به این نوشته چند امتیاز میدهید؟

توقیف اموال برای مهریه


در این مقاله قصد داریم تا درباره توقیف اموال برای مهریه اطلاعات جامع و کاملی را به شما عزیزان ارائه کنیم. اما پیش از آن به تعریف مهریه و تقسیم بندی آن پرداخته و در ادامه به چگونگی توقیف اموال برای مهریه خواهیم پرداخت.

امروزه به دلیل مشکلاتی که در جامعه وجود دارد متاسفانه آمار طلاق روز به روز رو به افزایش است. تا جایی که همین امر باعث شده است بحث مهریه بیش از پیش مطرح شود. اگرچه مهریه حتی در زمان قبل از طلاق هم، قابل مطالبه است اما از نظر عوام معمولا بحث اخذ مهریه بیشتر در زمان جدایی زوجین مطرح می شود.


مهریه چیست ؟


مهریه، مالی است که به موجب عقد نکاح اعم از دائم یا موقت به زن تعلق می گیرد. میزان مهریه در حالت اول بسته به میزان توافق و تراضی طرفین دارد.و هر چیزی که دارای ارزش اقتصادی و مالیت داشته باشد یعنی قابل تبدیل به پول باشد پذیرفته می شود می توان به عنوان مهریه برای زن قرارداد. مثل پول، زمین، آپارتمان، ملک، وسایل و..


مهریه در عقد دائم و موقت


مهریه در عقد دائم: وقتی مالی مشخص و معین بین زوجین با توافق آنها تعیین شده و در سند ازدواج قید شده باشد مهر المسمی نامیده می شود. البته با ذکر این نکته که قبل از رابطه نزدیکی زن مستحق نصف مهریه و پس از برقراری رابطه ی نزدیکی، زن مستحق مهریه ی کامل می شود.

مهرالمثل: نوعی از مهریه که بین طرفین مشخص نشده است که معمولا بر حسب شرافت، و در نظر گرفتن اوضاع و احوال زوجه به او تعلق می گیرد و در این نوع مهریه زمانی است که بعد از وقوع رابطه زناشویی زوج همسر خود را طلاق میدهد.

مهرالمتعه : نوع دیگری از مهریه است که در این نوع مهریه هم میزان مهریه تعیین نشده و شوهر قبل از نزدیکی و تعیین مهر زن خود را طلاق دهد.

مهریه در عقد موقت: در عقد موقت برخلاف عقد دائم، تعیین مهریه یکی از ارکان اصلی عقد موقت است. در عقد موقت دادن مهریه ربطی به ایجاد رابطه نزدیکی و عدم ایجاد آن ندارد و مرد موظف است کل مهریه را بدهد اما اگر قبل از اتمام مدت زوج ادامه مدت را ببخشد یعنی بذل مدت کند و نزدیکی انجام نشده باشد نصف مهریه تعلق می گیرد.


تفاوت مهریه عندالمطالبه و عندالاستطاعه؟


پیش از بررسی توقیف اموال برای مهریه باید این موضوع را دانست که مهریه عندالمطالبه است یا عندالاستطاعه ؟ برای کسب اطلاعات بیشتر درباره این دو نوع مهریه می توانید به مقاله « مهریه عندالمطالبه » و « مهریه عندالاستطاعه » رجوع کنید.

در سال های اخیر با توجه به ابلاغ بخشنامه ثبتی به دفاتر رسمی، ازدواج قوت گرفته و سر دفتر ازدواج می تواند با توافق زوجین نوع مهریه را تغییر دهد. از عندالمطالبه به عندالاستطاعه تبدیل کند تا جایی که می تواند در کل مهریه تبعیض قائل شود بخشی را عندالمطالبه و بخشی را عندالاستطاعه قرار دهد و در این باره هیچ منع یا محدودیتی وجود ندارد.

به عنوان مثال اگر کل مهریه ۲۰۰ سکه باشد می تواند ۱۱۰ سکه را عندالمطالبه و ۹۰ سکه باقی مانده را عندالاستطاعه قرار دهد.

نکته: زوجین با توافق، حتی بعد از عقد هم می توانند مهریه را از عندالمطالبه تبدیل به عندالاستطاعه کنند. و همچنین اینکه حق حبس زن برای عدم تمکین در مقابل دریافت مهریه فقط در صورتی که مهریه عندالمطالبه باشد موضوعیت دارد.  اما حق حبس زمانی که مهریه عندالاستطاعه باشد زوجه باید ابتدا اموال جهت توقیف و نشان دادن تمکن مالی زوج معرفی کند.

نکته: در صورتی که مهریه عندالاستطاعه باشد، زن باید به دادگاه یا اجرای ثبت مالی غیر از استثنائات دین برای توقیف اموال برای مهریه معرفی کند تا بتواند مهریه را دریافت کند.


توقیف اموال برای مهریه


توقیف اموال برای مهریه

قانون ضمانت‌ ، اجراها و راهکارهای خاصی برای وضعیتی که، با وجود اینکه طرح دعوای حقوقی علیه زوج شده است، اما زوج امتناع از پرداخت مهریه کند، را در نظر گرفته است.

در توقیف اموال برای مهریه، دو راه پیش روی فرد قرار داده شده است که هم بتواند از طریق دادگاه و هم از طریق ثبت اقدام کند.

برای ثبت دادخواست از طریق دادگاه، زوجه باید ارائه دادخواست حقوقی مهریه خود، توقیف اموال برای مهریه همسرش را نیز از دادگاه خانواده تقاضا کند..

زوجه می تواند با استعلام از مراجعی از قبیل پلیس راهور، اداره ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان بورس و بانک مرکزی که ممکن است اطلاعاتی از اموال قابل توقیف زوج را داشته باشند نسبت به توقیف آن اقدام که این توقیف امول یا مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت، می باشد.


توقیف اموال برای مهریه از طریق اجرای ثبت


اگر قصد توقیف اموال زوج را دارید در توقیف اموال برای مهریه ، در ابتدا باید تحقیق کنید که جزء مستثنیات دین نباشد.

چون در آن صورت حتی بعد از توقیف نیز با اعتراض زوج، مال مذکور از توقیف خارج می شود. توجه داشته باشید که ودیعه مسکن متناسب با شأن شوهر، یک منزل مسکونی متناسب با شأن و ابزار کار از مستثنیات دین هستند.

در این روش، تقاضای صدور اجرائیه از طریق اجرای ثبت زن می‌تواند با در دست داشتن سند رسمی ازدواج به دفتر ازدواج و دایره اجرای ثبت مستقر در اداره ثبت محل وقوع ازدواج مراجعه و در فرم خاصی که در آن دایره موجود است.

و سپس ابلاغ اجراییه به شوهر و گذشت مهلت ۱۰ روز زوج باید مهریه همسرش را بپردازد و اگر نپرداخت به زوجه اخطار می شود ظرف مهلت ۳ روز اموالی را از زوج معرفی کند که توقیف شود و متعاقبا بدهی از آن باز داشت شود.


توقیف حقوق بدهکار برای مهریه


یکی از موارد توقیف اموال برای مهریه ، توقیف حقوق شوهر است. قابل توجه اینکه حقوق دریافتی هم از میان اموال بدهکار، نیز قابلیت توقیف خواهد داشت و به میزان یک چهارم در حالتی که بدهکار متأهل و دارای افراد واجب‌النفقه باشد و به میزان یک سوم از آن در غیر این صورت قابل توقیف است و همچنین حساب‌های بانکی او را نیز می توان توقیف کرد.

برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید به مقاله « قانون کسر از حقوق بابت مهریه » رجوع کنید.


توقیف اموال برای مهریه از طریق دادگاه


در این روش، زوجه یا وکیل او، می‌توانند همزمان با دادخواست مطالبه مهریه یا قبل از دادخواست مهریه با دادن دادخواست تامین خواسته از طریق دفاتر خدمات قضایی درخواست توقیف اموال برای مهریه را به صورت اجرا قبل از ابلاغ کند.

پس از ثبت دادخواست تامین خواسته، بلافاصله باید بررسی کرد که دادخواست به کدام شعبه دادگاه ارجاع شده است تا در اولین فرصت به شعبه مراجعه شود و با ارائه لیست اموال دستور توقیف را از قاضی شعبه بخواهیم.

پس از توقیف اموال برای مهریه باید توجه داشت که ظرف مدت ۱۰روز پس از صدور قرار تامین خواسته از سوی دادگاه، باید دادخواست مطالبه مهریه از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به ثبت رسد، در غیر این صورت شوهر می تواند با مراجعه به شعبه تقاضای رفع توقیف نماید.

دادخواست مطالبه مهریه، مستلزم پرداخت سه و نیم در صد از قیمت روز سکه های مطالبه شده به عنوان هزینه دادرسی است مگر این که اعسار از پرداخت هزینه دادرسی هم تقاضا شده باشد و دادگاه بپذیرد.


نحوه توقیف منزل مسکونی شوهر


توقیف اموال برای مهریه

یکی از موارد توقیف اموال برای مهریه ، توقیف منزل مسکونی شوهر است. برای توقیف منزل مسکونی شوهر، ابتدا باید اداره ثبت مراجعه کرد تا اگر مال مزبور بنام زوج ثبت‌ شده است بازداشت آن در دفتر املاک ثبت شود و اگر در حال ثبت شدن به نام زوج است، در دفتر املاک بازداشتی ثبت گردد.

اگر منزل مسکونی ثبت‌ نشده باشد، در این صورت توقیف آن موکول به آن است که زوج در آن تصرف مالکانه داشته باشد و یا طبق حکم نهایی، مالک آن شناخته شود.


توقیف ماشین برای مهریه


با تصویب قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی، خودرو دیگر جزء مستثنیات دین نیست در حالی که تا قبل از تصویب قانون جدید محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، خودرو مناسب شأن و مورد نیاز مدیون جزء مستثنیات دین بود، یعنی وصول مهریه از طریق آن ممکن نبود .

زوجه می تواند تا سقف مبلغ مهریه با معرفی خودروی مرد، اقدام به توقیف نماید. شرط توقیف ماشین برای مهریه، مثبت بودن پاسخ استعلام از راهنمایی و رانندگی، مبنی بر مالکیت زوج است.

زوجه می‌تواند در دادگاه برای توقیف ماشین و برای جلوگیری از نقل و انقال آن با صدور قرار تامین خواسته و صدور توقیف اموال غیر منقول مرد، توقیف سندی را انجام دهد.

نکته قابل توجه اینکه تنها زمانی امکان توقیف فیزیکی خودرو و همچنین به مزایده گذاشتن جهت وصول طلب وجود دارد که پس از صدور رای دادگاه و یا ادامه عملیات اجرایی توسط اجرای اسناد رسمی ثبت، و عدم پرداخت دین توسط زوج، و عدم اثبات مستثنیات دین در موضوع توقیف ماشین برای مهریه باشد .

در صورتی که قبل از توقیف خودرو شخص ثالثی، بر اساس قرارداد واقعی و قابل استناد، اتومبیل را خریداری نموده باشد.، اگر به توقیف خودرو اعتراض کند می تواند، درخواست رفع توقیف نماید.

اگر ماشین وسیله کار زوج باشد و وی از طریق آن امرار معاش می کرده ( تاکسی ) و ماشین وی نیز ماشین گران قیمتی از نظر عرف نباشد در صورت توقیف فیزیکی خودرو برای مهریه، می تواند تقاضای رفع توقیف ماشین با استناد به اینکه ماشین مذکور وسیله ضروری زندگی اش است و جزء مستثنیات دین حساب را بنماید.

گاهی زوج خودرو خود را به به نام شخص دیگر منتقل برای فرار از پرداخت مهریه، معامله ای را انجام می دهد، که این معامله به قصد فرار از دین نامیده می شود و در این حالت امکان تعقیب و محکومیت کیفری زوج و محکومیت به تحمل حبس وجود دارد.


اموال غیر قابل توقیف برای مهریه


طبق ماده ۲۴، قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مستثنیات دین صرفاً شامل موارد زیر است:

الف – منزل مسکونی که عرفاً در شان محکوم‌ علیه در حالت اعسار او باشد.

ب – اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکوم‌ علیه و افراد تحت تکفل وی لازم است.

ج – آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم‌ علیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره می‌شود.

د – کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شان آنها.

هـ – وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه‌ وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است.

و – تلفن مورد نیاز مدیون.

ز – مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می‌شود، مشروط بر اینکه پرداخت اجاره‌ بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مستاجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شان او نباشد.

تبصره ۱ – چنانچه منزل مسکونی محکوم‌علیه بیش از نیاز و شان عرفی او در حالت اعسارش بوده و مال دیگری از وی در دسترس نباشد و مشارالیه حاضر به فروش منزل مسکونی خود تحت نظارت مرجع اجراکننده رای نباشد به تقاضای محکوم‌له به‌ وسیله مرجع اجراکننده حکم با رعایت تشریفات قانونی به فروش رفته و مازاد بر قیمت منزل مناسب عرفی، صرف تادیه دیون محکوم‌علیه خواهد شد. مگر اینکه استیفای محکوم‌به به طریق سهل‌تری مانند استیفاء از محل منافع بخش مازاد منزل مسکونی محکوم‌علیه یا انتقال سهم مشاعی از آن به شخص ثالث یا طلبکار امکان‌پذیر باشد که در این‌صورت محکوم‌به از طرق مذکور استیفاء خواهد شد.

تبصره ۲ – چنانچه به حکم قانون مستثنیات دین تبدیل به عوض دیگری شده باشد، مانند اینکه مسکن به دلیل قرار گرفتن در طرحهای عمرانی تبدیل به وجه گردد، یا در اثر از بین رفتن، عوضی دریافت شده باشد، وصول محکوم‌به از آن امکان‌ پذیر است مگر اینکه محرز شود مدیون قصد تهیه موضوع نخستین را دارد.


نحوه مطالبه مهریه


با توجه به اینکه سند نکاحیه جزیی از اسناد لازم‌الاجرا می‌باشد؛ بنابراین زوجه می‌تواند حسب مورد از طریق اجرای ثبت یا دادگاه خانواده برای مطالبه مهریه اقدام نماید.

مطابق ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی اسناد لازم‌الاجرا مصوب ۱۳۸۷، درخواست اجرای مفاد اسناد رسمی، در مورد مهریه و تعهداتی كه ضمن ثبت ازدواج و طلاق و رجوع شده نسبت به اموال منقول و سایر تعهدات (به استثنای غیرمنقول) از دفتری كه سند را تنظیم كرده است و نسبت به اموال غیرمنقول كه در دفتر املاك به ثبت رسیده است از دفتر اسناد رسمی تنظیم‌ كننده سند درخواست می‌شود.

در این حالت زن قباله ازدواج خود را به دفترخانه محل ثبت عقد ارائه و تقاضای صدور اجراییه نماید. سپس با اجراییه به اداره ثبت مراجعه و اجراییه به شوهر ابلاغ و بعد از مضی مهلت قانونی برای پرداخت دین، زوجه می‌تواند توقیف اموال شوهر را تقاضا نماید یا در صورت عدم دسترسی، ممنوع‌الخروج شدن وی را از کشور درخواست کند.


مطالبه مهریه از طریق دادگاه خانواده


زوجه می‌تواند با ارائه دادخواست حقوقی به دادگاه خانواده، مهریه خود را مطالبه نماید و همزمان تقاضای توقیف اموال برای مهریه را نیز بنماید در صورت ناتوانی زوجه از پرداخت هزینه دادرسی وی می‌تواند دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی را به پیوست دادخواست مهریه ارائه دهد که دادگاه بدواً به این خواسته رسیدگی و سپس به خواسته اصلی می‌پردازد.

بدیهی است زوجه، در صورت اثبات اعسار از پرداخت هزینه دادرسی معاف خواهد بود. دادگاه به دادخواست زوجه رسیدگی می‌کند؛ در صورتی که زوجه مستحق دریافت مهریه باشد دادگاه حکم به پرداخت مهریه می‌دهد.

در این صورت مرد موظف می‌شود از زمان تعیین شده توسط دادگاه، مهریه همسرش را بپردازد. اگر مرد مالی داشته باشد و زن فکر کند که در طول مدتی که دادگاه تشکیل می‌شود مرد آن مال را می‌فروشد یا جابه‌جا می‌کند از دادگاه می‌‎خواهد قرار تأمین خواسته صادر کند که در این صورت مال تا صدور حکم دادگاه، توقیف می‌شود؛ از این مال تأمین شده می‌توان مهریه را برداشت در غیر این صورت عدم پرداخت مهریه، ضمانت اجرایی دارد و مهلت تجدیدنظرخواهی بیست روز است.

زوجین ظرف این مدت می‌توانند به رأی دادگاه اعتراض کنند، بعد از اینکه رأی دادگاه قطعی شد زوجه ماده ۳ قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی را اعمال می‌کند. یعنی، اگر مرد معسر نباشد و بدهی خود را پرداخت نکند به زندان می‌رود؛ اما اگر توسط دادگاه معسر شناخته شود دادگاه رأی به تقسیط مهریه می‌دهد.

اما بنا بر قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ ناتوانی در پرداخت مهریه‌های بالای ۱۱۰ سکه مشمول زندان رفتن مرد نمی‌شود و زندانی شدن مرد با توافق طرفین و قسط‌بندی مهریه حذف می‌شود .

همچنین در سال ۱۳۹۰ دیوان‌ عالی‌ک شور در رأی وحدت رویه شماره ۷۲۲ پذیرش دادخواست اعسار به شکل دعوای تقابل را هم پذیرفت که به موجب آن فرآیند رسیدگی به اعسار به شدت تسریع یافته و امکان صدور دستور بازداشت بسیار کاهش پیدا کرد.

باید توجه داشت که فوت زوج در مهریه تاثیرگذار نیست و مهریه از ماترک شوهر و آنچه به جا گذاشته برداشته می‌شود چنانچه زن هم فوت کند مهریه ساقط نمی‌شود. مهریه ارث است و به وراث وی خواهد رسید.


صلاحیت مراجع قضایی در رسیدگی به دعوای مطالبه مهریه


خواهان باید بداند کدام مرجع قضایی صلاحیت رسیدگی به دعوای مطالبه مهریه را دارد تا دعوای خود را به آن مرجع تقدیم نماید برای شناسایی مرجع قضایی صالح ابتدا به موضوع صلاحیت می‌پردازیم:

الف) صلاحیت ذاتی محاکم: مدرک شناسایی این نوع صلاحیت‌ها صنف «اداری یا قضایی» و نوع «عمومی یا اختصاصی» و درجه «بدوی یا تجدیدنظر» می‌باشد که در خصوص دعوای مطالبه با توجه به مبلغ و نوع خواسته دعوا باید قائل به تفکیک شد.

صلاحیت دادگاه خانواده در رسیدگی به دعوای مطالبه مهریه: در دو مورد ذیل رسیدگی به دعوای مطالبه مهریه در صلاحیت دادگاه خانواده است.

چنانچه دعوای مطالبه مهریه به تبع دعوای طلاق مطرح شود: مطابق ماده ۲۹ قانون حمایت از خانواده در صلاحیت دادگاه خانواده می‌باشد و قاضی ضمن رسیدگی به دعوای طلاق به خواسته مطالبۀ مهریه نیز رسیدگی خواهد کرد.

متن ماده بدین شرح است: «دادگاه ضمن رأی خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، استرداد جهیزیه، مهریه و نفقه زوجه، اطفال و حمل را معین و همچنین اجرت‌ المثل ایام زوجیت طرفین مطابق تبصره ماده (۳۳۶) قانون مدنی تعیین و در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه‌های حضانت و نگهداری تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند.

همچنین دادگاه باید با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل، ترتیب، زمان و مکان ملاقات وی با پدر و مادر و سایر بستگان را تعیین کند. ثبت طلاق موکول به تادیه حقوق مالی زوجه است. طلاق در صورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکوم‌به نیز ثبت می‌شود. در هر حال، هرگاه زن بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضایت دهد می‌تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات مربوط اقدام کند.»

چنانچه دعوای مطالبه مهریه به طور مستقل مطرح شود و خواسته بیش از ۲۰۰ میلیون (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ريال) می‌باشد: به صراحت ماده چهار قانون خانواده جدید، رسیدگی به امور دعاوی زیر در صلاحیت دادگاه خانواده می‌باشد:

 • نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن؛
 • نکاح دائم، موقت و اذن در نکاح؛
 • شروط ضمن عقد نکاح؛
 • ازدواج مجدد؛
 • جهیزیه؛
 • مهریه؛
 • نفقه زوجه و اجرت‌المثل ایام زوجیت؛
 • تمکین و نشوز؛
 • طلاق، رجوع، فسخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن؛
 • حضانت و ملاقات طفل؛
 • نسب؛
 • رشد، حجر و رفع آن؛
 • ولایت قهری، قیمومت، امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و وصایت در امور مربوط به آنان؛
 • نفقه اقارب؛
 • امور راجع به غایب مفقودالاثر؛
 • سرپرستی کودکان بی‌سرپرست؛
 • اهدای جنین؛
 • تغییر جنسیت.

صلاحیت شورای حل اختلاف در رسیدگی به دعوای مطالبه مهریه: چنانچه دعوای مطالبه مهریه به طور مستقل مطرح شود و خواسته تا دویست میلیون (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال می‌باشد. مطابق ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۰/۸/۱۳۹۴ و با توجه به بند «الف» و «ج» ماده مذکور رسیدگی به این دعوا در صلاحیت شورا می‌باشد.


صلاحیت محلی محاکم در رسیدگی به دعاوی خانواده


در دعاوی و امور خانوادگی مربوط به زوجین، زوجه می‌تواند در دادگاه محل اقامت خوانده یا محل سکونت خود اقامه دعوا کند مگر در موردی که خواسته، مطالبه مهریه غیرمنقول باشد.

هرگاه زوجین دعاوی موضوع صلاحیت دادگاه خانواده را علیه یکدیگر در حوزه‌های قضایی متعدد مطرح کرده باشند، دادگاهی که دادخواست مقدم به آن داده شده است صلاحیت رسیدگی را دارد. چنانچه دو یا چند دادخواست در یک روز تسلیم شده باشد، دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به دعوای زوجه را دارد به کلیه دعاوی رسیدگی می‌کند.

هرگاه یکی از زوجین مقیم خارج از کشور باشد، دادگاه محل اقامت طرفی که در ایران اقامت دارد برای رسیدگی صالح است. اگر زوجین مقیم خارج از کشور باشند؛ ولی یکی از آنان در ایران سکونت موقت داشته باشد، دادگاه محل سکونت فرد ساکن در ایران و اگر هر دو در ایران سکونت موقت داشته باشند، دادگاه محل سکونت موقت زوجه برای رسیدگی صالح است.

هرگاه هیچ‌یک از زوجین در ایران سکونت نداشته باشند، دادگاه شهرستان تهران صلاحیت رسیدگی را دارد، مگر آنکه زوجین برای اقامه دعوا در محل دیگر توافق کنند.

هرگاه ایرانیان مقیم خارج از کشور امور و دعاوی خانوادگی خود را در محاکم و مراجع صلاحیت‌دار محل اقامت خویش مطرح کنند، احکام این محاکم یا مراجع در ایران اجرا نمی‌شود مگر آنکه دادگاه صلاحیت‌دار ایرانی این احکام را بررسی و حکم تنفیذی صادر کند.


توقیف سهم الارث به عنوان مهریه


حال اگر توقیف اموال برای مهریه مربوط به سهم الارث باشد جهت توقیف سهم الارث ۲ حالت متصور است:


حالت اول: که زوج فوت می کند و مالی را بجا می گذارد:


در بسیاری از موارد زوجه پس از فوت همسر خود، خواهان مهریه می شود که مهریه جزء طلب ممتاز طلقی می شود و این طلب معمولا در اولویت های پرداختی های بدهی شخص متوفی قرار می گیرد.

بنابراین در چنین شرایطی که زوج فوت شود و زوجه خواهان مهریه باشد در مرحله اول وصی متوفی موظف است اقدامات لازم جهت پرداخت مهریه و جلب رضایت زوجه از اموال به جا مانده میت انجام دهد و در مراحل بعدی اجازه تقسیم اموال بین سایر وراث بوجود می آید.


حالت دوم: زوج دارای سهم الارثی که هنوز انحصار وراثت نشده است:


در این حالت که زوجه می تواند توقیف این مال مشاع را بخواهد و اگر دیگر وراث بخواهند مال را بفروشند امکان فروش مالی که توقیف مقدم مشروط به تودیع حقوق بازداشت کننده و یا اخذ رضایت از ایشان است.