نمونه دادخواست اصلاح شناسنامه


نمونه دادخواست اصلاح شناسنامه موضوعی است که در این مقاله می توانید مشاهده نمایید. چنانچه قصد اصلاح شناسنامه خود را بنا به هر دلیلی ( از تغییر نام گرفته تا اضافه کردن کلمه « سید » ) داشته باشید بایستی دادخواستی تنظیم نموده و به دادگاه ارائه دهید.

اگر نمی دانید که چگونه دادخواست اصلاح شناسنامه را تنظیم نمایید با ما تا انتهای این مطلب همراه باشید.

در مقاله « نمونه دادخواست تغییر نام » به تفصیل به ذکر شرایطی پرداختیم که هر یک از افرادی که قصد تغییر نام خود را دارند لازم است بدانند.

همان طور که می دانید برای انجام هر امر حقوقی ابتدا بایستی یک وکیل داشته باشید تا بتواند بهترین دلایل و بهترین شرح دادخواست موجود را برای ارائه به دادگاه ارائه نماید.

اما اگر هزینه پرداخت دستمزد به وکیل برای شما بالاست و یا بنا به هر دلیلی دسترسی به وکیل خود ندارید ما به شما کمک می کنیم تا خودتان به تنهایی دادخواست اصلاح شناسنامه را تنظیم نمایید.

هدف ما در این سایت علاوه بر ارائه تمامی نمونه دادخواست های موجود و مورد نیاز شما، تنظیم دادخواست به صورت آنلاین است.

در صورتی که به وکیل دسترسی نداشته باشید بایستی بدانید که در بخش های مختلف دادخواست اعم از دلایل و منضمات و شرح دادخواست چه مطالبی را برای ارائه به دادگاه یادداشت کنید.


مراحل تنظیم دادخواست اصلاح شناسنامه


شما می توانید در این سایت به تمامی موضوعات مختلف دادخواست و انواع نمونه دادخوست مانند نمونه دادخواست اصلاح شناسنامه دسترسی داشته باشید.

روش کار به این صورت است که در بخش جستجوی نمونه دادخواست ، موضوع مورد نظر خود را انتخاب نموده و با جستجوی کلمات کلیدی مورد نظر می توانید نمونه دادخواست مورد نظر خود را مشاهده نمایید.

سپس می توانید در بخش تنظیم دادخواست اینترنتی ، پس از تکمیل فرم ارائه شده در سایت و قرار دادن شرح دادخواستی که می توانید از نمونه دادخواست یافت شده در مرحله قبل بهره گرفته و دادخواست خود را پرینت و به دفتر خدمات قضایی ارائه دهید.

نمونه دادخواست اصلاح شناسنامه ( نمونه ۱)


برگ دادخواست به دادگاه عمومی

 

مشخصات طرفيننامنام خانوادگىنام پدرشغلمحل اقامت

شهر – خيابان -كوچه – شماره –پلاك

خواهان

خوانده

وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته وبهای آنالزام خوانده به درج و اضافه نمودن نام «سید» در سند سجلی ……
دلايل و منضمات دادخواست1- شجره نامه های معتبر ۲- گواهی رسمی گواهان (سادات حسینی) ۳- گواهی … ۴- فتوکپی مصدق شناسنامه ۵- وکالتنامه .

ریاست محترم محاکم عمومی و انقلاب دادگستری

 با سلام و احترام به استحضار عالی می رساند موکل ………. پیشکش فرزند مرحوم …….. که از شخصیت های معتبر و متقی و ملتزم به اصول شرعی و اخلاقی می باشند که متأسفانه تاکنون سیادت وی به آنجا و دلایل مختلف مکتوم مانده و نظر به اینکه در روزهای پایانی عمر به سر می برد و اضافه نمودن کلمه (سید) با توجه به اشتهار محله عرفی نامبرده به لحاظ ادای وظیفه شرعی برای خود و نسل های بعدی وی مهم می باشد و همچنین دفاع از حرمت سادات که سیادت آنها طبق احادیث و روایات معتبر شرعی باید در همه جا بازگو و موجب استحکام بخشیدن به سیرت ائمه اطهار (ع) مؤیدی برای احراز انتساب، حضرت فاطمه زهرا باشد.

بدین وسیله به استناد مدارک و شجره نامه مستند که به صورت علمی و از بنای معتبر جمع آوری و تنظیم گردیده حاکی از این است که ریشه مشارالیه به صورت پیوسته و بدون هیچ گونه انقطاعی به امام …. (ع) ختم می شود و همچنین گواهی گواهان برای احراز حقیقت که جملگی از سادات حسینی می باشند که امضای آنان نیز به تأیید و گواهی دفتر اسناد رسمی شماره … شهرستان قم رسیده است و على الخصوص گواهی  ……. متخلص به حاج ……. که از مراجع معتبر و معظم قم می باشند مراتب سیادت موکل از نظر شرعی به اثبات رسیده است که برای رعایت تشریفات شکلی و صدور دستور برای اداره ثبت احوال نسبت به اضافه نمودن کلمه (سید) قبل از نام مشارالیه از آن مقام محترم مورد استدعاست.

 

امضا – مهر – اثر انگشت

شماره و تاريخ ثبت دادخواست

شماره

تاريخ

شعبه دادگاه عمومي رسيدگي فرمائيد

نام ونام خانوادگي مقام ارجاع كننده:

تاريخ / / امضاء

چاپ روزنامه رسمي كشور فرم شماره 1296/2201/54 دفتر طرح و برنامه ريزي

نمونه دادخواست اصلاح شناسنامه ( نمونه ۲)


برگ دادخواست به دادگاه عمومی

 

مشخصات طرفيننامنام خانوادگىنام پدرشغلمحل اقامت

شهر – خيابان -كوچه – شماره –پلاك

خواهان

خوانده

وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته وبهای آنابطال شناسنامه به شماره ……. و صدور سند سجلی جدید با تاریخ ………
دلايل و منضمات دادخواست۱- فتوکپی مصدق شناسنامه ۲- استشهادیه ۳- در صورت لزوم استماع شهادت شهود ۴- ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری

ریاست محترم محاکم عمومی و انقلاب دادگستری

با سلام و احترام به استحضار عالی می رساند موكله خواهری داشت که در تاریخ ……. به دنیا آمده و ۵ سال بعد به علت بیماری فوت نمود. لیکن والدین به علت تعلق خاطر و فرهنگ حاکم آن زمان از ابطال شناسنامه وی خودداری و پس از ولادت مشارالیه، شناسنامه خواهر متوفی را به وی تعلق داشته و ایشان را به نام وی نامیدند.

حال از محضر محترم دادگاه استدعا دارد، وفق مقررات ماده ۴ قانون ثبت احوال و نیز مواد ۶۵۹ و ۹۹۶ قانون مدنی حکم به الزام اداره خوانده به ابطال شناسنامه به شماره …. و صدور سند سجلی جدید با تاریخ …….. با حفظ سایر مندرجات صادر فرمایید.

 

امضا – مهر – اثر انگشت

شماره و تاريخ ثبت دادخواست

شماره

تاريخ

شعبه دادگاه عمومي رسيدگي فرمائيد

نام ونام خانوادگي مقام ارجاع كننده:

تاريخ / / امضاء

چاپ روزنامه رسمي كشور فرم شماره 1296/2201/54 دفتر طرح و برنامه ريزي

نمونه دادخواست اصلاح شناسنامه ( نمونه ۳)


برگ دادخواست به دادگاه عمومی

 

مشخصات طرفيننامنام خانوادگىنام پدرشغلمحل اقامت

شهر – خيابان -كوچه – شماره –پلاك

خواهان

خوانده

وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته وبهای آنتقاضای صدور حکم به اصلاح شناسنامه شماره …… بر تغییر نام کوچک از …….. به ……….
دلايل و منضمات دادخواست۱- فتوکپی شناسنامه، ۲- استشهادیه

ریاست محترم محاکم عمومی و انقلاب دادگستری

با سلام و احترام به استحضار می رساند اینجانب خواهان فوق الذکر به استناد مدارک پیوست دارنده شماره | شناسنامه ………. با نام کوچک ………. میباشم ولی از بدو تولد بنده را با نام کوچک ……… صدا می کنند و این دو اسم بودن بنده را دچار دوگانگی نموده است. لذا با تقدیم این دادخواست و طبق استشهادیه پیوست که در صورت نیاز شاهدان را به دادگاه محترم آورده، تقاضای صدور حکم به اصلاح شناسنامه شماره …… بر تغییر نام کوچک از ……….. به ……….. را خواستارم.

 

امضا – مهر – اثر انگشت

شماره و تاريخ ثبت دادخواست

شماره

تاريخ

شعبه دادگاه عمومي رسيدگي فرمائيد

نام ونام خانوادگي مقام ارجاع كننده:

تاريخ / / امضاء

چاپ روزنامه رسمي كشور فرم شماره 1296/2201/54 دفتر طرح و برنامه ريزي