به این نوشته چند امتیاز میدهید؟

نمونه دادخواست اثبات وصیت نامه


نمونه دادخواست اثبات وصیت نامه موضوعی است که در این مقاله می توانید مشاهده نمایید. چنانچه قصد اثبات صحت وصیت نامه را از دادگاه محترم خواستارید و نمی دانید که چگونه دادخواست اثبات وصیت نامه را تنظیم نمایید با ما تا انتهای این مطلب همراه باشید.

در مقاله « شرایط نوشتن وصیت نامه » به تفصیل به ذکر شرایطی پرداختیم که هر فرد برای تنظیم وصیت نامه خود باید رعایت کند. اما ممکن است افراد بدون دانش و آگاهی وصیت نامه هایی تنظیم کنند که بعد از فوت نیاز به بررسی بیشنر توسط دادگاه داشته باشد.

همان طور که می دانید برای انجام هر امر حقوقی ابتدا بایستی یک وکیل داشته باشید تا بتواند بهترین دلایل و بهترین شرح دادخواست موجود را برای ارائه به دادگاه ارائه نماید.

اما اگر هزینه پرداخت دستمزد به وکیل برای شما بالاست و یا بنا به هر دلیلی دسترسی به وکیل خود ندارید ما به شما کمک می کنیم تا خودتان به تنهایی دادخواست اثبات وصیت نامه را تنظیم نمایید.

هدف ما در این سایت علاوه بر ارائه تمامی نمونه دادخواست های موجود و مورد نیاز شما، تنظیم دادخواست به صورت آنلاین است.

در صورتی که به وکیل دسترسی نداشته باشید بایستی بدانید که در بخش های مختلف دادخواست اعم از دلایل و منضمات و شرح دادخواست چه مطالبی را برای ارائه به دادگاه یادداشت کنید.


مراحل تنظیم دادخواست اثبات وصیت نامه


شما می توانید در این سایت به تمامی موضوعات مختلف دادخواست و انواع نمونه دادخوست مانند نمونه دادخواست اثبات وصیت نامه دسترسی داشته باشید.

روش کار به این صورت است که در بخش جستجوی نمونه دادخواست ، موضوع مورد نظر خود را انتخاب نموده و با جستجوی کلمات کلیدی مورد نظر می توانید نمونه دادخواست مورد نظر خود را مشاهده نمایید.

سپس می توانید در بخش تنظیم دادخواست اینترنتی ، پس از تکمیل فرم ارائه شده در سایت و قرار دادن شرح دادخواستی که می توانید از نمونه دادخواست یافت شده در مرحله قبل بهره گرفته و دادخواست خود را پرینت و به دفتر خدمات قضایی ارائه دهید.


نمونه دادخواست اثبات وصیت نامه ( نمونه ۱)


برگ دادخواست به دادگاه عمومی

 

مشخصات طرفيننامنام خانوادگىنام پدرشغلمحل اقامت

شهر – خيابان -كوچه – شماره –پلاك

خواهان

خوانده

وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته وبهای آنتقاضای اثبات صحت و اصالت وصیت نامه عادی مورخ……….
دلايل و منضمات دادخواست۱- کپی مصدق گواهی حصر وراثت شماره …….  ۲- کپی مصدق کارت ملی خواهان ۳- کپی مصدق وصیت نامه عادی مورخه ۴- استماع شهادت شهود

ریاست محترم محاکم عمومی و انقلاب دادگستری

با سلام به استحضار می رساند آقای ……….. به شماره شناسنامه ………. در تاریخ ………….. در اقامتگاه دائمی خویش بدرود زندگی گفته است و به موجب وصیت نامه عادی مورخ …………….. وصیت نموده و طبق موازین شرعی، وضعیت اموال و دارایی خویش را روشن نموده است و ذیل این وصیت نامه نیز به توسط افرادی گواهی و امضای گردیده است .

ولیكن خواندگان محترم که سایر وراث آن مرحوم هستند، مفاد وصیت نامه را به نفع خود نمی دانند و منکر صحت مفاد وصیت نامه می باشند.

لذا تقاضای رسیدگی و تحقیق و اثبات صحت آن و آخرالامر تقاضای صدور حکم مبنی بر صحت و اصالت وصیت نامه یاد شده را طبق ماده ۲۸۷ قانون امور حسبی با احتساب خسارات و هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل را خواستارم.

 

امضا – مهر – اثر انگشت

شماره و تاريخ ثبت دادخواست

شماره

تاريخ

شعبه دادگاه عمومي رسيدگي فرمائيد

نام ونام خانوادگي مقام ارجاع كننده:

تاريخ / / امضاء

چاپ روزنامه رسمي كشور فرم شماره 1296/2201/54 دفتر طرح و برنامه ريزي

نمونه دادخواست اثبات وصیت نامه ( نمونه ۲)


برگ دادخواست به دادگاه عمومی

 

مشخصات طرفيننامنام خانوادگىنام پدرشغلمحل اقامت

شهر – خيابان -كوچه – شماره –پلاك

خواهان

خوانده

وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته وبهای آنتقاضای اثبات وصیت نامه عادی مورخ……….
دلايل و منضمات دادخواست۱- فتوکپی مصدق گواهی انحصار وراثت ۲- فتوکپی مصدق کارت ملی خواهان

۳- فتوکپی مصدق وصیت نامه عادی مورخ …… ۴- شهادت شهود ۵- ارجاع امر به کارشناس

ریاست محترم محاکم عمومی و انقلاب دادگستری

احتراما به استحضار می رساند خانم/ آقای ……….. فرزند ……..… که در تاریخ ……… فوت نموده اند، در تاریخ ……..… به موجب یک وصیت نامه عادی در حضور شاهدان وضعیت اموال و دارایی خویش را مشخص نموده اند، و همچنین عده ای از شاهدان نیز آن را گواهی نموده اند، خوانده محترم منکر صحت مفاد وصیت نامه فوق الذکر بوده و آن را نمی پذیرند.

لذا تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر اثبات صحت و اصالت وصیت نامه را طبق ماده ۲۸۷ قانون امور حسبی دارم.

 

امضا – مهر – اثر انگشت

شماره و تاريخ ثبت دادخواست

شماره

تاريخ

شعبه دادگاه عمومي رسيدگي فرمائيد

نام ونام خانوادگي مقام ارجاع كننده:

تاريخ / / امضاء

چاپ روزنامه رسمي كشور فرم شماره 1296/2201/54 دفتر طرح و برنامه ريزي