به این نوشته چند امتیاز میدهید؟

موارد توافق در طلاق توافقی


در این مقاله قصد داریم تا موارد توافق در طلاق توافقی را مورد بررسی قرار دهیم. اینکه زوجین پس از تصمیم به طلاق توافقی در چه مواردی می توانند توافق داشته باشند.به عنوان مثال توافق در اموری مانند مهریه ، حضانت فرزندان ، نفقه زوجه ، نفقه فرزندان و … از موارد توافق در طلاق توافقی است که در این مطلب به طور مفصل درباره هر یک صحبت خواهیم کرد.


نحوه پرداخت مهریه در طلاق توافقی


از جمله موارد توافق در طلاق توافقی می توان به پرداخت مهریه اشاره کرد. در این بند به نکات مهم در نحوه پرداخت مهریه در طلاق توافقی اشاره می‌کنیم:

۱) مهریه موردی که در زمان عقد بین زوجین مشخص می‌شود. پرداخت مهریه در طلاق غیرتوافقی بر عهده مرد یا زوج است. اگر پرداخت مهریه جزء توافقات بین زوجین باشد، پرداخت آن ضروری است.

۲) زن می‌تواند در طلاق توافقی کل یا مقداری از مهریه خود را ببخشد، برای دریافت کل مهریه یا مقداری از آن باید زوجین نسبت به این امر از قبل توافق کرده باشند.

۳) در صورتی که مرد تمایل داشته باشد که کل یا بخشی از مهریه را به زن پرداخت کند، این مورد به عنوان یکی از موارد طلاق توافقی به اجرا گذاشته می‌شود.

۴) براساس توافق قبلی زن و مرد، مهریه به زن پرداخت می‌شود.

۵) شاید زوج تمایل داشته باشد که همه مهریه یا بخشی از آن را به زوجه پرداخت کند یا این که مهریه را در چند بخش به زوجه پرداخت کند، در هر صورت زوجین باید نسبت به این امر از قبل توافق کنند.

۶) زوج باید به کلیه شروطی که در توافق نامه بین زوجین مشخص شده پایبند باشد و یکی از این شروط پرداخت مهریه است.

۷) توافق بر سر نحوه پرداخت مهریه مهم ترین شرط انجام طلاق توافقی است و اگر در مورد آن توافقی صورت نگرفته نمی‌توان طلاق توافقی را جاری کرد.


استرداد جهیزیه در طلاق توافقی


از جمله موارد توافق در طلاق توافقی می توان به نحوه استرداد جهیزیه اشاره کرد. در برخی خانواده‌ها، لیست اموال جهیزیه مکتوب شده و موجود است ولی در برخی دیگر این کار انجام نمی‌شود.

بنابراین زوجین می‌توانند در مورد جهیزیه و کلیه اموالی که بعد از ازدواج وارد خانه می‌شود توافق کنند. در صورتی که قرار بر این باشد که نصف اموال بین زن و مرد تقسیم شود باید این امر مورد موافقت زن و مرد قرار گیرد بخاطر این که تا در این مورد بین زن و مرد توافقی صورت نگیرد صیغه طلاق بین زوجین جاری نخواهد شد.

مثلا اگر زوجه تمایل به دریافت کل جهیزیه داشته باشد باید این قضیه در موافقت نامه بین زوجین منعکس شده باشد یا حتی اگر زوجه درخواست کند که بخشی از جهیزیه را دریافت کند این قضیه نیز مانند سایر موارد توافق در طلاق توافقی باید از قبل مورد موافقت زن و شوهر قرار گرفته باشد. حتی اگر زوجین مشخص کنند که تا روز معینی جهیزیه را تحویل و دریافت کنند تا زمان انجام کامل این توافق، صیغه طلاق هرگز بر زوجین جاری نخواهد شد.


نحوه پرداخت نفقه در طلاق توافقی


از جمله موارد توافق در طلاق توافقی می توان به نحوه پرداخت نفقه در طلاق توافقی اشاره کرد. مطالبه مهریه توسط زن بعد از طلاق امکان پذیر نیست و حتی زن نمی‌تواند نفقه خود را نیز دریافت کند. در طلاق توافقی، باید نحوه دریافت نفقه از طرف مرد به زن مشخص شود.

زوجه می‌تواند همه نفقه را از زوج مطالبه نماید یا این که به او ببخشد. همه شرایط نفقه اعم از دریافت کل یا بخشی از آن یا بخشش آن از طرف زوجه باید در موافقت نامه زوجین مشخص شود.

در صورتی که بعد از جاری شدن صیغه طلاق، زوجین در مورد نحوه پرداخت نفقه توافق کرده باشند می‌توانند این کار را به انجام برسانند و قانونی برای ممنوعیت این کار وجود ندارد.

مشخص شدن نحوه پرداخت نفقه یکی از شروط جاری شدن صیغه طلاق است و اگر در این مورد هنوز بین زوجین توافقی صورت نگرفته صیغه طلاق هم هرگز جاری نخواهد شد.


نحوه پرداخت اجرت المثل در طلاق توافقی


از جمله موارد توافق در طلاق توافقی می توان به نحوه پرداخت اجرت المثل در طلاق توافقی اشاره کرد. اجرت المثل همان حقوق زنان خانه دار در امور خانه داری است که در زمان عقد ازدواج بین زوجین مشخص می‌شود و در واقع زیر مجموعه ای از اجرت المسمی است.

اجرت المثل در واقع همان کارهایی است که به دستور زوج در خانه انجام می‌شود و رایگان نیست و باید از طرف زوج به زوجه پرداخت شود و زوجه می‌تواند در هر زمانی مبلغ کارهای انجام شده خود را از زوج مطالبه کند.

مقدار اجرت المثل براساس مقدار کارهای لازمه برای انجام، مدرک تحصیلی، تعداد فرزندان، تعداد فرزندان شیرخواره و سایر موارد تعین می‌شود. مقدار اجرت المثل با توافق طرفین یا براساس نظر کارشناس تعیین می‌شود.

پرداخت اجرت المثل در طلاق توافقی براساس موافقت نامه بین زوجین است ولی به طور معمول زن نمی‌تواند در هر زمانی آن را مطالبه کند. درصورتی که مرد خواهان طلاق باشد در این صورت اجرت المثل باید از طرف مرد به زن پرداخت شود. به همین دلیل اگر در توافق نامه بین زن و مرد در مورد پرداخت اجرت المثل موردی به ثبت نرسیده باشد و قاضی دادگاه می‌تواند رای خود را در مورد طلاق زوجین صادر کند و این امر جزء شروط اصلی طلاق توافقی نیست.


حضانت و نفقه فرزندان در طلاق توافقی


از جمله موارد توافق در طلاق توافقی می توان به حضانت و نفقه فرزندان اشاره کرد. مهم ترین مسئله زوجین، فرزندان هستند و حضانت آن‌ها مسئله بسیار مهمی‌است.

در مورد این که حضانت فرزندان با چه کسی خواهد بود باید در شرایط طلاق توافقی ذکر شود. یکی از زوجین باید به عنوان متولی مشخص شود تا حضانت فرزندان را عهده دار باشد بخاطر این که فرزندان در زمان قبل از طلاق توافقی توسط هر دو مراقبت می‌شدند. در توافق نامه زوجین باید نحوه و مقدار نفقه فرزندان نیز مشخص شود.

در صورتی که زوجین به صورت غیرتوافقی از هم جدا می‌شوند، حضانت فرزند (دختر یا پسر) تا سن ۷ سالگی بر عهده مادر است و بعد از آن بر عهده پدر خواهد بود. تا ۹ سالگی برای فرزندان دختر و تا ۱۵ سال برای فرزندان پسر این قضیه صادق است و بعد از آن فرزندان می‌توانند در مورد زندگی با پدر یا مادر، خود تصمیم بگیرند.

زن و مرد در طلاق توافقی می‌توانند حضانت فرزندان را به یکدیگر واگذار کنند. مثلا” زوجه می‌تواند حضانت فرزند دختر ۸ ساله را عهده دار شود و طلاق توافقی به انجام برسد یا این که زوج می‌تواند حضانت فرزندان ۱۲ یا ۱۴ ساله را عهده دار شده و با طلاق توافقی مسئله اختلاف بین زوجین خاتمه یابد.


نحوه ملاقات با فرزندان


از جمله موارد توافق در طلاق توافقی می توان به نحوه ملاقات با فرزندان اشاره کرد.

همانطوری که حضانت از فرزندان، برای والدین محفوظ است ولی در کنار این قضیه نیز ملاقات با فرزندی که حضانت او را والدی عهده دار شده برای والد دیگر یک حق قانونی تلقی می‌شود. به همین دلیل، زوج و زوجه در توافق نامه خود در طلاق توافقی به این مسئله اشاره کرده و در مورد آن هم به توافق می‌رسند. روز ملاقات می‌تواند متناسب با توافق طرفین متغیر باشد.


نحوه پرداخت نفقه فرزند در طلاق توافقی


از جمله موارد توافق در طلاق توافقی می توان به نحوه پرداخت نفقه فرزند اشاره کرد.

پرداخت نفقه فرزندان از طرف پدر یک امر لازم و ضروری است و در صورتی که علی رغم استطاعت مالی این امر مهم را به انجام نرساند، در این صورت دادگاه او را به مجازات محکوم می‌کند.

والدی که حضانت فرزندان را عهده دار شده باید نفقه آن‌ها را نیز پرداخت کند، ولی در شرایط کلی این پدر است که همیشه نفقه فرزندان را پرداخت می‌کند و در هر شرایطی باید این مسئولیت را به عهده بگیرد و آن را به انجام برساند. در برخی مواقع دادگاه حضانت و پرداخت نفقه را به یک والد واگذار می‌کند، دادگاه پدر را ملزم به پرداخت نفقه فرزندان می‌کند و مادر برطبق شرایط عمومی‌ جامعه ملزم به پرداخت نفقه به فرزندان نیست.


مخارج طلاق


زوجین باید دقت و توجه داشته باشند که دادخواست طلاق توافقی مانند هر دادخواست دیگری مستلزم پرداخت هزینه‌ها و مخارج آن است. هزینه دادخواست طلاق توافقی در هر شهر و متناسب با شعبه قضایی متفاوت است. زوجین به هزینه‌های خود باید هزینه مشاوره را نیز اضافه کنند.

هزینه مشاوره در هر شهر قیمت متفاوتی دارد. همچنین هزینه ثبت طلاق در دفترخانه نیز متفاوت است امروزه هزینه ثبت ازدواج و طلاق در دفاتر معادل ۲۵۰ هزار تومان است. در صورتی که زوجین برای پیشرفت امور خود در طلاق توافقی وکیلی اختیار می‌کنند باید هزینه او را نیز بپردازند.

هزینه طرح دعوا و سایر هزینه‌های دفاتر خدمات الکترونیک در سال ۱۳۹۶، با ۱۲۰ هزار تومان برابری می‌کند.

زوجین باید به هزینه های ثبت ازدواج در دفاتر اسناد توجه داشته باشند. پرداخت هزینه های وکلای دادگستری هزینه دیگری است که زوجین باید نسبت به آن توجه کنند.


زمان صدور رای دادگاه در طلاق توافقی


زمانی که قانون جدید حمایت از خانواده به تصویب رسید، مدت زمان رسیدگی دادگاه به طلاق توافقی، یک هفته بود. البته بعضی از شعب دادگاه‌ها در مدت یک هفته به دادخواست طلاق توافقی رسیدگی می‌کنند ولی در برخی شعب بخاطر ارسال پرونده به مرکز مشاوره خانوادگی ، مدت رسیدگی به پرونده کمی‌ بیشتر از یک هفته خواهد بود.