نمونه دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش


نمونه دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش موضوعی است که در این مقاله می توانید مشاهده نمایید. چنانچه قصد طلاق توافقی را از دادگاه محترم خواستارید و نمی دانید که چگونه دادخواست طلاق توافقی را تنظیم نمایید با ما تا انتهای این مطلب همراه باشید.

در مقاله « نمونه دادخواست طلاق توافقی » به تفصیل درباره طلاق توافقی و مراحل انجام آن صحبت کردیم. همچنین چند نمونه از دادخواست های طلاق توافقی را در آن مقاله ارائه دادیم.

در این مطلب هم قصد داریم چند نمونه دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش دیگر را برای راهنمایی شما عزیزان قرار دهیم.

همان طور که می دانید برای انجام هر امر حقوقی ابتدا بایستی یک وکیل داشته باشید تا بتواند بهترین دلایل و بهترین شرح دادخواست موجود را برای ارائه به دادگاه ارائه نماید.

اما اگر هزینه پرداخت دستمزد به وکیل برای شما بالاست و یا بنا به هر دلیلی دسترسی به وکیل خود ندارید ما به شما کمک می کنیم تا خودتان به تنهایی دادخواست گواهی عدم امکان سازش را تنظیم نمایید.

هدف ما در این سایت علاوه بر ارائه تمامی نمونه دادخواست های موجود و مورد نیاز شما، تنظیم دادخواست به صورت آنلاین است.

در صورتی که به وکیل دسترسی نداشته باشید بایستی بدانید که در بخش های مختلف دادخواست اعم از دلایل و منضمات و شرح دادخواست چه مطالبی را برای ارائه به دادگاه یادداشت کنید.


مراحل تنظیم دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش


شما می توانید در این سایت به تمامی موضوعات مختلف دادخواست و انواع نمونه دادخوست مانند نمونه دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش دسترسی داشته باشید.

روش کار به این صورت است که در بخش جستجوی نمونه دادخواست ، موضوع مورد نظر خود را انتخاب نموده و با جستجوی کلمات کلیدی مورد نظر می توانید نمونه دادخواست مورد نظر خود را مشاهده نمایید.

سپس می توانید در بخش تنظیم دادخواست اینترنتی ، پس از تکمیل فرم ارائه شده در سایت و قرار دادن شرح دادخواستی که می توانید از نمونه دادخواست یافت شده در مرحله قبل بهره گرفته و دادخواست خود را پرینت و به دفتر خدمات قضایی ارائه دهید.


نمونه دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش ( نمونه ۱)


برگ دادخواست به دادگاه عمومی

 

مشخصات طرفيننامنام خانوادگىنام پدرشغلمحل اقامت

شهر – خيابان -كوچه – شماره –پلاك

خواهان

خوانده

وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته وبهای آن تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش (طلاق توافقی)
دلايل و منضمات دادخواست۱- سند ازدواج، ۲- شناسنامه و کارت ملی زوجین، ۳- وكالتنامه

ریاست محترم مجتمع قضایی خانواده ……

با سلام و احترام به استحضار می رساند: موكل به موجب سند رسمی ازدواج شماره …… تنظیمی در تاریخ ………….. با خوانده ازدواج نموده است. متأسفانه زوجین به دلیل عدم تفاهم اخلاقی دیگر قادر به ادامه زندگی مشترک با یکدیگر نمی باشند و هر دو به این نتیجه رسیده اند که طلاق و جدایی به مصلحت ایشان می باشد.

لذا موارد طلاق خود را به شرح ذیل اعلام میدارند:

١. مقرر گردید زوجه مبلغ یکصد میلیون تومان از مهریه استحقاقی زوجه را به وی پرداخت نماید. زوجه نیز مابقی مهریه ما فی القباله را در قبال جاری شدن صیغه طلاق به زوج بذل می کند.

٢. کلیه طلاها و جواهرات متعلق به زوجه به وی تحویل داده شده است.

٣. مقرر گردید جهیزیه زوجه به وی مسترد گردد.

۴. زوجین فرزند مشترکی ندارند.

۵. زوجین هیچ ادعای مالی دیگری نسبت به یکدیگر ندارند.

۶. بدیهی است در صورت عدم جاری شدن صیغه طلاق این توافق نامه باطل و کان لم یکن تلقی گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.

لذا با عنایت به مطالب فوق، صدور حکم به شرح ستون خواسته مورد استدعاست. ضمنأ زوج با امضای ذیل دادخواست موافقت خود را با کلیه موارد مندرج در دادخواست اعلام میدارد.

 

امضا – مهر – اثر انگشت

شماره و تاريخ ثبت دادخواست

شماره

تاريخ

شعبه دادگاه عمومي رسيدگي فرمائيد

نام ونام خانوادگي مقام ارجاع كننده:

تاريخ / / امضاء

چاپ روزنامه رسمي كشور فرم شماره 1296/2201/54 دفتر طرح و برنامه ريزي

نمونه دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش ( نمونه ۲)


برگ دادخواست به دادگاه عمومی

 

مشخصات طرفيننامنام خانوادگىنام پدرشغلمحل اقامت

شهر – خيابان -كوچه – شماره –پلاك

خواهان

خوانده

وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته وبهای آن تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش (طلاق توافقی)
دلايل و منضمات دادخواست۱- سند ازدواج، ۲- شناسنامه و کارت ملی زوجین، ۳- وكالتنامه

ریاست محترم مجتمع قضایی خانواده ……

با سلام و احترام به استحضار می رساند: موکل به موجب عقدنامه رسمی به شماره …….. دفتر ازدواج شماره …… که کپی مصدق آن به پیوست تقدیم گردیده در مورخه …… به عقد دائم خواهان در آمده است و در حال حاضر به علت عدم تفاهم اخلاقی و وجود اختلافات شدید حاضر به ادامه زندگی مشترک با یکدیگر نیستند لازم به ذکر است که طرفین فقط عقد کرده و زندگی مشترک خود را آغاز ننموده اند.

به شرح توافق ذیل تقاضای صدور طلاق توافقی را دارند متن توافقی به شرح ذیل می باشد:

۱- زوجه که مهریه ایشان ۲۱۴ عدد سکه طلا تمام بهار آزادی طرح جدید می باشد در قبال طلاق از طرف زوجه به زوج بذل می کند.

۲- زوجه در قبال طلاق کلیه حق و حقوق شرعی و قانونی خود اعم از نفقه و غیره را به زوج بذل می کند.

۳- طرف هیچ گونه ادعایی در قبال استرداد هدایای دوره نامزدی اعم از طلا، البسه، پول نقد و غیره نسبت به هم ندارند.

۴- طرفین حق اعتراض به رأی، تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی را از خود ساقط نموده و تقاضای صدور رأی قطعی را دارند.

 

امضا – مهر – اثر انگشت

شماره و تاريخ ثبت دادخواست

شماره

تاريخ

شعبه دادگاه عمومي رسيدگي فرمائيد

نام ونام خانوادگي مقام ارجاع كننده:

تاريخ / / امضاء

چاپ روزنامه رسمي كشور فرم شماره 1296/2201/54 دفتر طرح و برنامه ريزي

نمونه دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش ( نمونه ۳)


برگ دادخواست به دادگاه عمومی

 

مشخصات طرفيننامنام خانوادگىنام پدرشغلمحل اقامت

شهر – خيابان -كوچه – شماره –پلاك

خواهان

خوانده

وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته وبهای آن تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش (طلاق توافقی)
دلايل و منضمات دادخواست۱- سند ازدواج، ۲- شناسنامه و کارت ملی زوجین، ۳- وكالتنامه

ریاست محترم مجتمع قضایی خانواده ……

با سلام و احترام به استحضار می رساند: اینجانبان خواهان فوق در تاریخ ……. به موجب عقدنامه …… صادره از دفتر خانه شماره ……. ازدواج نموده ایم. حال با توجه به مشکلات پیش آمده و عدم تفاهم اخلاقی و عدم امکان ادامه زندگی مشترک و مسالمت آمیز تصمیم به جدایی گرفته ایم و تقاضای صدور حکم گواهی عدم امکان سازش با شرایط ذیل را داریم.

۱- زوجه مهریه و تمام حق و حقوق خود را دریافت می کند

۲- زوج حضانت فرزندان به نام های ….. و …… را به زوجه واگذار و ماهیانه مبلغ ……… ریال به عنوان نفقه فرزندان می پردازد.

٣- زوجه جهیزیه خود را قبل از صدور حکم طلاق و با اجرای حکم دریافت می کند.

۴- زوجه مبلغ …….. ریال از مهریه خود را به زوج بخشیده و تقاضای طلاق خلع دارد.

۵- زوج تعهد می کند نفقه زوجه را در ایام عده طلاق ماهیانه مبلغ ……. ریال بپردازد.

 

امضا – مهر – اثر انگشت

شماره و تاريخ ثبت دادخواست

شماره

تاريخ

شعبه دادگاه عمومي رسيدگي فرمائيد

نام ونام خانوادگي مقام ارجاع كننده:

تاريخ / / امضاء

چاپ روزنامه رسمي كشور فرم شماره 1296/2201/54 دفتر طرح و برنامه ريزي

نمونه دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش ( نمونه ۴)


برگ دادخواست به دادگاه عمومی

 

مشخصات طرفيننامنام خانوادگىنام پدرشغلمحل اقامت

شهر – خيابان -كوچه – شماره –پلاك

خواهان

خوانده

وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته وبهای آن تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش (طلاق توافقی)
دلايل و منضمات دادخواست۱- سند ازدواج، ۲- شناسنامه و کارت ملی زوجین، ۳- وكالتنامه

ریاست محترم مجتمع قضایی خانواده ……

با سلام و احترام به استحضار می رساند: موكله در سال ……  با صداق ۱۰۰۰ عدد سکه طلای تمام بهار آزادی مطابق سند نکاحيه ……… به عقد دائم خوانده ………… درآمدم.

متأسفانه با گذشت ۱۶ سال از زندگی مشترک به دلیل عدم تفاهم اخلاقی و غیره زوجین قادر به ادامه زندگی نبوده و دعاوی متعددی در دادگاه مطرح و منجر به صدور دادنامه نیز گردیده است که در حال حاضر نیز خوانده به دلیل عجز از پرداخت مهریه در زندان به سر می برد.

علىهذا با تقدیم این دادخواست با عنایت به مراتب فوق الذکر و همچنین توافقات شفاهی فیمابین در خصوص حقوق زوجه و حضانت فرزند مشترک و سایر حقوق شرعی و عرفیه موکله که در جلسه دادگاه مکتوب خواهد شد تقاضای صدور گواهی عدم سازش (طلاق) از محضر دادگاه مورد استدعاست.

 

امضا – مهر – اثر انگشت

شماره و تاريخ ثبت دادخواست

شماره

تاريخ

شعبه دادگاه عمومي رسيدگي فرمائيد

نام ونام خانوادگي مقام ارجاع كننده:

تاريخ / / امضاء

چاپ روزنامه رسمي كشور فرم شماره 1296/2201/54 دفتر طرح و برنامه ريزي

نمونه دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش ( نمونه ۵)


برگ دادخواست به دادگاه عمومی

 

مشخصات طرفيننامنام خانوادگىنام پدرشغلمحل اقامت

شهر – خيابان -كوچه – شماره –پلاك

خواهان

خوانده

وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته وبهای آن تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش به صورت خلع بائن
دلايل و منضمات دادخواست۱- سند ازدواج، ۲- شناسنامه و کارت ملی زوجین، ۳- وكالتنامه

ریاست محترم مجتمع قضایی خانواده ……

با سلام و احترام به استحضار می رساند: که موكله حسب عقدنامه مستند دادخواست در سال ……… عقد دائمی خوانده درامده خانم  ……… و همسرشان هر دو ساکن کانادا بوده و دارای یک پسر بیست ساله به نام …….. می باشد.

زن و شوهر سالهاست که دور از یکدیگر به سر می بردند با توجه به توافق طرفین در مورد مفارقت از یکدیگر اعلام می نمایند که حاضر به طلاق توافقی هستند .

لذا زوجه در قبال طلاق خلع بائن کلیه مهریه خود را بذل مینماید و نسبت به سایر حقوق مالی ادعایی ندارند لذا تقاضا دارم دستور فرمایید داوران نظریه خود را صادر نموده و گواهی عدم سازش صادر گردد.

 

امضا – مهر – اثر انگشت

شماره و تاريخ ثبت دادخواست

شماره

تاريخ

شعبه دادگاه عمومي رسيدگي فرمائيد

نام ونام خانوادگي مقام ارجاع كننده:

تاريخ / / امضاء

چاپ روزنامه رسمي كشور فرم شماره 1296/2201/54 دفتر طرح و برنامه ريزي