3/5 - (1 امتیاز)

نمونه دادخواست ابطال عقد


در این مقاله قصد داریم تا با ارائه چند نمونه دادخواست ابطال عقد به افرادی که قصد ابطال عقد دارند کمک کنیم. زیرا تنظیم دادخواست ابطال عقد نیاز به وکیل یا دانش حقوقی داشته تا بتوانید بهترین شرح دادخواست را برای دادگاه محترم تنظیم کنید.

در مقاله « ابطال ازدواج » به تفصیل به این موضوع پرداخته و مواردی که سبب ابطال عقد می شوند را کامل و جامع بیان کردیم. لذا پیشنهاد می کنیم چنانچه نمی دانید در اثر چه مواردی می توان عقد را باطل کرد به مقاله مذکور رجوع کنید.


مراحل تنظیم نمونه دادخواست ابطال عقد


شما می توانید در این سایت به تمامی موضوعات مختلف دادخواست و انواع نمونه دادخوست مانند نمونه دادخواست ابطال عقد دسترسی داشته باشید.

روش کار به این صورت است که در بخش جستجوی نمونه دادخواست ، موضوع مورد نظر خود را انتخاب نموده و با جستجوی کلمات کلیدی مورد نظر می توانید نمونه دادخواست مورد نظر خود را مشاهده نمایید.

سپس می توانید در بخش تنظیم دادخواست اینترنتی ، پس از تکمیل فرم ارائه شده در سایت و قرار دادن شرح دادخواستی که می توانید از نمونه دادخواست یافت شده در مرحله قبل بهره گرفته و دادخواست خود را پرینت و به دفتر خدمات قضایی ارائه دهید.

نمونه دادخواست ابطال عقد ( نمونه ۱)


برگ دادخواست به دادگاه عمومی

 

مشخصات طرفيننامنام خانوادگىنام پدرشغلمحل اقامت

شهر – خيابان -كوچه – شماره –پلاك

خواهان

خوانده

وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته وبهای آن رسیدگی و صدور حکم مبنی بر انحلال رابطه زوجیت به سبب عدم رعایت مصلحت خواهان در انعقاد عقد نکاح توسط پدر
دلايل و منضمات دادخواست۱فتوکپی مصدق عقدنامه، ۲- در صورت نیاز، استعلام از مراجع قضایی و انتظامی در خصوص وجود سوابق سوء پیشینه کیفری زوج

ریاست محترم مجتمع قضایی خانواده ……

با سلام و احترام به استحضار می رساند: اینجانبه در سال ……. و هنگامی که طفل صغیری بوده ام پدرم مرا به عقد ازدواج دائم آقای …….. (خواننده) در آورده است. اکنون که اینجانب از حالت صغر خارج و دارای رشد عقلی و جسمی گردیده ام، متوجه شده ام که زوج فاقد صلاحیت های اخلاقی و اجتماعی لازم بوده و دارای سوابق سوء شرارت و محکومیت کیفری (در چند فقره) می باشد. از آنجا که عقد نکاح مزبور بدون در نظر گرفتن مصالح اینجانبه در هنگامی که صغیر بودهام و صرفا بر حسب اجازه قانونی ولی من صورت پذیرفته، لذا با تقدیم این دادخواست استدعا دارم وفق تبصره ذیل ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی نسبت به ابطال عقد نکاح انجام شده به شرح متن دادخواست اقدام لازم را مبذول فرمائید.

 

امضا – مهر – اثر انگشت

شماره و تاريخ ثبت دادخواست

شماره

تاريخ

شعبه دادگاه عمومي رسيدگي فرمائيد

نام ونام خانوادگي مقام ارجاع كننده:

تاريخ / / امضاء

چاپ روزنامه رسمي كشور فرم شماره 1296/2201/54 دفتر طرح و برنامه ريزي

نمونه دادخواست ابطال عقد ( نمونه ۲)


برگ دادخواست به دادگاه عمومی

 

مشخصات طرفيننامنام خانوادگىنام پدرشغلمحل اقامت

شهر – خيابان -كوچه – شماره –پلاك

خواهان

خوانده

وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته وبهای آنرسیدگی و صدور حکم، مبنی بر ابطال عقد ازدواج، به سبب وجود اکراه در انعقاد عقد نکاح
دلايل و منضمات دادخواست۱- کپی مصدق عقدنامه، ۲- کپی شناسنامه ها، ۳- استماع شهادت شهود به مشخصات ذیل: الف) آقای ….. به نشانی …… ب) آقای …… به نشانی ……

ریاست محترم مجتمع قضایی خانواده ……

با سلام و احترام به استحضار می رساند. اینجانبه در مورخه … به موجب عقدنامه پیوست دادخواست به عقد ازدواج دائم آقای ……… در آمده ام، لكن با عنایت به اینکه وصلت مزبور صرفا بر مبنای بکارگیری زور و تهدید از ناحیه افراد خانواده اینجانب تحقق پذیرفته است، لذا اینجانبه پس از وقوع عقد ازدواج و ثبت آن در دفترخانه، تاکنون از حضور در منزل زوج و انجام وظائف و تکالیف مقرر زوجیت امتناع ورزیده ام و به طور مکرر نیز قبل و بعد از وقوع عقد، مخالفت صریح خود را با انجام این عقد که با اکراه كامل من صورت پذیرفته به همسرم اعلام نموده ام. لذا استدعا دارم با استماع شهادت شهودی که در فوق این دادخواست معرفی نموده ام و سایر تحقیقات لازم قضایی و با استناد به ماده ۱۰۷۰ قانون مدنی نسبت به صدور حکم مبنی بر ابطال عقد نکاح انجام شده اقدام فرمائید.

 

امضا – مهر – اثر انگشت

شماره و تاريخ ثبت دادخواست

شماره

تاريخ

شعبه دادگاه عمومي رسيدگي فرمائيد

نام ونام خانوادگي مقام ارجاع كننده:

تاريخ / / امضاء

چاپ روزنامه رسمي كشور فرم شماره 1296/2201/54 دفتر طرح و برنامه ريزي

نمونه دادخواست ابطال عقد ( نمونه ۳)


برگ دادخواست به دادگاه عمومی

 

مشخصات طرفيننامنام خانوادگىنام پدرشغلمحل اقامت

شهر – خيابان -كوچه – شماره –پلاك

خواهان

خوانده

وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته وبهای آنابطال عقد ازدواج به علت عدم رعایت غبطه و مصلحت
دلايل و منضمات دادخواست کپی مصدق: ۱- عقدنامه ، ۲ – استشهادیه، ۳ – شهادت شهود عندالاقتضاء، ۴- مدرک مورد نیاز دیگر از استعلام سوابق زوج و …

ریاست محترم مجتمع قضایی خانواده ……

 با سلام احتراماً به استحضار می رساند: اینجانبه ……….. در اثر اعمال ولایت پدر/ جد پدری و اجبار وی به موجب عقدنامه شماره ……….. مورخ ………… دفترخانه شماره  ……………..  عقد ازدواج دائم آقای  …………. درآمده‌ام. نظر به اینکه انعقاد عقد نکاح مذکور در صغر سنی و بدون رعایت غبطه و مصالح اینجانبه و صرفاً وفق نظر و خواست ولی قانونی من بوده است فلذا به استناد ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی صدور حکم به ابطال عقد نکاح فوق الذکر به انضمام جمیع خسارات قانونی و هزینه دادرسی در حق اینجانبه مورد استدعاست.

 

امضا – مهر – اثر انگشت

شماره و تاريخ ثبت دادخواست

شماره

تاريخ

شعبه دادگاه عمومي رسيدگي فرمائيد

نام ونام خانوادگي مقام ارجاع كننده:

تاريخ / / امضاء

چاپ روزنامه رسمي كشور فرم شماره 1296/2201/54 دفتر طرح و برنامه ريزي

نمونه دادخواست ابطال عقد ( نمونه ۴)


برگ دادخواست به دادگاه عمومی

 

مشخصات طرفيننامنام خانوادگىنام پدرشغلمحل اقامت

شهر – خيابان -كوچه – شماره –پلاك

خواهان

خوانده

وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته وبهای آن رسیدگی و صدور حکم مبنی بر بطلان ازدواج خواندگان دعوی به سبب  عدم کسب اجازه از ولی دختر
دلايل و منضمات دادخواستفتوکپی مصدق عقدنامه

ریاست محترم مجتمع قضایی خانواده ……

با سلام و احترام به استحضار می رساند. در مورخه …….. آقای …….. یکی از خواندگان دادخواست با استفاده از سادگی دخترم و سوء استفاده از غیبت اینجانب بر اثر مسافرت و بر اثر فریب دادن دخترم (خوانده دیگر) مبادرت به ازدواج دائم با دختر اینجانب نموده است. از آنجائیکه بر اثر تحقیقات به عمل آمده نامبرده را دارای صلاحیت لازم برای زندگی زناشوئی با دخترم نمی دانم و نظر به اینکه ازدواج مذکور بدون اخذ موافقت ولی دختر باکره صورت پذیرفته است، لذا با تقدیم این دادخواست و با استناد به ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر ابطال ازدواج به عمل آمده به شرح این دادخواست را از آن دادگاه محترم دارم. .

 

امضا – مهر – اثر انگشت

شماره و تاريخ ثبت دادخواست

شماره

تاريخ

شعبه دادگاه عمومي رسيدگي فرمائيد

نام ونام خانوادگي مقام ارجاع كننده:

تاريخ / / امضاء

چاپ روزنامه رسمي كشور فرم شماره 1296/2201/54 دفتر طرح و برنامه ريزي