به این نوشته چند امتیاز میدهید؟

سهم الارث دو زن از یک شوهر


در این مقاله قصد داریم تا درخصوص سهم الارث دو زن از یک شوهر اطلاعات جامع و کاملی را در اختیار شما عزیزان قرار دهیم.

ابتدا میزان سهم الارث یک زن را با یکدیگر مرور خواهیم کرد، سپس میزان سهم الارث دو زن از یک شوهر را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

بر اساس قانون مدنی، سهم الارث زن در صورتی که مرد فرزند داشته باشد، یک هشتم و در صورتی که مرد فرزند نداشته باشد یک چهارم خواهد بود.

اما از آن جهت که ممکن است یک مرد بیش از یک همسر دائم داشته باشد، موضوع سهم الارث مرد با دو زن مطرح است.

در واقع سوالی که پیش می آید این است که سهم الارث دو زن از یک شوهر چقدر خواهد بود؟ قانون مدنی در ماده 942 به این سوال پاسخ داده است.


آیا زن دوم از شوهر ارث می برد؟


به موجب ماده ۸۶۴ قانون مدنی زن پس از مرگ همسرش ارث می‌برد البته به سه شرط:

  • در صورتی که در عقد دائم او بوده، بنابراین در نکاح موقت زن به طور کلی ارث نمی برد چه زن اول چه زن دوم ( ماده ۹۴۰ قانون مدنی )
  • قبل از مرگ شوهرش زنده باشد. ( ماده ۸۷۵ قانون مدنی )
  • مرد به توسط زن به قتل نرسیده باشد. زیرا قتل از موانع ارث است چه در مورد همسر دوم چه در مورد سایر ورثه (ماده ۸۸۰ قانون مدنی)

میزان سهم الارث دو زن چقدر است؟


حال که دانستیم زن دوم نیز در صورت وجود شرایطی از همسر ارث می برد می خواهیم بدانیم میزان ارث او چقدر است؟

به موجب ماده ( ۹۴۲ قانون مدنی ) در صورتی که مردی دو یا چند همسر دایم داشته باشد ، یک چهارم اموال ( در صورت نداشتن فرزند ) و یک هشتم اموال ( در صورت داشتن فرزند ) بین آن ها به تساوی تقسیم خواهد شد.

به عبارت دیگر سهم زن از شوهر به طور کلی یک چهارم ( در صورت نداشتن فرزند ) و یک هشتم می باشد، حال چنانچه مرد دارای چند همسر دایم باشد این میزان به طور مساوی بینشان تقسیم می شود.

نکته حایز اهمیت این می باشد که منظور از داشتن فرزند به طور کلی فرزندان مرد می باشد و فرقی نمی کند که از کدام زن باشد.

به عبارت دیگر همین که مرد دارای فرزند باشد سهم ارث زنان از یک چهارم به یک هشتم کاهش می یابد حتی در صورتی که یکی از زنان از مرد هیچ فرزندی نداشته باشد نیز سهم او یک هشتم است.

در گذشته زن به استناد ماده ۹۴۶ قانون مدنی فقط از اموال منقول (هر چیزی که از شوهر باقی مانده بود) ارث می‌برد و در اموال غیرمنقول (ساختمان و زمین) سهمی نداشت.

اما به موجب قانون جدید زن در صورت داشتن فرزند از همسر مرحومش، یک هشتم از اموال منقول و یک هشتم نیز از قیمت اموال غیرمنقول از جمله عرصه و اعیان – ساختمان و زمین – ارث خواهد برد.ارث زن دوم از شوهر


میزان سهم الارث دو زن در صورت داشتن فرزند


در صورتی که شوهر در زمان فوت هیچ فرزند یا نوه‌ای از همسرش یا از همسران قبلی نداشته باشد، زن از اموال مرد یک چهارم ارث می‌برد.

در غیر این صورت یک هشتم از اموال مرد را ارث خواهد برد.

در صورتی که مرد هیچ فرزندی نداشته باشد، سهم زن یک چهارم از اموال منقول و یک چهارم از فروش اموال غیرمنقول یعنی عرصه و اعیان – ساختمان و زمین – ارث خواهد برد خواهد برد.

البته به این مساله مهم نیز باید توجه داشت که دو زن که یکی از آن‌ها فرزندی ندارد، اما زن دوم فرزندانی دارد،

پس از مرگ همسر، زن اول با آن که فرزندی از شوهر متوفی نداشته است، ولی به علت وجود فرزندان همسر دوم نصف یک هشتم از اموال شوهرش را ارث خواهد برد.»

همچنین به موجب ماده ۸۴۳ قانون مدنی در صورتی مرد، تا ثلث اموالش را برای همسر دوم یا هر شخص دیگری وصیت کرده باشد سایر ورثه نمی توانند مانع ارث بردن او شوند.

یعنی برای مثال اگر خانه‌ای که از سوی شوهر متوفی برای همسرش وصیت شده از نظر قیمتی بیش از یک سوم اموال او نباشد وصیتنامه صحیح می باشد.

در غیر این صورت ورثه میبایست درباره بقیه ثلث اموال اجازه دهند.


ارث زن دوم در صورت طلاق


حال باید ببینیم که اگر زن دوم طلاق گرفته باشد آیا باز هم از مرد ارث می برد؟

به موجب ماده ۹۴۳ قانون مدنی: اگر مرد، زن خود را به صورت رجعی (طلاقی که به طور معمول انجام می‌یابد) طلاق داده باشد و

در زمان عده (سه بار پاکی) فوت کرده باشد زن از اموال شوهر ارث می‌برد.

اما در صورتی که طلاق بائن باشد و یا مدت عده تمام شده باشد زن ارث نمی برد.

طلاق رجعی طلاقی است که مرد تا پایان عده (مدت زمان رجوع) می تواند به زن خود رجوع کند ولی در طلاق بائن چنین امکانی وجود ندارد.

طلاق در موارد زیر باین است و مرد حق رجوع ندارد:

  • طلاقی که قبل از نزدیکی رخ دهد ،
  • طلاق زن یائسه
  • طلاق خلع و مبارات ؛ مادام که زن به عوض رجوع نکرده باشد ،
  • سومین طلاق که پس از سه وصلت متوالی واقع شود.