5/5 - (1 امتیاز)

نمونه دادخواست ابطال مصوبه هیات مدیره


آن چه در این مقاله پیش روی شماست ، نمونه دادخواست ابطال مصوبه هیات مدیره در موضوعات مختلف است. پس چنانچه مالک یا سهامدار یک شرکت هستید و نمی دانید که چگونه دادخواست ابطال مصوبه هیات مدیره را تنظیم کنید با ما تا انتهای این مقاله همراه باشید.

شاید برای شما که مالک یک شرکت هستید این موضوع پیش آمده باشد که بخواهید بنا به هر دلیلی خواستار ابطال معامله باشید. برای این کار ابتدا شما بایستی یک وکیل داشته باشید تا بتواند بهترین دلایل و بهترین شرح دادخواست موجود را برای ارائه به دادگاه ارائه نماید.

اما اگر هزینه پرداخت دستمزد به وکیل برای شما بالاست و یا بنا به هر دلیلی دسترسی به وکیل خود ندارید ما به شما کمک می کنیم تا خودتان به تنهایی دادخواست ابطال مصوبه هیات مدیره را تنظیم نمایید.

هدف ما در این سایت علاوه بر ارائه تمامی نمونه دادخواست های موجود و مورد نیاز شما، تنظیم دادخواست به صورت آنلاین است. در صورتی که به وکیل دسترسی نداشته باشید بایستی بدانید که در بخش های مختلف دادخواست اعم از دلایل و منضمات و شرح دادخواست چه مطالبی را برای ارائه به دادگاه یادداشت کنید.


مراحل تنظیم دادخواست ابطال مصوبه هیات مدیره


شما می توانید در این سایت به تمامی موضوعات مختلف دادخواست و انواع نمونه دادخوست مانند نمونه دادخواست ابطال مصوبه هیات مدیره دسترسی داشته باشید.

روش کار به این صورت است که در بخش جستجوی نمونه دادخواست ، موضوع مورد نظر خود را انتخاب نموده و با جستجوی کلمات کلیدی مورد نظر می توانید نمونه دادخواست مورد نظر خود را مشاهده نمایید.

سپس می توانید در بخش تنظیم دادخواست اینترنتی ، پس از تکمیل فرم ارائه شده در سایت و قرار دادن شرح دادخواستی که می توانید از نمونه دادخواست یافت شده در مرحله قبل بهره گرفته و دادخواست خود را پرینت و به دفتر خدمات قضایی ارائه دهید.

نمونه دادخواست ابطال مصوبه هیات مدیره ( نمونه ۱)


برگ دادخواست به دادگاه عمومی

 

مشخصات طرفيننامنام خانوادگىنام پدرشغلمحل اقامت

شهر – خيابان -كوچه – شماره –پلاك

خواهان

سهامدار شرکت

خوانده

۱- شرکت سهامی ۲-اعضای هیات مدیره
وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته وبهای آناعلام بطلان و بی اعتباری صورتجلسه و تصمیم هیات مدیره در خصوص افزایش سرمایه
دلايل و منضمات دادخواست۱- اساسنامه شرکت ۲- روزنامه رسمی ۳- اظهارنامه ۴- هر تحقیقی که دادگاه لازم بداند
ریاست محترم محاکم عمومی و انقلاب دادگستری

با سلام احتراما به استحضار میرساند بتاریخ ……………. هیات مدیره شرکت سهامی ……………. بعد اجازه مجمع عمومی فوق العاده اقدام به تشکیل جلسه نموده و در آن جلسه اقدام به افزایش سرمایه شرکت از طریق انتشار اوراق قرضه می نماید.

که این امر موجب افزایش تعهدت سهامداران می گردد و حال با تقدیم این دادخواست با توجه به اینکه حسب مواد ۱۶۲ و لايحه اصلاحی افزایش سرمایه شرکت از اختیارات مجمع عمومی فوق العاده می باشد که میتواند به هیات مدیره اجازه دهد ظرف زمانی پنج سال باید این افزایش صورت گیرد که این موارد اصلا رعایت نشده و اینکه مطابق یک اصل کلی در مسائل حقوقی نهی موجب فساد است.

به عبارت دیگر اعمالی که نهی شده اگر تحقق پایبند باطل بوده و بر عمل باطل اثری مترتب نیست. تقاضای ابطال و بی اعتباری صورتجلسه و تصمیم هیات مدیره در خصوص افزایش سرمایه از مبلغ …………… به مبلغ ……………. حسب ماده ۱۶۲ لایحه مورد استدعاست.

 

 

امضا – مهر – اثر انگشت

شماره و تاريخ ثبت دادخواست

شماره

تاريخ

شعبه دادگاه عمومي رسيدگي فرمائيد

نام ونام خانوادگي مقام ارجاع كننده:

تاريخ / / امضاء

چاپ روزنامه رسمي كشور فرم شماره 1296/2201/54 دفتر طرح و برنامه ريزي

نمونه دادخواست ابطال مصوبه هیات مدیره ( نمونه ۲)


برگ دادخواست به دادگاه عمومی

 

مشخصات طرفيننامنام خانوادگىنام پدرشغلمحل اقامت

شهر – خيابان -كوچه – شماره –پلاك

خواهان

سهامدار شرکت

خوانده

۱- شرکت سهامی ۲-اعضای هیات مدیره
وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته وبهای آنابطال تصمیم هیات مدیره مبنی بر عدم اندوخته های قانونی
دلايل و منضمات دادخواست۱- اساسنامه شرکت ۲- روزنامه رسمی ۳- اظهارنامه ۴- هر تحقیقی که دادگاه لازم بداند
ریاست محترم محاکم عمومی و انقلاب دادگستری

با سلام احتراما به استحضار می رساند اعضای هیات مدیره شرکت سهامی ………….. پس از وضع زیانهای وارده در سالهای قبل نیز کسر کلیه هزینه ها و استهلاكات و ذخیره ها و… بدون اینکه یک بیستم از سود و عایدات خالص شرکت را به عنوان سرمایه و اندوخته قانونی موضوع نمایند تصمیم به تقسیم سود شرکت می نمایند .

حال توجه به یک اصل کلی در مسائل حقوقی نهی موجب فساد است و چنانچه اعمالی که نهی شده اند اگر تحقق یابند باطل می باشند و بر عمل باطل اثری نیست.

با تقدیم این دادخواست حسب مواد ۲۳۸ و ۱۴۰ لايحه اصلاحی و ۵۷ قانون تجارت تقاضای ابطال تصمیم هیات مدیره مبنی بر عدم لحاظ اندوخته قانونی معادل یک بیستم و احتساب آن سپس تقسیم … مورد استدعاست.

 

 

امضا – مهر – اثر انگشت

شماره و تاريخ ثبت دادخواست

شماره

تاريخ

شعبه دادگاه عمومي رسيدگي فرمائيد

نام ونام خانوادگي مقام ارجاع كننده:

تاريخ / / امضاء

چاپ روزنامه رسمي كشور فرم شماره 1296/2201/54 دفتر طرح و برنامه ريزي

نمونه دادخواست ابطال مصوبه هیات مدیره ( نمونه ۳)


برگ دادخواست به دادگاه عمومی

 

مشخصات طرفيننامنام خانوادگىنام پدرشغلمحل اقامت

شهر – خيابان -كوچه – شماره –پلاك

خواهان

سهامدار شرکت

خوانده

۱- شرکت سهامی ۲-اعضای هیات مدیره
وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته وبهای آنابطال تصمیم هیات مدیره مبنی بر عدم اندوخته های قانونی
دلايل و منضمات دادخواست۱- اساسنامه شرکت ۲- روزنامه رسمی ۳- اظهارنامه ۴- هر تحقیقی که دادگاه لازم بداند
ریاست محترم محاکم عمومی و انقلاب دادگستری

با سلام احتراما به استحضار می رساند اعضای هیات مدیره شرکت سهامی ……. پس از وضع زیانهای وارده در سالهای قبل نیز کسر کلیه هزینه ها و استهلاكات و ذخیره ها و بدون اینکه ۱۲ درصد از سود و عایدات خالص شرکت را به عنوان سرمایه و اندوخته قانونی موضوع نموده و به حساب ذخیره قانونی غیر قابل تقسیم اختصاص دهد تصمیم به تقسیم سود شرکت مینمایند .

حال توجه به یک اصل کلی در مسائل حقوقی نهی موجب فساد است و چنانچه اعمالی که نهی شده اند اگر تحقق یابند باطل می باشند و بر عمل باطل اثری نیست و با تقدیم این دادخواست حسب ماده ۱۵ قانون تعاونی مصوب ۱۳۵۰ و ۵۷ قانون تجارت تقاضای ابطال تصمیم هیات مدیره مبنی بر عدم لحاظ اندوخته قانونی معادل یک بیستم و احتساب آن سپس تقسیم مورد استدعاست.

 

 

امضا – مهر – اثر انگشت

شماره و تاريخ ثبت دادخواست

شماره

تاريخ

شعبه دادگاه عمومي رسيدگي فرمائيد

نام ونام خانوادگي مقام ارجاع كننده:

تاريخ / / امضاء

چاپ روزنامه رسمي كشور فرم شماره 1296/2201/54 دفتر طرح و برنامه ريزي

نمونه دادخواست ابطال مصوبه هیات مدیره ( نمونه ۴)


برگ دادخواست به دادگاه عمومی

 

مشخصات طرفيننامنام خانوادگىنام پدرشغلمحل اقامت

شهر – خيابان -كوچه – شماره –پلاك

خواهان

سهامدار شرکت

خوانده

۱- شرکت تعاونی ۲-اعضای هیات مدیره
وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته وبهای آن۱- ابطال تصمیم هیات مدیره مبنی بر عدم اندوخنه های قانونی و ۲- تقسیم سود بر اساس اساسنامه
دلايل و منضمات دادخواست۱- اساسنامه شرکت ۲- روزنامه رسمی ۳- اظهارنامه ۴- هر تحقیقی که دادگاه لازم بداند
ریاست محترم محاکم عمومی و انقلاب دادگستری

با سلام احتراما به استحضار می رساند اعضای هیات مدیره شرکت تعاونی ………….. پس از وضع زیانهای وارده در سالهای قبل نیز کسر کلیه هزینه ها و استهلاكات و ذخيره ها و … بدون اینکه یک چهارم معدل سرمایه سه سال آخر از سود و عایدات خالص شرکت را به عنوان سرمایه و اندوخته قانونی موضوع نمایند تصمیم به تقسیم سود  شرکت می نمایند.

حال توجه به یک اصل کلی در مسائل حقوقی نهی موجب فساد است و چنانچه اعمالی نهی شده اند اگر تحقق یابند باطل می باشند و بر عمل باطل اثری نیست و …

با تقدیم این دادخواست حسب م.۲۵ قانون تعاونی تقاضای ابطال تصمیم هیات مدیره مبنی بر عدم لحاظ اندوخته قانونی معادل یک چهارم و احتساب آن سپس تقسیم سود بر اساس و ترتیب اساسنامه و شرایط ضمن عقد مورد استدعاست.

 

 

امضا – مهر – اثر انگشت

شماره و تاريخ ثبت دادخواست

شماره

تاريخ

شعبه دادگاه عمومي رسيدگي فرمائيد

نام ونام خانوادگي مقام ارجاع كننده:

تاريخ / / امضاء

چاپ روزنامه رسمي كشور فرم شماره 1296/2201/54 دفتر طرح و برنامه ريزي

نمونه دادخواست ابطال مصوبه هیات مدیره ( نمونه ۵)


برگ دادخواست به دادگاه عمومی

 

مشخصات طرفيننامنام خانوادگىنام پدرشغلمحل اقامت

شهر – خيابان -كوچه – شماره –پلاك

خواهان

۱- سهامدار شرکت ۲-مدیر شرکت

خوانده

۱- شرکت تعاونی ۲-مجمع عمومی عادی
وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته وبهای آنتقاضای ابطال تصمیم هیات مدیره شرکت تعاونی …………
دلايل و منضمات دادخواست۱- اساسنامه شرکت ۲- روزنامه رسمی ۳- اظهارنامه ۴- هر تحقیقی که دادگاه لازم بداند
ریاست محترم محاکم عمومی و انقلاب دادگستری

با سلام احتراما به استحضار میرساند اینجانب خواهان ……………. به اتفاق خواندگان محترم اقدام به ثبت شرکت تعاونی جهت انجام فعالیت اقتصادی مثل (صیادان، فرش دستباف، صنایع دستی مصرف محلی آزاد و مسافری و حمل و نقل صنفی ، صنعتی مشاغل آزاد و….) نمودیم و با توجه به اینکه آقای ………….. به عنوان رئیس هیات مدیره با دعوت اعضای هيات مديره اقدام به تشکیل جلسه هیات مدیره نموده و در آن جلسه تصمیماتی در رابطه با تهیه و تنظیم طرحها و برنامه ها وبودجه و … می نمایند و چون طبق نص صریح ماده ۳۷ قاون تعاونی در این مورد اصلا رعایت نگردیده پس تشکیل و اتخاذ تصمیم هیات مدیره خلاف قانون بوده است.

با توجه به یک اصل کلی در مسائل حقوقی نهی موجب فساد است و چنانچه اعمالی که نهی شده اند اگر تحقق یابند باطل می باشند و در عمل باطل اثری نیست.

بنابراین با تقدیم این دادخواست حسب مواد ۳۷ قانون تعاونی تقاضای ابطال تصمیم هیات مدیره مورخه ………. شرکت تعاونی ………. مورد استدعاست.

 

 

امضا – مهر – اثر انگشت

شماره و تاريخ ثبت دادخواست

شماره

تاريخ

شعبه دادگاه عمومي رسيدگي فرمائيد

نام ونام خانوادگي مقام ارجاع كننده:

تاريخ / / امضاء

چاپ روزنامه رسمي كشور فرم شماره 1296/2201/54 دفتر طرح و برنامه ريزي