3/5 - (4 امتیاز)

نمونه دادخواست اعلام ورشکستگی


آن چه در این مقاله پیش روی شماست ، نمونه دادخواست اعلام ورشکستگی در موضوعات مختلف است. پس چنانچه یک تاجر هستید و نمی دانید که چگونه دادخواست اعلام ورشکستگی را تنظیم کنید با ما تا انتهای این مقاله همراه باشید.

شاید برای شما که مالک یک شرکت هستید این موضوع پیش آمده باشد که بنا به هر دلیلی خواستار دادخواست اعلام ورشکستگی باشید. برای این کار ابتدا شما بایستی یک وکیل داشته باشید تا بتواند بهترین دلایل و بهترین شرح دادخواست موجود را برای ارائه به دادگاه ارائه نماید.

اما اگر هزینه پرداخت دستمزد به وکیل برای شما بالاست و یا بنا به هر دلیلی دسترسی به وکیل خود ندارید ما به شما کمک می کنیم تا خودتان به تنهایی دادخواست مطالبه خسارت را تنظیم نمایید.

هدف ما در این سایت علاوه بر ارائه تمامی نمونه دادخواست های موجود و مورد نیاز شما، تنظیم دادخواست به صورت آنلاین است.

در صورتی که به وکیل دسترسی نداشته باشید بایستی بدانید که در بخش های مختلف دادخواست اعم از دلایل و منضمات و شرح دادخواست چه مطالبی را برای ارائه به دادگاه یادداشت کنید.


مراحل تنظیم دادخواست اعلام ورشکستگی


شما می توانید در این سایت به تمامی موضوعات مختلف دادخواست و انواع نمونه دادخوست مانند نمونه دادخواست اعلام ورشکستگی دسترسی داشته باشید.

روش کار به این صورت است که در بخش جستجوی نمونه دادخواست ، موضوع مورد نظر خود را انتخاب نموده و با جستجوی کلمات کلیدی مورد نظر می توانید نمونه دادخواست مورد نظر خود را مشاهده نمایید.

سپس می توانید در بخش تنظیم دادخواست اینترنتی ، پس از تکمیل فرم ارائه شده در سایت و قرار دادن شرح دادخواستی که می توانید از نمونه دادخواست یافت شده در مرحله قبل بهره گرفته و دادخواست خود را پرینت و به دفتر خدمات قضایی ارائه دهید.

نمونه دادخواست اعلام ورشکستگی ( نمونه ۱ )


برگ دادخواست به دادگاه عمومی

 

مشخصات طرفيننامنام خانوادگىنام پدرشغلمحل اقامت

شهر – خيابان -كوچه – شماره –پلاك

خواهان

۱-سهامدار

۲-مدیر شرکت

خوانده

۱- اعضای هیات مدیره

۲- رییس هیات مدیره

وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته وبهای آندادخواست اعلام ورشکستگی شرکت سهامی ……….
دلايل و منضمات دادخواست۱- اساسنامه شرکت ۲- روزنامه رسمی ۳- اظهارنامه ۴- هر تحقیقی که دادگاه لازم بداند

ریاست محترم محاکم عمومی و انقلاب دادگستری

با سلام احتراما به استحضار میرساند شعبه ………. دادگاه عمومی حقوقی ……… ضمن صدور حکم انحلال شرکت سهامی ………… اینجانب را به عنوان مدیر تصفیه منصوب می نماید و با توجه به اینکه مدیر تصفیه قانونا نماینده شرکت در حال تصفیه محسوب و کلیه اختیارات لازم را جهت امر تصفیه حتی از طریق طرح دعوی و ارجاع به داوری و … دار می باشد.

پس با بررسی مدارک و اسناد مشخص شده که شرکت اقدام به انجام معامله ای نموده که دو سوم اموال منقول و غیر منقول شرکت را مقید نموده و …

با توجه به شرایط ذکر شده و اسناد تقديمی صدور حکم ورشکستگی شرکت سهامی ………… حسب ماده ۲۱۲ لایحه اصلاحی مورد استدعاست.

امضا – مهر – اثر انگشت

شماره و تاريخ ثبت دادخواست

شماره

تاريخ

شعبه دادگاه عمومي رسيدگي فرمائيد

نام ونام خانوادگي مقام ارجاع كننده:

تاريخ / / امضاء

چاپ روزنامه رسمي كشور فرم شماره 1296/2201/54 دفتر طرح و برنامه ريزي

نمونه دادخواست اعلام ورشکستگی ( نمونه ۲ )


برگ دادخواست به دادگاه عمومی

 

مشخصات طرفيننامنام خانوادگىنام پدرشغلمحل اقامت

شهر – خيابان -كوچه – شماره –پلاك

خواهان

۱-سهامدار

۲-طلبکار

خوانده

۱- اعضای هیات مدیره

۲- شرکت تجارتی

وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته وبهای آندادخواست اعلام ورشکستگی شرکت تجارتی تضامنی ……….
دلايل و منضمات دادخواست۱- اساسنامه شرکت ۲- روزنامه رسمی ۳- اظهارنامه ۴- هر تحقیقی که دادگاه لازم بداند

ریاست محترم محاکم عمومی و انقلاب دادگستری

با سلام احتراما به استحضار میرساند که شرکت تضامنی ………….. در تاریخ …………. با تراضی تمامی شرکاء منحل گردیده و در حال تصفیه و تقسیم اموال می باشد که الان مشخص شده در اثر زیاتهای وارده اكثر سرمایه خود را از دست داده و به نظر می رسد دارایی های شرکت تکاپوی بدیهی ها را ننماید.

حال با تقدیم این دادخواست و چون دارایی شرکت تقسیم نشده و چون احتمال دارد حقوق طلب کاران رعایت نگردد با تقدیم این دادخواست تقاضای صدور حکم ورشکستگی به موجب مواد ۱۲۷ و ۴۱۲ و ۴۱۵ قانون تجارت مورد استدعاست.

امضا – مهر – اثر انگشت

شماره و تاريخ ثبت دادخواست

شماره

تاريخ

شعبه دادگاه عمومي رسيدگي فرمائيد

نام ونام خانوادگي مقام ارجاع كننده:

تاريخ / / امضاء

چاپ روزنامه رسمي كشور فرم شماره 1296/2201/54 دفتر طرح و برنامه ريزي

نمونه دادخواست اعلام ورشکستگی ( نمونه ۱ )


برگ دادخواست به دادگاه عمومی

 

مشخصات طرفيننامنام خانوادگىنام پدرشغلمحل اقامت

شهر – خيابان -كوچه – شماره –پلاك

خواهان

۱-سهامدار

۲-مدیر شرکت

خوانده

۱- اعضای هیات مدیره

۲- رییس هیات مدیره

وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته وبهای آندادخواست اعلام ورشکستگی شرکت سهامی ……….
دلايل و منضمات دادخواست۱- اساسنامه شرکت ۲- روزنامه رسمی ۳- اظهارنامه ۴- هر تحقیقی که دادگاه لازم بداند

ریاست محترم محاکم عمومی و انقلاب دادگستری

با سلام احتراما به استحضار میرساند شعبه ………. دادگاه عمومی حقوقی ……… ضمن صدور حکم انحلال شرکت سهامی ………… اینجانب را به عنوان مدیر تصفیه منصوب می نماید و با توجه به اینکه مدیر تصفیه قانونا نماینده شرکت در حال تصفیه محسوب و کلیه اختیارات لازم را جهت امر تصفیه حتی از طریق طرح دعوی و ارجاع به داوری و … دار می باشد.

پس با بررسی مدارک و اسناد مشخص شده که شرکت اقدام به انجام معامله ای نموده که دو سوم اموال منقول و غیر منقول شرکت را مقید نموده و …

با توجه به شرایط ذکر شده و اسناد تقديمی صدور حکم ورشکستگی شرکت سهامی ………… حسب ماده ۲۱۲ لایحه اصلاحی مورد استدعاست.

امضا – مهر – اثر انگشت

شماره و تاريخ ثبت دادخواست

شماره

تاريخ

شعبه دادگاه عمومي رسيدگي فرمائيد

نام ونام خانوادگي مقام ارجاع كننده:

تاريخ / / امضاء

چاپ روزنامه رسمي كشور فرم شماره 1296/2201/54 دفتر طرح و برنامه ريزي