2.3/5 - (3 امتیاز)

مقدمه ای بر نمونه دادخواست ازدواج بدون اذن پدر


در این مقاله قصد داریم تا با ارائه چند نمونه دادخواست ازدواج بدون اذن پدر به دخترانی که قصد ازدواج دارند اما پدر و ولی آنها راضی به ازدواج نیست کمک کنیم تا بتوانند بدون نیاز به وکیل دادخواست ازدواج بدون اذن پدر خود را تنظیم نمایند.

اما پیش از آن لازم است تا درباره مبحث ازدواج و اجازه پدر برای ازدواج دختران صحبت کنیم. پس برای اینکه بدانید در چه مواردی دختر می تواند بدون اجازه پدر ازدواج کند و راهکار آن چیست با ما تا انتهای این مطلب همراه باشید.


نـکاح دخـتر باکره اگرچه به سن بلـوغ رسيده باشد، مـوقوف به اجازه پدر يا جد پدري اوست و هرگاه پدر يا جـد پدري بدون علت موجه از دادن اجازه امتناع ­نماید دخـتر مي­تواند با معرفي کامل مردي که مي­خواهد با او ازدواج کند و شرايط نکاح و مهري که بين آنها قرار داده شده، پس از تقدیم دادخواست ازدواج بدون اذن پدر و اخذ اجازه از دادگاه به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نمايد.

همچنین ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجه در مواردی هم که مانع قانونی ندارد موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است.

عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال شمسی منوط است به اذن ولی، به شرط رعایت مصلحت ، با تشخیص دادگاه صالح.

ماده اصلاحی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام از جهات مختلف قابل توجه است :

  •  عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از ۱۵ سال تمام شمسی منوط به اذن ولی است . بنابر این دختر تا سن ۱۳ سالگی و پسر تا سن ۱۵ سالگی بدون اذن ولی نمی تواند ازدواج کند.
  • این ازدواج منوط به رعایت مصلحت پسر یا دختر است و تشخیص مصلحت با دادگاه صلاحیت دار است . بنابراین صرف ادعای ولی به رعایت مصلحت کافی نیست و این امر نیاز به تصمیم قضایی دارد و ثبت ازدواج موکول به ارائه رای دادگاه در این خصوص است.
  • برابر تبصره ماده ۱۲۱۰ ق.م سن بلوغ در پسر ۱۵ سال تمام قمری و در دختر ۹ سال تمام قمری است. ماده ۱۰۴۱ اصلاحی ، بدون آنکه سن بلوغ را که قابل ایراد می باشد تغییر دهد ، سن ازدواج یا قابلیت صحی برای نکاح را تغییر داده و ازدواج دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی را موکول به اذن ولی و اجازه دادگاه دانسته است .
  • در ماده ۱۰۴۱ اصلاحی جدید ، مانند ماده پیشین ، ضمانت اجرای ازدواج صغير بدون اذن ولی و تصویب دادگاه مشخص و روشن نشده است .
  • نفوذ نکاح صغير مشروط بر این است که اقدام ولی به مصلحت کودک باشد . به بار نیامدن مفسدت کافی نیست .
  • فرض ضرر برای کودک در نکاح وجود دارد ، چون او را از حق انتخاب همسر محروم می سازد . پس ، ولی قهری باید ضرورت اقدام خود را پیش از نکاح در دادگاه اثبات کند.
  • ولایت پدر و جد پدری ، به دلیل نقص در کمال رشد ( مانند جنون و مستی و اغماء و کفر و احرام ) معلق می شود .

در قانون مدنی ضمانت اجرای حقوقی تخلف از شرط بلوغ به طور صریح بیان نشده است ، ولی از لحن ماده ۱۰۴۱ برمی آید که قانونگذار نخواسته است نکاح خردسالان را نافذ بداند . وانگهی ، عاقد و زوج نیز از نظر کیفری مجازات می شوند.

مطابق ماده ۵۶ قانون جدید حمایت خانواده ، هر سردفتر رسمی که بدون اخذ گواهی موضوع ماده (۲۳) و (۳۱) این قانون یا بدون اخذ اجازه نامه مذکور در ماده (۱۰۶۰) قانون مدنی یا حکم صادر شده در مورد تجویز ازدواج مجدد یا بر خلاف مقررات ماده (۱۰۴۱) قانون مدنی به ثبت ازدواج اقدام کند یا بدون حکم دادگاه یا گواهی عدم امکان سازش یا گواهی موضوع ماده (۱۰۴۰) این قانون ۳ یا حکم تنفیذ راجع به احکام خارجی به ثبت هر یک از موضوعات فسخ نکاح یا اعلام بطلان نکاح یا طلاق مبادرت کند، به محرومیت درجه چهار موضوع قانون مجازات اسلامی از اشتغال به سردفتری محکوم می شود .

مطابق ماده ۲۳ قانون جدید حمایت خانواده ، وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون بیماریهایی را که باید طرفین پیش از ازدواج علیه آنها واکسینه شوند و نیز بیماری های واگیردار و خطرناک برای زوجین و فرزندان ناشی از ازدواج را معین و اعلام کند .

دفاتر رسمی ازدواج باید پیش از ثبت نکاح گواهی صادر شده از سوی پزشکان و مراکز مورد تأیید وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دال بر عدم اعتیاد به مواد مخدر و عدم ابتلاء به بیماری های موضوع این ماده و یا واکسینه شدن طرفین نسبت به بیماری های مذکور را از آنان مطالبه و بایگانی کنند .

تبصره – چنانچه گواهی صادر شده بر وجود اعتیاد و یا بیماری دلالت کند ، ثبت نکاح در صورت اطلاع طرفین بلامانع است . در مورد بیماری های مسری و خطرناکی که نام آنها به وسیله وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی تعیین و اعلام می شود ، طرفین جهت مراقبت و نظارت به مراکز تعیین شده معرفی می شوند.

در مواردی که بیماری خطرناک زوجین به تشخیص وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی منجر به خسارت به جنین باشد ، مراقبت و نظارت باید شامل منع تولید نسل نیز باشد.


نکاح قبل و بعد از بلوغ


مطابق ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی ، اصلاح شده به تاریخ ۱۳۸۱ ، عقد نکاح قبل از بلوغ با اجازه ولی و به شرط مصلحت مولی عليه صحيح می باشد. مقصود از ولی در ماده ۱۰۴۱ اصلاحی ، همان طور که فقها امامیه گفته اند ، ولی قهری یعنی پدر و جد پدری است.

ماده ۱۰۴۳ ق.م مقرر می دارد: نکاح دختر باکره اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جد پدری او است و هرگاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند اجازه او ساقط و در این صورت دختر می تواند با معرفی کامل مردی که میخواهد با او ازدواج نماید و شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شده پس از اخذ اجازه از دادگاه خانواده به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید.

طلاق با صدور حکم واقع نمی شود و اجرای آن با گفتن صیغه طلاق نزد دو مرد عادل در دفتر طلاق به وسیله نماینده دادگاه صورت می پذیرد .

در موردی که عسر و حرج تحمل ناپذیری زندگی یا شرافت زن را تهدید می کند ، رویه قضایی طلاق زن را پیش از گذشتن چهار سال پذیرفته است.


ازدواج دختر بالغه


در مورد نکاح دختر بالغه باید گفت ، از آنجا که دخالت در ازدواج دختری که به سن بلوغ رسیده و به عبارت دیگر، ولایت بر او در ازدواج امری بر خلاف اصل است، قانونگذار به تبعیت از فقه امامیه حدودی برای آن قائل شده است :

اولا ، فقط پدر و جد پدری دارای چنین اختیاری هستند و موافقت یکی از آنان برای ازدواج کافی است .


 آیا دختر بالغه در صورت فوت پدر نیاز به اجازه ازدواج دارد ؟


اگر پدر یا جد پدری دختر به علتی محجور و تحت قیمومت باشد اجازه شخص دیگری مانند قيم او لازم نخواهد بود ، زیرا ولایت پدر و جد پدری در نکاح باکره رشیده یک قاعده استثنائی و مختص به آنان است و نمی توان آن را به اشخاص دیگر تعمیم داد .

اگر پدر و جد پدری فوت کرده باشند، دختر مکلف به کسب اجازه از شخص دیگری نیست ( ملاك ماده ۱۰۴۴ ق.م.).

حتی در صورتی که پدر و جد پدری غایب باشند ، به نحوی که تحصیل اجازه امکان نداشته با موجب مشقت باشد، با توجه به عقیده فقهای اماميه و ماده ۱۰۴۴ قانون مدنی ، دختر حق دارد آزادانه ازدواج کند.

ماده ۱۰۴۴ مقرر می دارد : در صورتی که پدر یا جد پدری در محل حاضر نباشند و استیذان از آنها نیز عادتا غیر ممکن بوده و دختر نیز احتیاج به ازدواج داشته باشد ، وی می تواند اقدام به ازدواج نماید.


آیا دختر برای ازدواج مجدد نیز نیاز به اجازه پدر دارد؟


اجازه پدر و جد پدری فقط در مورد ازدواج دختری لازم است که باکره باشد . بنابراین ، دختری که یک بار ازدواج کرده و بکارت او زائل شده است برای ازدواج بعدی نیاز به اجازه پدر یا جد پدری ندارد.

همچنین اگر بکارت دختر بدون ازدواج با در اثر ازدواج باطل با عمل جنسی از بین رفته باشد می تواند بدون اجازه پدر یا جد پدری ازدواج کند .

ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی مبتنی بر فقه امامیه است که بر طبق آن دختر باکره ( بكر ) رشیده باید با اجازه پدر یا جد پدری خود شوهر کنند و اگر باکره نباشد نیازی به این اجازه ندارد .


چه زمانی می توان دادخواست ازدواج بدون اذن پدر تنظیم کرد؟


در صورتی که پدر یا جد پدری از اختیار خود سوء استفاده کند و بدون علت موجه از دادن اجازه خودداری نماید، دختر می تواند بدون تحصیل اجازه او با تشریفات مقرر در ماده ۱۰۴۳ ازدواج کند.

یعنی می تواند با ارائه نمونه دادخواست ازدواج بدون اذن پدر به دادگاه مراجعه و با معرفی کامل مردی که می خواهد به او شوهر کند و شرایط نکاح و مهریه مقرر بین آنان و پس از اخذ اجازه از دادگاه به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ازدواج اقدام نماید .

نمونه دادخواست ازدواج بدون اذن پدر ( نمونه ۱)


برگ دادخواست به دادگاه عمومی

 

مشخصات طرفيننامنام خانوادگىنام پدرشغلمحل اقامت

شهر – خيابان -كوچه – شماره –پلاك

خواهان

خوانده

وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته وبهای آن اجازه ثبت ازدواج بدون اذن پدر
دلايل و منضمات دادخواست۱- شناسنامه خواهان، ۲- استشهادیه و شهادت شهود، ۳- مدرک مورد نیاز دیگر

ریاست محترم مجتمع قضایی خانواده ……

احتراما به استحضار می رساند :

اینجانب در تاریخ …………… با شماره شناسنامه …………….. صادره از ……………… متولد شده ام و در شرایط مناسبی از رشد سنی هستم و قصد ازدواج با آقای ……………….. را دارم .  نظر به اینکه آقای ………….. فرزند …………….. متولد ……………….. دارای مذهب ………………… و دارای مدرک تحصیلی ………………….… و مشغول به کار در …………………… هستند و با امضای شروط ضمن عقد ازدواج ، خواهان ازدواج دائم اینجانب با قبول مهریه …………………….. می باشند که از تمامی جهات شخصی ، خانوادگی و اجتماعی تناسب و هماهنگی لازم را با بنده دارا می باشند و تحقیقات محلی لازم صورت گرفته از ایشان و خانواده شان نیز موید این مطلب می باشد .

با این حال ، با توجه به اینکه پدر بنده در سال های گذشته از مادرم جدا شده و بدون دلیل موجه و منطقی از دادن اجازه ازدواج به اینجانب خودداری می نمایند و همچنین جد پدری اینجانب نیز در قید حیات نیستند ؛  لذا با عنایت به مدارک تقدیم شده و همچنین با به استناد به شهادت شهود و طبق ماده 1043 قانون مدنی و از باب ” الْحاکِمُ وَلیُّ مَنْ لاوَلیَّ لَهُ ” ، رسیدگی و صدور حکم مبنی بر صدور اجازه ازدواج اینجانب بدون اذن و رضایت پدر را از محضر دادگاه محترم استدعا دارم .

 

امضا – مهر – اثر انگشت

شماره و تاريخ ثبت دادخواست

شماره

تاريخ

شعبه دادگاه عمومي رسيدگي فرمائيد

نام ونام خانوادگي مقام ارجاع كننده:

تاريخ / / امضاء

چاپ روزنامه رسمي كشور فرم شماره 1296/2201/54 دفتر طرح و برنامه ريزي

نمونه دادخواست ازدواج بدون اذن پدر ( نمونه ۲)


برگ دادخواست به دادگاه عمومی

 

مشخصات طرفيننامنام خانوادگىنام پدرشغلمحل اقامت

شهر – خيابان -كوچه – شماره –پلاك

خواهان

خوانده

وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته وبهای آن اجازه ثبت ازدواج به علت خودداری پدر بزرگ از اذن ازدواج
دلايل و منضمات دادخواست۱- شناسنامه خواهان، ۲- اظهارنامه شماره ……. مورخ ، ۳- استشهادیه و شهادت شهود، ۴- مدرک مورد نیاز دیگر

 

ریاست محترم مجتمع قضایی خانواده ……

با سلام و احترام به استحضار می رساند: اینجانبه ……….. در سن قانونی بوده و به جهت فوت پدرم برای ازدواج متأسفانه امکان ازدواج از من گرفته میشود. نظر به اینکه آقای ………….. که متقاضی ازدواج با اینجانبه می باشد به استناد ذکر دلایل و مستندات از شهود ……….. از هر حیث صلاحیت و شایستگی ازدواج با مرا دارا میباشد و امتناع جد پدری ام با امر ازدواج، بدون دلیل و علت موجه می باشد. فلذا مستند به ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی و از باب “الحاكم ولی الممتنع” صدور اذن ازدواج از ریاست محترم دادگاه مورد عنایت می باشد.

 

امضا – مهر – اثر انگشت

شماره و تاريخ ثبت دادخواست

شماره

تاريخ

شعبه دادگاه عمومي رسيدگي فرمائيد

نام ونام خانوادگي مقام ارجاع كننده:

تاريخ / / امضاء

چاپ روزنامه رسمي كشور فرم شماره 1296/2201/54 دفتر طرح و برنامه ريزي

نمونه دادخواست ازدواج بدون اذن پدر ( نمونه ۳)


برگ دادخواست به دادگاه عمومی

 

مشخصات طرفيننامنام خانوادگىنام پدرشغلمحل اقامت

شهر – خيابان -كوچه – شماره –پلاك

خواهان

خوانده

وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته وبهای آن تقاضای رسیدگی و صدور اذن ازدواج دائم
دلايل و منضمات دادخواست۱- کپی کارت ملی، ۲- کپی شناسنامه و کارت ملی زوج، ۳- عنداللزوم دادخواست ارجاع به پزشکی قانونی

ریاست محترم مجتمع قضایی خانواده ……

با سلام و احترام به استحضار می رساند که اینجانبه …….. فرزند …….. متولد ……… که امکان ازدواج با فرد شایسته ای به نام آقای …….. که پسرخاله بنده نیز می باشد برایم فراهم گردیده است و ایشان نیز در حال حاضر متقاضی ازدواج با اینجانبه بوده و نیز صلاحیت و شایستگی ازدواج با بنده را دارا می باشد و مضافا بر اینکه ایشان شاغل در …….. می باشد .على هذا با استناد به ماده ۱۰۴۱ از قانون مدنی که قابلیت صحی برای ازدواج دختر کمتر از ۱۳ سال را منوط به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه نموده است و ولی اینجانبه نیز با این ازدواج موافق می باشد و رضایت کامل به این ازدواج را دارند لذا با تقدیم این دادخواست و صدور حکم بر اجازه ازدواج با مشارالیه و ثبت در دفتر رسمی ازدواج را از محضر عالی استدعامندیم.

 

امضا – مهر – اثر انگشت

شماره و تاريخ ثبت دادخواست

شماره

تاريخ

شعبه دادگاه عمومي رسيدگي فرمائيد

نام ونام خانوادگي مقام ارجاع كننده:

تاريخ / / امضاء

چاپ روزنامه رسمي كشور فرم شماره 1296/2201/54 دفتر طرح و برنامه ريزي

نمونه دادخواست ازدواج بدون اذن پدر ( نمونه ۴)


برگ دادخواست به دادگاه عمومی

 

مشخصات طرفيننامنام خانوادگىنام پدرشغلمحل اقامت

شهر – خيابان -كوچه – شماره –پلاك

خواهان

خوانده

وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته وبهای آنصدور حکم بر اجازه ازدواج به دليل خودداري پدر از اجازه مزبور بدون دليل شرعي و قانوني
دلايل و منضمات دادخواست۱- فتوکپي مصدق شناسنامه ۲- فتوکپي توافقنامه اينجانبه و همسر آينده در شروط دوازده گانه و مهريه

ریاست محترم مجتمع قضایی خانواده ……

احتراماً به استحضار عالي مي رساند:
1- اينجانبه …… فرزند …… داراي دانشنامه ليسانس…… با داشتن ۲۳سال سن قصد دارم با آقاي…… فرزند….. متولد…… داراي مذهب……. و داراي شغل ….. که در خانواده اي مذهبي متولد گرديده و پايبند به مسائل شرعي و مذهبي مي باشد ازدواج نمايم.
۲- با کمال تاسف پدر اينجانب (خوانده) بدون دليل شرعي و قانوني با ازدواج اينجانب با مشارالیه مخالفت مي نمايد و از دادن اذن جهت ازدواج امتناع مي ورزد.
۳- خوانده شروط دوازده گانه ضمن عقد نکاح را پذيرفته و تعهد به پرداخت تعداد ….. سکه بهار آزادي به عنوان مهريه نموده است.
۴- عليهذا با تقديم اين دادخواست، با عنايت به مراتب فوق مستنداً به ماده ۱۰۴۳ قانون مدني صدور حکم مبنی بر اجازه ازدواج با نامبرده مورد استدعاست.

 

امضا – مهر – اثر انگشت

شماره و تاريخ ثبت دادخواست

شماره

تاريخ

شعبه دادگاه عمومي رسيدگي فرمائيد

نام ونام خانوادگي مقام ارجاع كننده:

تاريخ / / امضاء

چاپ روزنامه رسمي كشور فرم شماره 1296/2201/54 دفتر طرح و برنامه ريزي