سهام بورسی به جای مهریه


در این مقاله قصد داریم تا به بررسی این موضوع بپردازیم که آیا می توان از سهام بورسی به جای مهریه استفاده نمود یا خیر ؟

بنا به گفته حمید اسدی، یکی از حقوقدان بازار سرمایه، سهام، سود سهام، حق تقدم سهام، سهام عدالت و سود سهام عدالت بابت مهریه و نفقه همسر و اولاد قابل توقیف، بازداشت و فروش است.

وی با بیان اینکه سهام جزو اموال و دارایی محسوب می شود، توضیح داد: به همین دلیل قابلیت توقیف برای پرداخت دیون بدهکار را دارد. بر این اساس یکی از دیونی که آقایان در زندگی بعد از ازدواج پیدا می‌کنند، مهریه است.


مراحل درخواست سهام بورسی به جای مهریه


مهریه از زمان عقد ازدواج بر ضمه مرد قرار می‌گیرد و جزو بدهکاری مرد محسوب می‌شود. به همین دلیل زوجه می‌تواند در هر زمان که بخواهد به دایره اجرایی ثبت مراجعه کند.

دایره اجرایی ثبت در بخش شناسایی اموال، سهام شخص را به عنوان اموال معرفی کرده و دادگاه دستور توقیف و فریز سهام را به شرکت سپرده گذاری مرکزی صادر می‌کند.

بنابراین ابتدا زوجه باید درخواست اجرای مهریه را به دایره اجرایی ثبت دهد، زیرا عقدنامه یک سند رسمی محسوب شده و در دایره اجرایی ثبت نسبت به آن اجراییه صادر می‌شود. سپس اموال مدیون شناسایی میشود و یکی از اموالی که قابلیت شناسایی دارد سهام شخص بدهکار است.

در این حالت دادگاه یا دایره اجرایی ثبت درخواست توقیف را به شرکت سپرده گذاری مرکزی ارسال می‌کند. این شرکت بعد از این که درخواست را دریافت کرد، اقدام به فریز سهام شخص بدهکار میکند که فرد نتواند سهام خود را بفروشد.

سپس شرکت سپرده گذاری برای اجرای مهریه و فروش سهام اقدام می‌کند. اگر شخص بدهکار تا قبل از فروش سهام مهریه را از جای دیگری تامین کند، شرکت سپرده گذاری سهام را نمی‌فروشد و از دادگاه رفع توقیف سهام را می‌گیرد.

اما اگر فرد نتواند از محل دیگری مهریه را تامین کند دستور فروش سهام توسط شرکت سپرده گذاری به کارگزاری ارسال شده و کارگزاری اقدام به فروش و نقد کردن سهام می‌کند و بعد از فروش سهام وجه حاصل از فروش به حساب شرکت سپرده گذاری و سپس به حساب شخص طلبکار واریز می‌شود.


زوجه چگونه می‌تواند از اینکه زوج سهامدار است یا خیر مطلع شود؟


زوجه از دایره اجرایی ثبت درخواست شناسایی اموال می کند و دایره اجرایی نامه ای برای شرکت سپرده گذاری جهت بررسی اموال شخص ارسال می‌کند. شرکت سپرده گذاری بر اساس کد ملی فرد بررسی کرده و دارایی فرد را اعلام کند.


نتیجه گیری


با توجه به آن چه در این مطلب گفته شد، متوجه شدیم که چنانچه زوج دارای سهام در بورس باشد، زوجه می تواند با دادخواست مطالبه مهریه برای دریافت سهام بورسی به جای مهریه اقدام نماید.

به این صورت که شرکت سپرده گذاری مرکزی سهام زوج را فریز کرده و چنانچه زوج تا تاریخ مشخصی نتواند مهریه را پرداخت کند آن را میفروشد.