5/5 - (1 امتیاز)

مجوز گاوداری


در این مقاله قصد داریم تا درباره نحوه دریافت مجوز گاوداری اطلاعات کامل و جامعی به شما عزیزان ارائه دهیم. اطلاعاتی مانند قوانین و مدارک لازم برای دریافت این مجوز از نمونه مواردی است که در این سایت قرار داده شده است.

پیش از اینکه به بررسی نحوه دریافت مجوز گاوداری بپردازیم ، باید بدانیم که این مجوز تحت عنوان

موافقت اصولی مجوزی است که پیش از صدور پروانه تاسیس به متقاضیان فعالیت های دامداری، مرغداری ، کارخانه و … در چهارچوب سیاست ها و ضوابط نظام دامپروری صادر می گردد.

لازم به ذکر است که مدت اعتبار موافقت اصولی ۶ ماه است و در موارد ضروری ۶ ماه دیگر تمدید می شود.

پس از دریافت موافقت اصولی، متقاضی باید برای دریافت پروانه تاسیس اقدام نماید. پروانه تاسیس مجوزی است که متقاضی بایستی برای احداث ساختمان ها و تأسیسات هر نوع واحد دامداری، کارخانه یا کارگاه دریافت نماید.

مدت اعتبار پروانه تاسیس ۲ سال و با نظر کمیسیون صدور پروانه استان به مدت یک سال دیگر قابل تمدید است.

درصورتی که پس از پایان تمدید اعتبار پروانه تاسیس ، عملیات احداث واحد به اتمام نرسیده باشد ، متقاضی می تواند با ارائه مدارک و دلایل مستند اعتبار پروانه تاسیس را حداکثر به مدت یک سال دیگر به صورت اضطراری تمدید نماید.

پس از پایان عملیات اخداث ساختمان ها و تاسیسات لازم ، پیش از شروع بهره برداری از گاوداری ، متقاضی بایستی مراتب را به کمیسیون صدور پروانه استان اعلام نمایند. به این ترتیب می تواند پروانه بهره برداری دامداری یا همان مجوز گاوداری را دریافت نماید.


دریافت مجوز گاوداری


پس از پایان مراحل ذکر شده از سوی دارنده پروانه تاسیس، کمیسیون صدور پروانه استان، موظف است حداکثر ظرف مدت دو هفته کارشناسان دامپروری و دامپزشکی را برای بازدید از تاسیسات مربوط اعزام نماید.

در صورتی که عملیات ساختمانی و تاسیساتی مطابق با طرح بوده و مراتب مورد تایید کارشناسان مربوطه قرار گیرد، حداکثر ظرف مدت یک هفته، پروانه بهره برداری یا همان مجوز گاوداری صادر کند.

در ادامه می توانید تمامی مراحل و مدارک لازم برای دریافت مجوز گاوداری را به تفصیل مشاهده نمایید.

 

مرجع صدور مجوزمشخصات مجوز

پرورش گاو – گاوداری – مجوز گاوداری – دامپروری صنعتی و غیرصنعتی
مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز گاوداری
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

دستورالعمل اجرایی ماده 5 قانون نظام جامع دامپروری کشور

849 1391/01/10 ماده 5 دانلود

قانون نظام جامع دامپروری کشور

998 1388/05/26 ماده 5 دانلود
فرآیند صدور مجوز
دانلود
شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز گاوداری


عنوان مدرک کد مدرک
فرم تکمیل شده توسط مهندس ناظر فنی مبنی بر اتمام عملیات ساختمانی و نصب تاسیسات و تجهیزات 100419
اصل موافقت اصولی و پروانه تاسیس 10111373701
فرم تقاضای صدور پروانه بهره برداری تکمیل شده توسط متقاضی 10111373702
فرم تکمیل شده پایان کار ساختمان 10111373704
اصل پروانه بهداشتی موافقت اصولی و بهره برداری 10111373705

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

دستورالعمل اجرایی ماده 5 قانون نظام جامع دامپروری کشور

849 1391/01/10 ماده 21 دانلود

قانون نظام جامع دامپروری کشور

998 1388/05/26 ماده 5 دانلود
استعلام‌های بین دستگاهی
عنوان استعلام کد استعلام دستگاه استعلام‌دهنده مدت زمان پاسخ آدرس وب سایت

اطلاعات شناسنامه ای ثبت احوال

10020 سازمان ثبت احوال کشور – اداره ثبت احوال 0 satam.aro.gov.ir

استعلام از واحد های استانی و یا شهرستانی سازمان نظام دامپزشکی

10153 سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران – شورای نظام دامپزشکی 30 www.iranvc.ir

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

10090 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور – اداره کل ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری 0 www.sherkat.ssaa.ir

آدرس پستی

10171 شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران – اداره کل پست 3 www.post.ir

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

دستورالعمل اجرایی ماده 5 قانون نظام جامع دامپروری کشور

849 1391/01/10 ماده 21 و 22 دانلود
مجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

دستورالعمل اجرایی ماده 5 قانون نظام جامع دامپروری کشور

849 1391/01/10 ماده 21 دانلود
ضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

دستورالعمل اجرایی ماده 5 قانون نظام جامع دامپروری کشور

849 1391/01/10 ماده 22 دانلود
مدت زمان صدور مجوز

روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

قانون نظام جامع دامپروری کشور

998 1388/05/26 بند ه ماده 5 دانلود
مدت اعتبار مجوز

ماهعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

دستورالعمل اجرایی ماده 5 قانون نظام جامع دامپروری کشور

849 1391/01/10 ماده 22 دانلود
هزینه صدور مجوز


عنوان هزینه مبلغ
صدور پروانه بهره برداری 1252900 ریال
بازدید کارشناسی 1500000 ریال

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی

569 1389/04/23 تبصره 3 ماده 2 دانلود

تعرفه خدمات فنی و مهندسی کشاورزی توسط بخش غیردولتی

850 1397/06/23 صفحات 145 الی 147 دانلود
نمونه مجوز گاوداری صادر شده
فرآیند تمدید مجوز گاوداری


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
تصویر پروانه بهداشتی 10009
ارائه فرم بازدید کارشناسی تکمیل شده 100381
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

دستورالعمل اجرایی ماده 5 قانون نظام جامع دامپروری کشور

849 1391/01/10 ماده 5 و 22 و 27 دانلود
ضوابط خاص تمدید مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

دستورالعمل اجرایی ماده 5 قانون نظام جامع دامپروری کشور

849 1391/01/10 بند ج ماده 22 دانلود
مدت زمان تمدید مجوز

روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

قانون نظام جامع دامپروری كشور

586 1388/05/07 بند ه ماده 5 دانلود
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه تمدید مجوز


عنوان هزینه مبلغ
بازدید کارشناسی 1500000 ریال
تمدید پروانه بهره برداری 684200 ریال
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی

569 1389/04/23 تبصره 3 ماده 2 دانلود

تعرفه خدمات فنی و مهندسی کشاورزی توسط بخش غیردولتی

850 1397/06/23 صفحه 145 الی 147 دانلود
فرآیند اصلاح مجوز گاوداری


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز
ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه اصلاح مجوز
فرآیند ابطال مجوز گاوداری


شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

دستورالعمل اجرایی ماده 5 قانون نظام جامع دامپروری کشور

849 1391/01/10 ماده 28 دانلود
شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز گاوداری
صدور
مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز گاوداری
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

دستورالعمل اجرایی ماده 5 قانون نظام جامع دامپروری کشور

849 1391/01/10 ماده 5 دانلود

قانون نظام جامع دامپروری کشور

998 1388/05/26 ماده 5 دانلود
فرآیند صدور مجوز
دانلود
شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز گاوداری


عنوان مدرک کد مدرک
فرم تکمیل شده توسط مهندس ناظر فنی مبنی بر اتمام عملیات ساختمانی و نصب تاسیسات و تجهیزات 100419
اصل موافقت اصولی و پروانه تاسیس 10111373701
فرم تقاضای صدور پروانه بهره برداری تکمیل شده توسط متقاضی 10111373702
فرم تکمیل شده پایان کار ساختمان 10111373704
اصل پروانه بهداشتی موافقت اصولی و بهره برداری 10111373705

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

دستورالعمل اجرایی ماده 5 قانون نظام جامع دامپروری کشور

849 1391/01/10 ماده 21 دانلود

قانون نظام جامع دامپروری کشور

998 1388/05/26 ماده 5 دانلود
استعلام‌های بین دستگاهی
عنوان استعلام کد استعلام دستگاه استعلام‌دهنده مدت زمان پاسخ آدرس وب سایت

اطلاعات شناسنامه ای ثبت احوال

10020 سازمان ثبت احوال کشور – اداره ثبت احوال 0 satam.aro.gov.ir

استعلام از واحد های استانی و یا شهرستانی سازمان نظام دامپزشکی

10153 سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران – شورای نظام دامپزشکی 30 www.iranvc.ir

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

10090 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور – اداره کل ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری 0 www.sherkat.ssaa.ir

آدرس پستی

10171 شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران – اداره کل پست 3 www.post.ir

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

دستورالعمل اجرایی ماده 5 قانون نظام جامع دامپروری کشور

849 1391/01/10 ماده 21 و 22 دانلود
مجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

دستورالعمل اجرایی ماده 5 قانون نظام جامع دامپروری کشور

849 1391/01/10 ماده 21 دانلود
ضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

دستورالعمل اجرایی ماده 5 قانون نظام جامع دامپروری کشور

849 1391/01/10 ماده 22 دانلود
مدت زمان صدور مجوز

روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

قانون نظام جامع دامپروری کشور

998 1388/05/26 بند ه ماده 5 دانلود
مدت اعتبار مجوز

ماهعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

دستورالعمل اجرایی ماده 5 قانون نظام جامع دامپروری کشور

849 1391/01/10 ماده 22 دانلود
هزینه صدور مجوز


عنوان هزینه مبلغ
صدور پروانه بهره برداری 1252900 ریال
بازدید کارشناسی 1500000 ریال

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی

569 1389/04/23 تبصره 3 ماده 2 دانلود

تعرفه خدمات فنی و مهندسی کشاورزی توسط بخش غیردولتی

850 1397/06/23 صفحات 145 الی 147 دانلود
نمونه مجوز گاوداری صادر شده
تمدید
فرآیند تمدید مجوز گاوداری


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
تصویر پروانه بهداشتی 10009
ارائه فرم بازدید کارشناسی تکمیل شده 100381
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

دستورالعمل اجرایی ماده 5 قانون نظام جامع دامپروری کشور

849 1391/01/10 ماده 5 و 22 و 27 دانلود
ضوابط خاص تمدید مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

دستورالعمل اجرایی ماده 5 قانون نظام جامع دامپروری کشور

849 1391/01/10 بند ج ماده 22 دانلود
مدت زمان تمدید مجوز

روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

قانون نظام جامع دامپروری كشور

586 1388/05/07 بند ه ماده 5 دانلود
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه تمدید مجوز


عنوان هزینه مبلغ
بازدید کارشناسی 1500000 ریال
تمدید پروانه بهره برداری 684200 ریال
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی

569 1389/04/23 تبصره 3 ماده 2 دانلود

تعرفه خدمات فنی و مهندسی کشاورزی توسط بخش غیردولتی

850 1397/06/23 صفحه 145 الی 147 دانلود
اصلاح
فرآیند اصلاح مجوز گاوداری


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز
ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه اصلاح مجوز
ابطال
فرآیند ابطال مجوز گاوداری


شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

دستورالعمل اجرایی ماده 5 قانون نظام جامع دامپروری کشور

849 1391/01/10 ماده 28 دانلود
شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز گاوداری