5/5 - (1 امتیاز)

نمونه دادخواست اجرت المثل ایام زوجیت


در این مقاله قصد داریم با ارائه چند نمونه دادخواست اجرت المثل ایام زوجیت به کسانی که می خواهند برای مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت خود اقدام نمایند راهنمایی دهیم. زیرا تنظیم دادخواست اجرت المثل ایام زوجیت نیاز به وکیل یا دانش حقوقی داشته تا بتوانید بهترین شرح دادخواست را برای دادگاه محترم تنظیم کنید.

اما پیش از آن لازم است تا کمی درباره اجرت المثل و شرایط مطالبه آن صحبت نماییم. پس با ما تا انتهای این مطلب همراه باشید.


مراحل تنظیم نمونه دادخواست اجرت المثل ایام زوجیت


شما می توانید در این سایت به تمامی موضوعات مختلف دادخواست و انواع نمونه دادخوست مانند نمونه دادخواست اجرت المثل ایام زوجیت دسترسی داشته باشید.

روش کار به این صورت است که در بخش جستجوی نمونه دادخواست ، موضوع مورد نظر خود را انتخاب نموده و با جستجوی کلمات کلیدی مورد نظر می توانید نمونه دادخواست مورد نظر خود را مشاهده نمایید.

سپس می توانید در بخش تنظیم دادخواست اینترنتی ، پس از تکمیل فرم ارائه شده در سایت و قرار دادن شرح دادخواستی که می توانید از نمونه دادخواست یافت شده در مرحله قبل بهره گرفته و دادخواست خود را پرینت و به دفتر خدمات قضایی ارائه دهید.


تعریف اجرت المثل ایام زوجیت


مطابق قانون ، عمل هر شخصی محترم بوده و طبق شرایطی می توان مزد آن را دریافت نمود . به عنوان مثال ، کارهایی که زن در طول زندگی مشترک به درخواست زوج انجام می دهد ، دارای ارزش بوده و زن می تواند بابت آنها مزد بگیرد که به آن اجرت المثل ایام زوجیت گفته می شود .

مطالبه اجرت المثل ایام زناشویی که معمولا حین دعوای طلاق به عمل آید ، نیازمند ارائه دادخواست اجرت المثل ایام زوجیت به دادگاه خانواده می باشد . به همین مناسبت ، در این مقاله قصد داریم نمونه فرم دادخواست اجرت المثل ایام زوجیت را برای شما عزیزان ارائه نماییم.


شرایط دریافت اجرت المثل ایام زوجیت


بر اساس ماده 336 قانون مدنی ، هرکس بر حسب امر دیگری اقدام به عملی کند که عرفا برای آن عمل اجرتی بوده یا آن شخص عادتا مهیای آن عمل باشد ، مستحق اجرت کار خود خواهد بود .

همچنین ، اجرت المثل زن بر اساس ماده 29 قانون حمایت خانواده تعریف شده است که به موجب این ماده ، چنانچه زوجه کارهایی را که شرعا بر عهده او نبوده است را به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و این امر برای دادگاه ثابت شود ، دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن به زن حکم می دهد .

بر این اساس ، شرایط دریافت اجرت المثل زن آن است که درخواست طلاق از طرف زن نبوده و دادخواست طلاق از سوی مرد نیز به علت تخلف زن از ایفای وظایف زناشویی اش نبوده باشد ، کارهایی که زن انجام داده به دستور زوج بوده باشد . زن وظیفه ای در قبال آنها نداشته باشد ، همچنین زن با قصد دریافت مزد این قبیل کارها را انجام داده باشد.

نمونه دادخواست اجرت المثل ایام زوجیت ( نمونه ۱)


برگ دادخواست به دادگاه عمومی

 

مشخصات طرفيننامنام خانوادگىنام پدرشغلمحل اقامت

شهر – خيابان -كوچه – شماره –پلاك

خواهان

خوانده

وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته وبهای آنمطالبه اجرت المثل ایام زوجیت با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری بانضمام مطالبه خسارات دادرسی اعم از هزینه دادرسی، هزینه کارشناسی و …
دلايل و منضمات دادخواست۱. کپی شناسنامه ۲. کپی مصدق سند طلاق ۳.سابقه پرونده در شعبه … دادگاه خانواده …

ریاست محترم مجتمع قضایی خانواده ……

با سلام ؛

اینجانب به موجب سند عقدنامه شماره …………………….. به تاریخ …………………….. به عقد دائم آقای ……………………..در امده ام و از زمان شروع زندگی مشترک به تاریخ ……………………………….. تا حال حاضر به دستور ایشان و بدون قصد تبرع ، کلیه امور خانه داری اعم از آشپزی ، نظافت و نگهداری و تربیت فرزندان که به لحاظ شرعی و قانونی وظیفه اینجانب نبوده است را به انجام رسانده ام ؛ اما تا کنون هیچ گونه مزدی بابت انجام این امور دریافت نکرده ام . حال از دادگاه محترم تقاضا دارم که مستند به مواد 336 قانون مدنی و ماده 29 قانون حمایت خانواده و با ارجاع امر به کارشناسی مبلغ اجرت المثل ایام زوجیت اینجانب تعیین و حکم به پرداخت آن توسط خوانده به علاوه جمیع هزینه های دادرسی از جمله هزینه کارشناسی صادر گردد .

 

امضا – مهر – اثر انگشت

شماره و تاريخ ثبت دادخواست

شماره

تاريخ

شعبه دادگاه عمومي رسيدگي فرمائيد

نام ونام خانوادگي مقام ارجاع كننده:

تاريخ / / امضاء

چاپ روزنامه رسمي كشور فرم شماره 1296/2201/54 دفتر طرح و برنامه ريزي