ قانون تجارت موجب مزید امتنان خواهد بود.

 

امضا – مهر – اثر انگشت

شماره و تاريخ ثبت دادخواست

شماره

تاريخ

شعبه دادگاه عمومي رسيدگي فرمائيد

نام و نام خانوادگي مقام ارجاع كننده:

تاريخ / / امضاء

چاپ روزنامه رسمي كشور فرم شماره 1296/2201/54 دفتر طرح و برنامه ريزي

نمونه دادخواست انحلال شرکت تضامنی ( نمونه ۳ )


برگ دادخواست به دادگاه عمومی

 

مشخصات طرفيننامنام خانوادگىنام پدرشغلمحل اقامت

شهر – خيابان -كوچه – شماره –پلاك

خواهان

ذینفع

خوانده

۱- شرکت تضامنی ۲- اعضای خوانده
وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته وبهای آندادخواست انحلال شرکت تضامنی …………..
دلايل و منضمات دادخواست۱- اساسنامه شرکت ۲- تصمیم مجمع عمومی ۳- اظهارنامه ۴- هر تصمیمی که دادگاه لازم بداند

ریاست محترم محاکم عمومی و انقلاب دادگستری

با سلام احتراما به استحضار میرساند اینجانب …………. به عنوان یکی از طلبکاران البته شخصی آقای ……………… به عنوان سهامدار و مدیر عامل شرکت تضامنی مطابق اجراییه شماره ………………شعبه …………. اجرای احکام استان ………… طلبی معادل ………………. ریال از مشار اليه داشته که تاکنون موفق به گرفتن یک سوم آن شده ام .

چون ایشان به عنوان یکی از سهامداران شرکت تضامنی …………….. سهمی در حدود ………………. ریال در شرکت را دارا می باشند و متاسفانه جز این دارایی دیگری ندارد با تقدیم این دادخواست و حسب ماده ۱۲۹ قانون تجارت تقاضای انحلال شرکت تضامنی مورد استدعاست.

 

امضا – مهر – اثر انگشت

شماره و تاريخ ثبت دادخواست

شماره

تاريخ

شعبه دادگاه عمومي رسيدگي فرمائيد

نام و نام خانوادگي مقام ارجاع كننده:

تاريخ / / امضاء

چاپ روزنامه رسمي كشور فرم شماره 1296/2201/54 دفتر طرح و برنامه ريزي

نمونه دادخواست انحلال شرکت تضامنی ( نمونه ۴ )


برگ دادخواست به دادگاه عمومی

 

مشخصات طرفيننامنام خانوادگىنام پدرشغلمحل اقامت

شهر – خيابان -كوچه – شماره –پلاك

خواهان

ذینفع

خوانده

۱- شرکت تضامنی ۲- اعضای خوانده
وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته وبهای آندادخواست انحلال شرکت تضامنی …………..
دلايل و منضمات دادخواست۱- اساسنامه شرکت ۲- تصمیم مجمع عمومی ۳- اظهارنامه ۴- هر تصمیمی که دادگاه لازم بداند

ریاست محترم محاکم عمومی و انقلاب دادگستری

با سلام احتراما به استحضار میرساند اینجانب خواهان ……………… در تاریخ …………….. به همراه خواندگان محترم اقدام به تاسیس شرکت تضامنی به نام ………….  آنهم برای مدت ……… سال از تاریخ ثبت جهت ………….. (امور صرافی) یا ساخت و ساز اموال غیرمنقول اعم از سد، آپارتمان ،جاده و … نمودیم که با توجه به اعلام ساخت مسکن مهر از سوی دولت شرکت ما نیز ورود و در چندین پروژه ساخت و سازهای لازم را انجام دهد.

حال با توجه به اتمام پروژه مسکن مهر و اینکه دولت علاوه بر اینکه هیچ برنامه ای برای راه و ساخت مسکن جدید نداشته و تنها منبع درآمد شرکت نیز به همین علت بسته شده و بدهکاران شرکت نیز با توجه به نامه قطعی به شماره …………… موضوع پرونده کلاسه ………….. شعبه ………….. دادگاه تجدیدنظر حکم ورشکستگی شرکت را نیز گرفته اند.

بنابراین دلیلی بر ادامه فعالیت شرکت تضامنی وجود نداشته . حال با تقدیم این دادخواست حسب بند اول قسمت سوم ماده ۲۶ قانون تجارت تقاضای انحلال شرکت تجارتی تضامنی را خواستار می باشم.

 

امضا – مهر – اثر انگشت

شماره و تاريخ ثبت دادخواست

شماره

تاريخ

شعبه دادگاه عمومي رسيدگي فرمائيد

نام و نام خانوادگي مقام ارجاع كننده:

تاريخ / / امضاء

چاپ روزنامه رسمي كشور فرم شماره 1296/2201/54 دفتر طرح و برنامه ريزي

نمونه دادخواست انحلال شرکت تضامنی ( نمونه ۵ )


برگ دادخواست به دادگاه عمومی

 

مشخصات طرفيننامنام خانوادگىنام پدرشغلمحل اقامت

شهر – خيابان -كوچه – شماره –پلاك

خواهان

سهامدار شرکت

خوانده

۱- شرکت تضامنی ۲- اعضای خوانده
وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته وبهای آندادخواست انحلال شرکت تضامنی …………..
دلايل و منضمات دادخواست۱- اساسنامه شرکت ۲- تصمیم مجمع عمومی ۳- اظهارنامه ۴- هر تصمیمی که دادگاه لازم بداند

ریاست محترم محاکم عمومی و انقلاب دادگستری

با سلام احتراما به استحضار میرساند اینجانب خواهان …………………. در تاریخ ……………. به همراه خواندگان محترم اقدام به تاسیس شرکت تضامنی به نام ………………. آنهم برای امور صرافی و امور مربوطه با قرار آورده مشخص برای هر شخص می نماییم .

و در این بین قرار شد که خوانده ردیف سوم آورده خویش را کار و صنعت (برق کار ) قرار دهد یعنی تعهد به آوردن حصه غیرنقدی نموده .

و این موضوع حتی در اساسنامه نیز قید گردید که چنانچه احدی از شرکاء به تعهداتش عمل ننماید دیگر سهامداران حق فسخ را خواهند داشت و حال ایشان به عناوین مختلف از عمل به تعهد خویش که همان آوردن حصه می باشد خوداری مینماید که حتی با تقدیم دادخواست مبنی بر الزام به ایفای تعهد و صدور دادنامه قطعی در این مورد (که ضمیمه می باشد) موفق به انجام عمل از سوی وی نشده ایم .

حال با تقدیم این دادخواست و چون یکی از ارکان تشکیل شرکت آوردن حصه بوده و تشکیل شرکت منوط به آوردن حصه از جانب تمامی شرکاست و …. و نبود آن ادامه کار شرکت را دشوار و زیان مداوم همراه می نماید.

و مطابق بند ج ماده ۱۳۶ قانون تجارت تقاضای اخراج شرکای مورد اشاره ………. مورد استدعاست.

 

امضا – مهر – اثر انگشت

شماره و تاريخ ثبت دادخواست

شماره

تاريخ

شعبه دادگاه عمومي رسيدگي فرمائيد

نام و نام خانوادگي مقام ارجاع كننده:

تاريخ / / امضاء

چاپ روزنامه رسمي كشور فرم شماره 1296/2201/54 دفتر طرح و برنامه ريزي

نمونه دادخواست انحلال شرکت تضامنی ( نمونه ۶ )


برگ دادخواست به دادگاه عمومی

 

مشخصات طرفيننامنام خانوادگىنام پدرشغلمحل اقامت

شهر – خيابان -كوچه – شماره –پلاك

خواهان

سهامدار شرکت

خوانده

۱- شرکت تضامنی ۲- اعضای خوانده
وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته وبهای آندادخواست انحلال شرکت تضامنی …………..
دلايل و منضمات دادخواست۱- اساسنامه شرکت ۲- تصمیم مجمع عمومی ۳- اظهارنامه ۴- هر تصمیمی که دادگاه لازم بداند

ریاست محترم محاکم عمومی و انقلاب دادگستری

با سلام احتراما به استحضار می رساند اینجانب خواهان …………… در تاریخ …………….. به همراه خواندگان محترم اقدام به تاسیس شرکت تضامنی به نام ………………….برای امور ………… (صرافی و امور مربوطه) با قرار آورده مشخص برای هر شخص ……………… ریال نمودیم.

مطابق گواهی فوت و یا گواهی و حکم حجر پیوستی آقای ……………..  به عنوان یکی از شرکاء به رحمت خدا میرود و ( یا محجور شده) و چون شرکت تضامنی از شرکتهای اشخاص بوده و نیز مطابق ماده ۱۳۹ قانون تجارت در صورت فوت یک شرکا بقا موقوف به رضایت سایر شرکا می باشد که این امر هم محقق نشد.

لذا با تقدیم این دادخواست و با توجه به مقررات قانون تجارت درباره انحلال شرکت که امره نیز می باشد وحسب مواد بند (و)ماده ۱۳۶ و ۱۳۹ و ۱۴۰ ق.ت با توجه به (فوت یا محجوریت) شریک تقاضای صدور حکم مبنی بر انحلال مورد استدعاست.

 

 

امضا – مهر – اثر انگشت

شماره و تاريخ ثبت دادخواست

شماره

تاريخ

شعبه دادگاه عمومي رسيدگي فرمائيد

نام و نام خانوادگي مقام ارجاع كننده:

تاريخ / / امضاء

چاپ روزنامه رسمي كشور فرم شماره 1296/2201/54 دفتر طرح و برنامه ريزي