نمونه دادخواست بطلان صورتجلسه مجمع عمومی


آن چه در این مقاله پیش روی شماست ، نمونه دادخواست بطلان صورتجلسه مجمع عمومی در موضوعات مختلف است. پس چنانچه مالک یا سهامدار یک شرکت هستید و نمی دانید که چگونه دادخواست ٖ صورتجلسه مجمع عمومی را تنظیم کنید با ما تا انتهای این مقاله همراه باشید.

شاید برای شما که مالک یک شرکت هستید این موضوع پیش آمده باشد که بخواهید بنا به هردلیلی صورتجلسه مجمع تشکیل شده را ابطال نمایید. برای این کار ابتدا شما بایستی یک وکیل داشته باشید تا بتواند بهترین دلایل و بهترین شرح دادخواست موجود را برای ارائه به دادگاه ارائه نماید.

اما اگر هزینه پرداخت دستمزد به وکیل برای شما بالاست و یا بنا به هر دلیلی دسترسی به وکیل خود ندارید ما به شما کمک می کنیم تا خودتان به تنهایی دادخواست بطلان صورتجلسه مجمع عمومی را تنظیم نمایید.

هدف ما در این سایت علاوه بر ارائه تمامی نمونه دادخواست های موجود و مورد نیاز شما، تنظیم دادخواست به صورت آنلاین است. در صورتی که به وکیل دسترسی نداشته باشید بایستی بدانید که در بخش های مختلف دادخواست اعم از دلایل و منضمات و شرح دادخواست چه مطالبی را برای ارائه به دادگاه یادداشت کنید.


مراحل تنظیم دادخواست بطلان صورتجلسه مجمع عمومی


شما می توانید در این سایت به تمامی موضوعات مختلف دادخواست و انواع نمونه دادخوست مانند نمونه دادخواست بطلان صورتجلسه مجمع عمومی دسترسی داشته باشید.

روش کار به این صورت است که در بخش جستجوی نمونه دادخواست ، موضوع مورد نظر خود را انتخاب نموده و با جستجوی کلمات کلیدی مورد نظر می توانید نمونه دادخواست مورد نظر خود را مشاهده نمایید.

سپس می توانید در بخش تنظیم دادخواست اینترنتی ، پس از تکمیل فرم ارائه شده در سایت و قرار دادن شرح دادخواستی که می توانید از نمونه دادخواست یافت شده در مرحله قبل بهره گرفته و دادخواست خود را پرینت و به دفتر خدمات قضایی ارائه دهید.


چند نکته در خصوص نمونه دادخواست بطلان صورتجلسه مجمع عمومی


  • بطلان صورت جلسات شرکت ها و موسسات غیر تجاری توسط مرجع قضایی و با درخواست شخص ذینفع صورت می گیرد.
  • در صورتی که صورتجلسه ای توسط یک شخصیت حقوقی تنظیم شود و در آن تشریفات قانونی به خصوص قانون تجارت و لایحه اصلاحی قانون تجارت رعایت نشود، هر شخص ذینفع می تواند ابطال آن صورتجلسه را از دادگاه محل وقوع شرکت بخواهد.
  • دادخواست بطلان صورتجلسه مجمع عمومی غیر مالی بوده و هزینه دادرسی آن هزینه دادرسی دعوای غیرمالی است.
  • ابطال هر صورتجلسه ای در هر زمان که باشد حتی وقتی در اداره ثبت شرکت ها ثبت شده باشد، ممکن است و گذر زمان هیچ گونه تاثیری در روند کار ندارد.
  • دادگاه صالح به رسیدگی در واقع همان دادگاه محل اقامتگاه شرکت می باشد که از طریق نزدیک ترین دفاتر خدمات قضایی آنجا باید اقدام شود.
  • اقامتگاه به محلی گفته می شود که مرکز مهم امور شرکت در آنجاست درواقع به صورت عامیانه محل استقرار دفتر مرکزی شرکت می باشد.

نمونه دادخواست بطلان صورتجلسه مجمع عمومی ( نمونه ۱)


برگ دادخواست به دادگاه عمومی

 

مشخصات طرفيننامنام خانوادگىنام پدرشغلمحل اقامت

شهر – خيابان -كوچه – شماره –پلاك

خواهان

۱- ذینفع

۲- سهامدار

خوانده

۱- اعضای هیات مدیره

۲- شرکت سهامی

وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته و بهای آن دادخواست بطلان تصمیم مجمع عمومی فوق العاده ( در خصوص سهام ممتاز ) و عملیات و تصمیمات شرکت سهامی ……. راجع به آن.
دلايل و منضمات دادخواست۱- اساسنامه شرکت ۲- تصمیم مجمع عمومی ۳- اظهارنامه ۴- هر تصمیمی که دادگاه لازم بداند

ریاست محترم محاکم عمومی و انقلاب دادگستری

با سلام احتراما به استحضار میرساند اینجانب خواهان ……………… به عنوان سهامدار ممتاز شرکت ………………. به اطلاع می رسانم که شرکت سهامی ……………. بتاريخ ………………. اقدام به تشکیل مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام ممتاز مبنی بر امتیازات این گونه سهام و نحوه استفاده و هر گونه تغییر در امتیازات وابسته و افزایش فوری سرمایه تقدم در خرید سهام جدید و قابلیت باز خرید سهام و حق تقدم در طرف معامله شدن با شرکت و اختصاص سود بیشتر به سهامداران ممتاز و … مینماید.

در حال حاضر مشخص گردیده که هنگام رای گیری و تصویب مجمع عمومی فوق العاده موافقت نصف بعلاوه یک سهامداران اخذ نگردیده و حق رای سهامداران لحاظ نگردیده است.

طبق ماده (۴۲)لایحه اصلاحی و ۲۷۰ همان قانون به دلیل عدم رعایت مقررات قانونی تقاضای اعلام با تصمیم مجمع عمومی فوق العاده و تشریفات مربوطه را با تقدیم این دادخواست از محضر عالی مورد استدعاست.

 

امضا – مهر – اثر انگشت

شماره و تاريخ ثبت دادخواست

شماره

تاريخ

شعبه دادگاه عمومي رسيدگي فرمائيد

نام ونام خانوادگي مقام ارجاع كننده:

تاريخ / / امضاء

چاپ روزنامه رسمي كشور فرم شماره 1296/2201/54 دفتر طرح و برنامه ريزي

نمونه دادخواست بطلان صورتجلسه مجمع عمومی ( نمونه ۲)


برگ دادخواست به دادگاه عمومی

 

مشخصات طرفيننامنام خانوادگىنام پدرشغلمحل اقامت

شهر – خيابان -كوچه – شماره –پلاك

خواهان

۱- ذینفع

۲- سهامدار

خوانده

۱- اعضای هیات مدیره

۲- شرکت سهامی

وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته و بهای آن دادخواست بطلان تصمیم مجمع عمومی فوق العاده ( در خصوص سهام ممتاز ) و عملیات و تصمیمات شرکت سهامی ……. راجع به آن.
دلايل و منضمات دادخواست۱- اساسنامه شرکت ۲- تصمیم مجمع عمومی ۳- اظهارنامه ۴- هر تصمیمی که دادگاه لازم بداند

ریاست محترم محاکم عمومی و انقلاب دادگستری

با سلام احتراما به استحضار میرساند اینجانب خواهان …………. به عنوان سهامدار ممتاز شرکت ………….. به اطلاع می رسانم شرکت سهامی ……….. در تاریخ …………….. اقدام به تشکیل مجمع عمومی عادی صاحبان سهام ممتاز مبنی بر امتیازات این گونه سهام و نحوه استفاده و هر گونه تغییر در امتیازات وابسته و افزایش فوری سرمایه تقدم در خرید سهام جدید و قابلیت باز خرید سهام و حق تقدم در طرف معامله شدن با شرکت و اختصاص سود بیشتر به سهامداران ممتاز و… می نماید.

که الان ما متوجه شده ایم که این امر در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد نه مجمع عمومی عادی. ( ماده (۴۲) لایحه اصلاحی )

بنابراین حسب ماده مورد اشاره و نیز ماده ۲۷۰ همان قانون به دلیل عدم رعایت مقررات قانونی تقاضای اعلام بطلان تصمیم و تشریفات مربوطه را با تقدیم این دادخواست از محضر عالی مورد استدعاست.

 

امضا – مهر – اثر انگشت

شماره و تاريخ ثبت دادخواست

شماره

تاريخ

شعبه دادگاه عمومي رسيدگي فرمائيد

نام ونام خانوادگي مقام ارجاع كننده:

تاريخ / / امضاء

چاپ روزنامه رسمي كشور فرم شماره 1296/2201/54 دفتر طرح و برنامه ريزي

نمونه دادخواست بطلان صورتجلسه مجمع عمومی ( نمونه ۳)


برگ دادخواست به دادگاه عمومی

 

مشخصات طرفيننامنام خانوادگىنام پدرشغلمحل اقامت

شهر – خيابان -كوچه – شماره –پلاك

خواهان

۱- ذینفع

۲- سهامدار

خوانده

۱- اعضای هیات مدیره

۲- شرکت سهامی

وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته و بهای آن دادخواست بطلان تصمیم مجمع عمومی به تاریخ ……..و شماره ……… شرکت سهامی ……. به علت عدم رعایت …………….
دلايل و منضمات دادخواست۱- اساسنامه شرکت ۲- تصمیم مجمع عمومی ۳- اظهارنامه ۴- هر تصمیمی که دادگاه لازم بداند

ریاست محترم محاکم عمومی و انقلاب دادگستری

با سلام احتراما به استحضار می رساند بتاریخ ……………..  بیش از یک سوم از اعضا و سهامداران به همراه هیات مدیره شرکت سهامی …………. در دفتر شرکت اقدام به تشکیل جلسه در رابطه با تعیین مدیرعامل جدید، مراجعه به صورت حسابها ، ترازنامه، حساب سود و زیان، گزارش عملیات مدیران و بازرسان و … نموده و طی تصمیم به شماره ………….. اقداماتی را تصویب می نمایند.

مطابق ماده ۱۰۵ لایحه اصلاحی از مذاکرات و تصمیمات مجمع عمومی صورت جلسه ای توسط منشی باید ترتیب داده شود که به امضای هیات رییسه مجمع برسد که این مطلب هم از قوانین امری محسوب و هدف مطلع نمودن سهامداران از ……….. و جلوگیری از تضییع حقوق آنهاست که در هنگام انعقاد جلسه از سوی هیات مدیره و مدیرعامل و نیز بعضی سهامداران رعایت نگردیده و فقط در یک برگه عادی طی یک صفحه تصمیم نامه ای را اتخاذ می نمایند .

بنابراین با تقدیم این دادخواست حسب موارد قید گردیده خواستار ابطال تصمیم مجمع عمومی و عملیات مذکور حسب مواد ۱۰۵ و ۲۷۰ لایحه اصلاحی مورد استدعاست.

 

امضا – مهر – اثر انگشت

شماره و تاريخ ثبت دادخواست

شماره

تاريخ

شعبه دادگاه عمومي رسيدگي فرمائيد

نام ونام خانوادگي مقام ارجاع كننده:

تاريخ / / امضاء

چاپ روزنامه رسمي كشور فرم شماره 1296/2201/54 دفتر طرح و برنامه ريزي