نمونه دادخواست اثبات مالکیت


آن چه در این مقاله پیش روی شماست ، نمونه دادخواست اثبات مالکیت است. پس چنانچه مالک یک ملکی هستید و نمی دانید که چگونه دادخواست اثبات مالکیت را تنظیم کنید با ما تا انتهای این مقاله همراه باشید.

شاید برای شما که مالک یک ملک هستید این موضوع پیش آمده باشد که بخواهید بنا به هر دلیلی مالکیت خود را اثبات نمایید. برای این کار ابتدا شما بایستی یک وکیل داشته باشید تا بتواند بهترین دلایل و بهترین شرح دادخواست موجود را برای ارائه به دادگاه ارائه نماید.

اما اگر هزینه پرداخت دستمزد به وکیل برای شما بالاست و یا بنا به هر دلیلی دسترسی به وکیل خود ندارید ما به شما کمک می کنیم تا خودتان به تنهایی دادخواست اثبات مالکیت را تنظیم نمایید.

هدف ما در این سایت علاوه بر ارائه تمامی نمونه دادخواست های موجود و مورد نیاز شما، تنظیم دادخواست به صورت آنلاین است.

در صورتی که به وکیل دسترسی نداشته باشید بایستی بدانید که در بخش های مختلف دادخواست اعم از دلایل و منضمات و شرح دادخواست چه مطالبی را برای ارائه به دادگاه یادداشت کنید.


مراحل تنظیم دادخواست اثبات مالکیت


شما می توانید در این سایت به تمامی موضوعات مختلف دادخواست و انواع نمونه دادخوست مانند نمونه دادخواست اثبات مالکیت دسترسی داشته باشید.

روش کار به این صورت است که در بخش جستجوی نمونه دادخواست ، موضوع مورد نظر خود را انتخاب نموده و با جستجوی کلمات کلیدی مورد نظر می توانید نمونه دادخواست مورد نظر خود را مشاهده نمایید.

سپس می توانید در بخش تنظیم دادخواست اینترنتی ، پس از تکمیل فرم ارائه شده در سایت و قرار دادن شرح دادخواستی که می توانید از نمونه دادخواست یافت شده در مرحله قبل بهره گرفته و دادخواست خود را پرینت و به دفتر خدمات قضایی ارائه دهید.


اثبات مالکیت


اگر ملکی در اداره ثبت اسناد و املاک به صورت رسمی ثبت نشده باشد، به صورت طبیعی سند رسمی نیز ندارد.

حال اگر در مورد مالکیت این گونه املاک اختلاف ایجاد شود و شخصی که به هر نحو آن ملک را تملک کرده، بخواهد مالکیت خود را اثبات کند، لازم است دعوای خود را با خواسته اثبات مالکیت در دادگاه مطرح کند.

دادگاه با توجه به دلایل و مستندات خواهان مانند تصرف ملک، مبایعه نامه عادی، شهود و … در صورتی که مالکیت خواهان را احراز کند، حکم به اثبات مالکیت وی صادر می کند و همین حکم سند رسمی در دست خواهان خواهد بود.


خواهان و خوانده در نمونه دادخواست اثبات مالکیت چه کسانی هستند؟


توجه داشته باشید که برای تنظیم نمونه دادخواست اثبات مالکیت ، خواهان کسی است که به نحوی ادعای مالکیت ملک را دارد.

خوانده کسی است که ملک ثبت نشده را به خواهان تملیک کرده است و همچنین ایادی قبلی وی در صورت وجود.


مرجع صلاحیت دار برای رسیدگی به نمونه دادخواست اثبات مالکیت


توجه داشته باشید که نمونه دادخواست اثبات مالکیت ملک با توجه به قاعده کلی مربوط به دعاوی مربوط به اموال غیر منقول در دادگاه محل وقوع ملک مورد رسیدگی قرار می گیرد.


دادخواست اثبات مالکیت نسبت به املاک ثبت شده


این دادخواست نسبت به املاکی که سابقه ثبتی دارند، قابل استماع نیست.

چرا که طرح چنین دعوایی بر خلاف قانون ثبت بوده و با توجه به وجود سند رسمی در خصوص آن، در صورت پذیرش منجر به صدور اسناد رسمی متعارض خواهد شد .

لذا محاکم در این خصوص قرار عدم استماع دعوا صادر می کنند، چون دعوا به شکل قانون طرح نشده است.

مطابق با ماده ۲۲ قانون ثبت، همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید، دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده یا کسی که ملک به نام او منتقل شده و این انتقال در دفتر املاک به ثبت رسیده یا ملک از مالک رسمی ارثا به وی رسیده باشد، مالک خواهد شناخت.

در چنین مواردی خواهان به جای دادخواست اثبات مالکیت باید از دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی استفاده کند.


طرح دعوای اثبات مالکیت و خلع ید به صورت همزمان


اگر ملک ثبت نشده در تصرف شخص دیگری باشد، مدعی مالکیت می تواند دعوای اثبات مالکیت و خلع ید را به صورت همزمان مطرح کند.


نکات طلایی که باید در تنظیم نمونه دادخواست اثبات مالکیت بدانید


دعوای اثبات مالکیت یکی از دعاوی رایج در زمینه املاک است که معمولاً افراد برای اثبات حق خود در باب مالکیت نسبت به طرح آن اقدام می‌نماید که لازم است شرایط ذیل در دعوای اثبات مالکیت وجود داشته باشد:

۱– وجود قرارداد کتبی یا شفاهی

خواهان دعوای اثبات مالکیت بایستی بدواً نسبت به اثبات وجود قراردادی مبنی بر انتقال مالکیت یا ادله‌ای مبنی بر مالکیت ارائه نماید که معمولاً خواهان در این مورد با ارائه سند عادی نسبت به اثبات وجود قرارداد اقدام می‌کند،

چرا که خواهان دعوی اثبات مالکیت بلاشک یا دارای سند عادی است یا دلیلی غیر از سند رسمی مانند قرارداد شفاهی دارد که در مورد اخیر باید وجود چنین قراردادی را با سایر ادله اثبات نماید.

اما برای طرح دعوای اثبات مالکیت صرف وجود سند یا قرارداد یا ادله‌ای مبنی بر وجود قرارداد شفاهی یا عادی کافی نیست.

۲– اثبات اعتبار قرارداد :

با اثبات وجود یک قرارداد یا اثبات طرق قانونی نقل و انتقال ملک، کار خواهان دعوا برای طرح دعوای اثبات مالکیت به اتمام می‌رسد و مستنداً به اصالت الصحه این خوانده دعوا است.

که بایستی با ایراد به اعتبار سند عادی از دعوا دفاع نماید و اگر دلیلی از طرف خوانده مبنی بر بی‌اعتباری قرارداد اثبات شده از سوی خواهان ارائه گردد با انقلاب دعوا اثبات اعتبار قرارداد نیز بر عهده خواهان که مدعی اعتبار قرارداد هست خواهد بود.

چراکه امکان دارد قرارداد معتبری هم تنظیم شده باشد؛ لیکن با جهاتی قانونی بعد از تنظیم فسخ، اقاله یا ابطال شده باشد؛ لذا با دفاع مؤثر از طرف خوانده، خواهان باید اعتبار قرارداد خود را نیز اثبات نماید.

نمونه دادخواست اثبات مالکیت

نمونه دادخواست اثبات مالکیت ( نمونه ۱ )


برگ دادخواست به دادگاه عمومی

 

مشخصات طرفيننامنام خانوادگىنام پدرشغلمحل اقامت

شهر – خيابان -كوچه – شماره –پلاك

خواهان

خوانده

وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته وبهای آن۱- اثبات مالکیت ۲- پرداخت کلیه خسارات قانونی
دلايل و منضمات دادخواست۱- تصویر مصدق مبایعه‌نامه عادی ۲- تحقیق و معاینه محل ۳- عندالزوم شهادت شهود
 ریاست محترم شعبه ……… دادگاه عمومی ………با سلام ،

اینجانب ……  با توجه به (اسباب تملک) قرارداد بیع / اجاره /  یا به سبب ارث / گواهی حصر وراثت/ سند عادی قولنامه/ و غیره/ که به عنوان اسناد و ادله ی مثبته ی مالکیت/ یا با توجه به ادله ی دیگر/ ضمیمه ی دادخواست گردیده است، به عنوان مالک بخش و سهمی از ملک به مختصات و شماره پلاک ثبتی …… واقع در ……  می باشم. لذا مالکیت بنده در ملک مشاعی مورد انکار خوانده قرار گرفته و از تصرف اینجانب در ملک به عنوان مالک مشاعی، خودداری به عمل آورده است. لذا با توجه به ادله ی پیوست شده در دادخواست، که به جهت اثبات مالکیت خود در ملک مشاع می باشد، از دادگاه محترم درخواست رفع مزاحمت و ممانعت خوانده از تصرف اینجانب به عنوان مالک بخشی در ملک مشاعی مورد نظر را خواستارم.

 

امضا – مهر – اثر انگشت

نمونه دادخواست اثبات مالکیت ( نمونه ۲ )


برگ دادخواست به دادگاه عمومی

 

مشخصات طرفيننامنام خانوادگىنام پدرشغلمحل اقامت

شهر – خيابان -كوچه – شماره –پلاك

خواهان

خوانده

وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته وبهای آن۱- اثبات مالکیت ۲- ابطال معامله فضولی ۳- پرداخت کلیه خسارات قانونی
دلايل و منضمات دادخواست۱- تصویر مصدق مبایعه‌نامه عادی ۲- تحقیق و معاینه محل ۳- عندالزوم شهادت شهود
 ریاست محترم شعبه ……… دادگاه عمومی ………با سلام ،

با عرض سلام و تحیت به استحضار عالی می‌رساند: ۱- به گواهی مبایعه‌نامه عادی پیوست، اینجانب خواهان ………………… در تاریخ ۱۳۸۲/۹/۱۵ تمامی شش دانگ یک قطعه زمین به مساحت دویست و بیست و دو متر و با مشخصات مذکور در مبایعه‌نامه فوق را از خوانده ردیف اول ……………. ، خریداری کرده و تمامی ثمن آن را نیز پرداخت نموده‌ام. ۲- اکنون که قصد تصرف در ملک خود و احداث بنای ساختمانی در آن را دارم، متاسفانه کاشف به عمل آمده است که فروشنده فوق (خوانده ردیف اول) پس از فروش شش دانگ ملک مذکور به اینجانب، در حالی که تمامی حق مالکیت نامبرده نسبت به ملک مزبور پس از وقوع بیع صحیح شرعی فوق، به بنده منتقل شده و خود نسبت به آن هیچ حقی نداشته است، از عدم حضور اینجانب در محل و عدم تصرف بنده در زمین فوق سوء استفاده نموده و ملک فوق الذکر را به‌صورت فضولی درتاریخ ………………… با بیع‌نامه عادی به خوانده ردیف دوم …………….. ، انتقال داده است. لذا با عنایت به مراتب معنونه فوق و با توجه به اینکه: ۱- ملک مذکور دارای سند رسمی نبوده و اصولا املاک آن منطقه با سند عادی منتقل می‌شود. ۲- بیعِ صحیحِ شرعیِ واقع شده فیمابین اینجانب و خوانده ردیف اول با سند عادی صورت پذیرفته است. ۳- معامله فضولی فیمابین خوانده ردیف اول و خوانده ردیف دوم نیز با سند عادی انجام شده است. اولا: مستند به نظریه شماره ۷/۵۳۹۷-۶۰/۱۲/۵ اداره حقوقی دادگستری و همچنین رأی وحدت رویه شماره ۵۶۹-۱۳۷۰/۱۰/۱۰ هیأت عمومی‌ دیوان عالی کشور در خصوص پذیرش دعاوی اثبات مالکیت، با توجه به وقوع بیع صحیح شرعی فیمابین اینجانب و خوانده ردیف اول به استناد مبایعه‌نامه پیوست و عندالزوم شهادت شهود و جمع ارکان دعوای اثبات مالکیت، تقاضای صدور حکم مبنی بر اعلام و اثبات مالکیت اینجانب نسبت به زمین فوق با مشخصات مذکور در مبایعه‌نامه پیوست را دارد. ثانیا: با توجه به اینکه خوانده ردیف اول، ملک مذکور را به شرح فوق به‌صورت فضولی به خوانده ردیف دوم منتقل کرده است، بدینوسیله ضمن اعلام رد معامله فوق توسط بنده، به استناد مواد ۲۴۷، ۲۵۱ و ۲۵۷ قانون مدنی درخواست صدور حکم مبنی بر ابطال معامله فضولی فوق (یعنی معامله فیمابین خوانده ردیف اول و خوانده ردیف دوم) را دارد. ثالثا: تقاضای الزام خوانده ردیف اول به پرداخت مطلق خسارات دادرسی را دارد.

 

امضا – مهر – اثر انگشت