3.3/5 - (6 امتیاز)

مجوز تاسیس باشگاه ورزشی


امروزه بیشتر مردم می دانند که برای طول عمر بیشتر باید به سلامت خود بیشتر اهمیت دهند. لذا تقاضای درخواست مجوز تاسیس باشگاه ورزشی روز به روز بیشتر شده است.

به همین دلیل بر آن شدیم تا شرایط و مدارک لازم برای دریافت مجوز باشگاه ورزشی را برای شما عزیزان علاقه مند آماده سازی کنیم. امیدواریم این مقاله اطلاعات کامل و جامعی برای شما به همراه داشته باشد.

مرجع صدور مجوز تاسیس باشگاه ورزشیمشخصات مجوز


مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز تاسیس باشگاه ورزشی
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:

ضوابط مربوط به کمیسیون ماده پنج باشگاه های ورزشی

115061394/04/30بند جدانلود

قانون اختیارات و وظایف وزارت ورزش و جوانان

119141399/07/02ماده 4 بند 12دانلود
فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
تصویر کارت ملی10001
تصویر شناسنامه10002
تصویر کارت نظام وظیفه10003
عکس پرسنلی10007
تصویر گواهی عدم سوءپیشینه کیفری10024
تصویر آگهی روزنامه رسمی10028
تصویر گواهی عدم اعتیاد10031
تصویر کارت مربی حداقل یک نفر10209
فیش واریزی تعرفه11120
تصویر سند مالکیت یا اجاره نامه11594
تصویر کارت پایان خدمت مدیر12778
تصویر صفحات شناسنامه مدیر12779

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:

دستورالعمل شرایط عمومی متقاضیان تأسیس باشگاه ورزشی

103021394/10/23ماده 6دانلود

ضوابط مربوط به کمیسیون ماده پنج باشگاه های ورزشی

115061394/04/30بند جدانلود
استعلام‌های بین دستگاهی
عنوان استعلامکد استعلامدستگاه استعلام‌دهندهمدت زمان پاسخآدرس وب سایت
وضعیت نظام وظیفه10009نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران – سازمان وظیفه عمومی ناجا0http://www.vazifeh.police.ir
گواهی عدم اعتیاد10021نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران – مراکز بهداشتی و درمانی معتمد0www.ir
اطلاعات شناسنامه ای ثبت احوال10079سازمان ثبت احوال کشور – اداره ثبت احوال0satam.aro.gov.ir
عدم سوء پیشینه کیفری10097نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران – فرماندهی نیروی انتظامی0http://epolice.ir
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:

دستورالعمل شرایط عمومی متقاضیان تأسیس باشگاه ورزشی

103021394/10/23ماده 6دانلود

ضوابط مربوط به کمیسیون ماده پنج باشگاه های ورزشی

115061394/04/30بند جدانلود
مجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:

ضوابط مربوط به کمیسیون ماده پنج باشگاه های ورزشی

115061394/04/30بند جدانلود
مدت زمان صدور مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماهعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:

ضوابط مربوط به کمیسیون ماده پنج باشگاه های ورزشی

115061394/04/30بند جدانلود
هزینه صدور مجوز


عنوان هزینهمبلغ
تاسیس باشگاه ورزشی4000000 ریال

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:

مصوبه هیات وزیران در خصوص تعرفه صدور مجوز باشگاه های ورزشی

115031398/12/06ماده 1دانلود

ضوابط مربوط به کمیسیون ماده پنج باشگاه های ورزشی

115061394/04/30بند جدانلود
نمونه مجوز تاسیس باشگاه ورزشی صادر شده

فایلی وجود ندارد


فرآیند تمدید مجوز


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:

ضوابط مربوط به کمیسیون ماده پنج باشگاه های ورزشی

115061394/04/30بند جدانلود
ضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه تمدید مجوز تاسیس باشگاه ورزشی
فرآیند اصلاح مجوز تاسیس باشگاه ورزشی


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز
ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه اصلاح مجوز تاسیس باشگاه ورزشی
فرآیند ابطال مجوز تاسیس باشگاه ورزشی


شرایط قابلیت ابطال مجوز تاسیس باشگاه ورزشی


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:

آیین نامه اجرایی قانون اجازه تأسیس باشگاه ورزشی و ورزشگاه توسط مردم با نظارت دولت

109841370/10/15ماده 17دانلود
شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز تاسیس باشگاه ورزشیعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:

آیین نامه اجرایی قانون اجازه تأسیس باشگاه ورزشی و ورزشگاه توسط مردم با نظارت دولت

109841370/10/15ماده 17 و 18دانلود

قانون اجازه تأسیس باشگاه ورزشی و ورزشگاه توسط مردم با نظارت دولت

112091369/12/09تبصره 1دانلود