به این نوشته چند امتیاز میدهید؟

 

در این مقاله قصد داریم تا شرایط انتصاب سردفتران ازدواج و طلاق را به طور کامل و جامع خدمت شما عزیزان ارائه دهیم.  همچنین مدارک لازم برای صدور ابلاغ انتصاب سردفتران را ذکر خواهیم کرد.

 

مرجع صدور مجوزمشخصات مجوز


مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:

نظام نامه مربوط به شرایط انتصاب سردفتران ازدواج و طلاق و نقل و انتقال آنان

105251378/08/22ماده 2ماده ۲ – اشخاص زیر را میتوان به سردفتری ازدواج از طريق آزمون کتبی و مصاحبه حضوری انتخاب نمود.
– دارندگان مدرک کارشناسی یا بالاتر در رشته حقوق ، علوم ثبنی الهیات و معارف اسلامی ) گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی.)
۲- دارندگان گواهی پایان سطح عالی با تایید شورای مدیریت حوزه علمیه قم.
– دارندگان گواهی افتا از مراجع مسلم اهل سنت که به تایید رییس قوه قضاییه رسیده باشد.تبصره ۱- افرادی که قبل از تصویب این ایین نامه در آزمون های مربوطه شرکت کرده و قبول شده اند صدور ابلاغ آنان موکول به شرکت در مصاحبه حضوری و کسب موففیت در آن خواهد بود.تبصره ۲- سردفتر ازدواج و طلاق اقلیت های دینی با رعایت مقررات مربوط به احوال شخصی آنان و شرایط مندرج در ماده ۴ و تبصره ۲ آن
پس از معرفی و گواهی مراکز رسمی دینی مربوط منصوب خواهد شد.
فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
تصویر کارت ملی10001
تصویر شناسنامه10002
تصویر کارت نظام وظیفه10003
تصویر مدرک تحصیلی10004
تصویر گواهی عدم سوء پیشینه کیفری10024
سلامت کامل10203
گواهی سطح 2 از حوزه علمیه قم10554
گواهی سطح 2 از شورای برنامه ریزی علوم دینی اهل سنت برای اهل تسنن10555
گواهی افتاء از مراجع مسلم اهل سنت10556
گواهی اجتهاد از مراجع مسلم10557

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:

نظام نامه مربوط به شرایط انتصاب سردفتران ازدواج و طلاق و نقل و انتقال آنان

105251378/08/22ماده 2دانلود
استعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:

نظام نامه مربوط به شرایط انتصاب سردفتران ازدواج و طلاق و نقل و انتقال آنان

105251378/08/22ماده 2دانلود

نظام نامه مربوط به شرایط انتصاب سردفتران ازدواج و طلاق و نقل و انتقال آنان

105251378/08/22بند 4 ماده 4دارا بودن حداقل ۲۵ سال شمسی

نظام نامه مربوط به شرایط انتصاب سردفتران ازدواج و طلاق و نقل و انتقال آنان

105251378/08/22بند6 ماده 4متاهل
مدت زمان صدور مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماه
هزینه صدور مجوز


عنوان هزینهمبلغ
هزینه رسمی صدور مجوز1000000 ریال


نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد


فرآیند تمدید مجوز


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز
ضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه تمدید مجوزفرآیند اصلاح مجوز


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز
ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال مجوز


شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:

نظامنامه مربوط به شرایط انتصاب سردفتران ازدواج و طلاق و نقل و انتقال آنان

105251378/08/226کسانی که به سردفتری ازدواج انتخاب می‌شوند مکلفند حداقل ظرف مدت سه ماه از تاریخ دریافت ابلاغ نسبت به تأسیس دفترخانه اقدام نمایند و گرنه ابلاغ آنان کان لم یکن تلقی خواهد شد.
شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز