به این نوشته چند امتیاز میدهید؟

نمونه دادخواست ابطال اوراق قرضه مرکب


آن چه در این مقاله پیش روی شماست ، نمونه دادخواست ابطال اوراق قرضه مرکب در موضوعات مختلف است. پس چنانچه یک تاجر هستید و نمی دانید که چگونه دادخواست ابطال اوراق قرضه مرکب را تنظیم کنید با ما تا انتهای این مقاله همراه باشید.

شاید برای شما که مالک یک شرکت هستید این موضوع پیش آمده باشد که بنا به هر دلیلی خواستار ابطال اوراق قرضه مرکب باشید. برای این کار ابتدا شما بایستی یک وکیل داشته باشید تا بتواند بهترین دلایل و بهترین شرح دادخواست موجود را برای ارائه به دادگاه ارائه نماید.

اما اگر هزینه پرداخت دستمزد به وکیل برای شما بالاست و یا بنا به هر دلیلی دسترسی به وکیل خود ندارید ما به شما کمک می کنیم تا خودتان به تنهایی دادخواست ابطال اوراق قرضه مرکب را تنظیم نمایید.

هدف ما در این سایت علاوه بر ارائه تمامی نمونه دادخواست های موجود و مورد نیاز شما، تنظیم دادخواست به صورت آنلاین است.

در صورتی که به وکیل دسترسی نداشته باشید بایستی بدانید که در بخش های مختلف دادخواست اعم از دلایل و منضمات و شرح دادخواست چه مطالبی را برای ارائه به دادگاه یادداشت کنید.


مراحل تنظیم دادخواست ابطال اوراق قرضه مرکب


شما می توانید در این سایت به تمامی موضوعات مختلف دادخواست و انواع نمونه دادخوست مانند نمونه دادخواست ابطال اوراق قرضه مرکب دسترسی داشته باشید.

روش کار به این صورت است که در بخش جستجوی نمونه دادخواست ، موضوع مورد نظر خود را انتخاب نموده و با جستجوی کلمات کلیدی مورد نظر می توانید نمونه دادخواست مورد نظر خود را مشاهده نمایید.

سپس می توانید در بخش تنظیم دادخواست اینترنتی ، پس از تکمیل فرم ارائه شده در سایت و قرار دادن شرح دادخواستی که می توانید از نمونه دادخواست یافت شده در مرحله قبل بهره گرفته و دادخواست خود را پرینت و به دفتر خدمات قضایی ارائه دهید.

نمونه دادخواست ابطال اوراق قرضه مرکب ( نمونه ۱ )


برگ دادخواست به دادگاه عمومی

 

مشخصات طرفيننامنام خانوادگىنام پدرشغلمحل اقامت

شهر – خيابان -كوچه – شماره –پلاك

خواهان

۱-سهامدار

خوانده

۱- اعضای هیات مدیره

۲- شرکت سهامی

وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته وبهای آندادخواست ابطال اوراق قرضه مرکب شرکت سهامی ………… مقوم به …… ریال بعلاوه تمامی هزینه های دادرسی و قانونی
دلايل و منضمات دادخواست۱- اساسنامه شرکت ۲- روزنامه رسمی ۳- اظهارنامه ۴- هر تحقیقی که دادگاه لازم بداند

ریاست محترم محاکم عمومی و انقلاب دادگستری

با سلام احتراما به استحضار می رساند که مجمع عمومی فوق العاده شرکت سهامی عام ……………. مطابق ماده ۶۱ لايحه اصلاحی قانون تجارت، اقدام به انتشار اوراق قرضه مرکب به مبلغ …………… ریال به مدت …………… می نماید.

حال با توجه به اینکه ماده ۶۵ لایحه اصلاحی قانون تجارت شرکت تا انقضای موعد یا مواعد اوراق قرضه نمی تواند اوراق قرضه جدید قابل تعویض یا قابل تبدیل به سهام منتشر کند یا سرمایه خود را مستهلک یا انرا از طریق باز خرید سهام کاهش دهد یا اقدام به تقسیم اندوخته کند یا در نحوه تقسیم منافع تغییراتی بدهد و … که هیچ کدام توسط مجمع عمومی فوق العاده رعایت نشده بنابراین حسب موارد فوق با توجه به ماده ۶۵ قانون مورد اشاره با تقدیم این دادخواست تقاضای ابطال اوراق قرضه مرکب شرکت سهامی ……….. به مبلغ ………….. ریال مورد استدعاست.

امضا – مهر – اثر انگشت

شماره و تاريخ ثبت دادخواست

شماره

تاريخ

شعبه دادگاه عمومي رسيدگي فرمائيد

نام ونام خانوادگي مقام ارجاع كننده:

تاريخ / / امضاء

چاپ روزنامه رسمي كشور فرم شماره 1296/2201/54 دفتر طرح و برنامه ريزي

نمونه دادخواست ابطال اوراق قرضه مرکب ( نمونه ۲ )


برگ دادخواست به دادگاه عمومی

 

مشخصات طرفيننامنام خانوادگىنام پدرشغلمحل اقامت

شهر – خيابان -كوچه – شماره –پلاك

خواهان

۱-سهامدار

خوانده

۱- اعضای هیات مدیره

۲- شرکت سهامی

وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته وبهای آندادخواست ابطال اوراق قرضه مرکب شرکت سهامی ………… مقوم به …… ریال بعلاوه تمامی هزینه های دادرسی و قانونی
دلايل و منضمات دادخواست۱- اساسنامه شرکت ۲- روزنامه رسمی ۳- اظهارنامه ۴- هر تحقیقی که دادگاه لازم بداند

ریاست محترم محاکم عمومی و انقلاب دادگستری

با سلام احتراما به استحضار میرساند که مجمع عمومی فوق العاده شرکت سهامی عام به نام ………………. اقدام به انتشار اوراق قرضه مرکب به مبلغ …………….. ریال می نماید.

حال باتوجه به اینکه ماده ۶۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت شرایط صدور اوراق قرضه قابل تعویض با سهام را رعایت حقوق دارندگان این گونه اوراق قرضه که شرکت قبلا منتشر نموده و اینکه قبل از انقضای مدتی که شرکت طی آن این قبیل اوراق قرضه قابل تعویض با سهام شرکت است اقدام به انتشار اوراق قرضه جدید می نماید.

که هیچ کدام توسط مجمع عمومی فوق العاده رعایت نشده است.

بنابراین حسب موارد فوق با تقدیم این دادخواست تقاضای ابطال اوراق قرضه مرکب شرکت سهامی به مبلغ ……………. ریال مورد استدعاست.

امضا – مهر – اثر انگشت

شماره و تاريخ ثبت دادخواست

شماره

تاريخ

شعبه دادگاه عمومي رسيدگي فرمائيد

نام ونام خانوادگي مقام ارجاع كننده:

تاريخ / / امضاء

چاپ روزنامه رسمي كشور فرم شماره 1296/2201/54 دفتر طرح و برنامه ريزي

نمونه دادخواست ابطال اوراق قرضه مرکب ( نمونه ۳ )


برگ دادخواست به دادگاه عمومی

 

مشخصات طرفيننامنام خانوادگىنام پدرشغلمحل اقامت

شهر – خيابان -كوچه – شماره –پلاك

خواهان

۱-سهامدار

خوانده

۱- اعضای هیات مدیره

۲- شرکت سهامی

وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته وبهای آندادخواست ابطال اوراق قرضه مرکب شرکت سهامی ………… مقوم به …… ریال بعلاوه تمامی هزینه های دادرسی و قانونی
دلايل و منضمات دادخواست۱- اساسنامه شرکت ۲- روزنامه رسمی ۳- اظهارنامه ۴- هر تحقیقی که دادگاه لازم بداند

ریاست محترم محاکم عمومی و انقلاب دادگستری

با سلام احتراما به استحضار می رساند که مجمع عمومی فوق العاده شرکت سهامی عام به نام ……………. بدون پیشنهاد هیات مدیره و گزارش خاص بازرسان اقدام به انتشار اوراق قرضه مرکب به مبلغ ……….. ریال می نماید.

حال باتوجه به ماده ۶۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت، شرایط صدور اوراق قرضه قابل تعویض با سهام را پیشنهاد هیات مدیره یا بازرسان شرکت می داند که هیچ کدام توسط مجمع عمومی فوق العاده رعایت نشده است.

بنابراین حسب موارد فوق با تقدیم این دادخواست تقاضای ابطال اوراق قرضه مرکب شرکت سهامی …………….. به مبلغ …………… ریال مورد استدعاست. 

امضا – مهر – اثر انگشت

شماره و تاريخ ثبت دادخواست

شماره

تاريخ

شعبه دادگاه عمومي رسيدگي فرمائيد

نام ونام خانوادگي مقام ارجاع كننده:

تاريخ / / امضاء

چاپ روزنامه رسمي كشور فرم شماره 1296/2201/54 دفتر طرح و برنامه ريزي

نمونه دادخواست ابطال اوراق قرضه مرکب ( نمونه ۴ )


برگ دادخواست به دادگاه عمومی

 

مشخصات طرفيننامنام خانوادگىنام پدرشغلمحل اقامت

شهر – خيابان -كوچه – شماره –پلاك

خواهان

۱-سهامدار

خوانده

۱- اعضای هیات مدیره

۲- شرکت سهامی

وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته وبهای آندادخواست ابطال اوراق قرضه مرکب شرکت سهامی ………… مقوم به …… ریال بعلاوه تمامی هزینه های دادرسی و قانونی
دلايل و منضمات دادخواست۱- اساسنامه شرکت ۲- روزنامه رسمی ۳- اظهارنامه ۴- هر تحقیقی که دادگاه لازم بداند

ریاست محترم محاکم عمومی و انقلاب دادگستری

با سلام احتراما به استحضار میرساند که مجمع عمومی شرکت سهامی عام به نام  ………………….. اقدام به انتشار اوراق قرضه به مبلغ یک میلیارد ریال می نماید که الان مشخص شده کلیه سرمایه ثبت شده شرکت تادیه نشده و علاوه بر اینکه دو سال تمام از تاریخ ثبت شرکت نگذشته و دو ترازنامه آن به تصویب مجمع عمومی نرسیده است.

پس مطابق مواد ۸۵ و ۵۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت نبایستی اقدام به انتشار اوراق قرضه می نمود و حتی شرایط ماده ۶۰ لایحه اصلاحی نیز مبنی بر قید نکات زیر ۱- نام شرکت ۲- شماره و تاریخ ثبت شرکت.

حال با توجه به موارد فوق با تقدیم این دادخواست تقاضای ابطال اوراق قرضه شرکت سهامی به مبلغ ………… ریال مورد استدعاست.

امضا – مهر – اثر انگشت

شماره و تاريخ ثبت دادخواست

شماره

تاريخ

شعبه دادگاه عمومي رسيدگي فرمائيد

نام ونام خانوادگي مقام ارجاع كننده:

تاريخ / / امضاء

چاپ روزنامه رسمي كشور فرم شماره 1296/2201/54 دفتر طرح و برنامه ريزي