3.5/5 - (2 امتیاز)

جرم تهدید در فضای مجازی


در این مقاله به بررسی این موضوع می پردازیم که آیا جرم تهدید در فضای مجازی مانند تلگرام، واتساپ، اینستاگرام و غیره جزء جرایم رایانه ای محسوب می شود؟ همچنین مجازات جرم تهدید در فضای مجازی را بیان خواهیم کرد.

در مقاله « جرم تهدید » به تفصیل به این موضوع پرداختیم که چه الفاظی تهدید محسوب می شود؟ چه کارهایی را می توان به عنوان تهدید در نظر گرفت و به طور کلی برای این جرم چه مجازاتی در نظر گرفته شده است.

حال در این مطلب قصد داریم تا به جرم تهدید در فضای مجازی بپردازیم. اینکه برای رسیدگی به این جرم به کدام دادسرا باید مراجعه نمود؟ آیا اصلا تهدید در فضای مجازی قابل پیگرد است؟


تهدید در فضای مجازی در قانون مجازات اسلامی


تهدید در فضای مجازی مانند هر جرم دیگری نیازمند به طرح و اقامه دعوا و اثبات وقوع آن دارد. از طرفی به عنصر قانونی نیازمند است تا ارکان تشکیل دهنده جرم کامل باشد.

لذا عنصر قانونی جرم تهدید در فضای مجازی، ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی میباشد که مقرر میدارد:

هرگاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشای سری نسبت به خود یا بستگان او نماید، به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه یا زندان از دو ماه تا ۲ سال محکوم خواهد شد.


نکته مهم درباره جرم تهدید در فضای مجازی


جرم تهدید در فضای مجازی مانند سنتی آن، نیازمند این نیست که تهدیدکننده تقاضای پول نموده باشد یا خیر. و یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نماید یا خیر. بلکه به صرف ارتکاب جرم تهدید در فضای مجازی، مجرم شناخته شده و به مجازات مقرر قانونی محکوم خواهد شد. یعنی برای وقوع و تحقق جرم تهدید نیازی به انجام شرط به نفع مشروط له نمیباشد.


مجازات تهدید در فضای مجازی


در ادامه به بیان این موضوع خواهیم پرداخت که آیا برای تهدید کسی را به زندان محکوم مینمایند؟

خوب است بدانید که مجازات جرم تهدید در فضای مجازی نیز وفق قانون جدید کاهش حبس تعزیری تقلیل یافته است. البته صرفا مجازات حبس آن کاهش یافته و شلاق تعزیری مندرج در ماده مرقوم به وقت خویش پابرجاست. یعنی ممکن است دادگاه مجرم را به صرفا به تحمل شلاق تعزیری به تعداد متغیر تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم نماید.

جرم تهدید در فضای مجازی از لحاظ تعیین درجه بر اساس ملاک و معیار بودن مجازاتهای آن، و مطابق ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی، جزء جرایم درجه ۶ میباشد. به موجب تبصره ماده ۱۱ قانون کاهش زندانها، حداقل و حداکثر مجازات زندان مرقوم، به نصف آن کاهش یافته و تقلیل شده است. یعنی حبس و زندان جرم تهدید در فضای مجازی، از ۱ ماه تا ۱ سال خواهد بود.


قابل گذشت بودن تهدید در فضای مجازی


آیا جرم تهدید در فضای مجازی یک جرم قابل گذشت است؟ آیا با اعلام رضایت و گذشت شاکی در خصوص اتهام تهدید در فضای مجازی، پرونده کیفری مربوطه بسته میشود؟

مطابق ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، جرم موضوع ماده ۶۶۹ قانون مرقوم، قابل گذشت معرفی گردیده است. لذا میتوان گفت نظر به قابل گذشت بودن جرم تهدید در فضای مجازی اعلام رضایت و گذشت شاکی موجب مختومه شدن پرونده کیفری میگردد.

نکته: جرایم غیر قابل گذشت به آن دسته از جرایم گفته میشود که رضایت شاکی به دلیل وجود جنبه عمومی برای آن جرم، موجب مختومه شدن پرونده کیفری نمیشود. یعنی علی رغم اعلام رضایت و گذشت شاکی، همچنان از حیث جنبه عمومی به پرونده رسیدگی میشود.


نقش پلیس فتا در تهدید در فضای مجازی


اگر تهدید از طریق واتساپ، تلگرام، اینستاگرام و غیره انجام شده باشد، پلیس فتا چه نقشی ایفا میکند؟

بهتر است بدانید در عصر امروز یکی از رایج ترین شیوه های تهدید افراد جامعه، تهدید از طریق واتساپ و تلگرام و اینستاگرام و غیره میباشد.

پلیس فتا بعنوان نهاد انجام دهنده تحقیقات مقدماتی در قالب ضابط دادگستری، میتواند اطلاعات شخص صاحب حساب کربری یعنی شخص تهدیدکننده را در اختیار محکمه قرار دهد. زیرا ممکن است شاکی، شخص تهدیدکننده را نشناسد یا در زمان تنظیم شکواییه و طرح شکایت از او اطلاعاتی در دست نداشته باشد.


مراحل رسیدگی


نخستین گام برای طرح و اقامه دعوای کیفری جرم تهدید در فضای مجازی، تنظیم شکواییه میباشد. سپس میبایست این شکواییه را از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت نمود.

سپس حسب ارجاع، نوبت به طی نمودن مراحل پیش رو در دادسرای جرایم رایانه ای یا دادسرای عمومی و انقلاب، پلیس فتا و دادگاه کیفری دو خواهد بود.

بهترین توصیه به شما عزیزان این است که از ابتدای تشکیل پرونده کیفری و طرح شکایت با موضوع اتهام جرم تهدید در فضای مجازی وکیل کیفری و متخصص جرایم رایانه ای اتخاذ نموده و پیگیری های قانونی لازمه را به وی بسپارید.