به این نوشته چند امتیاز میدهید؟

طلاق به دلیل خیانت


به جرات می توان گفت که در چند سال اخیر یکی از بیشترین موارد مشاوره حقوقی و درخواست طلاق به دلیل خیانت همسر بوده است. بعضی به دلیل خیانت همسر تمایل به دانستن چگونگی روند طلاق بودند و بعضی در پی شکایت رابطه نامشروع و تادیب.

در این مطلب قصد نداریم که به دلیل و چرایی این موضوع بپردازیم بلکه فقط به مباحث حقوقی و قانونی پیرامون این موضوع بحث خواهیم کرد.

شاید در گذشته های خیلی دور وقتی حرف از طلاق به دلیل خیانت همسر صحبت میشد تصور افراد جامعه این بود که مرد به زن خیانت کرده است و زن درصدد طلاق برآمده است. اما امروزه این مساله مختص آقایان نبوده و بسیاری از موارد گزارش شده مربوط به خیانت زن است.


طلاق به دلیل خیانت زن


اولین نکته مهمی که لازم است در موضوع طلاق به دلیل خیانت زن متذکر شویم این است که در فرض اثبات رابطه نامشروع زنی که شوهر دارد مهریه او از بین نمی رود.

به عبارت دیگر ، اگر زنی از بابت هر جرمی در زندان هم که باشد می تواند از زندان نیز دادخواست مطالبه مهریه به طرفیت شوهر تقدیم دادگاه کند.

اگرچه در این مواقع دیده شده است که زن از ترس آبروریزی و دادگاه، در قبال طلاق و شکایت نکردن شوهر حاضر به گذشت از مهریه و اصطلاحا طلاق توافقی شده است ولی از حیث مقررات حقوقی اثبات رابطه نامشروع باعث از بین رفتن مهریه نخواهد شد.

طبق قانون حق طلاق با مرد است و اگر مردی دادخواست طلاق به طرفیت همسر تقدیم دادگاه کند، در نهایت رای (گواهی عدم امکان سازش) صادر خواهد شد ولی ثبت طلاق منوط به پرداخت حقوق مالی زوجه ناشی از ازدواج می باشد که در رای دادگاه منعکس می گردد.

فرض کنید که مردی به دلیل رابطه نامشروع همسرش، شکایت کرده و در این خصوص رای قطعی محکومیت صادر شده باشد. حال بخواهد دادخواست طلاق به دلیل خیانت به استناد آن تقدیم دادگاه خانواده کند.

در این جا این سوال مطرح می شود که رای دادگاه چه خواهد بود؟ در این مورد توضیح داده شد که اگر مرد قبلا مهریه زن را پرداخت نکرده باشد حتی در صورت اثبات رابطه نامشروع، دادگاه موظف است که نسبت به مهریه در ضمن رای طلاق تعیین تکلیف کند و مرد را مکلف به پرداخت کند.

البته اگر مهریه عند الاستطاعه باشد پرداخت مهریه موکول به استطاعت مرد و اثبات آن از طرف زوجه می باشد.

در ادامه باید متذکر شد که رابطه نامشروع حتی باعث از بین رفتن اجرت المثل ایام زوجیت هم نمی باشد و دادگاه در ضمن پرونده طلاق به دلیل خیانت با ارجاع به کارشناس جهت برآورد آن، در دادنامه نسبت به آن تعیین تکلیف می کند.

مطالعه بیشتر : نمونه دادخواست اجرت المثل ایام زوجیت

اما اگر مردی شرط چاپی تنصیف اموال مندرج در عقدنامه را امضاء کرده باشد، امکان دارد طبق تشخیص دادگاه یا دادن حکم رابطه نامشروع به قاضی رسیدگی کننده به طلاق به دلیل خیانت از این شرط رهایی پیدا کند.

زیرا در شرط مذکور آمده است که در صورتی زن مستحق تا نصف اموال موجود بعد از ازدواج می باشد که طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری و سوء رفتار و سوء اخلاق او نباشد. ( طلاق به دلیل خیانت نیز می تواند مصداق سوء رفتار و سوء اخلاق زن باشد )

برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید مقاله « تنصیف اموال » را مطالعه نمایید.

 

طلاق به دلیل خیانت


طلاق به دلیل خیانت مرد


همانطور که می دانید به دلیل این که حق طلاق با مرد می باشد زن در صورتی که بتواند در دادگاه اثبات عسر و حرج کند که – مصادیق آن بسیار زیاد است – به تشخیص دادگاه علی رغم مخالفت مرد می تواند طلاق به دلیل خیانت بگیرد.

راه دیگر این است که اگر بتواند یکی از موارد چهارده گانه شروط چاپی ضمن عقد (سند نکاحیه) – در صورتی که مرد امضاء کرده باشد – را ثابت کند که در این صورت وکیل مرد (زوج) در طلاق می شود و می تواند طلاق بگیرد.

حال با توجه به آنچه گفته شد اثبات رابطه نامشروع شوهر و گرفتن حکم در این خصوص می تواند با تشخیص دادگاه هم از مصادیق عسر و حرج باشد و هم از مصادیق بند های ۲ و ۹ شروط ضمن عقد نکاح.

به منظور آگاهی بیشتر در خصوص شروط ضمن عقد می توانید به مقاله « شروط ضمن عقد » مراجعه نمایید.

با این توضیح که رابطه نامشروع عرفا سوء رفتار و سوء معاشرت زوج می شود و از جرایمی است که مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون زوجه می باشد.

البته باید توجه داشت که در نهایت این قاضی رسیدگی کننده به پرونده است که با توجه به شرایط، شخصیت و نوع رابطه زوجین تصمیم نهایی در این زمینه اتخاذ می کند.

در تمام این موارد باید توجه کرد که صرف اتهام زنی یا داشتن عکس و پرینت راهگشا و موثر نیست و بایستی در خصوص رابطه نامشروع حکمی از سوی دادگاه صادر شده باشد.

برخی درخواست دارند که چنانچه پرینت موبایل همسرم گرفته شود مشخص خواهد شد که او رابطه نامشروع دارد.

در حالی که دادگاه خانواده رسیدگی کننده به طلاق به این مسایل ورود پیدا نمی کند و فقط اگر رایی در این خصوص باشد ضمیمه پرونده می شود و دادگاه به آن استناد می کند.


اما راه های اثبات خیانت مرد به زن چیست ؟


حال که دانستیم طلاق به دلیل خیانت چه شرایطی دارد لازم است تا راه حل هایی برای اثبات خیانت مرد پیدا کنیم.

راه های اثبات خیانت مرد با توجه به نوع خیانت متفاوت خواهد بود. اما یکی از موارد شایع خیانت مرد ، ازدواج مجدد آن بدون اجازه از همسر اول خود می باشد . اما راه اثبات آن با توجه به اینکه ازدواج دائم و یا موقت باشد متفاوت است .

اگر ازدواج مجدد مرد دائم باشد ، چون در دفتر رسمی ازدواج و طلاق ثبت شده و در شناسنامه آن نیز نوشته شده به راحتی قابل اثبات است.

ولی اگر ازدواج موقت باشد چون در شناسنامه مرد چیزی ثبت نمی شود ، تنها راه اثبات خیانت مرد ، پیدا کردن صیغه نامه موقت می باشد .

اما اگر زن موفق یه پیدا کردن صیغه نامه و ارائه آن به دادگاه نشود می تواند با استناد به اینکه آن صیغه نامه در دفتر ازدواجی ثبت شده است ، دادگاه را به آن دفترخانه ارجاع بدهد .

اما اگر صیغه نامه پیدا نشد و در دفاتر رسمی ازدواج نیز این موضوع ثبت نشده باشد چطور می شود خیانت مرد به زن را ثابت کرد ؟

در این مورد زن می تواند با دلایل کافی از همسر خیانت کار خود شکایت کند. در این راه مرد باید به دلیل جلوگیری از مجازات کیفری ، اقرار به ازدواج موقت خود کرده و صیغه نامه را به دادگاه تحویل دهد . زن نیز می تواند از اقرار مرد یا صیغه نامه ، استفاده کرده و در دادگاه خانواده درخواست طلاق بدهد .

البته در صورتی زن می تواند با داشتن این دلیل درخواست طلاق خود را ثبت کند که این موضوع ( عدم ازدواج مجدد مرد ) در سند ازدواج آن ها شرط شده باشد ، در غیر این صورت خیانت مرد نمی تواند دلیلی بر طلاق زن باشد .


راه های اثبات خیانت زن به مرد


یکی از راه های اثبات خیانت زن این است که خود متهم در مقابل قاضی و یا باز پرس پرونده قرار بگیرد و با زبان خودش به خیانت اعترف کند ، آن را نوشته امضا و اثر انگشت بزند .

اما اگر زن به طور مستقیم اقرار نکند ، آیا مرد می تواند با استفاده از ارائه عکس هایی از پیام های زن با مرد دیگر خیانت او را ثابت کند و درخواست طلاق دهد ؟

پاسخ به این سوال بستگی به نظر مستقیم قاضی پرونده دارد . یعنی ممکن است قاضی آن مدارک شما رو بپذیرد و ممکن است اصلا آن را قبول نکند .

البته مرد باید در نظر داشته باشد که حتی اثبات خیانت ، نمی تواند دلیل برای عدم پرداخت مهریه آن زن باشد و مهریه در هر صورتی به زن تعلق می گیرد .

به طور کلی اگر زن یا مردی موفق به اثبات خیانت همسر خود نشوند به 80 ضربه شلاق ( جرم قذف ) محکوم خواهد شد.

پس سعی کنید قبل از اقدام برای اثبات خیانت و درخواست طلاق به دلیل خیانت ، با راه های اثبات خیانت از طریق چت و غیره آن آشنا شده و درخواست خود را با دلایل کافی ثبت کنید.