به این نوشته چند امتیاز میدهید؟

نمونه دادخواست ابطال دفاتر تجاری


آن چه در این مقاله پیش روی شماست ، نمونه دادخواست ابطال دفاتر تجاری در موضوعات مختلف است. پس چنانچه یک تاجر هستید و نمی دانید که چگونه دادخواست ابطال دفاتر تجاری را تنظیم کنید با ما تا انتهای این مقاله همراه باشید.

شاید برای شما که مالک یک شرکت هستید این موضوع پیش آمده باشد که بنا به هر دلیلی خواستار ابطال دفاتر تجاری باشید. برای این کار ابتدا شما بایستی یک وکیل داشته باشید تا بتواند بهترین دلایل و بهترین شرح دادخواست موجود را برای ارائه به دادگاه ارائه نماید.

اما اگر هزینه پرداخت دستمزد به وکیل برای شما بالاست و یا بنا به هر دلیلی دسترسی به وکیل خود ندارید ما به شما کمک می کنیم تا خودتان به تنهایی دادخواست ابطال دفاتر تجاری را تنظیم نمایید.

هدف ما در این سایت علاوه بر ارائه تمامی نمونه دادخواست های موجود و مورد نیاز شما، تنظیم دادخواست به صورت آنلاین است.

در صورتی که به وکیل دسترسی نداشته باشید بایستی بدانید که در بخش های مختلف دادخواست اعم از دلایل و منضمات و شرح دادخواست چه مطالبی را برای ارائه به دادگاه یادداشت کنید.


مراحل تنظیم دادخواست ابطال دفاتر تجاری


شما می توانید در این سایت به تمامی موضوعات مختلف دادخواست و انواع نمونه دادخوست مانند نمونه دادخواست ابطال دفاتر تجاری دسترسی داشته باشید.

روش کار به این صورت است که در بخش جستجوی نمونه دادخواست ، موضوع مورد نظر خود را انتخاب نموده و با جستجوی کلمات کلیدی مورد نظر می توانید نمونه دادخواست مورد نظر خود را مشاهده نمایید.

سپس می توانید در بخش تنظیم دادخواست اینترنتی ، پس از تکمیل فرم ارائه شده در سایت و قرار دادن شرح دادخواستی که می توانید از نمونه دادخواست یافت شده در مرحله قبل بهره گرفته و دادخواست خود را پرینت و به دفتر خدمات قضایی ارائه دهید.

نمونه دادخواست ابطال دفاتر تجاری ( نمونه ۱ )


برگ دادخواست به دادگاه عمومی

 

مشخصات طرفيننامنام خانوادگىنام پدرشغلمحل اقامت

شهر – خيابان -كوچه – شماره –پلاك

خواهان

شخص تاجر

خوانده

شخص تاجر
وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته وبهای آندادخواست ابطال دفاتر تجاری ( صفحات ۱۱،۲۴ و ۳۳) به دلیل اضافه نمودن اوراق جدید و تراشیدگی بعضی مطالب به شرح متن
دلايل و منضمات دادخواست۱- کپی مصدق رسدهای مربوطه ۲- کپی مصدق کارت بازرگانی ۳- دفاتر بازرگانی مربوطه  ۴- هر تحقیقی که دادگاه لازم بداند

ریاست محترم محاکم عمومی و انقلاب دادگستری

با سلام احتراما به استحضار میرساند اینجانب ………………. به عنوان تاجر طی تاریخهای مشخص و حسب مدارک مربوطه اقدام به معامله با اقای ………………. خوانده دعوی نموده ام که ضمن بررسی دفاتر مبنی بر تصفیه حسابهای همدیگر مشخص شده که نامبرده در صفحات ۱۱ دفتر روزنامه و ۲۴ دفتر کل و ۳۳ دفتر دارایی با بی ترتیبی و اغتشاش بعضی مطالب اقدام به اضافه نمودن مطالب و اوراق جدید و به نفع خویش و ضرر بنده می نماید.

حال با توجه به اینکه دفاتر تجارتی مطابق مواد ۱۲۹۷ قانون متنی و ۱۴ قانون تجارت بین تجار در امور تجارتی سندیت و ارزش اثباتی دارد، با تقدیم این دادخواست تقاضای ابطال دفاتر ذکر شده را مطابق بند ۳ ماده ۱۲۹۹ قانون مدنی و با رعایت ماده ۱۴ قانون تجارت و نیز مواد ۱۹۹ و ۲۱۰ و ۲۱۵ از قانون ا.د.م با لحاظ تمامی هزینه ها و خسارات قانونی و دادرسی مورد استدعاست.

امضا – مهر – اثر انگشت

شماره و تاريخ ثبت دادخواست

شماره

تاريخ

شعبه دادگاه عمومي رسيدگي فرمائيد

نام ونام خانوادگي مقام ارجاع كننده:

تاريخ / / امضاء

چاپ روزنامه رسمي كشور فرم شماره 1296/2201/54 دفتر طرح و برنامه ريزي

نمونه دادخواست ابطال دفاتر تجاری ( نمونه ۲ )


برگ دادخواست به دادگاه عمومی

 

مشخصات طرفيننامنام خانوادگىنام پدرشغلمحل اقامت

شهر – خيابان -كوچه – شماره –پلاك

خواهان

شخص تاجر

خوانده

شخص تاجر
وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته وبهای آندادخواست ابطال دفاتر تجاری ( صفحات ۱۱،۲۴ و ۳۳) به دلیل اضافه نمودن اوراق جدید و تراشیدگی بعضی مطالب به شرح متن
دلايل و منضمات دادخواست۱- کپی مصدق رسدهای مربوطه ۲- کپی مصدق کارت بازرگانی ۳- دفاتر بازرگانی مربوطه  ۴- هر تحقیقی که دادگاه لازم بداند

ریاست محترم محاکم عمومی و انقلاب دادگستری

اینجانب ……………..  به عنوان تاجر طی تاریخ های مشخص و حسب مدارک مربوطه اقدام به معامله با ……………..  آقای خوانده دعوی نموده ام که ضمن بررسی دفاتر مبنی بر تصفیه حساب های همدیگر مشخص شده که نامبرده در صفحات ۱۱ دفتر روزنامه و ۲۴ دفتر كل و ۳۳ دفتر دارایی با تراشیدگی و لاک گرفتن بعضی مطالب اقدام به اضافه نمودن مطالب و اوراق جدید به نفع خویش و ضرر بنده می نماید.

حال با توجه به اینکه دفاتر تجارتی مطابق مواد ۱۲۹۷ قانون مدنی و ۱۴ قانون تجارت بین تجار در امور تجارتی سندیت و ارزش اثباتی دارد با تقدیم این دادخواست تقاضای ابطال دفاتر ذکر شده را مطابق بند ۲ ماده ۱۲۹۹ قانون مدنی و با رعایت ۱۴ قانون تجارت و نیز مواد ۱۹۹و ۲۱۰ و ۲۱۵ از قانون ا.د.م با لحاظ تمامی هزینه ها و خسارات قانونی و دادرسی مورد استدعاست.

امضا – مهر – اثر انگشت

شماره و تاريخ ثبت دادخواست

شماره

تاريخ

شعبه دادگاه عمومي رسيدگي فرمائيد

نام ونام خانوادگي مقام ارجاع كننده:

تاريخ / / امضاء

چاپ روزنامه رسمي كشور فرم شماره 1296/2201/54 دفتر طرح و برنامه ريزي