به این نوشته چند امتیاز میدهید؟

مجوز موسسه میانجیگری کیفری


در این مقاله قصد داریم تا نحوه دریافت مجوز موسسه میانجیگری کیفری را به طور کامل و جامع خدمت شما عزیزان ارائه خواهیم داد. اطلاعاتی مانند مدارک و شرایط لازم برای دریافت این نوع مجوز از نمونه موضوعاتی است که در این مقاله آورده شده است.

عنوان رسمی کسب و کار

موسسه میانجی گری(در امور کیفری)

دریافت کننده مجوز

اشخاص حقیقی,اشخاص حقوقی

مرجع/متولی صدور مجوز و نظارت پسینی

قوه قضائیه ج.ا.ا – مرکز توسعه حل اختلاف – اداره کل توسعه امور میانجی‌گری و داوری

مجری صدور

قوه قضائیه ج.ا.ا – مرکز توسعه حل اختلاف – اداره کل توسعه امور میانجی‌گری و داوری

معرفی کسب و کار

دفتری برای حل و فصل اختلاف (در امور کیفری).

شرایط و مدارک لازم به همراه هزینه و زمان لازم برای دریافت این مجوز در این صفحه نوشته شده و برای ثبت درخواست آن کافیست با شماره 09120213393 تماس حاصل فرمایید.

توجه: قبل از ثبت این درخواست باید پروانه میانجی گری و بالاترین امتیاز در آزمون میانجی گری در حوزه قضائی مربوطه را دریافت کنید.

شرایط لازم برای صدور مجوز موسسه میانجیگری کیفری

ردیفشرایطتوضیحاتپیوست
1تکمیل فرم تقاضای متقاضی؛
2داشتن اساسنامه شرکت برای اشخاص حقوقی ؛
3داشتن آگهی ثبت شرکت در روزنامه رسمی کثیرالانتشار و آخرین تغییرات شرکت، برای اشخاص حقوقی؛
4داشتن پروانه میانجیگری و بالاترین امتیاز در آزمون میانجی-گری در حوزه قضائی مربوطه

مدارک لازم برای صدور مجوز موسسه میانجیگری کیفری

ردیفمدارکتوضیحات
1تصویر اساسنامه شرکت برای اشخاص حقوقی
2تصویر آگهی ثبت شرکت در روزنامه رسمی کثیرالانتشار و آخرین تغییرات انجام شده شرکت، برای اشخاص حقوقی
3تأییدیه عدم اعتیاد به مواد مخدر؛
4تأییدیه عدم سوء پیشینه کیفری
5کارت پایان خدمت یا معافیت دائم از خدمت نظام وظیفه برای داوطلبان مرد
6مدارک حوزوی یا دانشگاهی در رشته‌های حقوق یا الهیات با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی در مقطع کارشناسی ارشد یا سطح سه حوزه

استعلامات بین دستگاهی مورد نیاز برای پروانه میانجیگری کیفری

ردیفاستعلاممرجع پاسخدرگاه اخد کنندهنوع استعلام
1تأییدیه صلاحیت از وزارت اطلاعاتوزارت اطلاعاتدرگاه تخصصیغیر برخط و فرآیندی
2تصدیق برخط اصالت گواهی نداشتن اعتیاد به مواد مخدر و مشروبات الکلیوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیدرگاه ملی مجوزهابرخط
3تصدیق برخط اصالت مدرک تحصیلیوزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوریدرگاه ملی مجوزهابرخط
4استعلام برخط احراز هویت (داشتن شناسنامه و کارت ملی) اتباع حقیقی ایرانیوزارت کشورپنجره ملی خدمات دولت هوشمندبرخط
5تصدیق برخط اصالت گواهی نداشتن سوء پیشینه مؤثر کیفریقوه قضائیه ج.ا.ادرگاه ملی مجوزهابرخط
6تصدیق برخط اصالت وضعیت نظام وظیفهفرماندهی انتظامی ج.ا.ادرگاه ملی مجوزهابرخط
7تصدیق برخط اصالت گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده، موضوع ماده 186 قانون م.موزارت امور اقتصادی و داراییدرگاه ملی مجوزهابرخط
8تأییدیه احراز نشانی و موقعیت مکانیوزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعاتدرگاه ملی مجوزهاغیر برخط و فرآیندی
9استعلام برخط نشانی و کد پستیوزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعاتدرگاه ملی مجوزهابرخط
10استعلام برخط احراز هویت کاربران (شاهکار)وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعاتدرگاه ملی مجوزهابرخط
11استعلام برخط وضعیت محکومیت مالیقوه قضائیه ج.ا.ادرگاه ملی مجوزهابرخط
12استعلام برخط احراز هویت (داشتن شناسه ملی) و اساسنامه و اطلاعات عمومی اشخاص حقوقی خصوصیقوه قضائیه ج.ا.ادرگاه ملی مجوزهابرخط

توجه: براساس احکام قانونی، ارسال تمامی استعلامات بین دستگاهی (آب، برق، گاز، محیط زیست، منابع طبیعی و…) و پیگیری و دریافت پاسخ آنها برای هر مجوز کسب وکار، به عهده مرجع اصلی صادرکننده مجوز موسسه میانجیگری کیفری است.

بر این اساس، مرجع اصلی صادرکننده مجوز موسسه میانجیگری کیفری، موظف است مدارک احتمالی لازم برای دریافت پاسخ استعلام ها را در درگاه تخصصی خود بطور دقیق و شفاف اعلام و بصورت الکترونیکی از متقاضی دریافت و طی زمان تعیین شده برای صدور این مجوز، پاسخ این استعلام ها را نیز اخذ نماید.

زمان لازم برای صدور مجوز موسسه میانجیگری کیفری از زمان تاييد مدارک

3 روز کاری

مدت اعتبار مجوز موسسه میانجیگری کیفری

3 سال

هزینه صدور مجوز موسسه میانجیگری کیفری

ردیفعنوانمبلغ (ریال)توضیحاتپیوست
1تمبر مالیاتی۱۰۰٬۰۰۰ ریال