5/5 - (1 امتیاز)

مجوز گاوداری


در این مقاله قصد داریم تا درباره نحوه دریافت مجوز گاوداری اطلاعات کامل و جامعی به شما عزیزان ارائه دهیم. اطلاعاتی مانند قوانین و مدارک لازم برای دریافت این مجوز از نمونه مواردی است که در این سایت قرار داده شده است.

پیش از اینکه به بررسی نحوه دریافت مجوز گاوداری بپردازیم ، باید بدانیم که این مجوز تحت عنوان

موافقت اصولی مجوزی است که پیش از صدور پروانه تاسیس به متقاضیان فعالیت های دامداری، مرغداری ، کارخانه و … در چهارچوب سیاست ها و ضوابط نظام دامپروری صادر می گردد.

لازم به ذکر است که مدت اعتبار موافقت اصولی ۶ ماه است و در موارد ضروری ۶ ماه دیگر تمدید می شود.

پس از دریافت موافقت اصولی، متقاضی باید برای دریافت پروانه تاسیس اقدام نماید. پروانه تاسیس مجوزی است که متقاضی بایستی برای احداث ساختمان ها و تأسیسات هر نوع واحد دامداری، کارخانه یا کارگاه دریافت نماید.

مدت اعتبار پروانه تاسیس ۲ سال و با نظر کمیسیون صدور پروانه استان به مدت یک سال دیگر قابل تمدید است.

درصورتی که پس از پایان تمدید اعتبار پروانه تاسیس ، عملیات احداث واحد به اتمام نرسیده باشد ، متقاضی می تواند با ارائه مدارک و دلایل مستند اعتبار پروانه تاسیس را حداکثر به مدت یک سال دیگر به صورت اضطراری تمدید نماید.

پس از پایان عملیات اخداث ساختمان ها و تاسیسات لازم ، پیش از شروع بهره برداری از گاوداری ، متقاضی بایستی مراتب را به کمیسیون صدور پروانه استان اعلام نمایند. به این ترتیب می تواند پروانه بهره برداری دامداری یا همان مجوز گاوداری را دریافت نماید.


دریافت مجوز گاوداری


پس از پایان مراحل ذکر شده از سوی دارنده پروانه تاسیس، کمیسیون صدور پروانه استان، موظف است حداکثر ظرف مدت دو هفته کارشناسان دامپروری و دامپزشکی را برای بازدید از تاسیسات مربوط اعزام نماید.

در صورتی که عملیات ساختمانی و تاسیساتی مطابق با طرح بوده و مراتب مورد تایید کارشناسان مربوطه قرار گیرد، حداکثر ظرف مدت یک هفته، پروانه بهره برداری یا همان مجوز گاوداری صادر کند.

در ادامه می توانید تمامی مراحل و مدارک لازم برای دریافت مجوز گاوداری را به تفصیل مشاهده نمایید.

 

مرجع صدور مجوزمشخصات مجوز

پرورش گاو – گاوداری – مجوز گاوداری – دامپروری صنعتی و غیرصنعتی
مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز گاوداری
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

دستورالعمل اجرایی ماده 5 قانون نظام جامع دامپروری کشور

8491391/01/10ماده 5دانلود

قانون نظام جامع دامپروری کشور

9981388/05/26ماده 5دانلود
فرآیند صدور مجوز
دانلود
شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز گاوداری


عنوان مدرککد مدرک
فرم تکمیل شده توسط مهندس ناظر فنی مبنی بر اتمام عملیات ساختمانی و نصب تاسیسات و تجهیزات100419
اصل موافقت اصولی و پروانه تاسیس10111373701
فرم تقاضای صدور پروانه بهره برداری تکمیل شده توسط متقاضی10111373702
فرم تکمیل شده پایان کار ساختمان10111373704
اصل پروانه بهداشتی موافقت اصولی و بهره برداری10111373705

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

دستورالعمل اجرایی ماده 5 قانون نظام جامع دامپروری کشور

8491391/01/10ماده 21دانلود

قانون نظام جامع دامپروری کشور

9981388/05/26ماده 5دانلود
استعلام‌های بین دستگاهی
عنوان استعلامکد استعلامدستگاه استعلام‌دهندهمدت زمان پاسخآدرس وب سایت

اطلاعات شناسنامه ای ثبت احوال

10020سازمان ثبت احوال کشور – اداره ثبت احوال0satam.aro.gov.ir

استعلام از واحد های استانی و یا شهرستانی سازمان نظام دامپزشکی

10153سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران – شورای نظام دامپزشکی30www.iranvc.ir

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

10090سازمان ثبت اسناد و املاک کشور – اداره کل ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری0www.sherkat.ssaa.ir

آدرس پستی

10171شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران – اداره کل پست3www.post.ir

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

دستورالعمل اجرایی ماده 5 قانون نظام جامع دامپروری کشور

8491391/01/10ماده 21 و 22دانلود
مجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

دستورالعمل اجرایی ماده 5 قانون نظام جامع دامپروری کشور

8491391/01/10ماده 21دانلود
ضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

دستورالعمل اجرایی ماده 5 قانون نظام جامع دامپروری کشور

8491391/01/10ماده 22دانلود
مدت زمان صدور مجوز

روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

قانون نظام جامع دامپروری کشور

9981388/05/26بند ه ماده 5دانلود
مدت اعتبار مجوز

ماهعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

دستورالعمل اجرایی ماده 5 قانون نظام جامع دامپروری کشور

8491391/01/10ماده 22دانلود
هزینه صدور مجوز


عنوان هزینهمبلغ
صدور پروانه بهره برداری1252900 ریال
بازدید کارشناسی1500000 ریال

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی

5691389/04/23تبصره 3 ماده 2دانلود

تعرفه خدمات فنی و مهندسی کشاورزی توسط بخش غیردولتی

8501397/06/23صفحات 145 الی 147دانلود
نمونه مجوز گاوداری صادر شده
فرآیند تمدید مجوز گاوداری


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز


عنوان مدرککد مدرک
تصویر پروانه بهداشتی10009
ارائه فرم بازدید کارشناسی تکمیل شده100381
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

دستورالعمل اجرایی ماده 5 قانون نظام جامع دامپروری کشور

8491391/01/10ماده 5 و 22 و 27دانلود
ضوابط خاص تمدید مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

دستورالعمل اجرایی ماده 5 قانون نظام جامع دامپروری کشور

8491391/01/10بند ج ماده 22دانلود
مدت زمان تمدید مجوز

روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

قانون نظام جامع دامپروری كشور

5861388/05/07بند ه ماده 5دانلود
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه تمدید مجوز


عنوان هزینهمبلغ
بازدید کارشناسی1500000 ریال
تمدید پروانه بهره برداری684200 ریال
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی

5691389/04/23تبصره 3 ماده 2دانلود

تعرفه خدمات فنی و مهندسی کشاورزی توسط بخش غیردولتی

8501397/06/23صفحه 145 الی 147دانلود
فرآیند اصلاح مجوز گاوداری


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز
ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه اصلاح مجوز
فرآیند ابطال مجوز گاوداری


شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

دستورالعمل اجرایی ماده 5 قانون نظام جامع دامپروری کشور

8491391/01/10ماده 28دانلود
شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز گاوداری