به این نوشته چند امتیاز میدهید؟

صلح نامه ارث چیست؟


در این مقاله قصد داریم تا با یکدیگر به این موضوع بپردازیم که صلح نامه ارث چیست ؟ چنانچه با این موضوع آشنایی ندارید، پیشنهاد می کنیم تا انتهای این مطلب با ما همراه باشید.

بعد از فوت شخص، تمام اموال وی به وارث می رسد البته اموالی که پس از پاس کردن بدهی های وی باقی بماند چون طلبکاران متوفی بر ورثه او مقدم هستند و حتی اگر با پرداخت بدهی های متوفی اموال وی صفر بشوند باز هم ابتدا باید طلب طلبکاران پرداخته شود.

قانون گذار تعیین تکلیف درباره اموال به ارث رسیده را به عهده ورثه گذاشته است. ایشان می توانند بدون رفتن به دادگاه سهم الارث را بین خود تقسیم کنند.

صلح نامه ارث ابزاری ست که می توان وراث بدون رفتن به دادگاه درباره اموال تعیین تکلیف کنند.


روش های تنظیم صلح نامه ارث چیست؟


برای اینکه بدانیم صلح نامه چیست، بایستی با روش های تنظیم آن آشنا شویم.

صلح نامه ارث به دو صورت ممکن است تنظیم شود : یکی قبل از فوت، توسط متوفی و یکی بعد از فوت، توسط خود وراث

وارثان می توانند با تنظیم توافقنامه یا صلح نامه تقسیم ارث، دیگر از نزاع و دادگاه رفتن و در گیری هایی که ممکن است در آینده بوجود بیاید جلوگیری شود.

در واقع کارکرد عقد صلح هم همین است که با تنظیم آن از دعواهای آینده جلوگیری می کند.

بعد از امضای صلح نامه، کسی حق بر هم زدن آن را ندارد مگر آن که اشتباهی صورت گرفته باشد که آن موقع باطل خواهد بود برای مثال کسی داخل صلح نامه تقسیم ارث شده که اصلا جزو وراث متوفی نیست که اینجا باطل خواهد بود.


انواع صلح نامه ارث چیست


۱- صلح نامه ارث قبل از فوت:

در اینجا شخص می تواند با تعیین سهم هر یک از وراث قبل از مرگ خود، اموال خود را بین ایشان تقسیم کند تا بعد از فوت ایشان دیگر دعوا و نزاعی به وجود نیاید و از قبل هر کسی بداند که به چه اندازه سهم می برد و از چه مالی سهم خواهد برد.

۲- صلح نامه ارث بعد از فوت: بعد از فوت هم خود وراث می توانند بین خود توافق کنند و اموال خالص را پس از پرداخت بدهی ها بین خود تقسیم کنند البته اگر در میان ایشان بچه ای(صغیر) یا شخص فاقد اهلیتی وجود داشته باشد؛ باید توسط دادگاه انجام شود. اما به جز این مورد با توافق و صلح انجام شده هر یک از وراث سهم‌خود را می برد.


مزیت صلح نامه ارث قبل از فوت


اگر قبل از فوت، خود شخص، میزان سهم الارث ها را مشخص کند و آن ها را به وراث خود صلح کند یا تحت هر عقدی غیر از صلح به آنان انتقال دهد؛ دردسر های بسیار کمتری بین وراث بعد از فوت ایشان وجود خواهد داشت و کسی هم حق شکایت ندارد.

زیرا خود متوفی قبل از فوت برای اموالش تعیین تکلیف کرده و قانون هم این حق را به وی داده به عبارتی یا صلح نامه قبل از ارث اگر تکلیف کلیه اموال مشخص بشود دیگر چیزی باقی نمی ماند که قابل به ارث رسیدن باشد.

به جز جلوگیری از هر گونه نزاع در آینده از این طریق از مالیات بر ارث هم معاف می شوند.


تنظیم صلح نامه ارث بعد از فوت توسط وراث


برای این امر لازم است که تمام وراث توافق نامه را امضا کنند در غیر این صورت اعتباری نخواهد داشت. با امضای آن جز در موارد مشخص، حق اعتراض و فسخ وجود ندارد مگر در موارد خاصی که اشتباه در صلح پیش آمده باشد.


نمونه صلح نامه ارث


حال که دانستیم صلح نامه چیست لازم دانستیم تا با ارائه یک نمونه صلح نامه ارث به شما کمک کنیم تا بتوانید خودتان به تنهایی به تنظیم صلح نامه ارث بپردازید.

چنانچه در این زمینه نیاز به مشاوره و راهنمایی وکلای مجرب دارید می توانید با شماره ۰۲۱۴۵۵۱۸ تماس حاصل فرمایید.

ماده ۱- طرفین قرارداد صلح

بند یک : مصالحین

۱- آقای …. فرزند ……….. متولد …….. به شماره شناسنامه ……… و کد ملی …… صادره از ……. به نشانی ……… تلفن………. .

۲- خانم …. فرزند ………. متولد …….. به شماره شناسنامه ……… و کد ملی …… صادره از ……. به نشانی ……… تلفن……….

بند دو : متصالح

۱- آقای …. فرزند ……….. متولد …….. به شماره شناسنامه ……… و کدملی …… صادره از ……. به نشانی ……… تلفن………. .

ماده ۲- مورد صلح

انتقال کلیه حقوق عینی اصلی و تبعی و حقوق دینی سهم الارث مصالحین هریک به میزان یک ششم از تمام ترکه متوفی اعم از امول و اوراق بهادار و املاک و هر آنچه ارزش مالی دارد( آقای ….. فرزند……. فوت شده به تاریخ……… )

چه اموالی که تعلق مالکیت آنها به متوفی در زمان این قرارداد مشخص است و چه اموالی که مالکیت و تعلق آن به متوفی پس از انعقاد این قرارداد مشخص شود.

ماده ۳- عوض صلح

یک شاخه نبات به ارزش یک هزار تومان که از سوی متصالح تسلیم مصالحین گردید.

ماده ۴- شرایط قرارداد صلح

بند یک: مصالحین به موجب این قرارداد کلیه حقوق ناشی از مالکیت سهم الارث خود را به طرف دیگر (متصالح) صلح نموده و هیچ گونه ادعایی در این خصوص نخواهند داشت

بند دو: هیچ گونه اختیار فسخ در این معامله درج نشده است و قرارداد فی مابین طرفین لازم الاجرا می باشد.

بند سه: مصالحین به موجب این قرارداد ملزم گردیدند در تاریخ ……. در دفترخانه رسمی شماره ……… به نشانی ……… حاضر گردیده و نسبت به تنظیم سند رسمی صلح در حق متصالح اقدام نمایند.

بند چهار: پرداخت هزینه های انتقال اعم از هزینه فک رهن اموال متوفی ، مالیات بر ارث ، مالیات و نقل و انتقال و عوارض شهرداری و هزینه های تنظیم سند رسمی انتقال به عهده متصالح می باشد.

توضیحات: به استناد گواهی حصر وراثت به شماره …………صادره از شعبه ………شورای حل اختلاف ورثه متوفی (……..) عبارت از پدر و مادر متوفی و همسر و دختر متوفی می باشند که موضوع این صلح نامه مجموع سهم الارث پدر و مادر (یعنی یک سوم ماترک متوفی) می باشد.

این قرارداد فی مابین مصالح و متصالح در کمال صحت عقل و سلامت اراده و بدون اجبار و اکراه تنظیم گردیده است.

کلیه معاملات و قراردادهای مغایر با متن این صلح نامه بین مصال با افراد دیگر باطل و بی اعتبار بوده و فاقد اثر است.

مصالح متعهد نموده و اقرار می نماید که هیچ گونه معامله و عقد تملیکی نسبت به موضوع صلحنامه منعقد ننموده است و هرگونه قرارداد توفق بعد از این قرارداد بی اعتبار است.

امضای مصالح:

امضای متصالح:

امضای شهود:


نتیجه گیری


در این مقاله سعی نمودیم تا به طور کامل بدانیم که صلح نامه ارث چیست و چگونه می توان آن را تنظیم نمود.

صلح نامه ارث، هم می تواند قبل از فوت، توسط خود شخص نوشته شود که کاربرد ها و مزیت های زیادی دارد و این که هم می توان بعد از فوت متوفی، این صلح نامه را بین وراث تنظیم کرد.

وراث با توافق هم برای اینکه به دادگاه نروند اموال را پس از پرداخت بدهی ها بین خود تقسیم می کنند. و لازم است در این مورد تمام ورثه آن را امضا کنند.