1/5 - (1 امتیاز)

نمونه دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به


در این مقاله قصد داریم تا چند نمونه دادخواست اعساز ار پرداخت محکوم به برای شما عزیزان ارائه دهیم. اما پیش از آن لازم است تا کمی درباره اعسار و تعریف معسر و قوانینی که لازم است در خصوص این موضوع بدانید صحبت کنیم.

در مقاله « نمونه دادخواست اعسار از پرداخت مهریه‌ » به ذکر چند نمونه دادخواست پرداختیم که مربوطه به عدم توانایی مالی زوج در پاسخ به دادخواست مطالبه مهریه زوجه بود. اما ممکن است فرد محکوم به در مسایل مالی دیگری نیز توانایی مالی نداشته و خواستار تقسیط بدهی خود را داشته باشد.


تعریف معسر


مقنن در ماده ۶ قانون جدید محکومیت های مالی، «معسر» را کسی می داند که به دلیل نداشتن مالی به جز مستثنیات دین، قادر به تأدیه دیون خود نباشد و همچنین عدم قابلیت دسترسی به مال در حکم نداشتن مال است.

البته اثبات عدم قابلیت دسترسی به مال بر عهده مدیون (معسر) است.

ممکن است فردی که محکوم به پرداخت مبلغی به عنوان محکوم به در حق خواهان شده است به دلایل مختلفی امکان پرداخت یک جای مبلغ یا دین را نداشته باشد.

در این موارد قانون امتیازی با عنوان اعسار از پرداخت محکوم به برای ایشان در نظر گرفته است که به موجب آن تحت شرایطی اقدام به تقسیط دین به نفع مدیون می نماید که برای حصول این اتفاق نیازی به توافق و پذیرش طلبکار نیست.


در نمونه دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به چه مواردی باید ذکر گردد؟


در نمونه دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به ، خواهان همان فرد مدیون و در واقع محکوم علیه است که به موجب لایحه و دادخواست اعلام می دارد به علت مشکلات مالی متعدد مانند هزینه درمان بیماری خود یا اعضای خانواده، بیکاری، کمبود درآمد، اجاره نشینی  و… توان پرداخت محکوم به را ندارد.

لازم به ذکر است که طبق ماده 8 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مدیون برای ثبت این دعوی باید لیست کلیه اموال خود شامل خانه، خودرو و… را به انضمام شماره حسابهای بانکی به دادگاه ارائه نماید و همچنین باید شهادت دو نفر را در راستای تصدیق اظهارات خود به دادگاه ارائه نماید.

دادگاه پس از بررسی اظهارات ایشان و نیز با توجه به متن شهادت شهود که باید با مفاد ماده 9 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مطابقت داشته باشد.

در صورتی که اظهارات مدیون و شهود ایشان برای قاضی اقناع کننده باشند، قاضی طبق ماده 10 قانون مزبور اقدام به استعلام دارایی و اموال مدیون می نماید.

البته طبق قانون این استعلام باید به محض ثبت دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به انجام شود اما در عمل به علت طولانی شدن پروسه رسیدگی قضات پس از رسیدگی در صورت صلاحدید اقدام به اخذ استعلام می نمایند.

نهایتا چنانچه برای قاضی رسیدگی کننده، اعسار مدیون از پرداخت محکوم به اثبات شود، دادگاه طبق ماده 11 قانون فوق الذکر اقدام به صدور حکم مبنی بر اعسار مدیون از پرداخت محکوم به می نماید و اعلام میدارد که بخشی از مبلغ را به عنوان پیش پرداخت و متعاقبا مبلغی معین را با توجه به میزان درآمد و هزینه های زندگی و… به عنوان اقساط پرداخت نماید.


روند اثبات توانایی مالی محکوم به چگونه است؟


خوانده دعوای اعسار در واقع طلبکار و محکوم له می باشد که در برابر ادعای اعسار مدیون، می تواند با معرفی اموال خواهان دعوای اعسار اقدام به اثبات ملائت مالی ایشان نماید و یا شهود ایشان را جرح نماید تا از تقسیط محکوم به جلوگیری نماید.

نکته قابل توجه آن است که اگر کذب بودن شهادت شهود شخص مدعی اعسار احراز اثبات شود طلبکار می تواند با عنوان شهادت کذب علیه شهود شکایت نماید.

در نهایت، اعسار از هزینه دادرسی یک نهاد حقوقی در راستای حمایت از فردی است که به علت مشکلات مالی متعدد معسر از پرداخت بدهی خویش می باشد.

لذا با اثبات اعسار خود در دادگاه می تواند از بار پرداخت یکجای دین رهایی یابد که در هر صورت این نهاد هر چند به ضرر طلبکار می باشد اما ضرورت وجود آن در جامعه امروز با توجه به اوضاع اقتصادی حاکم امری انکار ناپذیر است.

ذکر چند نکته درباره نمونه دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به


۱. دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به را باید به همان دادگاهی تقدیم نمایید که شما را محکوم به پرداخت وجه یا مال نموده است.

۲. با توجه به اینکه اعسار امری عارضی می باشد پس طرح هرچند بار آن بلا مانع است. یعنی اگر اعسار شما در مرتبه اول مورد پذیرش دادگاه قرار نگرفت می توانید دوباره دادخواست اعسار بدهید. اما باید بدانید که در دفعات بعدی احتمال پذیرش آن از سوی قاضی، کمتر است مگر اینکه دلیل جدید ارائه نمایید.

۳. از جمله الزامات دادخواست اعسار تنظیم و ارائه فرم معرفی اموال و نیز استشهادیه معرفی دو نفر شاهد می باشد که باید همزمان با دادخواست اعسار ارائه شود و گرنه اعسار شما پذیرفته نخواهد شد.

۴. با توجه به اینکه یکی از الزامات دعوی اعسار معرفی ۲ شاهد می باشد پس شهود خود را از بین افرادی انتخاب نمایید که می دانید حتمن در روز جلسه رسیدگی حاضر می شوند.

۵. دادخواست اعسار همانند نمونه های زیر باید به صورت ساده و با پرهیز از ورود به جزئیات نوشته شود چرا که ممکن است جمله ای بکار ببرید که در نظر قاضی اقراری باشد به ضرر خودتان.

نمونه دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به ( نمونه ۱)


برگ دادخواست به دادگاه عمومی

 

مشخصات طرفيننامنام خانوادگىنام پدرشغلمحل اقامت

شهر – خيابان -كوچه – شماره –پلاك

خواهان

خوانده

وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته وبهای آنصدور حکم بر اعسار از پرداخت محکوم به موضوع پرونده کلاسه ……..{……اجرایی } طرح شده در شعبه دادگاه عمومی تهران
دلايل و منضمات دادخواست۱- استشهادیه محلی، ۲- تصویر مصدق فیش حقوقی، ۳- تصویر مصدق سند مالکیت، ۴- تصویر مصدق دادنامه و اجراییه استنادی
ریاست محترم مجتمع قضایی خانواده

با سلام و احترام به استحضار می رساند: حسب محتویات پرونده کلاسه اجرایی فوق، اینجانب در برابر خوانده بالا، به پرداخت مبلغ ……. ریال با احتساب خسارات دادرسی و قانونی محکوم شده ام، با توجه به اینکه بنا به دلایل استنادی، بنده به عنوان ……. و با حقوق ماهیانه …….. ریال کار مینمایم. و درآمدی دیگر ندارم فردی معیل و دارای زن و فرزند بوده و به خاطر پرداخت مبلغ …….. ریال اجاره ماهیانه منزل، حتی معاش خود و آنان را به سختی تأمین می کنم حقوق و مستمری ماخوذه كفاف مخارج عادی زندگی و افراد واجب النفقه ام را نمی دهد.

همچنین فروش تنها دارائی و سرپناه خود و فرزندانم نیز عقلانی و عادلانه به نظر نمی رسد. و همچنین هیچ پس انداز و دارایی منقول و غیر منقول به جز ………. ندارم.

از این رو نقدأ و دفعتأ واحده قادر به پرداخت محکوم به نیستم. لذا با تقدیم مدارک و مستندات پیش گفته، و مستند به مواد ۲۷۷ و ۶۵۲ قانون مدنی و ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۷۷ / ۸ / ۱۰ و مواد ۲۰ به بعد قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳/ ۹ /۲۰ و رأی وحدت رویه شماره ۶۲۲۱۳۸۲ / ۷ / ۲۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور و بند او از فصل اول دستورالعمل شماره ۲ طرح جامع رفع اطاله دادرسی و ماده ۸ شیوه نامه اجرایی پرونده های مطالبه مهریه و اعسار مصوب ریاست محترم قوه قضاییه، رسیدگی و صدور حکم به اعسار از پرداخت دفعتأ واحده محکوم به مذکور، و تقسیط آن مورد استدعاست.

 

امضا – مهر – اثر انگشت

شماره و تاريخ ثبت دادخواست

شماره

تاريخ

شعبه دادگاه عمومي رسيدگي فرمائيد

نام ونام خانوادگي مقام ارجاع كننده:

تاريخ / / امضاء

چاپ روزنامه رسمي كشور فرم شماره 1296/2201/54 دفتر طرح و برنامه ريزي

نمونه دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به ( نمونه ۲)


برگ دادخواست به دادگاه عمومی

 

مشخصات طرفيننامنام خانوادگىنام پدرشغلمحل اقامت

شهر – خيابان -كوچه – شماره –پلاك

خواهان

خوانده

وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته وبهای آن   اعسار از پرداخت محکوم به و تقاضای تقسیط آن
دلايل و منضمات دادخواست۱- فیش حقوقی صادره از سازمان متبوع، ۲- استشهادیه با امضای حداقل دونفر ۳- دادنامه شماره…. صادره از شعبه…. دادگاه عمومی…. ۴- فرم معرفی اموال

ریاست محترم مجتمع قضایی  …………..باسلام احتراماً به استحضارمی رساند:

اینجانب ………… حسب دادنامه شماره………… مورخ ………… صادره از شعبه ………. دادگاه عمومی شهرستان ………. به پرداخت مبلغ …………. ریال در حق آقای/ خانم  ………………. محکوم گردیده ام.

نظر به مشکلات متعدد/ عدم دسترسی با توجه به مستندات تقدیمی صدور حکم به اعسار از پرداخت مبلغ محکوم به/ تقسیط مبلغ محکوم به مستنداً به قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مورد استدعاست.

 

امضا – مهر – اثر انگشت

شماره و تاريخ ثبت دادخواست

شماره

تاريخ

شعبه دادگاه عمومي رسيدگي فرمائيد

نام ونام خانوادگي مقام ارجاع كننده:

تاريخ / / امضاء

چاپ روزنامه رسمي كشور فرم شماره 1296/2201/54 دفتر طرح و برنامه ريزي