به این نوشته چند امتیاز میدهید؟

صلح نامه خودرو چیست ؟


در این مقاله قصد داریم تا به این موضوع بپردازیم که صلح نامه خودرو چیست. برای اطلاع از این موضوع تا انتهای این مطلب با ما همراه باشید.

خودرو و یا هر مالی را می توان از طریق خرید و فروش به دیگران منتقل کرد. منتها به جز خرید و فروش قالب دیگری نیز برای انتقال وجود دارد به نام صلح یا صلح نامه که اگر انتقال از طریق صلح نامه باشد؛ رعایت مقررات خرید و فروش در آن لازم نیست و آسانی بیشتری دارد.

حتما شما هم در جریان پیش فروش خودرو هستید یا این کار را انجام داده اید که از قبل ثبت نام می کنند و بعد به کسانی که در قرعه کشی برنده شوند، خودرو را تحویل می دهند.

بحث اینجاست که بسیاری از افراد، خریدار واقعی نیستند و قصدشان این است که این خودرو را در پیش فروش با قیمت کم بخرند و بعد آن را با سود زیادی به قیمت بازار بخرند یعنی دلالی کند.

به همین دلیل است که این افراد ثبت نام کرده و پس از آن امتیاز خودرو را به کسی صلح می کند و یا به قیمت روز می فروشد به همین دلیل معمولا در اعلامیه پیش فروش خودرو گفته می شود امکان صلح وجود ندارد یعنی خودرو فقط به فرد ثبت نام کننده تحویل داده می شود نه شخص دیگری.


صلح نامه خودرو برای چه کاری است؟


برای اینکه به طور دقیق و کامل بدانیم صلح نامه خودرو چیست، بهتر است بدانیم که کاربرد تنظیم صلح نامه خودرو چیست.

همانطور که گفته شد، شرکت خودرو سازی برای آنکه دست دلالان را کوتاه کرده و پیش فروش ها به دست خریدار واقعی برسد نه واسطه های سودجو، خرید و فروش آن خودرو را تا یک سال ممنوع کرده است.

به همین دلیل چون خرید و فروش ممنوع شده افراد در قالب صلح نامه خودرو به فرد دیگری واگذار میکنند. یعنی در واقع به نوعی برای انتقال خودرو حیله به خرج داده اند.

البته صلح نامه تنها برای این انجام نمی شود و شما می توانید فارغ از بحث پیش فروش در قالب بیع ماشین خود را به دیگری صلح کنید که در ادامه به نمونه آن اشاره می کنیم.


نحوه تنظیم صلح نامه خودرو چیست؟


همان طور که گفته شد، یکی از کاربرد های صلح نامه در موارد پیش فروش ماشین به کار می رود. اما صلح ماشین تنها برای زمان پیش فروش نیست؛ در موارد عادی نیز شما می توانید به جای قالب قراردادی خرید و فروش یا مبایعه نامه، صلح نامه تنظیم کنید.

صلح عقدی است که انعطاف بیشتری در مقابل مبایعه نامه دارد اما در هر دو مورد خودرو از مالک به خریدار منتقل می شود‌.


نکات لازم در صلح نامه خودرو چیست


برای اینکه به طور دقیق بدانیم صلح نامه خودرو چیست، بایستی به این نکات توجه کنیم. فراموش نکنید که در صلح نامه برای هر یک از موارد مذکور بهتر است که با مشاور حقوقی و وکیل در این رابطه مشورت شود.

همچنین لازم است که موارد زیر برای تنظیم صلح نامه رعایت شود:

  • حقوق و تکالیف و تعهدات هر یک از طرفین در قرارداد ثبت شود؛ مثلا خریدار باید چقدر پول بپردازد و مالک یا فروشنده چه ماشینی با چه مشخصاتی را باید تحویل دهد.
  • طرفین می توانند برای هر تخلفی که از طرف مقابل انجام شود ضمانت اجرا و جریمه تعیین کنند. برای مثال می توان شرط کرد در ازای هر روز دیر کرد تحویل ماشین فلان مقدار جریمه باشد.
  • در قرارداد توافقات در خصوص فسخ و… بهتر است درج شود.
  • زمان تحویل ماشین و زمان تنظیم سند هم باید در قرارداد رعایت شود.

نمونه متن سند رسمی صلح خودرو


نمونه متن زیر در خصوص صلح نامه ماشین بین طرفین است نه برای پیش فروش خودرو و انتقال آن.

مصالح: آقای / خانم ………………………………. فرزند ………………….. بشناسنامه شماره ………………… متولد …………….. صادره ……………….. به شماره ملی ………………. ساکن …………………………………………………………………….

متصالح: آقای / خانم ………………………………. فرزند ………………… بشناسنامه شماره ………………… متولد …………….. صادره ……………….. به شماره ملی ………………. ساکن ……………………………………………………………………..

مورد مصالحه: تمامی حقوق مصالح تحت هر نام و نشان و اسم و عنوان قانونی و شرعی و عرفی در شش دانگ یک دستگاه اتومبیل از نوع ………………. مدل ……………… سیستم …………………. دارای موتور شماره …………………. و شاسی ……………. به رنگ ………………….. به پلاک انتظامی ملی اختصاص داده شده به مصالح به شماره…………… خریداری مصالح طبق …………………………….. با جمیع متعلقات و لواحق و توابع و لوازم آن کلاً و تماماً بدون استثناء چیزی که تمامی شرائط صحت عقد صلح ساری و جاری گردید .

مال الصلح: …………………………….. ریال وجه رایج که تمام آن باقراره تسلیم مصالح نامبرده بالا گردید . اسقاط کافه خیارات خصوصاً خیارات غبن به اعلی مراتبه و به هر درجه و مقدار از طرفین بعمل آمد و مفاد بخشنامه ۱۳۰/۱۰- ۱۴/۱/۸۵ سازمان ثبت به متصالح تذکر داده شده مع الوصف نامبرده مسئولیت شناسائی مصالح را عهده دار گردید. مسئولیت انجام معامله از هر حیث و جهت با متصالحین است .

علاوه آنکه مصالح با علم واقرار به مالکیت مورد صلح متصالح نیز با قبول مالکیت وی در آن و طرفین با آگاهی و وقوف کامل و علم و اقرار به خصوصیات و مشخصات و کم و کیف موضوع این سند و مستحقٌ للغیر نبودن مورد معامله و مصالحه و بلامعارض بودن آن از لحاظ قانونی و شرعی و با مسئولیت تامه و کامله خود و قبول مسئولیت های مترتبه قانونی تحت هر عنوان این سند و دفتر مربوطه را امضاء نمودند.

عوارض سالیانه تا آخر سال ………………. تماماً طبق گواهی شماره …………………….. شهرداری ………………. و طی فیش شماره …………………………. و عوارض نقل و انتقال طی گواهی شماره ……………………… شهرداری ………………….. و فیش ……………………………. پرداخت و فیش های مربوطه عیناً تسلیم مصالح شد و چنانچه هر گونه بدهی مربوط به قبل از تنظیم این سند، برای مورد معامله کشف شود، پرداخت و تأدیه آن بعهده متصالح است، لیکن وی حق دارد آنرا از مصالح، وصول و مطالبه نماید .

ضمناً کارت هوشمند سوخت خودرو مورد مصالح که مشخصات و خصوصیات آن نزد متعاملین محرز است، به متصالح تحویل داده شد . علاوه آنکه حسب الاظهاره متصالحین خودرو مورد صلح دارای بیمه نامه شخص ثالث بوده که طرفین از مشخصات و خصوصیات و کم و کیف آن آگاهی و وقوف دارند . مالیات نقل و انتقال طی فیش …………………………. واریز گردید.

به تاریخ …. / …. / …………. هجری شمسی .

(متن سند رسمی صلح خودرو در دفترخانه)

صلح و بیع یا همان قرارداد فروش بسیار شبیه به هم هستند اما آثار یکدیگر را ندارند و وظایف و مسئولیت های عقد صلح کمتر از بیع می باشد. مانند بعضی خیارات که فقط در بیع وجود دارد.

تشخیص اینکه شما در چه قالبی عقد منعقد کنید تا مزایای بیشتری داشته باشد یا مسئولیت کمتری داشته باشید با وکیل تنظیم قرارداد است. با استفاده از سامانه وکیل تاپ می توانید تنظیم قرارداد ها مانند صلح نامه و موارد دیگر را به وکلای مجرب موسسه واگذار کنید.

نحوه تنظیم یک قرارداد به دلیل اثرات حقوقی که بر آن بار می شود بسیار حائز اهمیت است که توصیه می شود با مشورت کار بلد نسبت به آن اقدام کنید.


نتیجه گیری


در این مقاله سعی نمودیم که به طور کامل و جامع بدانیم که صلح نامه خودرو چیست ؟ همانطور که گفته شد صلح نامه خودرو در دو موضوع کاربرد دارد.

یک مورد آن است که در پیش فروش خودرو خریدار اول یا دلال آن را به خریدار دوم صلح و منتقل می کند قبل از تحویل گرفتن و مورد دیگر صلحی است که در مقام خرید و فروش انجام می شود و به جای مبایعه نامه، صلح نامه تنظیم می کنند این کار جز در برخی موارد جزئی فرقی با بیع ندارد.