3.2/5 - (5 امتیاز)

مجوز تاسیس باشگاه ورزشی


امروزه بیشتر مردم می دانند که برای طول عمر بیشتر باید به سلامت خود بیشتر اهمیت دهند. لذا تقاضای درخواست مجوز تاسیس باشگاه ورزشی روز به روز بیشتر شده است.

به همین دلیل بر آن شدیم تا شرایط و مدارک لازم برای دریافت مجوز باشگاه ورزشی را برای شما عزیزان علاقه مند آماده سازی کنیم. امیدواریم این مقاله اطلاعات کامل و جامعی برای شما به همراه داشته باشد.

مرجع صدور مجوز تاسیس باشگاه ورزشیمشخصات مجوز


مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز تاسیس باشگاه ورزشی
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

ضوابط مربوط به کمیسیون ماده پنج باشگاه های ورزشی

11506 1394/04/30 بند ج دانلود

قانون اختیارات و وظایف وزارت ورزش و جوانان

11914 1399/07/02 ماده 4 بند 12 دانلود
فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
تصویر کارت ملی 10001
تصویر شناسنامه 10002
تصویر کارت نظام وظیفه 10003
عکس پرسنلی 10007
تصویر گواهی عدم سوءپیشینه کیفری 10024
تصویر آگهی روزنامه رسمی 10028
تصویر گواهی عدم اعتیاد 10031
تصویر کارت مربی حداقل یک نفر 10209
فیش واریزی تعرفه 11120
تصویر سند مالکیت یا اجاره نامه 11594
تصویر کارت پایان خدمت مدیر 12778
تصویر صفحات شناسنامه مدیر 12779

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل شرایط عمومی متقاضیان تأسیس باشگاه ورزشی

10302 1394/10/23 ماده 6 دانلود

ضوابط مربوط به کمیسیون ماده پنج باشگاه های ورزشی

11506 1394/04/30 بند ج دانلود
استعلام‌های بین دستگاهی
عنوان استعلام کد استعلام دستگاه استعلام‌دهنده مدت زمان پاسخ آدرس وب سایت
وضعیت نظام وظیفه 10009 نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران – سازمان وظیفه عمومی ناجا 0 http://www.vazifeh.police.ir
گواهی عدم اعتیاد 10021 نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران – مراکز بهداشتی و درمانی معتمد 0 www.ir
اطلاعات شناسنامه ای ثبت احوال 10079 سازمان ثبت احوال کشور – اداره ثبت احوال 0 satam.aro.gov.ir
عدم سوء پیشینه کیفری 10097 نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران – فرماندهی نیروی انتظامی 0 http://epolice.ir
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل شرایط عمومی متقاضیان تأسیس باشگاه ورزشی

10302 1394/10/23 ماده 6 دانلود

ضوابط مربوط به کمیسیون ماده پنج باشگاه های ورزشی

11506 1394/04/30 بند ج دانلود
مجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

ضوابط مربوط به کمیسیون ماده پنج باشگاه های ورزشی

11506 1394/04/30 بند ج دانلود
مدت زمان صدور مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماهعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

ضوابط مربوط به کمیسیون ماده پنج باشگاه های ورزشی

11506 1394/04/30 بند ج دانلود
هزینه صدور مجوز


عنوان هزینه مبلغ
تاسیس باشگاه ورزشی 4000000 ریال

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

مصوبه هیات وزیران در خصوص تعرفه صدور مجوز باشگاه های ورزشی

11503 1398/12/06 ماده 1 دانلود

ضوابط مربوط به کمیسیون ماده پنج باشگاه های ورزشی

11506 1394/04/30 بند ج دانلود
نمونه مجوز تاسیس باشگاه ورزشی صادر شده

فایلی وجود ندارد


فرآیند تمدید مجوز


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

ضوابط مربوط به کمیسیون ماده پنج باشگاه های ورزشی

11506 1394/04/30 بند ج دانلود
ضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه تمدید مجوز تاسیس باشگاه ورزشی
فرآیند اصلاح مجوز تاسیس باشگاه ورزشی


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز
ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه اصلاح مجوز تاسیس باشگاه ورزشی
فرآیند ابطال مجوز تاسیس باشگاه ورزشی


شرایط قابلیت ابطال مجوز تاسیس باشگاه ورزشی


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین نامه اجرایی قانون اجازه تأسیس باشگاه ورزشی و ورزشگاه توسط مردم با نظارت دولت

10984 1370/10/15 ماده 17 دانلود
شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز تاسیس باشگاه ورزشیعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین نامه اجرایی قانون اجازه تأسیس باشگاه ورزشی و ورزشگاه توسط مردم با نظارت دولت

10984 1370/10/15 ماده 17 و 18 دانلود

قانون اجازه تأسیس باشگاه ورزشی و ورزشگاه توسط مردم با نظارت دولت

11209 1369/12/09 تبصره 1 دانلود
صدور
مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز تاسیس باشگاه ورزشی
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

ضوابط مربوط به کمیسیون ماده پنج باشگاه های ورزشی

11506 1394/04/30 بند ج دانلود

قانون اختیارات و وظایف وزارت ورزش و جوانان

11914 1399/07/02 ماده 4 بند 12 دانلود
فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
تصویر کارت ملی 10001
تصویر شناسنامه 10002
تصویر کارت نظام وظیفه 10003
عکس پرسنلی 10007
تصویر گواهی عدم سوءپیشینه کیفری 10024
تصویر آگهی روزنامه رسمی 10028
تصویر گواهی عدم اعتیاد 10031
تصویر کارت مربی حداقل یک نفر 10209
فیش واریزی تعرفه 11120
تصویر سند مالکیت یا اجاره نامه 11594
تصویر کارت پایان خدمت مدیر 12778
تصویر صفحات شناسنامه مدیر 12779

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل شرایط عمومی متقاضیان تأسیس باشگاه ورزشی

10302 1394/10/23 ماده 6 دانلود

ضوابط مربوط به کمیسیون ماده پنج باشگاه های ورزشی

11506 1394/04/30 بند ج دانلود
استعلام‌های بین دستگاهی
عنوان استعلام کد استعلام دستگاه استعلام‌دهنده مدت زمان پاسخ آدرس وب سایت
وضعیت نظام وظیفه 10009 نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران – سازمان وظیفه عمومی ناجا 0 http://www.vazifeh.police.ir
گواهی عدم اعتیاد 10021 نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران – مراکز بهداشتی و درمانی معتمد 0 www.ir
اطلاعات شناسنامه ای ثبت احوال 10079 سازمان ثبت احوال کشور – اداره ثبت احوال 0 satam.aro.gov.ir
عدم سوء پیشینه کیفری 10097 نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران – فرماندهی نیروی انتظامی 0 http://epolice.ir
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل شرایط عمومی متقاضیان تأسیس باشگاه ورزشی

10302 1394/10/23 ماده 6 دانلود

ضوابط مربوط به کمیسیون ماده پنج باشگاه های ورزشی

11506 1394/04/30 بند ج دانلود
مجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

ضوابط مربوط به کمیسیون ماده پنج باشگاه های ورزشی

11506 1394/04/30 بند ج دانلود
مدت زمان صدور مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماهعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

ضوابط مربوط به کمیسیون ماده پنج باشگاه های ورزشی

11506 1394/04/30 بند ج دانلود
هزینه صدور مجوز


عنوان هزینه مبلغ
تاسیس باشگاه ورزشی 4000000 ریال

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

مصوبه هیات وزیران در خصوص تعرفه صدور مجوز باشگاه های ورزشی

11503 1398/12/06 ماده 1 دانلود

ضوابط مربوط به کمیسیون ماده پنج باشگاه های ورزشی

11506 1394/04/30 بند ج دانلود
نمونه مجوز تاسیس باشگاه ورزشی صادر شده

فایلی وجود ندارد


تمدید
فرآیند تمدید مجوز


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

ضوابط مربوط به کمیسیون ماده پنج باشگاه های ورزشی

11506 1394/04/30 بند ج دانلود
ضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه تمدید مجوز تاسیس باشگاه ورزشی
اصلاح
فرآیند اصلاح مجوز تاسیس باشگاه ورزشی


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز
ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه اصلاح مجوز تاسیس باشگاه ورزشی
ابطال
فرآیند ابطال مجوز تاسیس باشگاه ورزشی


شرایط قابلیت ابطال مجوز تاسیس باشگاه ورزشی


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین نامه اجرایی قانون اجازه تأسیس باشگاه ورزشی و ورزشگاه توسط مردم با نظارت دولت

10984 1370/10/15 ماده 17 دانلود
شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز تاسیس باشگاه ورزشیعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین نامه اجرایی قانون اجازه تأسیس باشگاه ورزشی و ورزشگاه توسط مردم با نظارت دولت

10984 1370/10/15 ماده 17 و 18 دانلود

قانون اجازه تأسیس باشگاه ورزشی و ورزشگاه توسط مردم با نظارت دولت

11209 1369/12/09 تبصره 1 دانلود