3.3/5 - (3 امتیاز)

مجوز گلخانه

 

در این مقاله قصد داریم تا درخصوص دریافت مجوز گلخانه اطلاعات جامع و کاملی را خدمت شما عزیزان ارائه دهیم. اطلاعاتی مانند مدارک  و شرایط لازم برای دریافت این مجوز از نمونه موضوعاتی است که در این مطلب گنجانده شده است.

 

مرجع صدور مجوز گلخانهمشخصات مجوز


مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز گلخانه
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:

نظام صدور پروانه های واحدهای گلخانه ای و قارج خوراکی

108991398/04/05ماده25دانلود
فرآیند صدور مجوز
دانلود
شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز گلخانه


عنوان مدرککد مدرک
تصویر کارت ملی10001
تصویر شناسنامه10002
تصویر کارت نظام وظیفه10003
تصویر مدرک تحصیلی10004
تصویر سند مالکیت10005
تصویر اجاره نامه10018
جواز تاسیس10252
پروانه (معتبر ) بهره برداری مرکز/ واحد10327
نقشه10366
صدور پروانه برای گلخانه های بالاتر از سقف 5 هکتار10397

دانلود

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:

نظام صدور پروانه های واحدهای گلخانه ای و قارج خوراکی

108991398/04/05صفحه 15و16دانلود
استعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوزمدت زمان صدور مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماه
هزینه صدور مجوز
نمونه مجوز صادر شده

دانلود
فرآیند تمدید مجوز گلخانه


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز
ضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه تمدید مجوز
فرآیند اصلاح مجوز گلخانه


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز
ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه اصلاح مجوز
فرآیند ابطال مجوز گلخانه


شرایط و مدارک لازم برای ابطال مجوز
ضوابط خاص ابطال مجوزمدت زمان ابطال مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه ابطال مجوز