5/5 - (1 امتیاز)

 

در این مقاله قصد داریم تا درخصوص مجوز مدارس غیر دولتی اطلاعات جامع و کاملی را خدمت شما عزیزان ارائه دهیم. اطلاعاتی مانند مدارک و شرایط لازم برای دریافت این مجوز از نمونه موضوعاتی است که در این مطلب گنجانده شده است.

 

مرجع صدور مجوز مدارس غیر دولتیمشخصات مجوز


مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز مدارس غیر دولتی


فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوزفایلی وجود ندارداستعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوزمدت زمان صدور مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماه
هزینه صدور مجوز


عنوان هزینهمبلغ
صدور مجوز2000000 ریال


نمونه مجوز مدارس غیر دولتی صادر شده

فایلی وجود ندارد


فرآیند تمدید مجوز مدارس غیر دولتی


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز
ضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز مدارس غیر دولتی

ماههزینه تمدید مجوز
فرآیند اصلاح مجوز مدارس غیر دولتی


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز
ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه اصلاح مجوز
فرآیند ابطال مجوز مدارس غیر دولتی


شرایط قابلیت ابطال مجوزشرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز مدارس غیر دولتی