به این نوشته چند امتیاز میدهید؟

مقدمه ای بر نمونه دادخواست الزام به تمکین


در این مقاله قصد داریم تا با ارائه چند نمونه دادخواست الزام به تمکین به کسانی که در تنطیم دادخواست مربوط به تمکین نیاز به مشاوره و راهنمایی دارند کمک کنیم. اما پیش از آن بهتر است بدانیم تمکین یعنی چه و در چه مواردی زن مجاز به عدم تمکین است.


تمکین چیست؟


تمکین در لغت به معنای الزام می باشد . در واقع ، زمانی که صیغه عقد میان زن و مردی جاری شد ، هریک از آنها موظفند یکسری از تکالیف قانونی و شرعی را در روابط خود رعایت نمایند . یکی از این وظایف ، تمکین می باشد . به لحاظ عرفی ، غالبا واژه تمکین را برای زنان استفاده می کنند . یعنی زن موظف است در مقابل شوهر خودش به یکسری از وظایف پایبند باشد و حقوق شوهر خود را رعایت کند .

اما محدود کردن تمکین در رابطه با زنان صحیح نیست ؛ چرا که مردان نیز در رابطه با همسر خود وظایفی دارند و موظف به رعایت آنها در حق همسر خود هستند . یعنی علاوه بر اینکه زن باید از مرد تمکین نماید ، شوهر نیز موظف به آن می باشد .

مطابق قانون ، تمکین را می توان شامل دو نوع تمکین اعم از تمکین عام و خاص دانست . تمکین عام به این معناست که زن در امور خانوادگی موظف به اطاعت از همسر خود است و تمکین خاص به معنای اطاعت از همسر در روابط زناشویی می باشد .

ذکر این نکته ضروری است که زن تنها در صورتی موظف به تمکین از شوهر است که این تمکین ضرری برای وی نداشته باشد . همچنین ، در قانون مواردی برای مجاز بودن عدم تمکین زن تا دریافت مهریه پیش بینی شده است که به آن حق حبس گفته می شود.


عدم تمکین به چه معناست ؟


همانگونه که گفتیم ، زن و مرد موظف هستند تکالیف خود را در برابر یکدیگر انجام دهند و با یکدیگر حسن معاشرت داشته باشند . در غیر این صورت ، عدم تمکین هر یک از زوجین ، مصداق نشوز تلقی شده و منجر به پیامدهایی برای آنان می شود . در واقع ، نشوز را می توان به معنای عدم تمکین یا عدم ایفای هریک از وظایف و تکالیف میان زوجین دانست.

عدم تمکین زن از مرد و مرد از زن ، سبب بوجود آمدن آثار و نتایجی در روابط میان طرفین می شود . از جمله اینکه عدم تمکین زن سبب می شود که حق نفقه او از بین برود .

البته آثار و نتایج مذکور صرفا در صورت شکایت و اثبات عدم تمکین به بار می آیند و کسی که مدعی عدم تمکین است ، باید آن را اثبات کند .


در چه مواردی زن مجاز به عدم تمکین است ؟


بر اساس قانون در برخی از موارد ، زن از اجازه قانونی برای عدم تمکین برخوردار است . در همین راستا ، زن می تواند در صورت وجود موارد قانونی برای عدم تمکین ، نه تنها از تمکین نسبت به همسرش خودداری کند ، کماکان از حق نفقه برخوردار باشد .

مواردی که زن مجاز به عدم تمکین است را می توان شامل موارد زیر دانست :


ابتلای شوهر به امراض جنسی و مقاربتی


بر اساس ماده 1127 قانون مدنی « هرگاه شوهر بعد از عقد مبتلا به یکی از امراض مقاربتی و جنسی گردد ، زن حق دارد که از نزدیکی با او خودداری و امتناع نماید ، امتناع به علت مزبور مانع از حق نفقه نخواهد بود. » بنابراین ، بر اساس این ماده ، در صورتی که مرد به یکی از امراض مقاربتی مبتلا شود ، زن تا جایی که از سرایت آن بیماری مصون باشد ، می تواند از نزدیکی با شوهر امتناع کند .

از آن رو که پرداخت نفقه در گروی تمکین زن از مرد می باشد ، اما به دلیل آنکه این عدم تمکین برای حفظ زن از بیماری های جنسی است ، در صورتی که به دلیل این نوع بیماری ها زن تمکین نکرد ، همچنان از حق نفقه برخوردار است و مرد نمی تواند بدلیل عدم تمکین در چنین شرایطی از پرداخت نفقه زن خودداری کند . در غیر این صورت ، به مجازات عدم پرداخت نفقه محکوم می شود .

نکته قابل توجه در این خصوص این است که عدم تمکین در این ماده ناظر بر تمکین خاص می باشد ؛ یعنی عدم تمکین زن فقط در خصوص روابط زناشویی آنهاست و کماکان زن باید تمکین عام کند .


ضرر بدنی ، مالی و شرافتی


بنابر ماده 1115 قانون مدنی ، « اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد ، زن می تواند مسکن جداگانه اختیار کند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور ، محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر را نخواهد داد و مادام که زن در بازگشت به منزل مزبور معذور است ، نفقه بر عهده شوهر خواهد بود.»

بنابراین ، اگر زندگی با شوهر زیر یک سقف یا تمکین از شوهر برای زن خطری در پی داشته باشد ، می تواند از تمکین خودداری کند و کماکان حق نفقه او باقیست .


تعیین محل زندگی توسط زن


مطابق ماده 1114 قانون مدنی، « زن باید در منزلی که شوهر تعیین می کند سکنی نماید ؛ مگر آنکه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد.»

بنابراین ، در صورتی که حق تعیین منزل به زن داده شده باشد ، زن می تواند از زندگی کردن در منزل مشترک با مرد خودداری کند ؛ اما کماکان موظف است که در خصوص وظایف زناشویی از شوهر خود تمکین نماید .


بیماری زن


در صورتی که زن دچار بیماری شده باشد می تواند از تمکین خاص خودداری کند .

برخی از بیماری ها در زن مجوزی قانونی و مشروع برای عدم تمکین خاص به شمار می روند . مثل رَتَق و قَرَن که به معنای مسدود بودن آلت تناسلی زن می باشند ، عدم تمکین زن را مشروع می کنند .

همچنین در شرایطی که زن در عادت ماهیانه باشد ، می تواند از تمکین خودداری کند و این هم یکی از موارد مجاز عدم تمکین محسوب می شود .


استفاده از حق حبس


یکی دیگر از مواردی که زن مجاز به عدم تمکین است ، حالتی است که زن از حق حبس خود استفاده کند .

بر اساس ماده 1085 قانون مدنی ، « زن می تواند تا مهریه به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در قبال شوهر دارد امتناع کند ؛ مشروط بر اینکه مهریه او حال باشد و این امتناع مُسقط حق نفقه نخواهد بود.»

به عبارت دیگر ، اگر بین زوجین رابطه زناشویی برقرار نشده باشد ، زن می تواند تا زمانی که تمام مهریه به او پرداخت نشده است ، از شوهر خود تمکین نکند که در این صورت ، باز هم دارای حق نفقه خواهد بود .


واجبات شرعی


مثلا در ایام حج ، روزه و یا اعتکاف ، زن می تواند از تمکین خاص خودداری نماید .

نمونه دادخواست الزام به تمکین ( نمونه ۱)


برگ دادخواست به دادگاه عمومی

 

مشخصات طرفيننامنام خانوادگىنام پدرشغلمحل اقامت

شهر – خيابان -كوچه – شماره –پلاك

خواهان

خوانده

وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته وبهای آن تقاضای صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به تمکین و ادامه زوجیت با احسن رفتار و اخلاق
دلايل و منضمات دادخواست۱- پرونده کلاسه ……. ۲- اظهارنامه ارسالی (کپی)

ریاست محترم مجتمع قضایی خانواده ……

با سلام و احترام به استحضار می رساند. اینجانب حدود یک سال است با خوانده ازدواج نموده ام ولی متأسفانه مدتی است که همسرم به عناوین مختلف مرا مورد اذیت و آزار قرار داده و از تمکین نیز خودداری می نماید و بدون اجازه بنده اقدام به ترک منزل و زندگی مشترک مینماید و حتی اجازه هرگونه دخالت را به بستگان خودش داده و اقوام همسرم مستقیما در زندگیم دخالت می کنند.

لذا با عنایت به مراتب فوق از محضر عالی تقاضا دارم ضمن رسیدگی به موضوع جهت الزام خوانده به تمکین و ادامه زوجیت با حسن رفتار حکم شایسته ای را صادر فرمائید.

 

امضا – مهر – اثر انگشت

شماره و تاريخ ثبت دادخواست

شماره

تاريخ

شعبه دادگاه عمومي رسيدگي فرمائيد

نام ونام خانوادگي مقام ارجاع كننده:

تاريخ / / امضاء

چاپ روزنامه رسمي كشور فرم شماره 1296/2201/54 دفتر طرح و برنامه ريزي

نمونه دادخواست الزام به تمکین ( نمونه ۲)


برگ دادخواست به دادگاه عمومی

 

مشخصات طرفيننامنام خانوادگىنام پدرشغلمحل اقامت

شهر – خيابان -كوچه – شماره –پلاك

خواهان

خوانده

وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته وبهای آنتقاضای صدور حکم بر تمکین خاص و عام خوانده دعوی
دلايل و منضمات دادخواست۱- کپی مصدق شناسنامه زوج، ۲- کپی مصدق کارت ملی، ۳- کپی دادخواست مصدق استشهادیه، ۴- کپی مصدق رونوشت سند نکاحيه، ۵- استماع شهادت شهود

ریاست محترم مجتمع قضایی خانواده ……

با سلام و احترام به استحضار می رساند: موکل تاریخ …………. به استناد عقدنامه …….. ثبت در دفترخانه شماره …….. خوانده دعوی را با مهریه ……. عدد سکه تمام بهار آزادی به عقد دائمی خویش در آورده است و ثمره آن یک فرزند مشترک دختر …. ساله به نام ……… می باشد و نظر به اینکه مشارالیها از مورخه ……….. منزل مشترک زوج را ترک نموده است و تلاش زوج و خانواده اش برای بازگرداندن خوانده به منزل مشترک به نشانی فوق مؤثر واقع نگردیده است، در ضمن شهودی نیز وجود دارند که حاضرند در محضر دادگاه شهادت دهند که مشارالیها از مورخ …………. منزل مشترک را ترک نموده و حاضر به تمکین خاص و عام و برگشت به زندگی مشترک نبوده و نمی باشند، فلذا به موجب این دادخواست و ضمائم آن تقاضای تمکین خاص و عام خوانده محترم دعوا زوجه به نشانی تعرفه شده آدرس خواهان در دادخواست تقدیمی مورد استدعاست.

 

امضا – مهر – اثر انگشت

شماره و تاريخ ثبت دادخواست

شماره

تاريخ

شعبه دادگاه عمومي رسيدگي فرمائيد

نام ونام خانوادگي مقام ارجاع كننده:

تاريخ / / امضاء

چاپ روزنامه رسمي كشور فرم شماره 1296/2201/54 دفتر طرح و برنامه ريزي

نمونه دادخواست الزام به تمکین ( نمونه ۳)


برگ دادخواست به دادگاه عمومی

 

مشخصات طرفيننامنام خانوادگىنام پدرشغلمحل اقامت

شهر – خيابان -كوچه – شماره –پلاك

خواهان

خوانده

وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته وبهای آنتقاضای صدور حکم بر الزام زوجه به تمکین عام و خاص از زوج
دلايل و منضمات دادخواست۱فتوکپی مصدق عقدنامه، ۲- فتوکپی مصدق شناسنامه خواهان، ٣- فتوکپی مصدق کارت ملی، ۴- دلیل سمت، ۵- عنداللزوم شهادت شهود

ریاست محترم مجتمع قضایی خانواده ……

با سلام و احترام به استحضار می رساند: خوانده همسر شرعی و دائمی موکل می باشد از آنجایی که به محض انعقاد عقد روابط زوجیت فی مابین حاکم شده و زوجه باید در ماطبعت و مطاوعت همسر شرعی و قانونی خود باشد این در حالی است که زوجه محترم زندگی مشترک را ترک نموده و از تکلیف قانونی خود سرباز می زند. علیرغم ارسال واسطه های متعدد بدون دلیل شرعی و قانونی حاضر به حضور در منزل موکل نمی باشد علیرغم آنکه شرایط تمکین فراهم است موکل را در سرگردانی قرار داده تقاضای صدور حکم بر الزام زوجه به تمکین عام و خاص و حضور در منزل موکل مورد استدعا میباشد.

 

امضا – مهر – اثر انگشت

شماره و تاريخ ثبت دادخواست

شماره

تاريخ

شعبه دادگاه عمومي رسيدگي فرمائيد

نام ونام خانوادگي مقام ارجاع كننده:

تاريخ / / امضاء

چاپ روزنامه رسمي كشور فرم شماره 1296/2201/54 دفتر طرح و برنامه ريزي

نمونه دادخواست الزام به تمکین ( نمونه ۴)


برگ دادخواست به دادگاه عمومی

 

مشخصات طرفيننامنام خانوادگىنام پدرشغلمحل اقامت

شهر – خيابان -كوچه – شماره –پلاك

خواهان

خوانده

وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته وبهای آنتقاضای صدور حکم به الزام خوانده به تمکین عام و خاص به شرح دادخواست تقدیمی
دلايل و منضمات دادخواست۱فتوکپی مصدق سند نکاحيه، ۲- فتوکپی مصدق کارت ملی خواهان، ٣فتوکپی مصدق شناسنامه خواهان و خوانده، ۴- شهادت شهود، ۵- وكالتنامه

ریاست محترم مجتمع قضایی خانواده ……

با سلام و احترام به استحضار می رساند: به موجب سند نکاحيه ضم دادخواست فی مابین موکل و خوانده رابطه زناشویی موجود میباشد که نامبردگان از مورخه …………. زندگی مشترک را آغاز و فرزند مشترکی ندارند، بنابر توافق فی مابین مقرر بوده که، منزل شخصی خوانده بعنوان منزل مشترک باشد ولیکن متأسفانه خوانده از مورخه ……… ، برخلاف توافق انجام شده از ورود موکل به منزل مشترک جلوگیری نموده و تحت هیچ شرایطی حاضر نیست در منزلی که موکل تعیین می نماید زندگی نماید و طی این مدت هیچ گونه تمکینی اعم از عام و خاص از موکل نمی نماید. علیهذا با عنایت به مراتب فوق و با عنایت به برقرار بودن زوجیت و اینکه تمکین از وظایف قانونی و شرعی زوجه می باشد تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر الزام خوانده به تمکین عام و خاص را دارد.

 

امضا – مهر – اثر انگشت

شماره و تاريخ ثبت دادخواست

شماره

تاريخ

شعبه دادگاه عمومي رسيدگي فرمائيد

نام ونام خانوادگي مقام ارجاع كننده:

تاريخ / / امضاء

چاپ روزنامه رسمي كشور فرم شماره 1296/2201/54 دفتر طرح و برنامه ريزي

نمونه دادخواست الزام به تمکین ( نمونه ۵)


برگ دادخواست به دادگاه عمومی

 

مشخصات طرفيننامنام خانوادگىنام پدرشغلمحل اقامت

شهر – خيابان -كوچه – شماره –پلاك

خواهان

خوانده

وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته وبهای آنتقاضای صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به تمکین به انضمام خسارات دادرسی
دلايل و منضمات دادخواست۱- وکالتنامه، ۲- کپی مصدق عقدنامه. ۳- کپی مصدق اظهارنامه دادخواست شماره …….. مورخ …………

ریاست محترم مجتمع قضایی خانواده ……

با سلام و احترام به استحضار می رساند، خوانده خانم ………….. مطابق عقدنامه شماره ……. مورخ ……… به عقد دائمی موکل آقای ………….. در آمده است. خوانده در تاریخ ………… بدون عذر موجه و علت شرعی و قانونی و بدون اخذ اجازه از موکل منزل مشترک را ترک نموده و در منزل پدری خود به سر می برد. با توجه به ارسال اظهارنامه رسمی شماره ………… مورخ ……….. که فتوکپی آن به پیوست می باشد خوانده حاضر به تمکین و بازگشت به منزل مشترک نمی باشد، لذا مستند به ماده ۱۱۱۴ و ۱۱۰۲ و ۱۱۰۸ قانون مدنی تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به نمکین و پرداخت خسارات مطلق دادرسی از محضر دادگاه محترم مورد استدعاست. .

 

امضا – مهر – اثر انگشت

شماره و تاريخ ثبت دادخواست

شماره

تاريخ

شعبه دادگاه عمومي رسيدگي فرمائيد

نام ونام خانوادگي مقام ارجاع كننده:

تاريخ / / امضاء

چاپ روزنامه رسمي كشور فرم شماره 1296/2201/54 دفتر طرح و برنامه ريزي

نمونه دادخواست الزام به تمکین ( نمونه ۶)


برگ دادخواست به دادگاه عمومی

 

مشخصات طرفيننامنام خانوادگىنام پدرشغلمحل اقامت

شهر – خيابان -كوچه – شماره –پلاك

خواهان

خوانده

وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته وبهای آنتقاضای صدور حکم بر الزام خوانده به تمکین عام و خاص و ایفای وظایف زوجیت
دلايل و منضمات دادخواست١- وكالتنامه ملصق به تمبر قانونی به شماره ……… ۲فتوکپی مصدق رونوشت نکاح نامه به شماره ………. مورخ ………… ۳فتوکپی مصدق دادخواست شناسنامه زوج، ۴- فتوکپی مصدق اظهارنامه شماره ……….. مورخ …………

ریاست محترم مجتمع قضایی خانواده ……

با سلام و احترام به استحضار می رساند: وفق مندرجات رونوشت نکاحنامه رسمی به شماره ……… تنظیمی در دفتر ثبت ازدواج شماره ……. حوزه ثبتی تهران خانم …………… از تاریخ ………….. در عقد رسمی و دائمی آقای …………….. واقع، نظر به اینکه بر اساس قوانین و مقررات موضوعه، به ویژه ماده ۱۱۰۲ (ق.م) پس از انعقاد عقد نکاح، حقوق و تکالیف زوجین در مقابل یکدیگر برقرار می گردد، ایضأ وفق منطوق و مفهوم ماده ۱۱۰۵ (ق.م) در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص شوهر است؛ با عنایت به مفهوم تمکین عام و خاص مبنی بر اینکه زن وظایف خود را نسبت به شوهر انجام دهد و ریاست شوهر را در خانواده بپذیرد، “خانم ………………….” مکلف به تمکین از زوج می باشد. معهذا علیرغم مصرحات قانون موضوعه و دستورات شرع مقدس اسلام مبنی بر تشييد مبانی خانواده و حسن معاشرت زوجین نسبت به یکدیگر، خوانده اوایل تیر ماه سال ……… درخصوص تمکین و ادای وظایف زوجیت نسبت به همسر قانونی خود استنکاف می نماید مؤید موارد پیش گفته اظهارنامه شماره ……….. مورخ ………. می باشد. علمنا با عنایت به موارد مارالذکر و امعان نظر در مندرجات مدارک ابزاری از آن مقام محترم استدعای رسیدگی واصدار حكم دایر بر: الزام خوانده به تمکین از زوج و ایفای وظایف زوجیت مستفاد از مواد ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۵، ۱۱۰۸ و ۱۱۱۴ (ق.م) را دارد.

 

امضا – مهر – اثر انگشت

شماره و تاريخ ثبت دادخواست

شماره

تاريخ

شعبه دادگاه عمومي رسيدگي فرمائيد

نام ونام خانوادگي مقام ارجاع كننده:

تاريخ / / امضاء

چاپ روزنامه رسمي كشور فرم شماره 1296/2201/54 دفتر طرح و برنامه ريزي